Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego


Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IH UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego[1], powstała w 1983 roku z przekształcenia dotychczasowej katedry w instytut[2]. W jej skład wchodzi 12 zakładów[3]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z ideologią Imperium Rzymskiego, pograniczem etnicznym polsko-ruskim i polsko-słowackim czasów nowożytnych i najnowszych, historią i kulturą Polski południowo-wschodniej na przestrzeni dziejów, badaniami nad emigracją zarobkową z Małopolski, ruchami społeczno-politycznymi na terenie Małopolski w XIX i XX wieku, stosunkami polsko-czesko-słowackimi oraz polsko-niemieckimi czasów najnowszych oraz dydaktyką historii[4]. Instytut kształcił studentów na kierunkach historia, kulturoznawstwo i turystyka historyczno-kulturowa.[5]. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 651 studentów w trybie dziennym, a także 69 doktorantów i 65 słuchaczy studiów podyplomowych[6]. Instytut wydaje własne publikacje naukowe, do których należą: Limes, Historic@, Zeszyty Naukowe "Semper Fidelis" oraz CooltURalni[7].

W Instytucie Historii zatrudnionych jest aktualnie 43 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 8 z tytułem profesora zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, 11 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 23 doktorów na stanowisku adiunkta oraz 1 doktor na stanowisku asystenta[8].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początki studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie sięgają roku akademickiego 1973/1974, kiedy to zorganizowano zaoczne i wieczorowe studia magisterskie. 1 października 1974 roku powołano do życia Samodzielny Zakład Historii, w którym pracowało 4 nauczycieli akademickich. Od roku akademickiego 1974/1975 studia zaoczne zostały przeniesione do Przemyśla. Wzmożone wysiłki zmierzające do poszerzenia kadry naukowej zakładu zaowocowały uruchomieniem w Rzeszowie w roku akademickim 1977/1978 stacjonarnych historycznych studiów magisterskich. Ważnym momentem było przekształcenie w roku akademickim 1981/1982 Samodzielnego Zakładu Historii w Katedrę Historii, a następnie w roku akademickim 1982/1983 w Instytut Historii[2].

Lata 80. i 90. XX wieku zaznaczyły się bardzo intensywnym rozwojem kadrowym jednostki. W 1991 roku podjęto starania o nadanie praw doktoryzowania w zakresie historii, uwieńczone pełnym sukcesem w 1993 roku. Pełne uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych zostały uzyskane przez Wydział Socjologiczno-Historyczny, w skład którego wchodzi Instytut Historii w 1999 roku. Od tego czasu Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia i tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii[2].

Władze (2016-2020)[9] | edytuj kod

 • Dyrektor: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR
 • Zastępca Dyrektora: dr Paweł Korzeniowski
 • Zastępca Dyrektora: dr Agnieszka Kawalec

Poczet dyrektorów | edytuj kod

 • 2005-2008: ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec - historyk (historia Kościoła XVI-XVIII wieku)
 • 2008-2012: prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak - historyk (historia gospodarcza)
 • 2012-2016: dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR - historyk (historia najnowsza Polski)
 • od 2016: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR - historyk

Kierunki kształcenia | edytuj kod

W Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia pierwszego stopnia, trwające 3 lata i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci mają do wyboru następujące kierunki i specjalizacje[5]:

 • historia
  • nauczycielska
  • archiwistyka współczesna
 • kulturoznawstwo
  • animator kultury w regionie
  • historia kultury z elementami religioznawstwa i literaturoznawstwa

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających), które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra na kierunkach i specjalnościach[5]:

 • historia
  • wschodnioeuropejska
  • ogólnohistoryczna
  • wojsko i polityka
  • nauczycielska
 • kulturoznawstwo
  • pracownik instytucji kultury

Poza tym na Instytucie Historii prowadzone są studia podyplomowe dla nauczycieli chcących uczyć historii lub wiedzy o społeczeństwie[10]. W ramach Wydziału Socjologiczno-Historycznego prowadzone są 4-letnie studia doktoranckie z historii (stacjonarne i niestacjonarne). Ich funkcjonowanie w zasadniczym stopniu zapewniają pracownicy Instytutu Historii. Po ich ukończeniu ich absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii[11].

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki | edytuj kod

Pracownicy[12]:

Zakład Historii Średniowiecznej i Nordystyki starszej | edytuj kod

Pracownicy[15]:
 • Kierownik: prof. dr hab. Leszek Słupecki
 • dr hab. Wioletta Zawitkowska, prof. UR [16]
 • dr Leszek Poniewozik
 • dr Renata Trawka

Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła | edytuj kod

Pracownicy[17]:

Zakład Historii XIX wieku [20] | edytuj kod

Pracownicy[21]:
 • Kierownik: dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR[18]
 • dr Agnieszka Kawalec
 • dr Danuta Pustelak

Zakład Historii Najnowszej | edytuj kod

Pracownicy[22]:

Zakład Historii i Kultury Żydów | edytuj kod

Pracownicy[23]:

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej[25] | edytuj kod

Pracownicy:

 • Kierownik: dr hab. Paweł Grata, prof. UR
 • dr hab. Edyta Czop, prof. UR

Zakład Edukacji i Kultury Historycznej [26] | edytuj kod

Pracownicy[27]:

Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii | edytuj kod

Pracownicy[28]:

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii | edytuj kod

Pracownicy[29]:

Zakład Socjografii i Form Ustrojowych | edytuj kod

Pracownicy[30]:

Zakład Kulturoznawstwa | edytuj kod

Pracownicy[32]:

Zakład Antropologii Kultury [33] | edytuj kod

Pracownicy:

Adres Instytutu Historii | edytuj kod

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Tadeusza Rejtana 16 c 35-310 Rzeszów

Przypisy | edytuj kod

 1. Struktura organizacyjna WSH UR [on-line] [dostęp: 11.12.2013]
 2. a b c Rys historyczny IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 3. Struktura organizacyjna IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 4. Instytut Historii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-11-27].
 5. a b c Studia oferowane przez UR w roku akademickim 2013/2014 [on-line] [dostęp: 2.12.2013]
 6. Liczba studentów UR według poszczególnych kierunków i wydziałów w roku akademickim 2012/2013 [on-line] [dostęp: 27.11.2013]
 7. Wykaz publikacji wydawanych przez IH UR [on-line] [dostęp: 9.12.2013]
 8. Wykaz pracowników uzyskany w dziekanacie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UR, stan na XII 2013 roku
 9. Władze - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2017-01-11] .
 10. Studia podyplomowe oferowane przez IH UR w roku akademickim 2013/2014 [on-line] [dostęp: 11.12.2013]
 11. Studia doktoranckie prowadzone przez IH UR w roku akademickim 2013/2014 [on-line] [dostęp: 11.12.2013]
 12. Pracownicy ZHSiO IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 13. dr hab. Piotr Witold Berdowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2016-07-01].
 14. Lista pracowników - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-06-12]  (pol.).
 15. Pracownicy ZHŚiNS IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 16. Lista pracowników - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2017-01-11] .
 17. Pracownicy ZHN IH UR [on-line] [dostęp: 15.03.2018]
 18. a b Lista pracowników - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2016-01-26] .
 19. a b c d e semestr zimowy - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2016-01-26] .
 20. Zakłady - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-06-12]  (pol.).
 21. Pracownicy Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 22. Pracownicy ZHNa IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 23. Pracownicy ZHiKŻ IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 24. a b Lista pracowników - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2016-01-08] .
 25. Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-03-15]  (pol.).
 26. Zakłady - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-06-12]  (pol.).
 27. Pracownicy ZDH IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 28. Pracownicy ZHHiMH IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 29. Pracownicy ZAiNPH IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 30. Pracownicy ZSiFU IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 31. Lista pracowników - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-06-12]  (pol.).
 32. Pracownicy ZK IH UR [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 33. Zakłady - Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl [dostęp 2018-06-12]  (pol.).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy