Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda


Na mapach: 50°14′14,6184″N 19°08′36,7254″E/50,237394 19,143535

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda (ang: The Cardinal August Hlond University of Education in Myslowice; fr: L ‘Ecole Supérieure des Sciences de l’Education de la Haute Silésie a Mysłowice) – niepubliczna uczelnia o profilu pedagogicznym z siedzibą w Mysłowicach, założona przez Urszulę Kontną w 1995 pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. GWSP została postawiona w stan likwidacji z dniem 20 grudnia 2016 na podstawie decyzji założyciela uczelni. Likwidatorem uczelni jest ks. Artur Demkowicz SJ.

Uczelnia uczestniczy w wielu inicjatywach, programach i projektach międzynarodowych: EURODIR, Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci (programy Comcare, NEVA), DUKOM , Grundtvig i inne.

Na terenie Uczelni działa od grudnia 2011 filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Józefa Lompy w Katowicach.

W 2007 w uczelni rozpoczął działalność Uniwersytet III Wieku, który otworzył swoje filie również w Lędzinach (2009) oraz w Bieruniu (2011).

W 2011 po raz pierwszy rozpoczęła działalność Akademia Dziecięca Genius – seria wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ukierunkowana jest na rozwijanie pasji naukowej i poznawanie świata przez dzieci.

W 2014 uczelnia nawiązała współpracę z Akademią Ignatianum w Krakowie, która przejęła prowadzenie studia dzienne, realizowane dotychczas przez GWSP, w wyniku czego powstał Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. 20 grudnia 2016 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynął wniosek o likwidację GWSP. Od roku akademickiego 2017/2018 studia zaoczne, prowadzone przez GWSP, przejął Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 dzięki staraniom Mirosława Czapki pod nazwą Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej. Nazwa ta w roku 1999 została zmieniona na Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. W 2002 Uczelnia dokonała ponownej zmiany nazwy na obowiązującą do dzisiaj: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Kształcenie | edytuj kod

Uczelnia kształci pedagogów i nauczycieli na studiach I i II stopnia oraz specjalistów do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

Specjalności kształcenia na kierunku Pedagogika:

studia pierwszego stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika wczesnoszkolna (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Pedagogika artystyczna – muzyka i plastyka
 • Opieka dziecięca
 • Kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowy (babysitter, au pair, mother's help)

studia drugiego stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna z wspomaganiem logopedycznym (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • Pedagogika artystyczna z animacją kulturową – muzyka i plastyka
 • Edukacja kulturowa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (specjalizacja nauczycielska)
 • Opieka dziecięca z wczesną interwencją.

Władze uczelni | edytuj kod

 • Rektor – prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik
 • Kierownik Katedry Pedagogiki – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Dyrektor Uczelni – dr Urszula Kontny

Struktura Uczelni | edytuj kod

Uczelnia ma strukturę zakładową, które tworzą jedną Katedrę Pedagogiki której kierownikiem jest dr Jan Łysek.

Zakład Pedagogiki Szkolnej, Pozaszkolnej I Teoretycznych Podstaw Edukacji (Z-1) | edytuj kod

 • Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Barczyk
 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
  • Zespół Historii Wychowania
  • Zespół Psychologicznych Podstaw Wychowania
  • Zespół Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
  • Zespół Organizacji i Zarządzania Oświatą Oraz Prawnych Podstaw Edukacji
  • Zespół Teorii Nauczania i Wychowania

 

Zakład Pedagogiki Społecznej, Resocjalizacyjnej i Andragogiki (Z-2) | edytuj kod

 • Kierownik: dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 • Zespoły naukowo-dydaktyczne
  • Zespół Pedagogiki Społecznej, Andragogiki I Edukacji Ustawicznej
  • Zespół Pedagogiki Opiekuńczej I Rodziny
  • Zespół Rehabilitacji Społecznej
  • Zespół Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki
  • Zespół Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Projektów Społeczno-Edukacyjnych

Inne jednostki | edytuj kod

Nagroda „Sapere Aude” | edytuj kod

Górnośląski Laur Naukowy „Sapere Aude” przyznawany jest na wniosek Kapituły przez Rektora Górnośląskiej WSP na podstawie Uchwały Rady Uczelni nr 52/9/2007 z dnia 18 września 2007 r. wybitnym osobistościom Śląska, Polski, Europy i Świata, wnoszącym trwałe humanistyczne i uniwersalne wartości do kultury narodowej i europejskiej. Wręczany jest na uroczystości inauguracji rok akademicki w Uczelni przez Rektora Górnośląskiej WSP.

Laureatami nagrody są:

 • 2007 – Doc. Paed Dr Jana Raclavska, Ph.D. (Czechy)
 • 2008 – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Gerard Bernacki
 • 2009 – Bernard Krawczyk
 • 2010 – S.S.O. Barbara Bochyńska
 • 2011 – Kazimierz Ptak
 • 2012 -Suzanne Stanisière (Francja)

Czasopisma | edytuj kod

Nauczyciel i Szkoła | edytuj kod

Jest to półrocznik, periodyk naukowy Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Pierwsze wydanie w roku 1995 towarzyszyło rozpoczęciu działalności statutowej Uczelni. Pismo rozpoznawane w środowisku naukowym, lokalnym, ogólnopolskim, a także poza granicami Polski. Radę Naukową pisma tworzą uczeni z renomowanych ośrodków akademickich w Polsce, a także w jej skład wchodzą uczeni z Ukrainy, Słowacji i Węgier.

Journal of Ecology and Health | edytuj kod

Jest to kwartalnik przeznaczony dla specjalistów i pasjonatów problematyki ekologicznej, związanej z zagadnieniami zdrowia społecznego. Pismo podejmuje naukowy, ale i społeczny dyskurs w obszarze koniecznej troski i dbałości zarówno uczonych jak i wszystkich innych odpowiedzialnych osób za bezpieczeństwo w rozwijaniu i kształtowaniu obecnego, aktualnego stanu cywilizacji XXI wieku. W szczególności treści skupiają się na kosztach postępu technicznego, eksploatacji zasobów ziemskich i przełożeniu tych procesów na zdrowie psychiczne i somatyczne podmiotów i zbiorowości ludzkich.

Kurier Nauczyciela i Szkoły | edytuj kod

Jest to półrocznik – pismo popularne ukierunkowane na informowanie środowiska lokalnego Mysłowic, a także czytelników aglomeracji śląskiej o tym, co jest ważne nie tylko dla funkcjonowania Górnośląskiej WSP, lecz także o tym, co z perspektywy działalności akademickiej ważne jest dla Mysłowiczan i Górnoślązaków.

Przypisy | edytuj kod

 1. POLON, polon.nauka.gov.pl [dostęp 2017-07-20] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uczelnia niepubliczna):
Na podstawie artykułu: "Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy