Henryk Skarżyński (lekarz)


Henryk Skarżyński (lekarz) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochatem Kościelnem) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu[1] w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii[2].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego przywracając słuch osobie głuchej i uruchomił stały program stosowania implantów słuchowych[3][4][5].

Jako pierwszy w świecie wykonał 12 lipca 2002 stworzoną przez siebie metodą PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation) operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie (PDT, z ang. partial deafness treatment) u osoby dorosłej, a następnie w roku 2004 u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakości życia u tych chorych[4][6][7].

Jest autorem i współautorem ponad 1000 prac naukowych (w tym ok. 100 z listy filadelfijskiej i ok. 150 indeksowanych przez Medline[8]) oraz około 2500 wystąpień naukowych, promotorem ponad 21 prac doktorskich i opiekunem 6 rozpraw habilitacyjnych oraz członkiem towarzystw naukowych o zasięgu światowym w obszarze medycyny dotyczącym otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji[9].

Kariera naukowa i kliniczna | edytuj kod

Kariera naukowa:

Główne osiągnięcia naukowe, kliniczne i wdrożeniowe | edytuj kod

Henryk Skarżyński podczas operacji wszczepienia implantu ślimakowego (PDCI) w Kajetanach (2010) Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach (2010)

Główne osiągnięcia naukowe, kliniczne i wdrożeniowe[potrzebny przypis]:

 • 1991 – rozpoczęcie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych,
 • 1992 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej,
 • 1992 – wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych,
 • 1993 – opracowanie, w języku polskim, programu rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • 1994 – organizacja i realizacja Programu Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce,
 • 1994 – organizacja programu wczesnego aparatownia małych dzieci (od 2 roku życia) z wadami słuchu,
 • 1995 – wprowadzenie do medycyny krajowej nowych materiałów – jonomerów szklanych do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha,
 • 1998 – wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu,
 • 1995-1998 – rozpoczęcie w Polsce powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt – opracowane procedury postępowania dla Ministerstwa Zdrowia,
 • 1997 – opracowanie „skali Skarżyńskiego” dla potrzeb oceny wad wrodzonych ucha zewnętrznego,
 • 1997 – wdrożenie w Polsce nowego programu leczenia wad wrodzonych uszu i nowej klasyfikacji efektów – klasyfikacja Skarżyńskiego,
 • 1998 – wdrożenie w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty i zmian nowotworowych za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu,
 • 1998 – wdrożenie w Polsce programu wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt,
 • 1999 – oryginalny w skali światowej program powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet.
 • 1999-2003 – opracowanie oryginalnych w skali światowej programów z zakresu telemedycyny „Słyszę...”, „Mówię...”, „Widzę...”, „Tinnitus” oraz narzędzi i aparatury do diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy,
 • 2000 – współautor oryginalnego w skali światowej programu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet i pierwszych na dużą skalę badań epidemiologicznych,
 • 2000 – współautor pierwszych świecie badań słuchu, wzroku i mowy prowadzonych przez internet,
 • 2000 – przedstawienie wyników 3-letnich obserwacji zachowania resztek słuchowych u dzieci i dorosłych (Antwerpia – ESPCI, Berlin – EUFOS),
 • 2001 – rozpoczęcie nowych form telelmedycyny – telekonsultacje,
 • 2001 – opracowanie nowych, oryginalnych sposobów chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem materiałów alloplastycznych (jonomery szklane),
 • 2002 – opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych – Audiometr Kuba-mikro,
 • 2002 – opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (PDT – Partial Deafness Treatment) metodą 6 kroków Skarżyńskiego z wykorzystaniem drogi przez okienko okrągłe,
 • 2002 – 12 lipca pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu ślimakowego u dorosłego pacjenta z częściową głuchotą (jako elektryczne dopełnienie normalnego słuchu na niskich częstotliwościach (PDT–EC)),
 • 2003 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu do ucha środkowego,
 • 2004 – opracowanie nowego programu telemedycznego: Domowa Klinika Rehabilitacji,
 • 2004 – opracowanie i wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, metody leczenia częściowej głuchoty u dzieci jako elektrycznego dopełnienia normalnego słuchu,
 • 2004 – 27 września – pierwsza w świecie operacja dziecko z częściową głuchotą (PDT–EC)
 • 2005 – współautor pierwszego połączenia implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu (Duet),
 • 2005-2006 – opracowanie i wdrożenie programu leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu ślimakowego – PDCI u dzieci i dorosłych
 • 2005 – opracowanie nowego urządzenia do powszechnych badań przesiewowych słuchu – Audiometr S
 • 2005-2006 – opracowanie metody maskowania ultradźwiękowego szumów usznych
 • 2005-2006 – opracowanie miniaturowego audiometru skriningowego o nazwie „Kuba–AS”
 • 2005-2006 – opracowanie bezkontaktowego aparatu słuchowego dla niemowląt,
 • 2006 – opracowanie i wdrożenie nowej metody z zastosowaniem bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego przez implant ucha środkowego typu Vibrant
 • 2008 – kierownik zespołu, który dokonał pierwszego w świecie wszczepienia implantu słuchowego po obu stronach pnia mózgu,
 • 2008 – opracowanie nowej w skali światowej metody leczenia ubytków słuchu przez bezpośrednią stymulację błony okienka okrągłego przy pomocy implantów ucha środkowego,
 • 2008 – opracowanie pierwszego w świecie systemu stałego, zdalnego nadzoru nad działaniem i możliwością ustawiania implantu ślimakowego u pacjentów przez internet – telefitting,
 • 2009 – wdrożenie, po raz pierwszy w świecie, nowej elektrody (Cochlear – SFA/CI–422 zaprojektowanej przez Skarżyńskiego)
 • 2009 – współautor opracowania pierwszego w świecie urządzenia „Platforma Badań Zmysłów” do oceny uszkodzeń słuchu, mowy i wzroku w nadaniach przesiewowych
 • 2009 – opracowanie systemu SPS–S do stymulacji percepcji sensorycznej (metoda Skarżyńskiego)
 • 2009 – prezentacja nowej elektrody SRA i pierwsze w świecie pokazowe wszczepienie podczas Kongresu Europejskiego; pierwsze w Polsce zastosowanie systemu aparatu i implantu typu Hybryd,
 • 2009 – prezentacja nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment),
 • 2010 – przedstawienie pierwszej w świecie skali PDT Skarżyńskiego,
 • 2010 – opracowanie i wdrożenie nowej klasyfikacji uszkodzeń słuchu i leczenia niedosłuchów różnego typu przy wykorzystaniu stymulacji elektrycznej i akustycznej,
 • 2010 – organizacja i uruchomienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii[14]
 • 2011 – opracowanie programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy u dzieci w wieku szkolnym
 • 2011– opracowanie i wdrożenie metod obrazowania funkcjonalnego i elektrofizjologicznych w badaniach słuchu pacjentów z częściową głuchotą,
 • 2011 – zainicjowanie i doprowadzenie do przyjęcia Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” oraz Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”
 • 2011 – koordynacja działań w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego, w wyniku którego 2 grudnia 2011 przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e–zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”,
 • 2011-2012 – opublikowanie i przedstawienie na kongresach kontynentalnych w Europie, Azji, Ameryce Płn. i Pd., Australii i Nowej Zelandii, najnowszej kompleksowej metody leczenia częściowej głuchoty i pierwszej w świecie klasyfikacji PDT,
 • 2012 – wdrożenie najnowszego systemu implantu ucha środkowego CODACS (jeden z 5 pierwszych ośrodków na świecie)[15]
 • 2012 – pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, początek programu leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego[16],
 • 2012 – pierwsza ocena drogi słuchowej w częściowej głuchocie z wykorzystaniem metody fMRI,
 • 2012 – opracowanie nowej klasyfikacji częściowej głuchoty
 • 2013 – pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej wszczepienie implantu słuchowego Baha® 4 Attract System[17]
 • 2014 – pierwsze w Polsce wszczepienie Implantu ucha środkowego typu MET®[18]
 • 2015 – pierwsze w Polsce wszczepienie nowej generacji implantu ślimakowego typu Synchrony, pozwalającego na wykonywanie badań MRI, a następnie na śledzenie zmian zachodzących w mózgu po podaniu bodźca akustycznego oraz elektrycznego[19][20]

W latach 1996–2012 autor i współautor ponad 100 różnych, nowych procedur klinicznych.

Główne osiągnięcia organizacyjne | edytuj kod

Główne osiągnięcia organizacyjne[potrzebny przypis]:

 • 1993 – opracowanie programu działania i utworzenie Ośrodka Diagnostyczno–Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”[21]
 • 1996 – opracowanie programu, organizacja zespołu i uruchomienie resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 • 2003 – budowa i organizacja Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy
 • od 2005 – organizator cyklu międzynarodowych warsztatów z operacjami pokazowymi Window Approach Workshop[22]
 • 2009 – prezydent IX Europejskiej Konferencji ESPCI[23]
 • 2009 – budowa i organizacja zaplecza Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego[24]
 • 2011 – prezydent X Europejskiego Kongresu EFAS[25]
 • 2012 – budowa i organizacja Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą

Z tytułu wynalazczości otrzymał kilkadziesiąt złotych i srebrnych medali oraz wyróżnień specjalnych na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Paryżu, Genewie, Waszyngtonie, Norymberdze, Seulu, Kuala Lumpur, Tajwanie, Sewastopolu, Moskwie i Casablance[26].

Jest autorem i współautorem 14 patentów na urządzenia i metody związane z techniką medyczną. Większość wynalazków zdobyła znaczące nagrody międzynarodowe. Systemy i urządzenia do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy oraz urządzenie do korekcji wad wymowy, których jest współtwórcą, uzyskały szereg złotych medali i wyróżnień na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Norymberdze, Waszyngtonie i innych miejscach na świecie. Ponadto jest współautorem kilkudziesięciu urządzeń, procedur i metod stosowanych w praktyce klinicznej, z których kilka jest przygotowanych jako zgłoszenia patentowe[27].

Ordery, odznaczenia oraz wybrane nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

 • 1977 – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 1978 – Srebrny Eskulap w Konkursie Studenckim Primi Inter Pares
 • 1983–2000 – Czterokrotna nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1983 – Nagroda Naukowa Z.G.Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi im. prof. Jana Miodońskiego
 • 1985 – Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym im. Tytusa Chałubińskiego
 • 1993 – Nagroda Polskiego Klubu Biznesu za „Wydarzenie medyczne roku 1992”.
 • 1993 – Tytuł „Warszawiak Roku 1992” za wydarzenie roku przyznany w plebiscycie czytelników Ekspresu Wieczornego i telewidzów Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego
 • 1994 – Nagroda „Honorowy Srebrny As” przyznana przez Polish Promotion Corporation
 • 1997 – Nagroda Fundacji Św. Stanisława Kostki „Złote Serce Śląska” za zasługi w leczeniu osób z całkowitą głuchotą w Polsce
 • 2000 – Nagroda Komitetu Badań Naukowych i telewizyjnego magazynu naukowego „Proton” za wybitne osiągnięcia naukowe – „Program implantów słuchowych wszczepianych do pnia mózgu w Polsce”
 • 2000 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2002 – Nagroda „Eskulap 2001” w kategorii lekarz specjalista województwa mazowieckiego nadawana przez Ogólnopolską Sieć Informacji Medycznych i Mazowiecką Kasę Chorych
 • 2003 – Nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie pod nazwą „Trwały Ślad” za szczególne dokonania w ochronie zdrowia
 • 2003 – Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy[28]
 • 2003 – Medal i Tytuł Innowacji za prezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2003 rozwiązanie innowacyjne pt. „Urządzenie do badań przesiewowych Kuba-Mikro” przyznane przez Jury Konkursu
 • 2004 – Medal „Gloria Medicinae” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • 2004 – Dyplom „Piękniejsza Polska” nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
 • 2004 – Dyplom „Sukces Roku 2004” – Lider Medycyny w Ochronie Zdrowia Publicznego przyznany przez wydawnictwo Termedia
 • 2005 – Krzyż Kawalerski Merite de I’Invention Królestwa Belgii
 • 2005 – Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004”
 • 2006 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2006 – „Konsyliarz Roku 2005” tytuł za udowodnienie, że w polskich warunkach możliwe jest stworzenie ośrodka klinicznego wyznaczającego najwyższe światowe standardy w dziedzinie technik implantacyjnych przyznany przez Magazyn Lekarzy „Konsyliarz”
 • 2006 – „LAUDABILIS” odznaczenie przyznane przez Okręgową Radę Lekarską tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego;
 • 2006 – „Dyplom Uznania” za światowe sukcesy w audiologii, za pionierskie osiągnięcia w przywracaniu słuchu przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • 2006 – „Perła Honorowa” – w dziedzinie nauki przyznana przez Kapitułę pod przewodnictwem prof. Janusza Lipkowskiego – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk
 • 2007 – Nagroda Człowiek Roku 2007 w ochronie zdrowia
 • 2007 – Tytuł „Człowiek Sukcesu 2006”
 • 2008 – Honorowe Wyróżnienie Programu „Solidna Firma” za wyjątkowe połączenie talentów lekarza, wynalazcy, przedsiębiorcy i społecznika
 • 2008 – Wyróżnienie rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych przyznane podczas Brussels EXPO – INNOVA 2008
 • 2008 – Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit nadany za dorobek naukowy podczas Brussels EXPO – INNOVA 2008
 • 2008 – Nagroda zespołowa stopnia I dla prof. Henryka Skarżyńskiego
 • 2009 – Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2008”
 • 2009 – Złota odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
 • 2009 – Odznaka Honorowa Bene Merito
 • 2010 – Profesor Henryk Skarżyński Honorowym Obywatelem Warszawy[29]
 • 2010 – „Oskar Polskiego Biznesu XX-lecia”
 • 2010 – Dyplom na XLIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
 • 2010 – Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2010”
 • 2010 – Wyróżnienie „Top Medical Trends 2010” przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • 2010 – Order „Za Zasługi” trzeciego stopnia przyznany przez Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki za aktywne działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich
 • 2011 – Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”
 • 2011 – 5. na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2010 roku
 • 2011 – Medal Honorowy przyznany przez Micheila Saakaszwiliego (Gruzja)
 • 2011 – Medal im. dr Tytusa Chałubińskiego
 • 2011 – Order Ecce Homo za poświęcenie swego życia, talentów w służbie bliźniemu, dogłębną wiedzę medyczną, by przynosić ludziom nieszczęśliwym – szczęście, poprzez polepszanie i przywracanie słuchu chorym i upośledzonym, cudowne wydobywanie ich z tępej ciszy i braku wyrazu[30].
 • 2011 – Tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore i działalność charytatywną na rzecz lekarzy seniorów
 • 2011 – Nagroda specjalna w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „EUROLIDER 2011”
 • 2011 – Medal im. Jana Heweliusza nadany przez Politechnikę Gdańską
 • 2012 – Postanowieniem z 18 kwietnia 2012 za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, którym udekorowano go w dniu 3 maja tego roku[31][32]
 • 2012 – Statuetka Hipokratesa – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
 • 2012 – Złoty Lider w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia
 • 2012 – Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność” przyznana za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych
 • 2012 – „Wybitny Polak” w kategorii Nauka – nagroda przyznana przez kapitułę Konkursu Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • 2012 – Medal im. Mikołaja Kopernika – przyznany przez Prezydium PAN na wniosek Wydziału Nauk Medycznych i w oparciu o rekomendacje Kapituły Polskiej Akademii Nauk
 • 2012 – Specjalna Perła Honorowa za całokształt osiągnięć i dokonań w dziedzinie nauki i medycyny[33]
 • 2012 – Nagroda Specjalna Elsevier Prix Galien w kategorii „Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny” za pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii
 • 2012 – Złoty Laur Innowacyjności w kategorii: „budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo, pożarnictwo” w II Ogólnopolskim Konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej
 • 2013 – Medal Pro Ecclesia et Pontifice jako dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego przyznany przez Papieża Franciszka[34]
 • 2013 – Osobowość Roku 2012 XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia
 • 2013 – 2. miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia „Pulsu Medycyny”
 • 2013 – Medal im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (ORL) za wybitną wieloletnią działalność zawodową, naukową i wielkie zaangażowanie we współpracę z Samorządem Lekarskim
 • 2013 – Nagroda Jubileuszowa – Złoty OTIS 2013 – medal Viribus Unitis za 10-letnią pracę na rzecz łączenia środowisk: lekarzy, farmaceutów, pacjentów, firm farmaceutycznych i mediów oraz aktywną politykę zagraniczną
 • 2013 – Nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi za empatyczną postawę wobec pacjentów, szacunek i oddanie okazywane chorym, a także wielkie dokonania lekarza i menadżera
 • 2013 – Drugie miejsce wśród Profesjonalistów Forbesa 2013 z Mazowsza w kategorii zawodowej „lekarz”
 • 2013 – Podziękowanie za zaangażowanie w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego Teraz Polska w dziedzinie Innowacji.
 • 2013 – Kawaler Orderu Uśmiechu[35]
 • 2014 – Medal Politechniki Warszawskiej[36]
 • 2014 – laureat nagrody Crystal Dragon of Success[37]
 • 2014 – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czyżew[38]
 • 2014 – Człowiek Wolności w kategorii „Nauka” Plebiscytu telewizji TVN i Gazety Wyborczej[39]
 • 2014 – laureat Plebiscytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka to Wolność”[40]
 • 2014 – Super Lodołamacz[41]
 • 2014 – 2 miejsce w rankingu „Pulsu Medycyny” Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie[42]
 • 2014 – 4 miejsce w rankingu „Pulsu Medycyny” Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia[43]
 • 2015 – Nagroda „Wiktor 2014” dla prof. Henryka Skarżyńskiego w kategorii „Osobowość Nauki i Kultury” przyznana przez Akademię Telewizyjną[44]
 • 2015 – Prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy Polak członkiem prestiżowego towarzystwa American Neurotology Society[45][46]
 • 2015 Złoty Laur „Super Biznesu” w kategorii „Nauka i biznes” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za stworzenie unikalnej w skali świata placówki, w której działa interdyscyplinarny zespół lekarzy, inżynierów, fizyków[47][48][49]
 • 2016 – Odznaczenie „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” dla prof. Henryka Skarżyńskiego wręczone przez kard. Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego[50][51]
 • 2016 – Prof. Henryk Skarżyński pierwszy na Liście Stu 2015 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie – tytuł przyznany przez redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny” (obecny na Liście Stu najbardziej wpływowych osobistości w polskiej służbie zdrowia wg rankingu czasopisma „Puls Medycyny” od pozycji 46 do 1 we wszystkich dotychczasowych edycjach)[52]
 • 2016 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw DzieckaInfantis Dignitatis Defensori (Obrońcy Godności Dzieci) dla prof. Henryka Skarżyńskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka przyznana przez Rzecznika Praw Dziecka
 • 2016 – wpisany do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich „w uznaniu wartości odkrywczych i wynalazczych jakie wniósł i wnosi do bogactwa ludzkości i rozwoju cywilizacji”[53]

Przypisy | edytuj kod

 1. Światowe Centrum Słuchu. Dyrektor: profesor Henryk Skarżyński |, whc.ifps.org.pl [dostęp 2020-07-08]  (pol.).
 2. Prof. Henryk Skarżyński | Konsultant Krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, www.konsultant-krajowy.pl [dostęp 2020-07-09]  (pol.).
 3. http://15lat.ifps.org.pl/doc/nowa_era.pdf.
 4. a b Jeden miesiąc – kilka rocznic, 16 lipca 2014 [dostęp 2016-07-28] .
 5. 16 lipca 1992 – pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego [dostęp 2016-07-28] .
 6. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2016-07-28] .
 7. Niedosłuch można wyleczyć :: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, www.dziennikarzerp.pl [dostęp 2016-07-28] .
 8. skarzynski. - PubMed - NCBI
 9. Działalność dydaktyczna i szkoleniowa – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński [dostęp 2016-07-28]  (pol.).
 10. a b Henryk Skarżyński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-01-16] .
 11. http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=635:doktorat-honoris-causa-dla-prof-henryka-skaryskiego-&catid=17:przyznane-przez-pan&Itemid=23.
 12. Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Warsz - WPROST.pl
 13. Prof Henryk Skarżyński doktorem honoris causa UMCS.
 14. Krajowa Sieć Teleaudiologii
 15. tvp.info - Wiesz więcej - www.tvp.info - Najnowsze informacje
 16. http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/medycyna-przyszlosci-robot-da-vinci-i-implant-bonebridge,75260.html.
 17. Baha Attract.
 18. MET.
 19. Wszczepienie implantu typu synchrony (zdjęcia). Gazeta Lekarska. [dostęp 2015-03-03].
 20. Pierwsze w Polsce operacje wszczepienia nowych implantów ślimakowych. wyborcza.pl. [dostęp 2015-03-03].
 21. Stowarzyszenie SPONIN : www.sponin.org.pl
 22. http://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/Międzynarodowe-warsztaty-szkoleniowe-Window-Approach-Workshop-WAW.pdf.
 23. http://www.espci2009.pl/home.php.
 24. Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, ncob.ifps.org.pl [dostęp 2020-07-08]  (pol.).
 25. http://www.efas2011.org/.
 26. Warsztaty, wykłady, operacje pokazowe.
 27. Warsztaty, wykłady, operacje pokazowe.
 28. Nagrody m.st. Warszawy przyznane w 2003 roku (pol.). Urząd m. st. Warszawy, 3 lipca 2003. [dostęp 2 lipca 2012].
 29. radawarszawy.um.warszawa.pl.
 30. Kawaler Orderu Henryk Skarżyński. ecce-homo.pl. [dostęp 17 sierpnia 2011].
 31. M.P. z 2012 r. poz. 765
 32. Odznaczenia z okazji Święta 3 Maja. W: 2012-05-03 [on-line]. Prezydent.pl. [dostęp 2012-05-03].
 33. Perły Polskiej Gospodarki 2012, www.inepan.waw.pl [dostęp 2015-12-01] .
 34. Prof. Skarżyński odznaczony papieski medalem Pro Ecclesia et Pontifice, Onet.pl, 19 listopada 2013 [dostęp 2016-07-28] [zarchiwizowane z adresu 2015-05-16]  (pol.).
 35. Profesor Henryk Skarżyński odznaczony przez dzieci.
 36. Medal Politechniki Warszawskiej dla prof. Henryka Skarżyńskiego.
 37. Wręczono statuetki Crystal Dragon of Success, whc.ifps.org.pl [dostęp 2020-07-08]  (pol.).
 38. ifps.org.pl.
 39. Prof. Henryk Skarżyński Człowiekiem Wolności, whc.ifps.org.pl [dostęp 2020-07-08]  (pol.).
 40. nauka.gov.pl.
 41. Lodołamacze rozdane.
 42. LISTA STU 2014 – MEDYCYNA.
 43. LISTA STU 2014– SYSTEM OCHRONY ZDROWIA.
 44. Wiktory 2014, „onet.film”, 30 marca 2015 [dostęp 2016-07-28]  (pol.).
 45. Member Profile, ans.memberclicks.net [dostęp 2016-07-28] .
 46. Pierwszy Polak przyjęty do American Neurotology Society, 27 kwietnia 2015 [dostęp 2016-07-28] .
 47. Złote Laury „Super Biznesu” przyznane – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, 30 września 2015 [dostęp 2016-07-28]  (pol.).
 48. Złoty laur dla Instytutu Słuchu [dostęp 2016-07-28] .
 49. Złote Laury „Super Biznesu”. Naukę i biznes można połączyć [dostęp 2016-07-28] .
 50. Prof. Henryk Skarżyński odznaczony medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”, 8 stycznia 2016 [dostęp 2016-07-28] .
 51. 20 odznaczonych „Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”, archidiecezja.warszawa.pl [dostęp 2016-07-28] .
 52. Konstanty Radziwiłł i Henryk Skarżyński liderami Listy STU 2015 [dostęp 2016-07-28] .
 53. Prof. Skarżyński wpisany do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich. naukawpolsce.pap.pl, 10 listopada 2016. [dostęp 2016-11-12].

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Henryk Skarżyński (lekarz)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy