Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego


Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 6 zakładów i dwie pracownie[2]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki[3]. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe[4].

Aktualnie w instytucie kształci się 678 studentów, w tym 675 w trybie dziennym i 3 w zaocznym[5]. Instytut wydaje własne czasopisma elektroniczne[6]. Siedzibą instytutu jest budynek wzniesiony od podstaw w latach 20042005 przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 15 we Wrocławiu na terenie kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego na placu Grunwaldzkim[7].

Instytut powstał w lutym 1975 roku[8]. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – rektorów: Leszek Pacholski (2005-2008), wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, od 1995 roku przy Wydziale Matematyki i Fizyki, a od reorganizacji struktur uniwersyteckich w 1996 roku przy Wydziale Matematyki i Informatyki[9].

Spis treści

Adres | edytuj kod

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

Władze (2016-2020) | edytuj kod

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Małgorzata Biernacka Zastępca Dyrektora ds. Finansowych: dr Marcin Młotkowski Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Paweł Woźny Zastępca Dyrektora ds. Rekrutacji i Wizerunku: dr Piotr Wieczorek

Poczet dyrektorów | edytuj kod

Historia | edytuj kod

Początki studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim są związane z działalnością dyrektora Instytutu Matematyki UWr prof. Edwarda Marczewskiego, który utworzył w 1962 roku Katedrę Metod Numerycznych, która zajmowała się specjalnością informatyczną na kierunku matematyka. W 1970 roku w miejsce katedry utworzono Zakład Metod Numerycznych i Maszyn Matematycznych oraz Centrum Obliczeniowe, które w 1975 roku zostały połączone w jeden Instytut Informatyki, którego pierwszym dyrektorem został prof. Stefan Paszkowski[8].

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Instytut kształci studentów na kierunku informatyka na studiach pierwszego stopnia trwających od 3 do 3,5 lat podczas których studenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Po ich ukończeniu mogą oni kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających trwających od 1,5 do 2 lat i dających ich absolwentom tytuł magistra[4].

Poza tym instytut oferuje studia doktoranckie[10]. Studia podyplomowe prowadzone przez instytut zostały zawieszone[11].

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Zakład Inżynierii Oprogramowania | edytuj kod

 • Kierownik: dr Wiktor Zychla
 • mgr Krystian Bacławski
 • dr inż. Leszek Grocholski
 • dr Marcin Młotkowski
 • mgr Zdzisław Płoski
 • mgr Paweł Rzechonek

Zakład Języków Programowania | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik
 • dr Małgorzata Biernacka
 • dr hab. Dariusz Biernacki
 • dr hab. Jean Marie De Nivelle, prof. UWr
 • dr Antoni Kościelski
 • dr Marek Materzok
 • dr Maciej Piróg
 • mgr Piotr Polesiuk
 • dr Filip Sieczkowski
 • mgr inż. Tomasz Wierzbicki

Zakład Metod Numerycznych | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Paweł Woźny
 • dr Witold Karczewski
 • dr Rafał Nowak
 • dr Paweł Rajba

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski, prof. UWr
 • dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr
 • dr Łukasz Jeż
 • dr hab. Katarzyna Paluch

Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
 • dr hab. Emanuel Kieroński
 • dr Jakub Michaliszyn
 • dr hab. Jan Otop
 • dr Piotr Wieczorek
 • dr Piotr Witkowski

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś
 • dr Paweł Gawrychowski
 • dr hab. Artur Jeż
 • dr hab. Tomasz Jurdziński, prof. UWr
 • dr hab. Marek Piotrów, prof. UWr
 • dr Grzegorz Stachowiak
 • dr Marek Szykuła
 • dr Przemysław Uznański

Pracownia Grafiki Komputerowej | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: dr Andrzej Łukaszewski
 • dr Francisco Meléndez
 • dr Łukasz Piwowar

Pracownia Inteligencji Obliczeniowej | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: dr Piotr Wnuk-Lipiński
 • dr Jan Chorowski
 • mgr Patryk Filipiak
 • dr Paweł Rychlikowski

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów) | edytuj kod

Centrum Obliczeniowe | edytuj kod

Pracownicy:
 • Kierownik: inż. Wojciech Leśniewski

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Struktura organizacyjna WMI UWr on-line] [dostęp: 12.11.2012]
 2. Struktura organizacyjna II UWr [on-line] [dostęp: 03.01.2016]
 3. Instytut Informatyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-11-12].
 4. a b Kierunku studiów oferowanych przez II UWr [on-line] [dostęp: 15.11.2012]
 5. Liczna studentów na UWr według wydziałów i kierunków, stan na 30 XI 2011 roku [on-line] [dostęp: 11.11.2012]
 6. Informacja o publikacjach instytutu na stronie II UWr [on-line] [dostęp: 13.11.2012]
 7. Historia budynku II UWr [on-line] [dostęp: 15.11.2012]
 8. a b J. Madey, M. Sysło, Początki informatyki w Polsce [on-line] [dostęp: 14.11.2012]
 9. Wydziału Matematyki i Informatyki UWr [on-line] [dostęp: 7.02.2012]
 10. Studia doktoranckie na II UWr [on-line] [dostęp: 15.06.2019]
 11. Studia podyplomowe na II UWr [on-line] [dostęp: 15.06.2019]

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy