Instrukcja wiążąca


Instrukcja wiążąca w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instrukcja wiążącainstrukcja w danym języku programowania służąca uproszczeniu zapisu odwołań do pól rekordu (struktury) lub pól i metod obiektu.

Spis treści

Stosowanie instrukcji wiążącej | edytuj kod

Standardowo odwołania do pól rekordów lub pól i metod obiektu realizowane są za pomocą nazw kwalifikowanych tworzonych przy pomocy odpowiednich desygnatorów pól.

Przykład w języku Pascal:

 type tadres = record ulica : string[50]; miasto : string[30] end; tosoba = record imie : string[20]; nazwisko : string[30]; adres : tadres end; var osoba : tosoba; 

Odwołania do pól zmiennej osoba mają postać:

 osoba.imie:='Jan'; osoba.nazwisko:='Kowalski'; osoba.adres.ulica:='ul. Nowa 10/10'; osoba.adres.miasto:='Wroclaw'; 

Takie odwołania do pól określonego rekordu w grupie instrukcji zaciemniają czytelność kodu źródłowego i utrudniają jego pisanie. W celu uproszczenia kodu wprowadzono instrukcję wiążącą.

Przykład w języku Pascal:

 { zastosowanie instrukcji wiążącej } with osoba.adres do begin ulica:='ul. Nowa 10/10'; miasto:='Wroclaw' end; 

Działanie instrukcji wiążącej polega na powiązaniu niezdefiniowanych identyfikatorów ulica i miasto z rekordem wskazanym w nagłówku instrukcji wiążącej i w efekcie przypisanie polom tego rekordu (niewskazanego jawnie w instrukcji przypisania) odpowiednich wartości. Z powyższego wynika jasno, że choć powyższa konstrukcja nazwana została i zdefiniowana w językach jako „instrukcja”, tak naprawdę nie jest instrukcją (nie generuje żadnego dodatkowego kodu wynikowego), lecz jest dyrektywą dla kompilatora, ułatwiającą pisanie kodu źródłowego.

Języki programowania z instrukcją wiążącą | edytuj kod

JavaScript | edytuj kod

 with(obiekt) { instrukcje } 

Modula 2 | edytuj kod

 WITH rekord DO instrukcje END 

Pascal | edytuj kod

 with identyfikator do instrukcja; 

Visual Basic | edytuj kod

 With obiekt instrukcje End With 

Bibliografia | edytuj kod

  1. Andrzej Marciniak, Borland Pascal 7.0, Wyd. Nakom, Poznań 1994 r., ​ISBN 83-85060-53-7​, ISSN 0867-6011
  2. Michał Iglewski, Jan Madey, Stanisław Matwin, Pascal. Język wzorcowy – Pascal 360., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, wydanie trzecie – zmienione, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ​ISBN 83-204-0597-1​,
  3. Niklaus Wirth, Modula 2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ​ISBN 83-204-0828-8
Na podstawie artykułu: "Instrukcja wiążąca" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy