Instytut Technologiczno-Przyrodniczy


Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pałac w Falentach – siedziba ITP

Instytut Technologiczno-Przyrodniczyjednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Falentach podległa ministrowi rolnictwa.

Spis treści

Działalność | edytuj kod

Instytut prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, kontrolną (w tym homologacyjną i certyfikacyjną) i edukacyjną w następujących dyscyplinach systemu KBN: agronomia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, energetyka, inżynieria i ochrona środowiska, melioracje wodne, technika rolnicza, zootechnika. W większości są to działania związane ze środowiskiem wiejskim, w tym jego ochroną, i rolnictwem z hodowlą. Zakres niektórych badań naukowych nieco wykracza poza te ramy, dotycząc np. całościowych zagadnień ekologii mokradeł, nie tylko w ścisłym kontekście rolniczym. Część badań okołorolniczych dotyczy również dziedzin nakładających się wzajemnie zakresem z kompetencjami resortu ochrony środowiska, takich jak wdrażanie systemu Natura 2000 na obszarach wiejskich.

Jako jednostka naukowa ITP ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z zakresu nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska. Prowadzi studia doktoranckie i podyplomowe. Z ITP związana jest również Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego, z którą instytut dzieli siedzibę, i której jest współzałożycielem (jako członek Fundacji Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Struktura | edytuj kod

Szyld przed wjazdem do siedziby ITP w Falentach Pawilon naukowy w Falentach (oficyna północna pałacu) Ośrodek warszawski (ulica Rakowiecka 32)

Pod względem merytorycznym instytut podzielony jest na dwa piony – inżynieryjno-rolniczy i agro-środowiskowy. Oba piony mają swoich dyrektorów ds. naukowych w randze zastępcy dyrektora instytutu. Instytut dzieli się na zakłady naukowe, regionalne ośrodki badawcze, stacje badawcze oraz zakłady doświadczalne. Laboratoria zlokalizowane w różnych ośrodkach tworzą wspólne Laboratorium Badawcze, niektóre zaś podlegają zakładom naukowym. Ponadto w skład instytutu wchodzą jednostki administracyjne i inne pomocnicze, np. wydawnictwo, ośrodek szkoleniowy.

 • Centrala w Falentach
  • Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego
  • Zakład Użytków Zielonych
  • Zakład Zasobów Wodnych
  • Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji
  • Zakład Ochrony Jakości Wody
  • Zakład Inżynierii Sanitarnej i Higienizacji Wsi
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
  • Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska
  • Laboratorium Inżynierii Środowiska
  • Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
   • Stacja Badawcza w Kamieńcu Wrocławskim
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
  • Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
   • Stacja Badawcza w Jaworkach
   • Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu
  • Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie
  • Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
   • Stacja Badawcza w Gdańsku
 • Oddział w Warszawie
  • Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
  • Jednostka Certyfikująca Wyroby
   • Laboratorium Badań Materiałowych
  • Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej
   • Laboratorium Badania Biomasy
  • Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej
  • Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku
   • Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn Rolniczych
   • Pracownia Filmu Naukowego
 • Oddział w Poznaniu
  • Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt
   • Laboratorium Urządzeń do Doju
   • Laboratorium Badań Systemów Wentylacyjnych
  • Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
   • Laboratorium Badań Biopaliw
   • Laboratorium Energetyki Solarnej i Geotermalnej
   • Laboratorium Monitorowania Procesów Fermentacyjnych w Odchodach
  • Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach Inwentarskich i Ochrony Powietrza
  • Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej
 • Zakład Doświadczalny w Biebrzy
 • Zakład Doświadczalny w Falentach
 • Zakład Doświadczalny w Poznaniu

Historia | edytuj kod

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy został powołany zarządzeniem nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu. Datą powstania jest 1 stycznia 2010 roku. W jego skład weszły struktury Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ), których historia sięga lat 50. XX w. IBMER dał początek pionowi inżynieryjno-rolniczemu (technologicznemu), a IMUZ agro-środowiskowemu (przyrodniczemu). Siedzibą nowego instytutu stała się siedziba byłego IMUZ-u w pałacu w Falentach (aleja Hrabska 3). Pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. inż. Edmund Kaca. W momencie powstawania kadra liczyła prawie 430 osób, z czego ok. stu ze stopniem co najmniej doktora[1].

Przypisy | edytuj kod

 1. Edmund Kaca. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”. 10 (3 (31)), s. 7–18, 2010. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (pol.). 

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytut badawczy):
Na podstawie artykułu: "Instytut Technologiczno-Przyrodniczy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy