Gromada Czarne (powiat gołdapski)


Gromada Czarne (powiat gołdapski) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gromada Czarne – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Czarne z siedzibą GRN w Czarnem utworzono – jako jedną z 8759 gromad[3] – w powiecie gołdapskim w woj. białostockim, na mocy uchwały nr 14/V WRN w Białymstoku z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Czarne, Supienie i Huta (z wyłączeniem obszaru wsi Rospuda) ze zniesionej gminy Filipów w powiecie suwalskim, obszary dotychczasowych gromad Białe Jeziorki (z wyłączeniem obszaru lasów państwowych leśnictwa Lenarty o pow. około 60 ha), Rakówek i Cisówek ze zniesionej gminy Przerośl w powiecie suwalskim, oraz obszar dotychczasowej gromady Garbas (z wyłączeniem lasów państwowych leśnictwa Lenarty o pow. 22,50 ha) ze zniesionej gminy Mieruniszki w powiecie oleckim[6] (jest to rzadki przypadek utworzenia gromady w jednym powiecie z obszarów wyłącznie z innych powiatów). Dla gromady ustalono 11 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1958 z gromady Czarne wyłączono wsie Białe Jeziorki i Cisówek włączając je do gromady Dubeninki w tymże powiecie, oraz wieś Rakówek i przyległy obszar lasów państwowych N-ctwa Kowale obejmujący oddziały 1—22 włączając je do je do gromady Przerośl Osada w tymże powiecie[8], po czym gromadę Czarne (a także gromadę Przerośl Osada) przyłączono do powiatu suwalskiego[9]. Tym samym (1 stycznia 1958) gromadę Czarne zniesiono, włączając jej (pozostały) obszar do gromady Filipów w powiecie suwalskim[10].

Przypisy | edytuj kod

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 14/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu gołdapskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 49)
  7. Uchwała Nr 129/LXII/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gołdapi z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 7, Poz. 30)
  8. Uchwała Nr 12/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 20 września 1957 r. sprawie zmiany granic niektórych gromad w powiatach: gołdapskim, suwalskim i zambrowskim, w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 4, Poz. 11)
  9. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 309
  10. Uchwała Nr 11/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 20 września 1957 r. sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 4, Poz. 12)
Na podstawie artykułu: "Gromada Czarne (powiat gołdapski)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy