Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego


Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pałac Zamoyskich, siedziba Instytutu

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) – istniejąca w latach 1968–2016 jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiowało w roku akademickim 2015/2016 ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.
.

Spis treści

Historia | edytuj kod

W 1951 roku na Uniwersytecie Warszawskim została powołana Katedra Bibliotekoznawstwa UW, którą kierował profesor Aleksander Birkenmajer. W roku 1968 Katedra Bibliotekoznawstwa UW została przekształcona w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Początkowo instytut znajdował się w budynku wydziału filozofii UW, a od 1979 r. znajduje się w obecnej siedzibie. Obecna nazwa placówki obowiązuje od 1997 roku. 1 września 2016 Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, wraz z Instytutem Dziennikarstwa (będącym dotychczas częścią Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), został przekształcony w Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego[1].

Program i założenia studiów | edytuj kod

Warszawska Katedra Bibliotekoznawstwa od początku specjalizowała się w badaniach i kształceniu przede wszystkim w zakresie współczesnej problematyki książki i jej instytucji. Student po ukończeniu studiów w IINiSB powinien posiadać umiejętność zaspakajania potrzeb związanych z wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji wszelkim grupom społecznym. Absolwenci powinni oferować zapewnienie społeczności powszechnego dostępu do informacji, zapewnienie transmisji informacji między jej wytwórcą i odbiorcą a równocześnie ochrona prawa własności informacji, prawa autora do jego dzieła, prawa użytkownika do prywatności. Instytut oferował uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego przekształcania środowiska informacyjnego.

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Instytut kształcił studentów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Na studiach magisterskich istniała możliwość podjęcia następujących specjalizacji:

O otworzeniu danej ścieżki magisterskiej decydowały Władze Instytutu po przeprowadzeniu ankiet wśród studentów 3 roku studiów licencjackich.

Instytut prowadził również studia podyplomowe:

  • Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa
  • Podyplomowe Studia Informacji Naukowej
  • Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
  • Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej

Organizacja (rok akademicki 2015/2016) | edytuj kod

Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Zastępca dyrektora do spraw ogólnych: dr Michał Zając

Zastępca dyrektora do spraw studenckich: dr hab. Anna Kamler

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych dzielił się na cztery zakłady:

  • Zakład bibliotekoznawstwa,
  • Zakład systemów informacyjnych,
  • Zakład historii, teorii i metodyki bibliografii,
  • Zakład wiedzy o książce.

Adres | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Monitor Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 17 marca 2016].
Na podstawie artykułu: "Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy