Herb Księstwa Warmińskiego


Herb Księstwa Warmińskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Herb Księstwa Warmińskiego Rzadziej używany uproszczony herb na polu niebieskim Chorągiew biskupstwa warmińskiego z XV wieku (według Banderia Prutenorum) Herb województwa warmińsko-mazurskiego Ocalały zwornik z herbem biskupim z kościoła św. Katarzyny w Braniewie

Herb Księstwa Warmińskiego – symbolem dominium warmińskiego i wyróżnikiem jego odrębności w Prusach i na zewnątrz był herb biskupstwa warmińskiego: w polu czerwonym biały Baranek Boży, krwawiący do kielicha, ze złotym nimbem, z chorągiewką, którą podtrzymuje uniesioną przednią nogą.

Wizerunek baranka został umieszczony już w XIV w. na pieczęci obrazkowej. Z końca XIV w. jest baranek, który umieszczony był w zworniku na sklepieniu kościoła św. Katarzyny w Braniewie (obecnie przechowywany w zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim). Baranek Boży znajduje się zarówno na herbie biskupstwa warmińskiego, jak i na sztandarze. Podczas bitwy pod Grunwaldem biskup warmiński występował po stronie Krzyżaków. Chorągiew warmińska wraz z innymi chorągwiami krzyżackimi (w liczbie 51) została zdobyta przez wojsko polsko-litewskie króla Władysława Jagiełły. Zdobyte chorągwie jako wota zawisły w katedrze wawelskiej. Jan Długosz w dziele pt. "Banderia Prutenorum" wiernie odtworzył i opisał chorągwie krzyżackie. W czasach nowszych baranka przedstawiano zwykle bez kielicha, niekiedy w postawie klęczącej, natomiast tarczę wieńczono atrybutami właściwymi tytułowi książąt.

Spis treści

Symbolika | edytuj kod

Najważniejsza jest symbolika herbu. BARANEK BOŻY (łac. Agnus Dei) w Nowym Testamencie oznacza Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest prawdziwym Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. W liturgii Baranek Boży oznacza Chrystusa. W Eucharystii jest to jedna z części stałych mszy św., modlitwa przy wzniesieniu hostii przed komunią świętą. W sztuce symbolizuje Chrystusa i jego ofiarę odkupienia; jedno z najbardziej znanych przedstawień Baranka Bożego — Ołtarz Baranka mistycznego Huberta i Jana van Eycków.

Herb biskupstwa warmińskiego wszedł na stałe do heraldyki terytorialnej. Spełniał też wszelkie reguły heraldyki kościelnej. W pełnej wersji składał się z następujących elementów składowych: tarczy, krzyża, kapelusza pontyfikalnego, mitry, pastorału oraz dwóch sznurów, z których każdy zakończony był sześcioma chwastami. Od czasu gdy Warmia stała się archidiecezją (1992), sznury mają po dziesięć chwastów. Krzyż archidiecezjalny ma dwa ramiona. Herb ten wyrażał zarazem kościelny charakter księstwa warmińskiego i przez to jego szczególną pozycję w ramach Prus Królewskich oraz wobec trzech województw pruskich. Herb biskupstwa widniał na pieczęciach administratora diecezji i wójta krajowego, pokrywał się też z herbem miejskim stolicy Warmii – Lidzbarka Warmińskiego.

Tarcza herbowa jest czerwona. Kolor ten przypomina biskupom warmińskim o wierności Kościołowi aż do przelewu krwi. Baranek i chorągiew są koloru srebrnego, nimb jest złoty. Na chorągwi widnieje równoramienny krzyż koloru czerwonego.

Tekst pieśni "Baranku Boży" | edytuj kod

Pieśń ta jest śpiewana podczas mszy świętej.

Warto przeczytać | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Herb Księstwa Warmińskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy