Główny Urząd Miar


Na mapach: 52°14′30,479″N 21°00′03,189″E/52,241800 21,000886

Główny Urząd Miar w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Fragment ekspozycji zbiorów przyrządów pomiarowych na korytarzu GUM

Główny Urząd Miarinstytucja powołana 1 kwietnia 1919 podpisanym przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 dekretem o miarach[3] jako jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w odrodzonej Polsce.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początki | edytuj kod

 Osobny artykuł: Budynek Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Zadaniem powołanego w 1919 urzędu było ujednolicenie systemu miar, gdyż dotąd polskie ziemie podlegały trzem różnym systemom Prus, Austro-Węgier i Rosji. Równocześnie powstawały okręgowe i obwodowe urzędy miar, które obecnie tworzą rządową administrację miar.

Od 1922 siedzibą Głównego Urzędu Miar jest zabytkowy budynek przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie.

Okres powojenny | edytuj kod

Administracja miar po II wojnie światowej przechodziła szereg zmian organizacyjnych i działalność w dziedzinie metrologii była łączona z działalnością w dziedzinie jakości i normalizacji.

W 1966 jego zadania przejął Centralny Urząd Jakości i Miar (CUJiM). W 1972 połączono go z Polskim Komitetem Normalizacyjnym tworząc Polski Komitet Normalizacji i Miar, przekształcony w 1979 w Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ).

Ustawa z 3 kwietnia 1993 o utworzeniu Głównego Urzędu Miar[4] przywróciła urzędowi historyczną, pierwszą nazwę oraz zakres kompetencji. Stało się to 1 stycznia 1994 w 75-lecie działalności tej instytucji.

Główny Urząd Miar sprawuje nadzór nad administracją miar i administracją probierczą w Polsce. Podstawowym jego zadaniem jest:

 • zapewnienie spójności pomiarowej,
 • utrzymanie państwowych wzorców miar,
 • zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce,
 • oraz ich zgodności z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar.

Główny Urząd Miar łączy w sobie dwie funkcje: krajowego instytutu metrologicznego zajmującego się metrologią wzorców dla potrzeb przemysłu nauki i systemu laboratoriów wzorcujących oraz centralnego urzędu administracji państwowej w zakresie metrologii prawnej, obejmującej prawną kontrolę metrologiczną, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.

Czynności administracyjne muszą być poprzedzone pracami badawczymi – na odpowiednim stanowisku pomiarowym dokonywane jest badanie danego przyrządu pomiarowego i sprawdzanie, czy jego wskazania są wiarygodne i zgodne z wymaganiami prawnymi lub innymi. Sprawdzane przyrządy są często unikatowe, o wyjątkowo skomplikowanej, często jednostkowej konstrukcji i bardzo wysokiej dokładności pomiaru.

W Głównym Urzędzie Miar gromadzone są zbiory dawnych przyrządów pomiarowych, które stanowią Historyczne Zbiory Metrologiczne. Kolekcja GUM liczy ok. 3 tysięcy eksponatów. Oprócz muzealiów GUM posiada również bibliotekę fachową, gromadzącą literaturę metrologiczną, probierczą oraz z dziedzin pomocniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia itp.).

Główny Urząd Miar prowadzi współpracę z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi i podobnymi instytucjami w różnych krajach.

Prezesi urzędu | edytuj kod

Na podstawie materiału źródłowego[6][7].

Kierownictwo | edytuj kod

Struktura polskiej administracji miar[8] | edytuj kod

W skład administracji miar wchodzą: Główny Urząd Miar, 10 Okręgowych Urzędów Miar wraz z 59 wydziałami zamiejscowymi. Organami administracji miar są: Prezes Głównego Urzędu Miar oraz dyrektorzy okręgowych urzędów miar[9].

 • Okręgowy Urząd Miar nr 1 w Warszawie – woj. mazowieckie i lubelskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 2 w Krakowie – woj. małopolskie i podkarpackie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 3 we Wrocławiu – woj. dolnośląskie i opolskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 4 w Poznaniu – woj. wielkopolskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 5 w Katowicach – woj. śląskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 6 w Gdańsku – woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 7 w Łodzi – woj. łódzkie i świętokrzyskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 8 w Bydgoszczy – woj. kujawsko-pomorskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 9 w Szczecinie – woj. zachodniopomorskie i lubuskie
 • Okręgowy Urząd Miar nr 10 w Białymstoku – woj. podlaskie, część woj. mazowieckiego i część woj. warmińsko-mazurskiego

Struktura polskiej administracji probierczej[8] | edytuj kod

W skład administracji probierczej wchodzą:

 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie (z Wydziałami Zamiejscowymi Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Białymstoku)
 • Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie (z Wydziałami Zamiejscowymi w Poznaniu, we Wrocławiu, w Częstochowie i Chorzowie)

Struktura Głównego Urzędu Miar | edytuj kod

Organizację Głównego Urzędu Miar określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki (2019 - Minister Rozwoju) z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar[10] oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 2019 roku[11]. Aktualna struktura wygląda następująco:

 1. Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań;
 2. Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości;
 3. Samodzielne Laboratorium Chemii;
 4. Samodzielne Laboratorium Długości;
 5. Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu;
 6. Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii;
 7. Samodzielne Laboratorium Masy;
 8. Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego;
 9. Samodzielne Laboratorium Przepływów;
 10. Samodzielne Laboratorium Termometrii;
 11. Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu;
 12. Biuro Strategii;
 13. Biuro Certyfikacji;
 14. Biuro Nadzoru i Kontroli;
 15. Biuro Dyrektora Generalnego;
 16. Biuro Zarządzania Finansami.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia | edytuj kod

Wydatki i dochody Głównego Urzędu Miar są realizowane w części 64 budżetu państwa[12].

W 2019 wydatki w części 64 Budżetu Państwa wyniosły 50 495,0 mln zł (GUM) oraz 104 669,6 mln zł (administracja miar), a dochody 8 374,1 mln zł (GUM) oraz 64 244,2 mln zł (administracja miar)[13]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 305 osoby (GUM) oraz 1 222 osoby (administracja miar), a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6 665,2 zł (GUM) oraz 4 752,9 zł (administracja miar)[13].

W ustawie budżetowej na 2020 wydatki Głównego Urzędu Miar zaplanowano w wysokości 57 038 mln zł (GUM) oraz 113 578 (administracja miar), razem 170 620 mln zł, a dochody 65 552 mln zł[14].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (nr ewid. 59/2020/P/20/001/KGP)..
 2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 64 Główny Miar. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2020. s. 18. [dostęp 2020-09-16].
 3. Dekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz.U. z 1919 r. nr 15, poz. 211).
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz.U. z 1993 r. nr 55, poz. 247).
 5. Kierownictwo, Główny Urząd Miar [dostęp 2019-08-05]  (pol.).
 6. AndrzejA. Barański AndrzejA., 100 lat Głównego Urzędu Miar, s. 344, Warszawa: Główny Urząd Miar, 2019, ISBN 978-83-940756-3-7  (pol.).
 7. Kierownictwo GUM od 1919 r., gum.gov.pl [dostęp 2020-06-04]  (pol.).
 8. a b Strona Głównego Urzędu Miar [dostęp 2020-03-30] .
 9. Rządowe CentrumR.C. Legislacji Rządowe CentrumR.C., Ustawa z dnia 23 marca 2017 r – Dziennik Ustaw, dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2018-01-06]  (pol.).
 10. Internetowy Serwis Aktów Prawnych [dostęp 2020-03-30] .
 11. Strona Głównego Urzędu Miar [dostęp 2020-03-30] .
 12. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 13. a b Najwyższa IzbaN.I. Kontroli Najwyższa IzbaN.I., Informacja o wynikach kontroli. Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 64 – Główny Urząd Miar, 4 maja 2020 .
 14. MinisterstwoM. Finansów MinisterstwoM., Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), 30 marca 2020 .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja państwowa):
Na podstawie artykułu: "Główny Urząd Miar" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy