Haelucenogenoklektyzm. Przypowie���� o zagubieniu w czasoprzestrzeni