Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa


Na mapach: 51°24′50,6″N 21°57′29,1″E/51,414056 21,958083

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) z siedzibą w Puławach, jednostka badawczo­‑rozwojowa, podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut prowadzi prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Placówka nawiązuje do tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 oraz do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917–1950[1].

Spis treści

Struktura Naukowa Instytutu | edytuj kod

Centrum Systemów i Technologii Produkcji Roślinnej

 • Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
 • Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

Centrum Badań Środowiskowych i Klimatu

 • Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
 • Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów
 • Zakład Systemów i Ekonomii produkcji Roślinnej
 • Zakład żywienia Roślin i Nawożenia
 • Rolnicze Zakłady Doświadczalne

Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych

 • Zakład Biochemii i Jakości Plonów
 • Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin
 • Zakład Mikrobiologii Rolniczej

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej | edytuj kod

 • gleboznawstwo,
 • nawożenie,
 • uprawa roli,
 • uprawa zbóż i roślin pastewnych,
 • produkcja biomasy na cele energetyczne,
 • hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu,
 • wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej,
 • ocena różnych systemów gospodarowania,
 • regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych,
 • ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
 • biogospodarka.

W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego.

W Instytucie pracuje 320 osób, w tym: 28 profesorów i 75 doktorów.

Prace badawcze są realizowane w 11 zakładach naukowych oraz 8 Rolniczych Zakładach Doświadczalnych położonych w różnych regionach Polski. RZD prowadzą produkcję rolniczą w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych i organizacyjno-ekonomicznych. Są one jednocześnie centrami wdrażającymi w praktyce nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne oferowane przez naukę.

Działalność IUNG jest wyraźnie ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i samorządowych. Poprzez swoją działalność Instytut przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.  Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami i szkołami rolniczymi.

Istniejący w IUNG-PIB zintegrowany system informacji o przestrzeni rolniczej charakteryzuje się dużą reprezentatywnością i umożliwia wykorzystanie szeregu map numerycznych o różnej skali i zasięgu terytorialnym, przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą.

W latach 2011-2015 Instytut realizował program wieloletni pt. „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”, ustanowiony przez Radę Ministrów. Obecnie IUNG-PIB realizuje program wieloletni pod nazwą ”Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych” ustanowiony na lata 2016-2020 na mocy Uchwały 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r.

IUNG-PIB jest koordynatorem programu wieloletniego pn.” Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, ustanowionego na lata 2016-2020. Ponadto pracownicy Instytutu uczestniczą w realizacji programu wieloletniego dotyczącego postępu biologicznego i ochrony zasobów genowych, koordynowanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Instytut dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną, wzbogaconą o oddane do użytku w roku 2015 Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych, w którym zgrupowane są wszystkie laboratoria i nowoczesna aparatura. Jest upoważniony do oceny i opiniowania wszystkich nawozów i substancji użyźniających wprowadzanych na rynek.

Ważne znaczenie praktyczne mają monitoringi stanu gleb i wód oraz System Monitoringu Suszy Rolniczej, wykonywany na zamówienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki badań IUNG-PIB stanowią wsparcie dla działań Rady Ministrów RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz samorządowych i administracyjnych, doradztwa rolniczego oraz rolników i przedsiębiorców rolnych.

Przypisy | edytuj kod

 1. www.iung.pulawy.pl

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytut badawczy):
Na podstawie artykułu: "Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy