Główny Geodeta Kraju


Główny Geodeta Kraju w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce Nadzór Geodezyjny i Kartograficzny w Polsce

Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Komórki organizacyjne Urzędu:

 1. Zespół Analiz i Prognoz – doradców Głównego Geodety Kraju,
 2. Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
 3. Departament Informacji o Nieruchomościach,
 4. Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 5. Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
 6. Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
 7. Departament Prawno–Legislacyjny,
 8. Biuro Obsługi Urzędu,
 9. Biuro Współpracy Zagranicznej,
 10. Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej,
 11. Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Do zadań Głównego Geodety Kraju określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne należą m.in.:

 1. nadzór realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
 2. prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencjonowanie systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpraca z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej,
 3. współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,
 4. inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych, zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,
 5. nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów,
 6. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 7. opracowywanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości
 8. opracowywanie zasad dotyczących uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 9. tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania) w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury,
 10. prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
 11. odpowiadanie za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Urząd zajmuje się m.in. wdrażaniem Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE). Do prac Urzędu należy też wdrażanie projektów w ramach 7. Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: GBDOT, GEOPORTAL2, ISOK, TERYT 2, ASG-EUPOS i POKL INSPIRE; Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa[1].

W realizacji zadań Głównego Geodetę Kraju do 31 grudnia 2017 r. wspierał także Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK), który od 1 stycznia 2011 r jest instytucją gospodarki budżetowej (wcześniej działał przy Głównym Geodecie Kraju). Powołano go, by uzupełniał i zarządzał centralnym państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Do zakresu działań CODGiK należy tworzenie własnych opracowań, a także gromadzenie i weryfikowanie opracowań przyjmowanych do zasobu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Pracownie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonywały zlecenia dla Głównego Geodety Kraju oraz realizowały zamówienia zewnętrzne zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Lista głównych geodetów kraju | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Strona projektów POPC, popc.gugik.gov.pl [dostęp 2020-10-29]  (pol.).
 2. Zmiana w SGiK (pol.). gugik.gov.pl. [dostęp 2012-02-14].
 3. Kazimierz Bujakowski Głównym Geodetą Kraju (pol.). gugik.gov.pl. [dostęp 2012-06-18].
 4. Główny Urząd Geodezji i Kartografii .
 5. http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/marcin-wojtowicz-pelniacym-obowiazki-glownego-geodety-kraju

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Główny Geodeta Kraju" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy