Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Na mapach: 50°03′41″N 19°55′59″E/50,061389 19,933056

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzieli się na 17 zakładów i zatrudnia obecnie 72 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 47 samodzielnych. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z antropologii historycznej i kulturoznawstwa. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13, część zakładów mieści się przy ul. św. Anny 6.

Instytut w latach 1953–1992 działał w ramach Wydziału Filozoficzno-Historycznego, od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1992 w ramach Wydziału Historycznego.

Spis treści

Władze | edytuj kod

Poczet dyrektorów | edytuj kod

Struktura | edytuj kod

Zakład Historii Starożytnej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki The Hasmoneans and their state. A Study in History, and the Institutions (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010); ​ISBN 978-83-233-2837-7 autor książki Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi (Historia Iagiellonica, 2009); ​ISBN 978-83-88737-19-0
 • dr Tomasz Grabowski (ur. 1973)
autor książki Ostatni triumf Ptolemeuszy: czwarta wojna syryjska (221-217 p. n. e.) (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-17-8
 • dr Maciej Piegdoń
autor książki Ager Gallicus: polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e. (Historia Iagiellonica, 2019); ​ISBN 978-83-66304-02-4

Zakład Historii Bizancjum | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Justiniana Prima: an underestimated aspect of Justinian’s church policy (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9556-0
 • dr hab. Adam Izdebski (ur. 1984)
autor książki Średniowieczni Rzymianie i przyroda: interdyscyplinarna historia środowiskowa (Historia Iagiellonica, 2018); ​ISBN 978-83-65080-97-4 autor książki Wrogowie porządku rzymskiego (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-06-2
 • dr Bartosz Kołoczek
autor książki Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej : od Warrona do Kassjodora (Historia Iagiellonica, 2019); ​ISBN 978-83-66304-15-4

Zakład Historii Polski Średniowiecznej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki O świętych, błogosławionych i sługach Bożych ze Świętojańskich Drzwi Wiary: Wincentego Kućmy w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie (Dom Wydawniczy „Rafael”, 2017); ​ISBN 978-83-65889-08-9 autor książki Węgry. Początki państw (Wydawnictwo Poznańskie, 2015); ​ISBN 978-83-7976-335-1 autorka książki Monarcha i poddani: system władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim (Historia Iagiellonica, 2008); ​ISBN 978-83-88737-99-2 autor książki Proventus camerae apostolicae debiti: opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484 (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-11-6
 • dr Anna Markiewicz (ur. 1979)
autorka książki Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego: Peregrinationes Jablonovianae (DIG, 2011); ​ISBN 978-83-7181-704-5

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Dubrownik w latach 1358–1526 (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-622-6107-9
 • dr hab. Rafał Hryszko (ur. 1973)
autor książki Media aeva dulcia. Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w. (Historia Iagiellonica, 2013); ​ISBN 978-83-62261-69-7 autor książki Homo sanctus: wzorce świętych w Europie Łacińskiej w średniowieczu (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018); ​ISBN 978-83-01-20214-9 autor książki The spiritual aristocracy: the image of the medieval society presented in the Revelationes by St. Birgitta of Sweden (Księgarnia Akademicka, 2015); ​ISBN 978-83-7638-620-1

Zakład Historii Polski Nowożytnej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Wobec wolności i króla: działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683 (Historia Iagiellonica, 2007); ​ISBN 978-83-88737-68-8 autor książki Dwór Zygmunta Augusta: organizacja i ludzie (Napoleon V, 2014); ​ISBN 978-83-7889-348-6
 • dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (ur. 1973)
autor książki Kariera i upadek królewskiego Faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695–1738 (Historia Iagiellonica, 2013)
 • dr Dominik Kadzik
autor książki Utrzymanie królewskiej teściowej: wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Anną Habsburg (23 maja – 16 czerwca 1592 r.) (Historia Iagiellonica, 2017); ​ISBN 978-83-65080-58-5

Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Propaganda religijna w przededniu i pierwszych latach angielskiej wojny domowej (Historia Iagiellonica, 2007); ​ISBN 978-83-88737-63-3
 • dr hab. Katarzyna Kuras (ur. 1980)
autorka książki Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy (Historia Iagiellonica, 2018); ​ISBN 978-83-65080-79-0
 • dr Rafał Niedziela
autor książki Paryż przed Rewolucją (1774-1789) (Historia Iagiellonica, 2015)

Zakład Historii Polski Nowoczesnej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Wielki przełom: konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923 (Polska Akademia Umiejętności, 2018); ​ISBN 978-83-7676-286-9 autor książki Niech wróci mogiła. Ideowo-polityczne spory o wawelski grób dla Juliusza Słowackiego (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-622-6122-2 autor książki Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914–1918 (Historia Iagiellonica, 2012); ​ISBN 978-83-62261-49-9 autor książki Mieszkańcy Jędrzejowa. Anno Domini 1886 (Historia Iagiellonica, 2019)

Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w.: (skład – organizacja – funkcjonowanie) (Historia Iagiellonica, 2011); ​ISBN 978-83-62261-42-0 autor książki Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893 (Historia Iagiellonica, 2013)
 • dr Adam Świątek (ur. 1984)
autor książki Gente Rutheni Natione Poloni: The Ruthenians of Polish Nationality in Habsburg Galicia (Toronto, 2019)

Zakład Historii Polski Najnowszej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Abecadło PeeReLu (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008); ​ISBN 978-83-2400-948-0 autor książki Starostowie Polski międzywojennej. (Historia Iagiellonica, 2012); ​ISBN 978-83-6226-154-3
 • dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
autorka książki Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie. (Universitas, 2018); ​ISBN 978-83-2423-407-3 autor książki Les Polonais en France au lendemain de la seconde guerre mondiale (1944-1949): histoire d’une intégration (Sorbonne Université Presses, 2019); ​ISBN 979-10-231-0631-2

Zakład Historii Powszechnej Najnowszej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Polski cmentarz w Jafie: z dziejów Polonii w Izraelu (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-25-7 autor książki Between prometheism and Realpolitik: Poland and Soviet Ukraine, 1921-1926‬ (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9584-3 autor książki Niemiecka droga ku Mitteleuropie: polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916) (Historia Iagiellonica, 2009); ​ISBN 978-83-88737-09-1 autor książki Hirohito.Tajemnica cesarza Showa 1901-1989 (Wydawnictwo Arcana, 2019); ​ISBN 978-83-65350-48-0

Zakład Historii Europy Wschodniej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Imperiological Studies: A Polish Perspective (Societas Vistulana, 2011); ​ISBN 978-83-61033-46-2 autor książki A disastrous matter: the Polish question in the Russian political thought and discourse of the great reform age 1856-1866 (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9525-6 autor książki Stary i Nowy Kraj: publicystyka polityczna Wania Hunianki (Historia Iagiellonica, 2015); ​ISBN 978-83-65080-07-3
 • dr Mikołaj Banaszkiewicz
 • dr Vitaliy Nagirnyy (ur. 1978)
autor książki Polityka zagraniczna księstw ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199) – 1264 (Polska Akademia Umiejętności, 2011)

Zakład Antropologii Historycznej[1] | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Wielka wojna Polaków 1914-1918 (Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2018); ​ISBN 978-83-01-19782-7 autor książki The Shining Beacon of Socialism in Europe: The Albanian State and Society in the Period of Communist Dictatorship, 1944-1992 (Jagiellonian University Press, 2013); ​ISBN 978-83-2333-515-3 autorka książki Rodzina, tabu i komunizm w Polsce: 1956–1989 (Wydawnictwo Libron, 2015); ​ISBN 978-83-65705-06-8
 • dr Rafał Szmytka (ur. 1984)
autor książki »Lecz jako tyran zostanie opuszczony«. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku (Historia Iagiellonica, 2014); ​ISBN 978-83-62-261857
 • dr Marcin Jarząbek (ur. 1984)
autor książki Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego (Universitas, 2017); ​ISBN 97883-242-3164-5
 • dr Stanisław Witecki

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Granice kompromisu: naukowcy wobec aparatu władzy ludowej (Instytut Pamięci Narodowej, 2015); ​ISBN 978-83-7629-843-6
 • dr hab. Andrzej Synowiec (ur. 1972)
autor książki Zakład Uprawy Tytoniu Polskiego Monopolu Tytoniowego w Krakowie-Czyżynach (Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego) (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-44-8
 • dr Aleksandra Arkusz (ur. 1981)
autor książki Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w okresie czwartego planu pięcioletniego (1971-1975) (Historia Iagiellonica, 2016); ​ISBN 978-83-65080-32-5

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej, ul. św. Anny 6 | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Armenia Christiana: Armenian religious identity and the Churches of Constantinople and Rome (4th-15th century) (Jagiellonian University Press, 2016); ​ISBN 978-83-233-9555-3
 • dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (ur. 1981)
autor książki „Ambasadorzy idei: wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918–1939 (Historia Iagiellonica, 2015) autorka książki Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania (Historia Iagiellonica, 2014); ​ISBN 978-83-622618-3-3
 • dr Grzegorz Chomicki (ur. 1960)
współautor książki Wiek XIX: teksty źródłowe: tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej (Wydawnictwo Literackie, 2001); ​ISBN 83-08-02878-0
 • dr Krystyna Samsonowska (ur. 1966)
autorka książki Republika Wąchocka 1863 (PU Compus, 2013)
 • dr hab. Wiktor Szymborski (ur. 1981)
autor książki Odpusty w Polsce średniowiecznej (Historia Iagiellonica, 2011); ​ISBN 978-83-622-6128-4

Zakład Nauk Pomocniczych Historii | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Dawne pieczęcie: typologia – metody badań – interpretacje (Wydawnictwo DiG, 2015); ​ISBN 978-83-7181-841-7 autor książki Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim (Societas Vistulana, 2012); ​ISBN 978-83-61033-54-7 autor książki Pod rządami nieobecnego monarchy: Królestwo Polskie 1370-1382 (Societas Vistulana, 2017); ​ISBN 978-83-65548-19-1 autor książki Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku (Societas Vistulana, 2016)
 • dr Piotr Rabiej (ur. 1971)
autor książki Kamieniec Podolski (Societas Vistulana, 2009); ​ISBN 978-83-61033-29-5

Zakład Dziejów Historiografii i Metodologii Historii | edytuj kod

Pracownicy: autor książki Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii (Księgarnia Akademicka, 2009); ​ISBN 978-83-7188-056-8 współautorka książki Stadion na peryferiach (Universitas, 2016); ​ISBN 978-83-242-3068-6 autor książki Światło w dziejarskiej ciemnicy. Koncepcja dziejów i interpretacja przeszłości Polski Joachima Lelewela. (Historia Iagiellonica, 2010); ​ISBN 978-83-62261-12-3
 • dr Jakub Muchowski
autor książki Polityka pisarstwa historycznego: refleksja teoretyczna Haydena White’a. (Fundacja na rzecz nauki polskiej, 2015); ​ISBN 978-83-941666-4-9
 • dr Marcin Stasiak
współautor książki Stadion na peryferiach (Universitas, 2016); ​ISBN 978-83-242-3068-6

Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych | edytuj kod

Pracownicy autor książki Wierni królowi: Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku (Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2019); ​ISBN 978-83-66304-00-0 autor książki Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim (Historia Iagiellonica, 2011)
 • dr Adam Górski
autor książki Procesy czarownic w Kolsku (Wydawnictwo Eternum, 2013); ​ISBN 978-83-934741-6-5
 • dr Arkadiusz Więch
autor książki Polski Nobel. Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego i dzieje fundacji jego imienia (do 1938 roku) (Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2019)

Przypisy | edytuj kod

 1. Pracownicy Zakładu Antropologii Historycznej, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 2020-05-11] .

Bibliografia | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja akademicka):
Na podstawie artykułu: "Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy