Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”


Na mapach: 52°24′43″N 16°59′42″E/52,411944 16,995000

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” (w skrócie IPS „Tabor”) – jedyny w Polsce instytut badawczy kompleksowo realizujący prace związane z projektowaniem, konstruowaniem i badaniami pojazdów szynowych[1][2].

Jednostka powstała 1 września 1945 w Poznaniu w wyniku wydzielenia biura konstrukcyjnego ze struktur Zakładów Cegielskiego. W okresie PRL ośrodek wykonał ponad 280 projektów pojazdów, na podstawie których polski przemysł wyprodukował tabor dla PKP, kolei przemysłowych i na eksport. Od 2000 instytut funkcjonuje pod obecną nazwą, a od 2018 jest nadzorowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Spis treści

Historia | edytuj kod

W lutym 1945[3], jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, działalność wznowiło przedwojenne biuro konstrukcyjne taboru kolejowego Zakładów Cegielskiego w Poznaniu[4] o nazwie Zakładowe Biuro Konstrukcyjne Zakładów H. Cegielski[3]. 1 marca jego kadra liczyła 9 osób, wśród których było 2 konstruktorów[4]. W kwietniu stan powiększonej załogi pozwolił na zorganizowanie w tym biurze działu konstrukcji lokomotyw parowych i działu konstrukcji wagonów, a także sekretariatu, archiwum i biblioteki technicznej[3].

W czerwcu 1945 do Poznania przyjechała Komisja Ministerstwa Komunikacji[3], która określiła potrzeby odbudowującej się ze zniszczeń wojennych Polski w zakresie taboru kolejowego[5]. Za najważniejsze uznano wówczas projektowanie parowozów towarowych i węglarek, czym zająć miało się biuro zakładów HCP. Jako że zagadnienia te wykraczały poza ramy produkcji tych zakładów, 1 września 1945 biuro zostało wydzielone z ich struktur oraz bezpośrednio podporządkowane[3] Zjednoczeniu Przemysłu Taboru Kolejowego „Tasko”, które powołano 5 czerwca 1945 zarządzeniem ministra przemysłu[4]. Nowa jednostka otrzymała nazwę Centralne Biuro Konstrukcyjne (w skrócie CBK)[6], a jego zadaniem stało się opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej pojazdów szynowych dla wszystkich producentów taboru należących do Zjednoczenia „Tasko”[3] oraz współpraca z biurami konstrukcyjnymi tych producentów[4]. CBK kontynuowało również nadawanie nowym konstrukcjom oznaczeń typów według przedwojennego systemu opracowanego przez biuro techniczne HCP[7]. W kolejnych latach do działów konstrukcji lokomotyw i wagonów dołączyły działy studiów i normalizacji oraz działy administracyjne. 1 stycznia 1949, na mocy zarządzenia ministra przemysłu i handlu z 15 września 1948, CBK przekształcono w przedsiębiorstwo wyodrębnione o nazwie Centralne Biuro Konstrukcyjne Nr 1 (w skrócie CBK Nr 1)[6].

1 stycznia 1951 biuro zostało przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego (w skrócie CBK PTK), podległe Centralnemu Zarządowi Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu i Ministerstwu Przemysłu Maszynowego w Warszawie[8]. Podmiot początkowo projektował głównie parowozy, a ponadto ustalał kierunki rozwoju konstrukcji pojazdów szynowych opracowując założenia, projekty wstępne i dokumentację techniczną. W 1963 w normie branżowej BN-63/3500-03 rozszerzono dotychczas stosowane zasady nadawania typów konstrukcyjnych[7], a poznańskie biuro stało się instytucją upoważnioną do ich przydzielania[9]. Ze względu na braki kadrowe, techniczne i organizacyjne fabrycznych biur konstrukcyjnych, do zadań CBK PTK należało opracowywanie dokumentacji wszystkich bardziej skomplikowanych konstrukcji oraz koncepcji taboru od projektu wstępnego do kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej. Od 1965 obowiązki te były częściowo przejmowane przez zakładowe biura, które zaczęły przyjmować konstruktorów wykształconych w krajowych politechnikach[4]. W latach 70. projektowanie nowych pojazdów szynowych stawało się niemożliwe bez odpowiedniej bazy badawczej oraz prowadzenia badań naukowych i modelowania konstrukcji[10]. W związku z tym w 1971 w CBK PTK rozpoczęto budowę laboratorium, hali badań wyposażonej w stanowiska badawcze oraz osobnego wydziału prototypów[5]. Planowano, że na przełomie lat 1972/1973 biuro zostanie przekształcone w Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Taboru Kolejowego (w skrócie COK-B PTK)[11]. Wówczas zrezygnowano również z dotychczas stosowanej praktyki montażu w pojeździe prototypowym tylko podzespołów prototypowych[10].

W połowie 1973 dokonano zmian organizacyjnych[5] i 1 lipca 1973 CBK PTK przekształcono w jednostkę badawczo-rozwojową o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych (w skrócie OBRPS). Powołano radę naukową, a w 1975 rozpoczęto wydawanie kwartalnika naukowo-technicznego „Pojazdy Szynowe”[3]. W 1975 również zaczęto przekazywać do eksploatacji obiekty powstające od 1971[5]. Rozpoczęto tworzenie własnej bazy badawczej umożliwiającej prowadzenie badań stanowiskowych i ruchowych kompletnych pojazdów oraz ich układów, zespołów i elementów konstrukcyjnych. W 1976 podjęto realizację zadań badawczych, a w 1981 ośrodek stał się samodzielny w związku z likwidacją Zjednoczenia „Tasko”[3]. W tym samym roku, z powodu stanu wojennego, przerwano wydawanie „Pojazdów Szynowych”, a w 1992 pracownicy ośrodka rozpoczęli publikowanie swoich artykułów w dziale o tym samym tytule na łamach „Przeglądu Mechanicznego”[12]. W 1998 powrócono do wydawania kwartalnika „Pojazdy Szynowe”[13], a rok później laboratorium ośrodka[5] uzyskało akredytację niemieckiego Eisenbahn-Bundesamt[3].

25 kwietnia 2000 OBRPS został przekształcony zarządzeniem ministra gospodarki w Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” (w skrócie IPS „Tabor”) i od tamtego momentu nadzór nad instytutem sprawowało Ministerstwo Gospodarki[5]. 29 października 2001 instytut został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056924[14]. Na początku 2002 PKP ustanowiły normę zakładową ZN-02/PKP-3500-16 aktualizującą zasady nadawania pojazdom typów[15], w której nie zawarto zapisu, że do nadawania tych oznaczeń upoważniony jest IPS „Tabor”[16]. Do 30 września 2010 instytut działał na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z 25 lipca 1985, a 1 października 2010 rozpoczął działalność na podstawie ustawy o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010[17]. 8 grudnia 2015[18] jednostka stała się podległa Ministerstwu Rozwoju[19].

Na początku września 2016 Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawił strategię, która zakładała m.in. reformę instytutów badawczych i powołanie Narodowego Instytutu Technologicznego[20]. W połowie kwietnia 2017 do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt ustawy o NIT, według którego instytut ten miałby powstać przez włączenie do niego 35 instytutów naukowo-badawczych, w tym Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”[21]. 13 kwietnia 2018 IPS „Tabor” stał się jednostką organizacyjną podległą Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii[22]. 1 kwietnia 2019 została utworzona Sieć Badawcza Łukasiewicz, w struktury której wszedł IPS „Tabor” i 37 innych podmiotów[23]. 15 maja instytut zmienił nazwę na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”[24].

Instytut posiada osobowość prawną[5], a jego forma prawna to państwowa jednostka organizacyjna[17]. Projekty badawcze jednostki wspiera finansowo Komitet Badań Naukowych[4] oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowało projekty realizowane m.in. z zakładami Fablok, ZNTK „Mińsk Mazowiecki”, Pesa Bydgoszcz, HCP-FPS i ZNTK Oleśnica[25].

Siedziba instytutu mieści się przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu[26].

Działalność | edytuj kod

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” zajmuje się:

 • przeprowadzaniem badań stanowiskowych i ruchowych taboru kolejowego[27],
 • projektowaniem[28]:
  • pojazdów szynowych[29],
  • pojazdów szynowo-drogowych[30],
  • układów i zespołów pojazdów[31],
  • systemu bimodalnego do transportu kombinowanego kolejowo-drogowego[32],
 • produkcją prototypów zespołów i podzespołów pojazdów szynowych[33],
 • certyfikacją wyrobów dla transportu szynowego[34] i inspekcjami elementów systemu kolejowego[35],
 • redagowaniem i wydawaniem kwartalnika naukowo-technicznego „Pojazdy Szynowe”[36].

Projekty pojazdów szynowych | edytuj kod

Parowóz serii Pt47 Elektrowóz typu 3E EZT typu 5B/6B Wagon spalinowy typu 5M Spalinowóz typu 301Db Elektrowóz typu 104E Zmodernizowany elektrowóz serii EU07A

W czasach PRL jednostka wykonała projekty łącznie 281 pojazdów szynowych, wśród których było 27 lokomotyw i wagonów silnikowych, 43 wagony osobowe, bagażowe, pocztowe i ogrzewcze, 205 wagonów towarowych oraz 6 tramwajów[4]. W całym okresie swego istnienia instytut zaprojektował ponad 400 konstrukcji pojazdów szynowych różnych rodzajów[3], a ponadto wykonał kilkadziesiąt projektów konstrukcyjnych i technicznych na potrzeby modernizacji, remotoryzacji i doposażenia (tzw. polonizacji) lokomotyw elektrycznych i spalinowych[37][38][39] oraz spalinowych zespołów trakcyjnych[38][40].

Poniżej wymieniono wybrane projekty wykonane przez instytut.

CBK i CBK nr 1 (1945–1950)
CBK PTK (1951–1973)
OBRPS (1973–2000)
 • 1973: spalinowóz typu 302D[53]
 • 1975: spalinowóz typu 301Dc dla Libanu[54]
 • 1976–1977: elektrowóz typu 203E[5]
 • 1978: spalinowóz uniwersalny typu 304D o mocy 3000 KM z całkowicie usprężynowanymi silnikami trakcyjnymi (projekt niezrealizowany)[55][56][57]
 • 1978: spalinowóz pasażerski typu 305D o mocy 2250 KM z ostoją o konstrukcji samonośnej (projekt niezrealizowany)[55][56][57]
 • 1978–1979: wagony osobowe typów 127A i 127Aa[5]
 • 1979: spalinowóz towarowy typu 201D o mocy 2250 KM będący odmianą spalinowozu typu 303D (projekt niezrealizowany)[55][56][57]
 • 1979: spalinowóz towarowy typu 202D o mocy 3000 KM będący odmianą spalinowozu typu 302D (projekt niezrealizowany)[55][56][57]
 • 1980: spalinowóz towarowy typu 203D o mocy 4800 KM i prędkości 100 km/h (projekt niezrealizowany)[55][56]
 • 1980: spalinowóz pasażerski typu 105D o mocy 4800 KM i prędkości 160 km/h (projekt niezrealizowany)[55][56]
 • 1980: spalinowóz typu 306D dla Syrii (projekt niezrealizowany)[57]
 • 1980: EZT typu 2WE (projekt niezrealizowany)[58]
 • 1980–1981: elektrowóz typu 104E[5]
 • 1982: EZT typu 6WE[5]
 • 1985: spalinowóz typu 308D dla Grecji (projekt niezrealizowany)[57]
 • 1988: elektrowóz typu 405E[59]
 • druga połowa lat 80.: EZT typu 8WE (projekt niezrealizowany)[5]
 • 1985–1989: piętrowy EZT typu 9WE (projekt niezrealizowany)[60]
 • połowa lat 90.: EZT typu 12WE (projekt niezrealizowany)[5]
 • 1996–1997: jednokabinowy spalinowóz uniwersalny typu 310D o mocy 1200 kW (projekt niezrealizowany)[61]
IPS „Tabor” (od 2000)
 • przełom XX i XXI w.: modernizacja EZT serii EN57[5]
 • 2004: modernizacja spalinowozu serii ST44 do serii ST44-3000[62]
 • 2004: modernizacja elektrowozu serii ET22 do serii ET22-2000[63]
 • 2009: modernizacja spalinowozu serii SU45 do serii ST45[64]
 • 2010: modernizacja elektrowozu serii EU07 do serii EU07A[65]
 • ok. 2010–2011[66]: EZT typu 33WE[67]
 • 2011: modernizacja spalinowozu serii SU46 do serii ST46[68]
 • 2014–2017: modernizacja spalinowozu typu TEM2 do typu 19D[69]

Wyniki finansowe | edytuj kod

Instytut uzyskuje przychody z tytułu swojej podstawowej działalności, którą jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie ich wyników do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w naukach technicznych[70][71][72][73][74][75][76][77][78][17][79][80][81][82][83][84].

Zatrudnienie | edytuj kod

Na początku działalności biura stawiane przed nim coraz poważniejsze zadania powodowały powiększanie się kadry inżynierskiej[5]. We wrześniu 1965, w 20. rocznicę działalności biura, zatrudniało ono 372 osoby, w tym 141 inżynierów, 38 techników, 11 ekonomistów i 8 specjalistów innych branż. Bezpośrednio przy konstruowaniu pracowało 185 osób[8].

Wzrost liczby pracowników miał miejsce do połowy lat 70. W pierwszej połowie lat 80. nastąpił spadek zatrudnienia spowodowany zmniejszeniem liczby zamówień z krajowego przemysłu. Wielkość kadry ustabilizowała się na początku XXI w. 31 grudnia 2003 w instytucie zatrudnionych było 207 osób, z których 33 były pracownikami naukowymi[5].

Dyrektorzy | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: IPS Tabor (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 2. Piotr Rydzyński. Badania w transporcie szynowym. „Rynek Kolejowy”. 7-8/2004. Warszawa: Zespół Doradców Gospodarczych „Tor”. ISSN 1644-1958 (pol.). 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p Włodzimierz Gąsowski, Włodzimierz Stawecki, Ryszard Szerbart. 55 lat Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”. „Pojazdy Szynowe”. 3/2000, s. 1–3. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. ISSN 0138-0370 (pol.). 
 4. a b c d e f g h Opis firm projektujących i budujących wagony silnikowe w Polsce w latach 1945 do 1990. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 18–21, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Włodzimierz Stawecki. Działalność naukowa i badawcza Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu. „Pojazdy Szynowe”. 1/2005, s. 6–10. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. ISSN 0138-0370 (pol.). 
 6. a b c Jan Drabik. Rozwój CBK PTK w okresie XXV-lecia. „Biuletyn Informacyjny XXV-lecia Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu”. 2–3/1970, s. 14–20. Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej CBK-PTK Poznań (pol.). 
 7. a b Oznaczenia pojazdów: typy w projektach technicznych, serie i numeracja PKP. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 22–25, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 8. a b Jan Drabik. Rozwój CBK-PTK w okresie XX-lecia. „Biuletyn Informacyjny XX-lecie Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu”. 3/1965, s. 13–14. Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej CBK-PTK Poznań (pol.). 
 9. Oznaczenia tramwajów konstrukcji polskiej. W: Arkadiusz Lubka, Marcin Stiasny: Atlas tramwajów. Wyd. 1. Poznań: Kolpress, 2011, s. 20. ISBN 978-83-920784-6-3. (pol.)
 10. a b Włodzimierz Wasilewicz: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych. W: Feliks Frontczak, Stanisław Kuczborski, Karol Kuligowski, Janusz Skoniecki, Włodzimierz Wasilewicz: 50 lat elektryfikacji PKP. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989, s. 420–421. ISBN 83-206-0763-9. (pol.)
 11. Roman Nowak. Istniejący stan i rozwój zaplecza techniczno-badawczego przemysłu taboru kolejowego. „Biuletyn Informacyjny XXV-lecia Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu”. 2–3/1970, s. 22–28. Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej CBK-PTK Poznań (pol.). 
 12. Od Redakcji. „Przegląd Mechaniczny”. 7/1992, s. 11. Warszawa: Simpress – Oficyna Wydawnicza SIMP. ISSN 0033-2259 (pol.). 
 13. sk. Wznowienie kwartalnika „Pojazdy szynowe”. „Przegląd Kolejowy”. 10/1998, s. 24. Warszawa: Kolejowa Oficyna Wydawnicza. ISSN 1230-1337 (pol.). 
 14. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Krajowym Rejestrze Sądowym
 15. Paweł Terczyński. Oznaczenia typu pojazdu szynowego (1). „Świat Kolei”. 1/2009, s. 44. Łódź: Emi-Press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 16. Paweł Terczyński. Oznaczenia typu pojazdu szynowego (2). „Świat Kolei”. 2/2009, s. 42. Łódź: Emi-Press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 17. a b c Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2010 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2011-07-22. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 18. Dz.U. z 2015 r. poz. 2076
 19. Ministerstwo Rozwoju: Wykaz instytutów badawczych (pol.). mr.bip.gov.pl, 2016-02-09. [dostęp 2016-02-25].
 20. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego (pol.). nauka.gov.pl, 2016-09-09. [dostęp 2017-04-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-13)].
 21. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Projekt z dnia 13 kwietnia 2017 r. Ustawa o Narodowym Instytucie Technologicznym (pol.). legislacja.rcl.gov.pl, 2017-04-13. [dostęp 2017-04-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-04-20)].
 22. M.P. z 2018 r. poz. 454
 23. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz (pol.). tabor.com.pl, 2019-04-01. [dostęp 2019-06-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-06-08)].
 24. Poz. 309842. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. 98/2019 (5737), s. 602, 2019-05-22. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. ISSN 1426-580X (pol.). 
 25. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Projekty celowe (pol.). ncbr.gov.pl. [dostęp 2016-03-04].
 26. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Dane o podmiocie (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 27. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Badania (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 28. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Projektowanie (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 29. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Pojazdy szynowe (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 30. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Multitruck (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 31. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Zespoły (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 32. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Multitrailor (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 33. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Prototypy (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 34. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Informator dla Klientów ubiegających się o dokument certyfikacyjny (pol.). tabor.com.pl, 2015. [dostęp 2015-12-15].
 35. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Informacja dla Klientów Jednostki Inspekcyjnej OCW IPS „Tabor” (pol.). tabor.com.pl, 2015-06. [dostęp 2015-12-15].
 36. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Pojazdy Szynowe (pol.). tabor.com.pl. [dostęp 2015-12-15].
 37. Zygmunt Marciniak. Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu na polskich liniach kolejowych (1). „Technika Transportu Szynowego”. 7-8/2006, s. 65–80. Łódź: Emi-Press. ISSN 1232-3829
 38. a b Zygmunt Marciniak. Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu na polskich liniach kolejowych (2). „Technika Transportu Szynowego”. 9/2006, s. 26–35. Łódź: Emi-Press. ISSN 1232-3829
 39. Zygmunt Marciniak. Polonizacja, remotoryzacja i modernizacja lokomotyw spalinowych eksploatowanych w kraju. „Pojazdy Szynowe”. 1/2010, s. 17–31. Poznań: Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. ISSN 0138-0370 (pol.). 
 40. Zygmunt Marciniak. Konstrukcja i badania spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego. „Pojazdy Szynowe”. 2/2009, s. 21–29. Poznań: Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. ISSN 0138-0370 (pol.). 
 41. Zespoły trójwagonowe typu 1B/2B serii EW53. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 220–225, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 42. Michał Zajfelt. Wąskotorowe wagony osobowe typu 1Aw (1). „Świat Kolei”. 7/2007, s. 34–39. Łódź: Emi-Press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 43. a b c Zdzisław Romaniszyn. Elektryczne pojazdy trakcyjne w okresie 50-lecia elektryfikacji PKP. „Trakcja i Wagony”. 12/1986 (pol.). 
 44. Projekty wagonów spalinowych typu 4M. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 174–177, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 45. Wagony spalinowe typu 5M serii SN80. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 178–187, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 46. a b c Projekty zespołów spalinowych typu 6M/7M i 10M/11M. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 197–198, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 47. Projekt autobusu szynowego typu 9M. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 199–202, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 48. Projekt wagonu spalinowego typu 201M. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1945–1990. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2012, s. 196, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-3-3. (pol.)
 49. 2. Lokomotywa 301D – prototyp z polskim zespołem napędowym. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 13–24. (pol.)
 50. 3. Lokomotywa 301Da – Fiat staje do konkurencji. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 25–30. (pol.)
 51. 4. Lokomotywy 301Db (SP45) – wreszcie produkcja seryjna. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 31–44. (pol.)
 52. 6. Lokomotywy typu 303D (SU46) – nowe koncepcje konstrukcyjne. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 53–68. (pol.)
 53. 7. Lokomotywy typu 302D (SP47) – niespełnione nadzieje Zakładów Cegielskiego. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 69–80. (pol.)
 54. 5. Lokomotywy 301Dc – eksportowy jedynak z Poznania. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 45–52. (pol.)
 55. a b c d e f Lokomotywy spalinowe typu 105D, 203D, 304D, 305D, 201D i 202D. W: Bogdan Pokropiński: Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009, s. 201. ISBN 978-83-206-1731-3. (pol.)
 56. a b c d e f Niezrealizowane projekty lokomotyw z lat 1926–1985. W: Bogdan Pokropiński: Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009, s. 210–211. ISBN 978-83-206-1731-3. (pol.)
 57. a b c d e f 8. Niezrealizowane projekty. W: Marek Ćwikła, Paweł Terczyński: Lokomotywy spalinowe produkcji HCP serii: SP45, SU46, SP47. Wyd. I. Poznań: Kolpress, 2004, s. 81–84. (pol.)
 58. Tadeusz Borucki. Zamierzenia przemysłu taboru kolejowego w zakresie budowy taboru pasażerskiego. „Trakcja i Wagony”. 9/1981 (pol.). 
 59. Paweł Terczyński. Lokomotywa elektryczna manewrowa serii EM10. „Świat Kolei”. 2/1999, s. 31. Łódź: Emi-Press. ISSN 1234-5962 (pol.). 
 60. Czeski piętrowy elektryczny zespół trakcyjny „CityElefant”. W: Robert Kroma, Janusz Sosiński, Krzysztof Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe kolei polskich 1991–2013. Wyd. 1. Poznań: BWH Kolpress, 2014, s. 101–107, seria: Encyklopedia taboru. ISBN 978-83-933257-6-4. (pol.)
 61. Zygmunt Marciniak, Jerzy Sobaś. Nowoczesna uniwersalna lokomotywa spalinowa dla kolei polskich. „Technika Transportu Szynowego”. 1-2/1999, s. 22–29. Łódź: Emi-Press. ISSN 1232-3829
 62. JanuszJ. Dyduch JanuszJ., Świadectwo Nr T/2005/1130 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – lokomotywa spalinowa typu ST44-3000, Warszawa , 29 grudnia 2011 [dostęp 2014-03-16]  (pol.).
 63. JanuszJ. Dyduch JanuszJ., Świadectwo Nr T/2005/2465 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – lokomotywa elektryczna typu 201Em, Warszawa , 8 grudnia 2005 [dostęp 2014-03-16]  (pol.).
 64. WiesławW. Jarosiewicz WiesławW., Świadectwo Nr T/2009/0079 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – lokomotywa spalinowa typu 301Dd, Warszawa , 8 czerwca 2009 [dostęp 2014-03-16]  (pol.).
 65. KrzysztofK. Jaroszyński KrzysztofK., Świadectwo Nr T/2010/0905 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – lokomotywa elektryczna typu 303Ea, Warszawa , 30 listopada 2011 [dostęp 2014-03-16]  (pol.).
 66. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym (pol.). wkd-rpowm.eu. [dostęp 2016-08-06].
 67. Jarosław Czerwiński, Zbigniew Durzyński: Możliwości współpracy Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor z producentami pojazdów szynowych (pol.). mr.gov.pl, 2016-07-05. s. 6. [dostęp 2016-08-06].
 68. KrzysztofK. Jaroszyński KrzysztofK., Świadectwo Nr T/2010/1013 dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – lokomotywa spalinowa typu 303Da, Warszawa , 29 grudnia 2011 [dostęp 2014-03-16]  (pol.).
 69. InfoRail.pl: Pierwsza zmodernizowana lokomotywa SM48 gotowa (pol.). inforail.pl, 2017-05-04. [dostęp 2017-05-04].
 70. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2000 rok. „Monitor Polski B”. 723/2001, s. 46214–46218, 2001-11-15. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 71. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2001 rok. „Monitor Polski B”. 124/2003, s. 7885–7890, 2003-05-19. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 72. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2003 rok. „Monitor Polski B”. 734/2005, s. 46947–46956, 2005-04-08. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 73. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2004 rok. „Monitor Polski B”. 700/2006, s. 44746–44754, 2006-08-02. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 74. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok. „Monitor Polski B”. 837/2007, s. 53527–53536, 2007-04-27. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 75. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. „Monitor Polski B”. 542/2008, s. 39750–39760, 2008-04-03. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 76. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2007 rok. „Monitor Polski B”. 635/2009, s. 41021–41029, 2009-04-14. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 77. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok. „Monitor Polski B”. 595/2010, s. 38186–38194, 2010-03-22. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 78. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok. „Monitor Polski B”. 540/2011, s. 34994–35003, 2011-03-02. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 1233-4502 (pol.). 
 79. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2011 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2012-08-09. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 80. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2012 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2013-07-03. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 81. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2013 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2014-05-16. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 82. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2015-04-21. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 83. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2015 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2016-04-27. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-21)].
 84. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Sprawozdanie finansowe za 2016 rok (pol.). mr.bip.gov.pl, 2017-05-23. [dostęp 2017-06-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-06-02)].
 85. a b Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Dyrekcja IPS „Tabor” (pol.). tabor.com.pl, wrzesień 2017. [dostęp 2017-10-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-10-09)].
 86. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”: Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” (pol.). tabor.com.pl, marzec 2018. [dostęp 2018-03-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)].
Kontrola autorytatywna (instytut badawczy):
Na podstawie artykułu: "Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy