Gromada Trzebnica


Gromada Trzebnica w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gromada Trzebnica – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Trzebnica z siedzibą GRN w mieście Trzebnicy (nie wchodzącym w skład gromady) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie trzebnickim w woj. wrocławskim, na mocy uchwały nr 29/54 WRN we Wrocławiu z dnia 2 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Nowy Dwór, Marcinowo, Raszów, Świątniki i Księginice ze zniesionej gminy Trzebnica oraz Cerekwica ze zniesionej gminy Zawonia w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 14 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1960 do gromady Trzebnica włączono: a) wsie Pawłów Trzebnicki, Brzyków i Szczytkowice ze zniesionej gromady Pawłów Trzebnicki[8], b) wsie Taczów Wielki i Brochocin ze zniesionej gromady Taczów Wielki, c) wsie Będkowo i Węgrzynów ze zniesionej gromady Piotrkowiczki oraz d) wsie Ligota, Kobylice, Masłów, Jaszyce i Jaźwiny ze zniesionej gromady Ligota – w tymże powiecie[9].

31 grudnia 1961 do gromady Trzebnica włączono wsie Rzepotowice i Malczów ze zniesionej gromady Kowale w tymże powiecie[10].

1 stycznia 1970 do gromady Trzebnica włączono grunty PGR Sady o powierzchni 118,17 ha z miasta Trzebnicy w tymże powiecie[11][12].

1 stycznia 1972 z gromady Trzebnica wyłączono wieś Pawłów Trzebnicki, włączając je do gromady Prusice w tymże powiecie[13]; do gromady Trzebnica włączono natomiast wsie Skoroszów, Kuźniczysko, Blizocin i Masłowiec ze zniesionej gromady Czeszów tamże[14].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[15]. 1 stycznia 1973 powiecie trzebnickim reaktywowano gminę Trzebnica[16].

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 29/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 2 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu trzebnickiego; w ramach Zarządzenia nr 13 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia dnia 2 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 9, Poz. 71)
 7. Uchwała Nr 278/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Trzebnicy z dnia 3 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 9 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 64)
 8. Uchwała Nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie połączenia gromady Szewce z gromadą Pęgów, zniesienia gromady Pawłów Trzebnicki, zniesienia gromady Węgrów oraz zmiany granic gromad Prusice, Trzebnica, Łuczyna, Skarszyn i Zawonia – w powiecie trzebnickm (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 31), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad
 9. Uchwała Nr 25 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zniesienia, utworzenia, zmiany granic oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 34), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad
 10. Uchwała Nr 20 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 6 października 1961 r. w sprawie zniesienia, łączenia, tworzenia, zmiany granic oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 51), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 510/61 z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w przedmiocie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 52)
 11. Dz.U. z 1969 r. nr 35, poz. 301
 12. Zarządzenie Nr 6/69 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1969 r. w sprawie szczegółowego określenia terenów wyłączanych i włączanych do niektórych miast w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 1969 r., Nr. 10, Poz. 105)
 13. Uchwała Nr XI/74/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 listopada 1971 r., Nr. 6, Poz. 63)
 14. Uchwała Nr XI/72/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 1971 r. w sprawie zniesienia, łączenia i utworzenia niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 listopada 1971 r., Nr. 6, Poz. 62)
 15. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 16. Uchwała Nr XIX/109/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 8, Poz. 165)
Na podstawie artykułu: "Gromada Trzebnica" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy