Giedyminowicze


Giedyminowicze w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Słupy Giedymina herb rodu Giedyminowiczów. Wschodnie ziemie unii polsko-litewskiej w XV wieku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie za Jagiełły i Witolda

Giedyminowicze – dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina. Jej gałęzią była dynastia Jagiellonów, a także wiele polskich, litewskich i ruskich rodów książęcych.

Spis treści

Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów | edytuj kod

Dowmunt ~ NN ├─>Butygejd └─>Butywid (Pukuwer) (zm. 1296), wielki książę litewski od 1292 ~ NN ├─>Witenes (zm. 1315), wielki książę litewski od 1296 └─>Giedymin (ok. 12751341), wielki książę litewski od 1316 ~ Jewna (zm. 1344), księżniczka połocka ├─>Narymunt Gleb (13001348) książę połocki │ ~ Maria Tokhtai │ ├─>Michał, zob. Pińscy │ └─>Aleksander (13381386) │ ~ Helena │ └─>Patrycy (zm. 1388), zob. Golicynowie, Kurakinowie ├─>Olgierd (ok. 12961377), wielki książę litewski od 1345 │ ~ nieznana z imienia żona (być może Maria vel Anna, księżniczka witebska) │ ├─>Fiodor (zm. między 1394 a 1400), książę ratneński │ │ ~ NN │ │ └─>Sanguszko (zm. 1454), zob. Sanguszkowie │ ├─>Andrzej Garbaty (13191399), książę połocki │ │ ~ NN │ │ └─>Fiodor (zm. 1387), zob. Połubińscy │ ├─>nieznany z imienia syn (zm. 1353) │ ├─>Dymitr Starszy (13201399), książę briański, trubecki, drucki │ │ ~ Anna │ │ └─>Michał Trubecki │ ├─>Włodzimierz (zm. 1398), książę kijowski │ │ ~ NN │ │ ├─>Aleksander Słucki (zm. 1454), zob. Olelkowicze-Słuccy │ │ └─>Iwan Bielski, zob. Bielscy │ ├─>nieznana z imienia córka (zm. 1370 lub później) │ │ ~ kniaź Iwan Nowosilski │ ├─>Agrypina Maria (zm. 1393) │ │ ~ Borys (zm. 1394), książę horodecki i nowogrodzki │ ~ Julianna (w lub po 13201392), księżniczka twerska │ ├─>Jagiełło Władysław (ok. 13511434), król Polski od 1386, wielki książę litewski 13771381, 13821401 │ ├─>Skirgiełło (13541397), książę trocki, połocki i kijowski │ ├─>Korybut Dymitr (zm. 1404), książę nowogrodzko-siewierski │ │ ~ Anastazja, księżniczka riazańska │ │ └─>Fiodor (zm. 1442), domniemany protoplasta kniaziów Nieświckich i innych domów książęcych idących od nich │ ├─>Lingwen Szymon (zm. 1431), książę mścisławski │ │ ~ Maria (zm. 1399), córka Dymitra Dońskiego │ │ └─>Jerzy Mścisławski, zob. Mścisławscy │ ├─>Korygiełło Kazimierz (zm. 1390) │ ├─>Wigunt Aleksander (zm. 1392), książę kiernowski │ │ ~ Jadwiga (ur. 1367), córka Władysława Opolczyka │ ├─>Świdrygiełło (ok. 13701452), wielki książę litewski 14301432 │ ├─>Joanna (Kenna, zm. 1368) │ │ ~ Kazimierz IV (13511377), książę słupski │ ├─>Helena (zm. 1438) │ │ ~ Włodzimierz Chrobry (13531410), książę ruski │ ├─>Maria │ │ ~ Dawid, książę horodecki │ ├─>Wilheida Katarzyna (zm. 1422) │ │ ~ Jan II (zm. 1416), książę meklemburski │ ├─>Aleksandra (zm. 1434) │ │ ~ Siemowit IV (13521426) │ └─>Jadwiga (zm. 1407) │ ~ Jan III (13661405), książę oświęcimski ├─>Maria (zm. 1349) │ ~ Dymitr Groźnooki (12991326), książę włodzimierski i twerski ├─>Koriat Michał (zm. 1362), książę nowogródzki 13411347 │ ~ NN │ └─>Konstanty (zm. 1390) │ ~ NN │ └─>Wasyl Czartoryski (13901416), zob. Czartoryscy ├─>Jawnuta (zm. 1366), wielki książę litewski 13411345 │ ~ NN │ └─>Michał Zasławski (zm. 1399), zob. Zasławscy-Mścisławscy ├─>Kiejstut (12971382), książę trocki, wielki książę litewski od 1381 │ ~ Biruta (zm. 1382) │ ├─>Witold (13521430) wielki książę litewski od 1401 │ ├─>Towtiwił Konrad (zm. 1390) │ ├─>Zygmunt Korybut (zm. 1440) wielki książę litewski od 1432 │ ├─>Maria Milusza (zm. 1404) │ ├─>Danuta Anna (13621448) │ │ ~ Janusz I Starszy (13461429), książę mazowiecki │ └─>Ryngałła Anna (zm. 1433) │ ~ Henryk mazowiecki (13661393) │ ~ Aleksander Dobry (zm. 1432), hospodar mołdawski ├─>Aldona Anna (13091339) │ ~ Kazimierz III Wielki (13101370), król Polski od 1333 ├─>Lubart Dymitr (zm. 1384), książę włodzimierski i łucki) ├─>Monwid (ur. ok. 1313/1315, zm. 1348) książę kiernowski ├─>Damilla Elżbieta (zm. 1364) │ ~ Wacław (12931336), książę płocki od 1313 ├─>Eufemia (zm. 1342), księżna halicka │ ~ Bolesław Jerzy II (ok. 13101340) książę halicko-włodzimierski └─>Augusta Anastazja (zm. 1345) ~ Siemion Dumny (13161353) wielki książę moskiewski 

Wielcy książęta Litwy | edytuj kod

w latach:

 • 1292-1296 Pukuwer
 • 1296-1315 Witenes (syn Pukuwera)
 • 1316-1341 Giedymin (brat Witenesa)
 • 1341-1345 Jewnut(a) Iwan (syn Giedymina)
 • 1345-1377 Olgierd (syn Giedymina)
 • 1381-1382 Kiejstut (syn Giedymina i brat Olgierda)
 • 1377-1401 Władysław Jagiełło (syn Olgierda)
 • 1401-1430 Witold Aleksander (syn Kiejstuta)
 • 1430-1432 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)
 • 1432-1440 Zygmunt Korybut (syn Kiejstuta)
 • 1440-1492 Kazimierz ("Jagiellończyk" – syn Wł. Jagiełły)
 • 1492-1505 Aleksander (syn Kazimierza Jagiellończyka)
 • 1506-1548 Zygmunt Stary (brat Aleksandra)
 • 1522-1572 Zygmunt August (syn Zygmunta Starego)

Książęta Kiernowa i Słonima | edytuj kod

 • do 1342 Monwid (syn Giedymina)

Książęta Trok | edytuj kod

 • 1337-1382 Kiejstut (syn Giedymina)
 • 1382-1397 Skirgiełło Iwan (syn Olgierda)
 • 1397-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Zasławiu | edytuj kod

 • do 1366 Jewnut Iwan (syn Giedymina)
 • 1386-1399 Michał (syn)
 • 1399-poł.XVw. Jerzy (syn)

Książęta Nowogródka | edytuj kod

 • do 1348 Narybut Gleb (syn Giedymina)
 • 1348-1358 Koriat Michał (brat)
 • 1358-1362 Wojdat (syn Kiejstuta)
 • 1362-1390 Towtiwił Konrad (brat)
 • od 1384 Jerzy (syn Wojdata)

Książęta Podola | edytuj kod

 • do 1374 Jerzy (syn Koriata Michała)
 • 1375-1380 Aleksander (syn)
 • 1385-1390 Konstanty (syn Koriata Michała)
 • 1392-1393 Fiodor (brat)
 • 1400-1402 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Munkaczu | edytuj kod

 • 1360-1416 Fiodor (syn Koriata Michała)

Książęta Włodzimierza | edytuj kod

 • 1379-1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)

Książęta Łucka | edytuj kod

 • 1379-1384 Lubart Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)
 • 1437 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Żydaczowie | edytuj kod

 • 1400-1431 Fiodor (syn Lubarta Dymitra)

Książęta Pińska | edytuj kod

 • od 1342 Michał (syn Narymunta Gleba)
 • 1355-koniec XIV w. Wasyl (syn)
 • 1471-1501 Maria Gasztołdówna (żona Siemiona księcia Słucka i Kopyla)
 • 1488-1495 Wasyl (syn)
 • 1501-1518 Aleksandra (Olena) (siostra)

Książęta Bełzu | edytuj kod

 • 1390-1392 Aleksander (syn Narymunta Gleba)

Książęta Możeccy | edytuj kod

 • 1383-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta Starodubowscy | edytuj kod

 • do 1387 Patrycy (syn Narymunta Gleba)
 • 1388-1407 Aleksander (syn)
 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)
 • 1406-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Korcu | edytuj kod

 • od 1407 Aleksander Korecki (syn Patrycego)

Książęta Połocka | edytuj kod

 • ok. 1326 Wojn (syn Pukuwera)
 • 1342-1387 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1387-1397 Skirgiełło Iwan (brat)

Książęta Pskowa | edytuj kod

 • 1342 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1378 Andrzej (ponownie)
 • 1389-1399 Michał (syn)
 • 1389-1399 Siemion (brat)
 • 1399-1437 Iwan (brat)
 • 1439-1442 Aleksander (syn)

Książęta Briańska | edytuj kod

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Triubiczewa | edytuj kod

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta na Czartorysku | edytuj kod

 • do 1390 Konstanty Czartoryski (syn Olgierda)
 • ok. 1393 Wasyl (syn)

Książęta Kopyla | edytuj kod

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)

Książęta Słucka | edytuj kod

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)
 • 1505-1542 Jerzy (syn)

Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie | edytuj kod

 • 1387-1394 Fiodor (syn Olgierda)
 • 1433-1443 Sanguszko (syn Fiodora)
 • 1443-1454 Sanguszko (syn Fiodora)

Książęta Kijowa | edytuj kod

 • 1362-1395 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1395-1397 Skirgiełło Iwan (brat)
 • 1441-1454 Aleksander (Olelko) (syn Włodzimierza)
 • 1454-1474 Siemion (syn)

Książęta Mścisławia | edytuj kod

 • 1377- 1431 Lingwen Szymon (syn Olgierda)
 • 1422-1456 Jerzy (syn)
 • 1443-1483 Iwan (syn)
 • 1483-1529 Jawnutowicze Zasławscy
 • 1529-1567 Zygmunt August (syn Zygmunta I Starego króla Polski)

Książęta Nowogrodu Siewierskiego | edytuj kod

 • 1386-1393 Korybut Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Kiernowa | edytuj kod

 • do 1392 Wigunt Aleksander (syn Olgierda)

Książęta Czernihowa | edytuj kod

 • 1419-1430 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta Kobrynia | edytuj kod

 • 1387-1417 Roman (syn Fiodora księcia na Ratnie)
 • 1412-1416 Hurko (brat)
 • 1431-1455 Siemion (syn Romana)
 • 1465-1487 Iwan (syn)

Książęta na Białej | edytuj kod

 • do 1446 Iwan (syn Włodzimierza)
 • do 1522 Siemion (syn)

Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym | edytuj kod

 • do 1457 Andrzej (syn Włodzimierza)

Bibliografia | edytuj kod

 • W. Dworzaczek, Genealogia, cz.2: Tablice, Warszawa 1959, tabl.13,15-16
 • J Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.
 • J. Wolff, Ród Giedymina, Kraków 1886.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Giedyminowicze" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy