God��o ��otewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej