Herbarz (heraldyka)


Herbarz (heraldyka) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Strona tytułowa herbarza z heraldycznej wizytacji, Ulster (1602)

Herbarz – dzieło opisujące herby wraz z ich rysunkami i herbownymi, podstawowe źródło historyczne pomocniczej nauki historii - heraldyki.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Pierwszymi herbarzami były role herbowe sporządzane od XIII w. z okazji turniejów rycerskich jako pomoc w identyfikacji uczestników i poprawności używanych przez nich herbów. Kolejną formą herbarza, zwłaszcza w zachodniej Europie były urzędowe spisy sporządzane z okazji lustracji dóbr dla celów skarbowych, ozdabiane od XV w. również wizerunkami herbów.

W Polsce rolę tę pełnią rekognicjarze poborowe z wyciśniętymi pieczęciami szlachty danej ziemi. Później pojawiły się herbarze sporządzane w trakcie specjalnych lustracji przeprowadzanych przez heroldów, dla sprawdzenia legalności i poprawności używania herbów. Jednym z najstarszych europejskich herbarzy jest Herbarz Geldrii powstały ok. 1369 r. i uzupełniany do XV w., w którym znajdują się również polskie herby. Pierwszym znanym polskim herbarzem są pochodzące z XV wieku Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae Jana Długosza[1]. Określenie Herbarz używa się też do spisów genealogicznych osób, usystematyzowanych nazwiskami, wraz z informacjami o przynależności herbowej.

Spis herbarzy polskich i z Polską związanych | edytuj kod

Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae z lat 1464–1480 Jana Długosza
 1. Jan DługoszInsignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae” spisany w latach 1464–1480[1],
 2. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578.
 3. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584.
 4. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1858.
 5. Szymon Okolski Orbis Polonus – Kraków, 1641-1643. V. 1-3.
 6. Jan Karol Dachnowski Herby szlacheckie w ziemiach pruskich ok.1620, wyd.w oprac. Z. Pentka, Kórnik 1995
 7. Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634
 8. Wacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.
 9. Nobilis Polonie avitis equitum stemmatibus insignita, bellatrix Sarmatia gentilitiis heroum armis munita, dives aurea libertate Lechia patriis regum monilibus adornata - Kalisz, 1702 [1]
 10. Antoni Swach Herby Polskie - Poznań, 1705
 11. Ks. Kasper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. – Lwów, 1728.
 12. Ks. Kacper Niesiecki Korona polska – Lwów, 1728-1743.
 13. Stanisław Józef Duńczewski Herbarz wielu domów Korony Polskiej i W. X. Litewskiego i t. d. przez Stanisława Józefa a Dyneburg Duńczewskiego, 1757
 14. Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.
 15. Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów, w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami, t. 1-5 - Warszawa 1792-1798.
 16. Leonhard Dorst:Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, t. 1-3, Görlitz 1842-1849 wersja elektroniczna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
 17. Nikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. 1-2. - Warszawa 1853
 18. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów, 1857, reprint: KAW, Kraków, 198
 19. Adam Amilkar Kosiński Przewodnik heraldyczny: Monografie kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających – Kraków 1877
 20. Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego – Kraków, 1870.
 21. Ks. Wojciech Wijuk Kojałowicz S.J. herbarz W. X. Litewskiego – Kraków 1897
 22. Adam Boniecki Herbarz polski, T. 1-17 + dodatek – Warszawa 1899-1913 (nieukończony).
 23. Seweryn Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15 – Warszawa 1904-1938 (nieukończony).
 24. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Lwów 1908
 25. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Londyn 1990 w opr. M.Paszkiewicza i J.Kulczyckiego
 26. Wiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz Nieznana szlachta polska i jej herby – Kraków 1908
 27. Tablice odmian herbowych – nakł. Juliusz hr. Ostrowski – Warszawa 1909
 28. Juliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich – Warszawa 1897
 29. Emilian von Zernicki-Szeliga Der Polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, Verlag von Henri Strand, Hamburg 1900.
 30. Emilian von Zernicki-Szeliga Die Polnichen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen, Hamburg, 1904
 31. Franciszek Piekosiński: Herbarz szlachty prowincyi witebskiej, Kraków, Herold polski, 1899
 32. Franciszek Piekosiński: Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom II. Lwów 1911.
 33. Ludwik Korwin-Piotrowski: Ormiańskie rody szlacheckie, Kraków 1934,
 34. dr Stefan J. Starykoń Kasprzycki - „Polska Encyklopedia Szlachecka”, t. 1-12 - Warszawa 1936–1939.
 35. Szymon Konarski Szlachta kalwińska w Polsce - Warszawa 1936
 36. Szymon Konarski Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris, 1958;
 37. Władysław Pulnarowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Przemyśl 1937
 38. Almanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego – Warszawa 1939 (nieukończony)
 39. Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski Herby szlachty polskiej – Warszawa 1990
 40. Józef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego – Warszawa 1993
 41. Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku Warszawa 2001
 42. Alfred Znamierowski Herbarz rodowy – Warszawa 2004
 43. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Białystok 2003; ​ISBN 83-88595-12-1
 44. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – Pozkal 2005; ​ISBN 83-88595-98-9
 45. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej – Warszawa, 2006; ​ISBN 83-89667-42-8
 46. Stanisław Dziadulewicz Herbarz rodów tatarskich w Polsce – Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986)
 47. Tadeusz Gajl Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku - L&L, Gdańsk 2007; ​ISBN 978-83-60597-10-1
 1. Stanisław Łoza Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie z okolicach Warszawa: Wydawnictwo i Druk Zakładów Graficznych Galewski i Dau, 1934. Egzemplarz istnieje w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 2. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Rzeczypospolitej – Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2008-2009; ​ISBN 978-83-88172-28-1
 3. Piotr Nałęcz Małachowski ,,ZBIOR NAZWISK SZLACHTY z Opisem Herbów własnych Familiom zoftaiącym w Kroleftwie Polfkim, i Wielkim Xięstwie Litefwkim.” w LUBLINIE 1805. w Drukarni J. C. K. Mci u XX Trynitarzow.

Herbarze działających współcześnie w Polsce organizacji monarchistycznych | edytuj kod

 1. Aleksander Podolski, Księga herbowa Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Wrocław 2010, ​ISBN 978-83-925702-3-3
 2. Leszek Wierzchowski, Sławomir Leonard Wysocki Herbarz. Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992 - 1995. Wydawnictwo SAPIENTIA, Kraków 1996
 3. Bogusław Jerzy Tarnawa-Zajączkowski „Armoriał czyli poczet herbów, zbrojb, klejnotów zacnych polskich Rodów Rycerskich i Szlacheckich oraz możnych Familii Rycerskich i Szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego"

Herbarze obce i międzynarodowe | edytuj kod

 1. Almanach Gotajski, 1763 - 1944 jako Almanach de Gotha, od 1956 Genealogisches Handbuch des Adels rody panujące i arystokratyczne
 2. J.B.Rietstap Armoires general - prawie pełny zbiór herbów rodowych z całej Europy
 3. Deutsches Geschlechterbuch, 1889 - 1943 jako Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, od 1956 jako Das Deutsche Geschlechterbuch - rodziny mieszczańskie i chłopskie z dawnych terenów Rzeszy.
 4. Johann Siebmachers Wappenbuch - rody szlacheckie dawnego Świętego Cesarstwa, wydawany od 1605.
 5. Burkes Peerage, Baronetage and Knightage - wydawane od 1826 (w 2004 107. wydanie) herbarz parów i baronetów Zjednoczonego Królestwa, ze spisem rycerzy, często z informacjami genealogicznymi.

Herbarze w Internecie | edytuj kod

 • polskie:
 1. Juliusz Karol Ostrowski:Księga herbowa rodów polskich Cz. 1 (wizerunki herbów), Cz. 2 (opisy) w formacie DjVu w e-bibliotece UW;
 2. Herbarz Marcina Kromera
 3. Herbarz Kujawsko-Pomorski
 4. ALBUM POLSKI – Interaktywny Album Heraldyczny RP|Herby Miast Polskich
 5. Genealogia dynastycznaDział HERBARZ (obszerny herbarz rodzin i herbów polskich) – opracowanie: Ryszard Jurzak
 6. Herby Szlachty Rzeczypospolitej – Andrzej Brzezina Winiarski
 7. Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Władysław Pulnarowicz
 8. Kronika M. Bielskiego
 9. Herby - rys.i opisy z herbarza Niesieckiego, wyd.Bobrowicza
 10. Spis nazwisk z herbarza Bonieckiego
 11. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
 12. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej
 13. Herby członków Związku Szlachty Polskiej
 14. Elektroniczna wyszukiwarka herbów, oparta na Herbarzu polskim Tadeusza Gajla
 15. Dokumenty Śląska - Kącik Heraldyki Śląskiej - około pięciu tysięcy herbów szlachty śląskiej - Wiesław Długosz
 16. Ogrody Wspomnień - strona poświęcona pamięci zmarłych, ilustrowana herbami z opracowanego specjalnie dla jej potrzeb herbarza.
 • obce:
 1. Arnaud BUNEL Héraldique européenne - herby europejskie - m.in.państw, ziem, dynastii, władców i dostojników państwowych, (franc).
 2. J.B.Rietstap Armoires General - najobszerniejszy, klasyczny zbiór większości herbów rodowych Europy - opisy (franc).
 3. J.Burke Peerage and Baronetage - opisy z podstawowego almanachu arystokracji brytyjskiej (ang) .
 4. Johann Siebmacher Wappenbuch, 1605 - jeden z najstarszych herbarzy niemieckich z wizerunkami herbów z całej Europy.
 5. Carl Arvid von Klingspor, Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter Stockholm 1882 - XIX-wieczny herbarz rodów szlacheckich z terenów Kurlandii, Inflant, Estonii i wyspy Ozylii.
 6. Herbarz szlachty białoruskiej - projekt Narodowego historycznego archiwum Republiki Białorusi po odrodzeniu genealogii i historii białoruskich (wielkolitewskich) rodzin szlacheckich. (pol.):
 7. Т.Т. Капіца Т.Т. i inni, Гербоўнік беларускай шляхты. Т.1., Мінск: БелНДІДАС, 2002, ISBN 985-6099-83-8  (biał.). (pol.)
 8. С.С. Рыбчонак С.С., Гербоўнік беларускай шляхты. Т.2.Б., Мінск: НАРБ, 2007, ISBN 978-985-6372-52-3  (biał.). (pol.)
 9. Дз. Ч.Д.Ч. Матвейчык Дз. Ч.Д.Ч., Гербоўнік беларускай шляхты. Т.3.В., Мінск: Беларусь, 2014, ISBN 978-985-01-1095-4  (biał.). (pol.)
 10. Д.Ч.Д.Ч. Матвейчык Д.Ч.Д.Ч., Гербоўнік беларускай шляхты. Т.4.Г., Мінск: Беларусь, 2016, ISBN 978-985-01-1175-3  (biał.). (pol.)
 11. Я.С.Я.С. Глінскі Я.С.Я.С., Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5.Д., Мінск: Беларусь, 2018, ISBN 978-985-01-1252-1  (biał.). (pol.)

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Celichowski 1885 ↓.

Bibliografia | edytuj kod

 • Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, „Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego.”. Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Herbarz (heraldyka)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy