IOCCC


International Obfuscated C Code Contest w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z IOCCC) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

IOCCC (ang. International Obfuscated C Code Contest) – organizowany raz do roku konkurs najbardziej nieczytelnego kodu w języku C. Pierwszy raz został przeprowadzony w 1984.

Konkurs został zapoczątkowany przez Landona Curta Nolla i Larry'ego Bassela w 1984, gdy obaj byli zatrudnieni w firmie National Semiconductor's Genix w grupie zajmującej się przenoszeniem (porting) kodu. Wpadli na pomysł konkursu, gdy wymieniali uwagi na temat fatalnie napisanych programów, które analizowali.

Założenia konkursu:

  • napisać jak najbardziej nieczytelny kod w języku C według określonych zasad,
  • by w ironiczny sposób pokazać, jak ważny jest styl kodowania;
  • by "wymęczyć" kompilatory języka C,
  • by zilustrować specyfikę kompilatorów języka C,
  • by pozwolić na debaty na temat kiepskiego kodu.

Przykłady | edytuj kod

Poniżej znajduje się program westley.c z 1988 r. Wylicza on przybliżoną wartość π przez obliczenie swojej własnej powierzchni.

#define _ -F<00||--F-OO--; int F=00,OO=00;main(){F_OO();printf("%1.3f\n",4.*-F/OO/OO);}F_OO() { _-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_ } 

Standardowa kompilacja gcc westley.c powiedzie się, ale program nie będzie działał poprawnie. Aby działał poprawnie należy dokonać pewnych modyfikacji w wierszu wywołania kompilatora gcc, tak jak poniżej

gcc -E westley.c | sed 's/- -/--/g' | gcc -x c -o west -

Zostanie wygenerowany kod binarny west, który można uruchomić (np. poleceniem ./west).

Inny doskonały przykład to symulator lotu, zwycięzca konkursu w 1998.

#include <math.h> #include <sys/time.h> #include <X11/Xlib.h> #include <X11/keysym.h> double L ,o ,P ,_=dt,T,Z,D=1,d, s[999],E,h= 8,I, J,K,w[999],M,m,O ,n[999],j=33e-3,i= 1E3,r,t, u,v ,W,S= 74.5,l=221,X=7.26, a,B,A=32.2,c, F,H; int N,q, C, y,p,U; Window z; char f[52] ; GC k; main(){ Display*e= XOpenDisplay( 0); z=RootWindow(e,0); for (XSetForeground(e,k=XCreateGC (e,z,0,0),BlackPixel(e,0)) ; scanf("%lf%lf%lf",y +n,w+y, y+s)+1; y ++); XSelectInput(e,z= XCreateSimpleWindow(e,z,0,0,400,400, 0,0,WhitePixel(e,0) ),KeyPressMask); for(XMapWindow(e,z); ; T=sin(O)){ struct timeval G={ 0,dt*1e6} ; K= cos(j); N=1e4; M+= H*_; Z=D*K; F+=_*P; r=E*K; W=cos( O); m=K*W; H=K*T; O+=D*_*F/ K+d/K*E*_; B= sin(j); a=B*T*D-E*W; XClearWindow(e,z); t=T*E+ D*B*W; j+=d*_*D-_*F*E; P=W*E*B-T*D; for (o+=(I=D*W+E *T*B,E*d/K *B+v+B/K*F*D)*_; p<y; ){ T=p[s]+i; E=c-p[w]; D=n[p]-L; K=D*m-B*T-H*E; if(p [n]+w[ p]+p[s ]== 0|K <fabs(W=T*r-I*E +D*P) |fabs(D=t *D+Z *T-a *E)> K)N=1e4; else{ q=W/K *4E2+2e2; C= 2E2+4e2/ K *D; N-1E4&& XDrawLine(e ,z,k,N ,U,q,C); N=q; U=C; } ++p; } L+=_* (X*t +P*M+m*l); T=X*X+ l*l+M *M; XDrawString(e,z,k ,20,380,f,17); D=v/l*15; i+=(B *l-M*r -X*Z)*_; for(; XPending(e); u *=CS!=N){ XEvent z; XNextEvent(e ,&z); ++*((N=XLookupKeysym (&z.xkey,0))-IT? N-LT? UP-N?& E:& J:& u: &h); --*( DN -N? N-DT ?N== RT?&u: & W:&h:&J ); } m=15*F/l; c+=(I=M/ l,l*H +I*M+a*X)*_; H =A*r+v*X-F*l+( E=.1+X*4.9/l,t =T*m/32-I*T/24 )/S; K=F*M+( h* 1e4/l-(T+ E*5*T*E)/3e2 )/S-X*d-B*A; a=2.63 /l*d; X+=( d*l-T/S *(.19*E +a *.64+J/1e3 )-M* v +A* Z)*_; l += K *_; W=d; sprintf(f, "%5d %3d" "%7d",p =l /1.7,(C=9E3+ O*57.3)%0550,(int)i); d+=T*(.45-14/l* X-a*130-J* .14)*_/125e2+F*_*v; P=(T*(47 *I-m* 52+E*94 *D-t*.38+u*.21*E) /1e2+W* 179*v)/2312; select(p=0,0,0,0,&G); v-=( W*F-T*(.63*m-I*.086+m*E*19-D*25-.11*u )/107e2)*_; D=cos(o); E=sin(o); } } 

Aby skompilować program należy wywołać komendę (system Linux):

cc banks.c -o banks -DIT=XK_Page_Up -DDT=XK_Page_Down \ -DUP=XK_Up -DDN=XK_Down -DLT=XK_Left -DRT=XK_Right \ -DCS=XK_Return -Ddt=0.02 -lm -lX11 -L/usr/X11R6/lib 

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "IOCCC" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy