Graniczna Plac��wka Kontrolna Stra��y Granicznej w Zwardoniu