Index Copernicus


Index Copernicus w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Index Copernicus – platforma wspierająca i promująca osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej, założona w Polsce z siedzibą w Warszawie, ze 100% polskim kapitałem. Głównymi obszarami działań Index Copernicus są upowszechnianie, parametryzacja i komercjalizacja nauki. W oparciu o autorskie rozwiązania, Index Copernicus jest twórcą narzędzi informatycznych dotyczących gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji o osiągnięciach naukowych. Index Copernicus wspiera polską naukę, szczególnie współpracę pomiędzy naukowcami, wydawcami czasopism naukowych, jednostkami naukowymi oraz sektorem przedsiębiorstw[1].

Spis treści

Współpraca | edytuj kod

Index Copernicus zajmuje się procesem parametryzacji i oceny nauki, wyznacza standardy, uczestniczy w procesie ewaluacji jednostek naukowych.

Index Copernicus jest współtwórcą Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. W ramach partnerstwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprojektował oraz wykonał autorski System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). Za pomocą systemu SEDN realizowany jest proces ewaluacji jednostek naukowych w Polsce, w wyniku którego jednostki otrzymują kategorię naukową (C, B, A, A+).

Index Copernicus był także technicznym operatorem krajowego repozytorium publikacji naukowych – Polskiej Bibliografii Naukowej – za pomocą którego realizowane są ustawowe obowiązki sprawozdawcze jednostek naukowych. Index Copernicus był również operatorem sytemu POL-index[2]. Jest to baza odpowiedzialna za gromadzenie informacji o cytowaniach. Umieszczenie w niej czasopisma skutkuje dodatkowymi punktami w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane do systemu wprowadziły już redakcje ponad 400 czasopism[3].

Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe | edytuj kod

Index Copernicus zrealizował szereg badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz wdrożeniowych związanych z obszarem działalności jednostek naukowych. Wiedza i doświadczenie ekspertów Index Copernicus prowadzą do powstawania nowoczesnych systemów pomocnych w zarządzaniu nauką. Ich praca obejmowała dotychczas m.in. stworzenie koncepcji oraz technologii do opisu i gromadzenia danych o dorobku naukowym jednostki naukowej co zaowocowało powstaniem systemu ICI Science Evaluation.

Metodyka oceny Journals Master List opiera się na wypracowanej na podstawie wieloletnich badań koncepcji ICI Publishing Stars. Jest ona obecnie wdrażana w kilkuset czasopismach z całego świata, pomaga w realizacji strategii zapewniającej dotarcie do szerszego grona odbiorców, a co za tym idzie – zwiększenie cytowalności[potrzebny przypis].

Wyznaczenie wpływu poszczególnych typów jednostek naukowych na naukę polską także było przedmiotem samodzielnie realizowanych badań. W ich wyniku opublikowano raport pt.: Udział Instytutów Badawczych w dorobku polskiej nauki w latach 2009 -2012" przekazany na ręce Premiera RP, Wicepremiera i Ministra Gospodarki RP, Ministra Nauki RP oraz kierownictwa poszczególnych agend i gremiów istotnych z perspektywy nauki tj.: Sejm RP, KPN itp.

Systemy teleinformatyczne i bazy danych | edytuj kod

ICI Science Evaluation | edytuj kod

Narzędzie umożliwiające bieżące gromadzenie, przetwarzanie oraz parametryzację danych dotyczących osiągnięć naukowych. Jedną z funkcjonalności systemu ICI Science Evaluation jest estymacja kategorii naukowej, na jaką może liczyć jednostka naukowa na podstawie dotąd wypracowanych osiągnięć. Za pomocą ICI Science Evaluation, jednostki naukowe mogą w kompleksowy sposób przygotować się do ewaluacji określonej szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[4].

ICI Publishers Panel | edytuj kod

Narzędzie online służące do kompleksowego wydawania czasopism naukowych. Umożliwia realizację procesu edytorskiego, recenzenckiego, publikacyjnego i dystrybucyjnego. Z systemu korzysta ponad 4000 czasopism naukowych, z czego ponad 100 wykupiło dostęp do pełnej wersji systemu. ICI Publishers Panel Professional, umożliwia gromadzenie i udostępnianie w formie cyfrowej pełnych treści publikowanych artykułów naukowych.

ICI Journals Master List | edytuj kod

Jest to międzynarodowa baza czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej parametryzacji. Metodyka oceny oparta jest na wypracowanej na podstawie wieloletnich badań koncepcji ICI Publishing Stars. Pozwala na określenie kluczowych parametrów, jakie powinno spełniać czasopismo naukowe by skutecznie zwiększać prestiż oraz wskaźniki cytowalności. Baza liczy ponad 30 000 czasopism, w tym ponad 3 000 z Polski. Zawiera oryginalne wydania z bieżącego roku, jak i lat ubiegłych.

System rankingowy czasopism prowadzony przez IC był mocno krytykowany przez amerykańskiego profesora Jeffreya Bealla, ponieważ znajduje się w nim wiele tzw. „drapieżnych czasopism” (ang. predatory journals). Oprócz tego, Beall krytykował metodykę jej ewaluacji, a wynikającą z niej „IC Value” (pol. wartość IC) nazwał „niemal bezużytecznym miernikiem”[5].

Działalność wydawnicza | edytuj kod

Index Copernicus realizuje lub wspiera działalność wydawniczą ponad 100 czasopism naukowych, między innymi:

Przypisy | edytuj kod

 1. Index Copernicus profil działalności (pol.). [dostęp 2017-04-02].
 2. MNiSW: Komunikat w sprawie przedłużenia terminu wprowadzania danych do polskiej bazy cytowań POL-index. (pol.). http://www.nauka.gov.pl/.+[dostęp 2015-07-20].
 3. Platforma otwartej Nauki: Dane co trzeciego czasopisma w POL-Index pochodzą z Biblioteki Nauki (pol.). http://pon.edu.pl/.+[dostęp 2015-12-30].
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (pol.). [dostęp 2015-10-27].
 5. Jeffrey Beall: Index Copernicus Has No Value. (ang.). Scholarly Open Access. [dostęp 2015-07-27].
 6. Publishers Panel, otolaryngologypl.com [dostęp 2016-08-31] .
 7. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny, otorhinolaryngologypl.com [dostęp 2016-08-31] .
 8. Oficjalna strona czasopisma Ból (pol.).
 9. Oficjalna strona czasopisma Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (pol.).
 10. Oficjalna strona czasopisma Muzealnictwo (pol.).
 11. Oficjalna strona czasopisma Polish Law Review (pol.).
 12. Polish Journal of Criminology, www.pjoc.pl [dostęp 2016-08-31] .
 13. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, bullmaritimeinstitute.com [dostęp 2016-08-31] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Index Copernicus" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy