Igor Britchenko


Ihor Britczenko w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Igor Britchenko) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ihor Hennadijowycz Britczenko (ukr. І́гор Генна́дійович Брі́тченко, ur. 30 czerwca 1970 w Doniecku) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor, Akademik Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy, magister teologii, akademik Międzynarodowej Akademii Nauk Teologicznych.

Spis treści

Biografia | edytuj kod

W 1998 r. obronił pracę kandydacką na temat: „Marketing bankowy: organizacja procesów inwestowania” w Instytucie Badań Ekonomiczno-Prawniczych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy[1].

W 2005 r. obronił rozprawę doktorską z ekonomii na temat: „Kształtowanie i funkcjonowanie regionalnego marketingu bankowego” (specjalność: organizacja zarządzania, planowania i regulacja gospodarki) na Uniwersytecie Narodowym Ekonomii i Handlu im. M. Tugan-Baranowskiego w Doniecku[2].

Jest autorem ponad 400 prac naukowych, w tym 31 monografii (7 – pojedynczych, 11 – podręczników, w tym czterech pod pieczęcią Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy).

W 2005 roku został laureatem konkursu obwodowego „Najlepsza książka Donbasu” w nominacji „Ekonomika”;

W 2009 roku otrzymał specjalny Dyplom konkursu obwodowego „Najlepsza książka Donbasu” za istotny wniosek w rozwój teorii bankowości (Ukraina)[3].

W 2013 roku został nagrodzony Dyplomem laureata obwodowego konkursu „Najlepsza książka Połtawszczyny” w nominacji „Najlepsze wydanie naukowe i podręczniki” za książkę „Ekonomiczne problemy rozwoju funkcji przedsiębiorczej w sektorach ekonomii gospodarki narodowej” Głównego urzędu informacyjnej i wewnętrznej polityki Połtawskiej i Państwowej Administracji Obwodowej (Ukraina).

Na Ukrainie pracował w instytucjach szkolnictwa wyższego w miastach: Donieck, Sumy, Połtawa, Kijów, Użhorod na stanowiskach docenta oraz profesora różnych wydziałów, Kierownika Katedry Pieniądza i Kredytów, Katedry Ekonomii, Biznesu i Zarządzania, Katedry Finansów, Dyrektora Międzyregionalnego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Przekwalifikowania Specjalistów Połtawskiego Uniwersytetu Ekonomii i Handlu[4].

W latach 2015–2016 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, a od 2016 jako profesor nadzwyczajny w PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu[5].

Działalność naukowa | edytuj kod

Praca w redakcyjnych kolegiach następnych czasopism naukowych | edytuj kod

Monografie | edytuj kod

 • Банковский маркетинг: организация процессов инвестирования Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1997. – 200 с.
 • Бизнес: путь к успеху Донецк: ДонГАУ, 1995. – 119 с.
 • Системность банковского дела и реальный капитал Донецьк: ИЭПИ НАН Украины, – 1998. – 134 с.
 • Макромаркетинг (поведение, реклама, администрирование) Донецк: ДонГУЭТ, ДонНУ, 2002. – 427 с. (Глава 1. Введение в макромаркетинг. – С. 5 – 50).
 • Региональное банковское рынковедение (теория, методология, технология). Часть 1. Теория регионального банковского рынковедения. Донецк: ДонГУЭТ, 2002. – 122 с.
 • Региональное банковское рынковедение (теория, методология, технология). Часть 2. Методология регионального банковского рынковедения. Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 106 с.
 • Региональное банковское рынковедение (теория, методология, технология). Часть 3. Технология регионального банковского рынковедения. Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 126 с.
 • Управление банковским рынковедением Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ДонНУ, 2003. – 368 с.
 • Региональные аспекты банковского рынковедения Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2003. – 291 с.
 • Механізм оцінки і управління фінансовими ризиками підприємств Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – 172 с.
 • Стратегія забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 234 с.
 • Маркетинг менеджмент: новые решения Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2007. – 326 с.
 • Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008–315 с[16].
 • Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика Полтава: РВЦ ПУЕТ, 2010–147 с[17].
 • Клієнтела як інструмент визначення вартості комерційного банку Полтава: РВЦ ПУЕТ, 2011–270 с.[1]
 • Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону Полтава: ООО «Техсервіс», 2012. – 200 с.
 • Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства Донецьк-Полтава: ООО «Техсервіс», 2012. – 640 с[18].
 • Функціонування та розвиток регіональної банківської системи Полтава: РВВ ПУЕТ, 2012–211 с.
 • Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика Полтава: ПУЕТ, 2013. – 307 с[19].
 • Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення Полтава: ПУЕТ, 2013. – 204 с[20].
 • Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины Полтава: ООО «Техсервіс», 2014–452 с[21].
 • Перспективи інноваційного розвитку інфраструктури туристичної галузі Закарпатського регіону Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: колект. моногр. / за заг. ред. О. В. Кендюхова.- К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 132–138[22].
 • Моделирование процессов устойчивого развития национальных социально-экономических систем // Сытник И.В,, Бритченко И.Г., Cтепочкин А.И. / Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, г. Новый Сонч, Польша. – 2017 – 161 с[23].
 • Development of small and medium enterprises: the EU and east-partnership countries experience/[Britchenko I., Polishchuk Ye. and all]/Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. – P. 378[24].
 • New trends in development of services in the modern economy/P. Machashtchik, I. Britchenko, T. Cherniavska/Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. – 210 p[25].
 • State regulation of the national currency exchange rate by gold and foreign currency reserve management/Britchenko Igor, Vlasenko Evhenii/Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. – 185 p[26].
 • Development the wholesale enterprises region through business process reengineering/Bezpartochnyi M., Britchenko I.//Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects/Edited by M. Bezpartochnyi. in 2 Vol./ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – P. 10 – 23. ​ISBN 978-9984-891-04-0​, ISSN 1877-0444.
 • Reengineering business processes as a modern innovation of development wholesale enterprises region/Bezpartochnyi M., Britchenko I., Jarosz P.//Management of innovative development the economic entities/Edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko/Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Polska). – Nowy Sącz: Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2018. – P. 10 – 25. ​ISBN 978-83-65196-83-5[27]
 • Economic diagnostics in ensuring of competitiveness the economic entities/Bezpartochnyi M., Britchenko I., Jarosz P.//Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko/Higher School of Social and Economic (Poland). – Przeworsk: WSGG, 2019. – P. 10 – 20. ​ISBN 978-83-937354-1-9[28]
 • Information environment of international marketing/Kolbushkin U., Shevchenko A., Britchenko I.//Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko/Higher School of Social and Economic (Poland). – Przeworsk: WSGG, 2019. – P. 85 – 93. ​ISBN 978-83-937354-1-9[29]

Podręczniki | edytuj kod

 • Бизнес – гибкие инструментарии (базовый пакет курсов самообучения) Донецк: ДонГАУ, 1996. – 68 с.
 • Основи економічної теорії: дидактичний матеріал для вивичення та самоконтролю знань Луганськ: ЛДПУ ім. Тараса Шевченка, 2000. – 184с.
 • Marketing Management организации: потенциал и система: Учебное пособие Донецк: ДонНУ, 2001. – 279 с.
 • Основы маркетингового управления (|макромаркетинга) Донецьк: ДонНУ, 2004. – 453 с. (Рекомендовано МОН України)
 • Банковское рынковедение: Учебное пособие Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 547 с. (Рекомендовано МОН України)
 • Економіка малого бізнесу Донецьк: ДонГУЭТ, 2006. – 86 с.
 • Економічний аналіз Суми: УАБС НБУ, 2006. – 140 с.
 • Маркетинг у банках: Навчальний посібник Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008–345 с. (Рекомендовано МОН України)
 • Маркетинг у банку: Навчальний посібник для самостійної роботи за кредитно-модульною системою Київ: КНЕУ, 2010 −474 с. (Рекомендовано МОН України)
 • Сучасні технології навчання у вищій школі Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с.
 • Контролінг Рівне: Волинські обереги, 2015. – 280 с.
 • Economic theory: textbook//Illia Dmytriiev, Igor Britchenko, Yaroslava Levchenko, Olena Shershenyuk, Maksym Bezpartochnyi. – Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 2020. – 216 p. ISBN 978-619-245-074-8

Nagrody | edytuj kod

 • Certyfikaty honorowe wyższych uczelni Ukrainy;
 • Certyfikat Honorowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy (2008);
 • Certyfikat Honorowy Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Połtawy (2012);
 • Certyfikat honorowy Zakarpackiej Rady Regionalnej za znaczący wkład we wdrażanie polityki państwa w dziedzinie edukacji narodowej, osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania młodego pokolenia, wysokie umiejętności zawodowe, staranną pracę (2012);
 • Certyfikat Honorowy Narodowego Banku Ukrainy (2015);
 • Dyplom honorowy Bułgarskiej Akademii Nauk za zasługi i wkład w rozwój i współpracę między Bułgarią a Ukrainą w dziedzinie nauk ekonomicznych (2015);
 • Order „Za rozwój edukacji” Stowarzyszenia Instytucji Edukacyjnych Ukrainy Prywatnej Formy Własności (2014);
 • Order Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego „Jerzy Zwycięzca II stopnia” (2015);
 • Medal Ukraińskiego Kościoła Autokefalicznego „Nestor kronikarz” (2016); [2]
 • Order „Archanioł Michał” Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (2017)[30];
 • Certyfikat Honorowy Związku Ekonomistów Ukrainy (2017);
 • Wyróżnienie International Police Corporation „Za współpracę międzynarodową” (2018);
 • Wyróżnienie ukraińskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „Za odwagę i profesjonalizm” I stopnia (2018);
 • Order „Augustyna Voloshina” I stopnia (2019)[31];
 • Certyfikat honorowy od Zakarpackiej Regionalnej Administracji Państwowej (2019);
 • Odznaka Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy „Doskonałość w edukacji” nr 245-к z dnia 05.06.2019;
 • Medal Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego „Równi Apostołowie Cyryla i Metodego” I stopnia (2019);
 • Nagroda Zakarpackiej Rady Wojewódzkiej i Zakarpackiej Regionalnej Administracji Państwowej Ukrainy „Za rozwój Zakarpacia” nr 13-СП z dnia 18.05.2020;
 • Odznaka Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy „Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne” nr 37-K z dnia 03.03.2020 r. (Najwyższa nagroda Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy);
 • Medal Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej "Apostoł Ukrainy Andrzej Pierwozwany" I st. (2020);
 • Nagroda za wkład w rozwój Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów (VUZF), Sofia, Bułgaria (3 listopada 2020).

Przypisy | edytuj kod

 1. The National Academy of Sciences of Ukraine, www.nas.gov.ua [dostęp 2019-09-19] .
 2. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [dostęp 2019-09-19]  (ukr.).
 3. Wayback Machine, web.archive.org, 1 lipca 2014 [dostęp 2019-09-19] [zarchiwizowane z adresu 2014-07-01] .
 4. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації::Військова підготовка, mipk.puet.edu.ua [dostęp 2019-09-19] .
 5. Igor Britchenko - Academia.edu, independent.academia.edu [dostęp 2020-07-08]  (ang.).
 6. Редколегія, Київський національний економічний університет, 21 listopada 2018 [dostęp 2019-09-19] .
 7. Financial and credit activity: problems of theory and practice, fkd.org.ua [dostęp 2019-09-19] [zarchiwizowane z adresu 2019-09-17] .
 8. Editorial Team | European Journal of Management Issues, mi-dnu.dp.ua [dostęp 2019-09-19]  (ang.).
 9. e-Journal VFU - Editorial Board, vfu.bg [dostęp 2021-03-23] .
 10. VUZF Review, papersvuzf.net [dostęp 2020-05-30] .
 11. Journal of Scientific Papers «Social development and Security», paperssds.eu [dostęp 2020-05-30] .
 12. Головна, psae-jrnl.nau.in.ua [dostęp 2021-05-31] .
 13. Management & Economics ResearchM.& E.R. Journal Management & Economics ResearchM.& E.R., Management & Economics Research Journal, mer-j.com [dostęp 2021-05-31]  (ang.).
 14. Political Science and Security Studies Journal, psssj.eu [dostęp 2021-05-31] .
 15. Torun International Studies, apcz.umk.pl [dostęp 2021-05-31] .
 16. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи, StudFiles [dostęp 2020-01-30] [zarchiwizowane z adresu 2020-02-01]  (ros.).
 17. Электронный каталог – Брітченко Ігор Г. – Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика- ABSOPAC Unicode, catalog.odnb.odessa.ua [dostęp 2020-01-30] .
 18. Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г., Момот ОлександрМ.О. Михайлович Момот ОлександрМ.О., Саєнко ВладиславС.В. Григорович Саєнко ВладиславС.В., ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ В СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 2012 [dostęp 2020-01-30]  (ukr.).
 19. Василь ПетровичВ.П. Мікловда Василь ПетровичВ.П. i inni, Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика, 2012 [dostęp 2020-01-30]  (ukr.).
 20. Василь ПетровичВ.П. Мікловда Василь ПетровичВ.П. i inni, Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення, 2013 [dostęp 2020-01-30]  (ukr.).
 21. Юрій ЮрійовичЮ.Ю. Євіч Юрій ЮрійовичЮ.Ю., Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г., МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ МВА), 2014 [dostęp 2020-01-30]  (ros.).
 22. ТетянаТ. Яблонська ТетянаТ., Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин, „Psychology of Personality”, 6 (1), 2015, DOI10.15330/ps.6.1.250-260, ISSN 2413-7863 [dostęp 2020-01-30] .
 23. Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г., Артем ІгоровичА.І. Стьопочкін Артем ІгоровичА.І., Інесса ВасилівнаІ.В. Ситнік Інесса ВасилівнаІ.В., Моделирование процессов устойчивого развития национальных социально-экономических систем, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, г. Новый Сонч, Польша, 2017, ISBN 978-83-88421-94-5 [dostęp 2020-01-30]  (ros.).
 24. IgorI. Britchenko IgorI., Development of small and medium enterprises: the EU and east-partnership countries experience/[Britchenko I., Polishchuk Ye. and all]/Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. [dostęp 2020-01-30]  (ang.).
 25. PP. Machashchik PP., ІгорІ. Брітченко ІгорІ., TT. Cherniavska TT., New Trends in Development of Services in the Modern Economy, 19 kwietnia 2018, ISBN 978-83-89639-99-8 [dostęp 2020-01-30] .
 26. IgorI. Britchenko IgorI., YevheniiY. Vlasenko YevheniiY., State Regulation of the National Currency Exchange Rate by Gold and Foreign Currency Reserve Management, Rochester, NY 2018 [dostęp 2020-01-30]  (ang.).
 27. Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г. i inni, Reengineering business processes as a modern innovation of development wholesale enterprises region, Nowy Sącz: Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2018, ISBN 978-83-65196-83-5 [dostęp 2020-01-30]  (ang.).
 28. Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г. i inni, Economic diagnostics in ensuring of competitiveness the economic entities, Higher School of Social and Economic (Poland). – Przeworsk: WSGG, 2019, ISBN 978-83-937354-1-9 [dostęp 2020-01-30]  (ang.).
 29. Ігор ГеннадійовичІ.Г. Брітченко Ігор ГеннадійовичІ.Г. i inni, Information environment of international marketing, Przeworsk: WSGG, 2019, ISBN 978-83-937354-1-9 [dostęp 2020-01-30]  (ang.).
 30. Єпископ Мукачівський і Карпатський УАПЦ Віктор удостоїв академіка Ігоря Брітченка високої церковної нагороди – орденом «Архистратига Михаїла» – Мукачівсько-Карпатська єпархія ..., keuapc.org [dostęp 2020-02-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-07-29]  (ukr.).
 31. Відомий науковець-економіст Ігор Брітченко удостоєний ордена Августина Волошина І – го ступеня — Офіційний сайт Української богословської академії, www.uuba.org.ua [dostęp 2020-07-08] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-09]  (ukr.).

Literatura i źródła | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

 • Брітченко Ігор Геннадійович (Igor Britchenko, Бритченко Игорь) [6]
 • Ihor Britczenko, Polska Bibliografia Naukowa
Kontrola autorytatywna (osoba):Encyklopedia internetowa: Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Igor Britchenko" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy