Górny Śląsk (prowincja)


Górny Śląsk (prowincja) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Górny Śląsk w latach 1939–1945 na tle ziem polskich okupowanych przez III Rzeszę

Prowincja Górny Śląsk (górnośląska) (niem. Provinz Oberschlesien) – pruska prowincja utworzona w październiku 1919 roku przez władze niemieckie na tych terenach Górnego Śląska, które były wówczas pod władaniem niemieckim. Istniała w latach 1919–1938 i 1941–1945[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

1919–1938 | edytuj kod

Prowincja Górny Śląsk ze stolicą w Opolu powstała mocą pruskiej ustawy z 14 października 1919 roku[2] poprzez podniesienie ówczesnej rejencji opolskiej (która wraz z wrocławską i legnicką stanowiła prowincję śląską) do rangi oddzielnej, nowej prowincji. Prowincja została utworzona z pobudek polityczno-propagandowych, przed plebiscytem ustanowionym na mocy traktatu wersalskiego, mającym zadecydować o przynależności państwowej tych ziem. Stąd większość kompetencji nowej prowincji pozostała "tymczasowo" w gestii Dolnośląskiego Zarządu Prowincjonalnego we Wrocławiu, będącego bezpośrednią kontynuacją identycznego organu prowincji śląskiej. W wyniku plebiscytu i powstań śląskich dokonano podziału, przy państwie niemieckim pozostało od czerwca 1922 roku 91% pierwotnego obszaru tej prowincji. Po podziale Górnego Śląska 3 września 1922 roku w referendum ludowym w rejencji opolskiej odrzucono koncepcję utworzenia odrębnego górnośląskiego kraju związkowego w granicach Republiki Weimarskiej, przy bezwzględnej i zdecydowanej agitacji przeciw tej koncepcji "za" oddano tylko 9% głosów[3]. Prowincja pozostała częścią pruskiego kraju związkowego. Podział Górnego Śląska w 1922 roku spowodował utratę na rzecz Polski wschodnich powiatów lub ich części, które wraz powiatami bielskim i cieszyńskim utworzyły województwo śląskie.

Od 1 czerwca 1926 roku do końca istnienia (1938) prowincja górnośląska posiadała własny herb, zaprojektowany przez znanego niemieckiego heraldyka i grafika Otto Huppa. Herb (pole błękitne) symbolizował oderwanie części Górnego Śląska (uszczerbiony złoty orzeł bez ogona i szponów) oraz główne gałęzie gospodarki prowincji: rolnictwo (złote ostrze kosy) i górnictwo (złote pyrlik i żelasko).

W 1938 roku prowincja górnośląska została zlikwidowana, a jej teren włączono do odtworzonej prowincji śląskiej.

1941–1945 | edytuj kod

Po zajęciu polskiej części Górnego Śląska przez Niemców we wrześniu 1939 roku, władzę ustawodawczą i wykonawczą na tym terenie wykonywał od 4 września do 26 października 1939 roku Chef der Zivilverwaltung – Grenzschutz-Abschnitts-Kommando. W dniu 26 października 1939 roku utworzono Rejencję Katowicka, która od 1 kwietnia 1940 roku została powiększona o powiaty miejskie Bytom, Gliwice i Zabrze oraz powiaty ziemskie bytomski i gliwicki z niemieckiej części Górnego Śląska.

W dniu 18 stycznia 1941 roku reaktywowano prowincję Górny Śląsk (Provinz Oberschlesien), a 1 lutego 1941 roku utworzono nowy okręg Górny Śląsk (Gau Oberschlesien), którymi kierował Fritz Bracht, dzierżąc w jednym ręku władzę polityczną, z ramienia NSDAP (Gauleiter) i państwową (Oberpräsident). Prowincja Górny Śląsk ze stolicą w Katowicach dzieliła się na dwie rejencje: katowicką (11 powiatów ziemskich i 6 miejskich) i opolską (14 powiatów ziemskich i 3 miejskie). Obejmowała 9 nowych powiatów w porównaniu do okresu sprzed podziału Górnego Śląska w 1922 roku (będziński, bielski, blachowiański, chrzanowski, cieszyński, olkuski, Sosnowiec, zawierciański i żywiecki)[2][4][5].

Oddzielny związek prowincjonalny dla Górnego Śląska z siedzibą w Katowicach (Provinzialverband) powstał dopiero 1 kwietnia 1942 roku. Do tego czasu samorząd na Górnym Śląsku sprawował Zarząd Prowincjonalny (Provinzverwaltung) we Wrocławiu. Na czele Zarządu Prowincjonalnego stał nadprezydent (Oberpräsident), który jednoczył w swoim ręku administrację samorządową z państwową oraz był najwyższą władzą polityczną prowincji – tzw. kierownikiem okręgu (Gauleiter). Zastępcą nadprezydenta w sprawach samorządowych był starosta krajowy (Landeshauptmann), nazywany również dyrektorem krajowym. Organem doradczym nadprezydenta była Rada Prowincjonalna, w której skład oprócz nadprezydenta wchodzili z urzędu mieszkający w prowincji radcy stanu, prezesi rejencji, starosta krajowy oraz osoby wytypowane spośród powiatowych kierowników NSDAP[2].

Po przegraniu przez III Rzeszę II wojny światowej zrealizowano postanowienia Wielkiej Trójki m.in. o przekazaniu tego regionu Polsce.

Nadprezydenci (Oberpräsidenten) | edytuj kod

Podział administracyjny | edytuj kod

Podział administracyjny prowincji Górny Śląsk w 1943 roku

W 1943 prowincja górnośląska była podzielona w sposób następujący[6]:
Powiaty miejskie – miasta wydzielone (Stadtkreise) (9)

 • Bytom (Beuthen O.S.) – rejencja katowicka
 • Królewska Huta (Chorzów) (Königshütte O.S.) – rejencja katowicka
 • Gliwice (Gleiwitz) – rejencja katowicka, stolica rejencji i prowincji
 • Katowice (Kattowitz) – rejencja katowicka
 • Nysa (Neisse) – rejencja opolska
 • Opole (Oppeln) – rejencja opolska, stolica rejencji
 • Racibórz (Ratibor) – rejencja opolska
 • Sosnowiec (Sosnowitz) – rejencja katowicka
 • Zabrze (Hindenburg O.S.) – rejencja katowicka

Powiaty ziemskie (Landkreise) (25)

 • będziński (Bendsburg) – rejencja katowicka
 • bielski (Bielitz) – rejencja katowicka
 • blachowiański (Blachstädt) – rejencja opolska
 • chrzanowski (Krenau) – rejencja katowicka
 • cieszyński (Teschen) – rejencja katowicka
 • bytomsko-tarnogórski (Beuthen-Tarnowitz) (z siedzibą w Tarnowskich Górach) – rejencja katowicka
 • głubczycki (Leobschütz) – rejencja opolska
 • grodkowski (Grottkau) – rejencja opolska
 • katowicki (Kattowitz) – rejencja katowicka
 • kluczborski (Kreuzburg) – rejencja opolska
 • kozielski (Cosel) – rejencja opolska
 • lubliniecki (Loben) – rejencja opolska
 • niemodliński (Falkenberg O.S.) – rejencja opolska
 • nyski (Neisse) – rejencja opolska
 • oleski (Rosenberg O.S.) – rejencja opolska
 • olkuski (Ilkenau) – rejencja katowicka
 • opolski (Oppeln) – rejencja opolska
 • prudnicki (Neustadt O.S.) – rejencja opolska
 • pszczyński (Pleß) – rejencja katowicka
 • raciborski (Ratibor) – rejencja opolska
 • rybnicki (Rybnik) – rejencja katowicka
 • strzelecki (Gross Strehlitz) – rejencja opolska
 • toszecko-gliwicki (Tost-Gleiwitz) (z siedzibą w Gliwicach) – rejencja katowicka
 • zawierciański (Warthenau) – rejencja opolska
 • żywiecki (Saybusch) – rejencja katowicka

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Grundriss zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe A, Preussen. Bd. 4, Schlesien / bearb. von Dieter Stuttgen, Helmut Neubach, Walther Hubatsch. Johann Gottfried Herder-Institut, Marburg 1976.
 2. a b c Z.Z. Boda-Krężel Z.Z., J.J. Osojca J.J., Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach, (opis zespołu archiwalnego), 1958 [dostęp 2019-10-14] .
 3. Marek Masnyk, Ruch polski na Śląsku Opolskim w latach 1922–1939, Instytut Śląski w Opolu, 1989, s.12.
 4. Ryszard Kaczmarek, Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–1945. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 21–23.
 5. Ryszard Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 97 i nast.
 6. KonradK. Schwierskott KonradK., Deutscher Schulatlas. Heimatteil Gau Oberschlesien, hrsg. von der Reichsstelle für das Schul- und Unterrichtsschrifttum, Breslau, W. Crüwell 1943 .
Kontrola autorytatywna (prowincja Prus):
Na podstawie artykułu: "Górny Śląsk (prowincja)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy