Józef Drozd (1857-1923)


Józef Drozd w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Józef Drozd (1857-1923)) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Józef Drozd (ur. 15 lub 17 lutego 1857 we Wrocance, zm. 16 sierpnia 1923 w Sanoku) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, kanonik, katecheta, działacz społeczny.

Życiorys | edytuj kod

Nagrobek ks. Józefa Drozda

Józef Drozd[1] urodził się 15[2] lub 17 lutego 1857[3] we Wrocance[4][5]. Sakrament święceń otrzymał w 1882[4][4][5]. Ukończył studia uzyskując tytuł doktora teologii[6][7][4]. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został duchownym rzymskokatolickim. Podczas zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej podjął pracę nauczyciela katechety 4 października 1884[3]. Od 1884 pracował jako katecheta w C. K. Gimnazjum I w Przemyślu[8][9][10][11]. Pełniąc stanowisko prowizorycznego katechety przy C. K. Gimnazjum Wyższym w Przemyślu w dniach 16-18 lipca 1885 zdał egzamin klauzurowy celem uzyskania kwalifikacji katechety gimnazjalnego uzyskując notę celującą[12]. Egzamin zawodowy nauczycielski złożył 19 lipca 1885[3]. 28 lutego 1886 został mianowany nauczycielem rzeczywistym[3]. Podczas Wiecu Księży Katechetów w Krakowie 27 sierpnia 1895 był referentem planu nauki religii w gimnazjach wyższych[13]. Otrzymał tytuł c. k. profesora[6][7] i otrzymał VIII rangę w zawodzie nauczycielskim[6][7]. W Przemyślu był członkiem rady miasta[6] (do 1904 i ponownie powołany w 1906[14]), członkiem rady i wydziału powiatu przemyskiego[6], członkiem Rady Szkolnej Powiatowej i delegatem do Rady Szkolnej Okręgowej[15][6]. Był autorem modlitewnika pt. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis, wydanego w języku łacińskim w Przemyślu w 1895[16][17].

Reskryptem C. K. Ministra Wyznań i Oświecenia z 10 stycznia 1903 został przeniesiony ze stanowiska profesora z C. K. Gimnazjum I w Przemyślu na analogiczne stanowisko w C. K. Gimnazjum w Sanoku (zamieniony miejscami z ks. Janem Trznadlem; jednocześnie obaj pozostawali na dotychczasowych stanowiskach do sierpnia 1903)[18][19]. W szkole uczył religii obrządku łacińskiego[6][7][20][21][22][23][24][25]. Reskryptem C. K. Ministra Wyznań i Oświecenia z 23 listopada 1907 i C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 6 grudnia 1907 otrzymał VII rangę służbową[26][27][3]. Podczas trzymiesięcznego urlopu dyrektora sanockiego gimnazjum Włodzimierza Bańkowskiego od 3 października 1911 pełnił obowiązki kierownika szkoły[28]. W gimnazjum uczył do końca kwietnia 1912, po czym od maja tego roku przebywał na urlopie z powodu choroby, następnie ponownie był na urlopie zdrowotnym od 3 lutego 1913[29] (w tym czasie zastępował go przejściowo franciszkanin o. Tadeusz Wołczański[30]). Ponownie uczył w gimnazjum od roku szkolnego 1913/1914 ze zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych[31] (z przerwą na rok szkolny 1914/1915, gdy szkoła nie funkcjonowała po wybuchu I wojny światowej) do 3 stycznia 1916[32], później ponownie od roku szkolnego 1916/1917 i w kolejnych (przy czym w 1920/1921 przebywał na urlopie tymczasowo) do roku szkolnego 1922/1923[33][34][35]. Równolegle z pracą w sanockim gimnazjum był także katechetą w Instytucie Wyższym Naukowo-Wychowawczym w Sanoku, przygotowującym dziewczęta do zawodu nauczycielskiego[36]. Był delegatem Rady Miasta Sanoka do wydziału Bursy Jubileuszowej im. Cesarza Franciszka Józefa w Sanoku od 1904[37][6][7] oraz od sierpnia 1905 pełnił stanowisko jej kierownika (prefekta)[38][39][40][41][42][43][44]. W tym charakterze zamieszkiwał w budynku bursy[45]. Wśród uczniów posiadał autorytet, uchodził za dobrego człowieka, przywiązującego wagę do porządku[46][47][48]. Był także ceniony za inteligencję oraz sposób wysławiania się[49].

W Sanoku był kapłanem w parafii Przemienienia Pańskiego[50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]. Otrzymał tytuł kanonika[62][63]. Przed 1911 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu[4]. 4 listopada 1906 został wybrany zastępcą przewodniczącego tamtejszej Rady Parafialnej[64]. W działalności kapłańskiej był uważany za znanego kaznodzieję, zręcznego mówcę, wygłaszającego podniosłe kazania podczas uroczystości zarówno kościelnych jak i patriotycznych[65][66][67][68][62][63] (w wydaniu „Gazety Sanockiej” z 1910 napisano, iż przemawiał ze swadą drugiego Skargi[69]).

Działał społecznie. Był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie[70]. Zaangażował się w działalność antyalkoholową w Sanoku[71][72]. Na początku 1907 odmówił startu w wyborach do Rady Miasta Sanoka z I koła[73]. W 1910 został wybrany członkiem rady nadzorczej Towarzystwa Kredytowego Urzędników i Sług Państwowych w Sanoku[74]. Był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka[75]. Podczas I wojny światowej wspierał materialnie polskich legionistów[76]. Jako delegat patronatu drużyny bursowej został członkiem wydziału (zarządu) zawiązanego 22 maja 1919 Koła Przyjaciół Harcerstwa w Sanoku[77][78].

Był wujem nauczycielki Leonii Baronówny, której w 1913 udzielił ślubu z Kazimierzem Pająkiem[79]. Jego bratankiem był Jan Drozd-Gierymski (1889-1970, nauczyciel, poseł na Sejm RP)[80].

Ksiądz Józef Drozd zmarł 16 sierpnia 1923 w Sanoku w wieku 66 lat i w 41 roku kapłaństwa[81][82][83]. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej w Sanoku 18 sierpnia 1923 po pogrzebie pod przewodnictwem proboszcza z Wrocanki i zarazem dziekana krośnieńskiego, ks. Józefa Niewodowskiego[5]. Jego nagrobek został uznany za obiekt zabytkowy i podlega ochronie prawnej[84].

Odznaczenia | edytuj kod

austro-węgierskie

Przypisy | edytuj kod

 1. W ewidencji kościelnej diecezji przemyskiej przed 1939 był określany w języku łacińskim jako „Josef Drozd”. W ewidencji urzędników Austro-Węgier był określany w języku niemieckim jako „Johann Trznadel”.
 2. Datę dzienną urodzenia 15 lutego 1857 wskazała inskrypcja nagrobna.
 3. a b c d e Henryk Kopia: Spis nauczycieli szkół średnich w Galicyi oraz polskiego gimnazyum w Cieszynie. Lwów: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1909, s. 12.
 4. a b c d e Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1912. Przemyśl: 1911, s. 264, 298.
 5. a b c Księga Zmarłych 1904–1934 Sanok. T. J. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 281 (poz. 107).
 6. a b c d e f g h 23. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1903/1904. Sanok: 1904, s. 2.
 7. a b c d e 24. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1904/1905. Sanok: 1905, s. 2.
 8. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1885. 1885. [dostęp 2016-03-31].
 9. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891. 1891. [dostęp 2016-03-31].
 10. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum I. w Przemyślu za rok szkolny 1900. 1900. [dostęp 2016-03-31].
 11. Tomasz Pudłocki: Ze świętymi przez wieki. 375 lat I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. niedziela.pl. [dostęp 2016-03-31].
 12. Kronika. Wiadomości kościelne. „Echo z nad Sanu”, s. 3, Nr 14 z 2 sierpnia 1885. 
 13. Kronika. Wiec księży katechetów. „Gazeta Lwowska”, s. 3, Nr 194 z 25 sierpnia 1895. 
 14. Kronika. „Echo Przemyskie”, s. 3, Nr 84 z 18 października 1906. 
 15. Z krajowej Rady Szkolnej. „Słowo Polskie”, s. 2, Nr 188 z 29 kwietnia 1900. 
 16. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. ultramontes.pl. [dostęp 2016-04-05].
 17. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. worldcat.org. [dostęp 2016-04-05].
 18. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum I w Przemyślu za rok szkolny 1904. Przemyśl: 1904, s. 1.
 19. 22. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1902/1903. Sanok: 1903, s. 5.
 20. 25. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1905/1906. Sanok: 1906, s. 1.
 21. 26. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1906/1907. Sanok: 1907, s. 1.
 22. XXVII. Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1907/8. Sanok: Fundusz Naukowy, 1908, s. 1.
 23. XXVIII. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1908/9. Sanok: Fundusz Naukowy, 1909, s. 1.
 24. XXIX. Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1909/10. Sanok: Fundusz Naukowy, 1910, s. 1.
 25. XXX. Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1910/11. Sanok: Fundusz Naukowy, 1911, s. 1.
 26. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 203 z 15 grudnia 1907. 
 27. XXVII. Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1907/8. Sanok: Fundusz Naukowy, 1908, s. 6.
 28. XXXI. Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1911/12. Sanok: Fundusz Naukowy, 1912, s. 7.
 29. XXXI. Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1911/12. Sanok: Fundusz Naukowy, 1912, s. 1.
 30. XXXII. Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1912/13. Sanok: Fundusz Naukowy, 1913, s. 5, 7.
 31. XXXIII. Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1913/14. Sanok: Fundusz Naukowy, 1914, s. 1, 7.
 32. XXXIV. Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1915/16. Sanok: Fundusz Naukowy, 1916, s. 1, 6.
 33. XXXV. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Sanoku za rok szkolny 1920/1921 wraz z dodatkiem za lata 1917, 1918, 1919 i 1920. Sanok: Fundusz Naukowy, 1921, s. 1, 11, 23, 35, 46, 48.
 34. XXXVI. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofji w Sanoku za rok szkolny 1921/1922. Sanok: 1922, s. 1.
 35. XXXVI. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofji w Sanoku za rok szkolny 1922/1923. Sanok: 1923, s. 1.
 36. Wojciech Sołtys, Oświata i szkolnictwo, W epoce autonomii galicyjskiej, s. 435, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995.
 37. Z Rady Miejskiej. „Gazeta Sanocka”, s. 2, Nr 7 z 14 lutego 1904. 
 38. Kronika. „Gazeta Sanocka”. Nr 88, s. 4, 3 września 1905. 
 39. Sprawozdanie Tow. Bursy jubileuszowej im. Ces. Franciszka Józefa I w Sanoku. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 197 z 20 października 1907. 
 40. Z Towarzystwa Bursy jubileuszowej. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 198 z 27 października 1907. 
 41. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 27 z 30 października 1910. 
 42. XXXV. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Sanoku za rok szkolny 1920/1921 wraz z dodatkiem za lata 1917, 1918, 1919 i 1920. Sanok: Fundusz Naukowy, 1921, s. 53.
 43. XXXVI. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofji w Sanoku za rok szkolny 1921/1922. Sanok: 1922, s. 11.
 44. Z odległości lat.... W: Franciszek Bielak: Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979, s. 32. ISBN 83-08-00193-9.
 45. Józef Stachowicz: Drogą Andrzeja Radka. W: Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888–1958. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, s. 230.
 46. Józef Stachowicz: Drogą Andrzeja Radka. W: Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888–1958. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, s. 230-231.
 47. Tadeusz Chmielewski: Studenckie figle. W: Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888–1958. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, s. 322.
 48. Andrzej Tarnawski. „Belfrowie” – Nostri Magistri. „Rocznik Sanocki”. Tom VII, s. 174, 1995. 
 49. Jan Świerzowicz: Wspomnienia z lat 1901–1908. W: Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888–1958. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, s. 176.
 50. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1904. Przemyśl: 1903, s. 243.
 51. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1905. Przemyśl: 1904, s. 243.
 52. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1906. Przemyśl: 1905, s. 243.
 53. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1907. Przemyśl: 1906, s. 243.
 54. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1908. Przemyśl: 1907, s. 244.
 55. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1909. Przemyśl: 1908, s. 244.
 56. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1910. Przemyśl: 1909, s. 255.
 57. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1911. Przemyśl: 1910, s. 257.
 58. Schematismus universi venerabilis cleri Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1912. Przemyśl: 1911, s. 264.
 59. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini (1913). Przemyśl: 1912, s. 226.
 60. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini (1914). Przemyśl: 1913, s. 230.
 61. Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Premisliensis tum Saecularis tum Regularis Ritus Latini (1917). Przemyśl: 1916, s. 216.
 62. a b Święto narodowe. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 3 z 15 maja 1910. 
 63. a b Z prowincyi. Zarszyn. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2, Nr 17 z 21 sierpnia 1910. 
 64. Kronika. Ukonstytuowanie się Rady parafialnej. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 150 z 11 listopada 1906. 
 65. Korespondencye. Strachocina. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 5 z 31 stycznia 1904. 
 66. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 49 z 4 grudnia 1904. 
 67. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 50 z 11 grudnia 1904. 
 68. Kronika. Wieczorek kościuszkowski. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 199 z 3 listopada 1907. 
 69. Kronika Rusini i Grunwald. Uroczysty obchód rocznicy Grunwaldu. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2-4, Nr 10 z 3 lipca 1910. 
 70. Sprawozdanie Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie za rok 1891. Cieszyn: 1892, s. 9.
 71. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 4, Nr 4 z 22 maja 1910. 
 72. Kronika. Wędrowny wiec przeciwalkoholowy. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 4, Nr 19 z 4 września 1910. 
 73. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 162 z 3 lutego 1907. 
 74. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 26 z 23 października 1910. 
 75. Sprawozdanie Wydziału Tow. Upiększania Miasta Sanoka. „Miesięcznik Artystyczny”, s. 67, Nr 7 z 1912. 
 76. Składki na Gwiazdkę dla legionistów. „Nowa Reforma”, s. 2, Nr 9 z 7 stycznia 1916. 
 77. Kronika. Koło przyjaciół harcerstwa w Sanoku. „Ziemia Sanocka”. 14, s. 3, 1 czerwca 1919. 
 78. Czesław Mazurczak: Harcerstwo Sanockie 1910–1949. Kraków: Harcerska Oficyna Wydawnicza, 1990, s. 34.
 79. Kronika. Śluby. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2-3, Nr 29 z 13 lipca 1913. 
 80. Z odległości lat.... W: Franciszek Bielak: Z odległości lat. Wspomnienia i sylwetki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979, s. 33. ISBN 83-08-00193-9.
 81. Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych. „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”. 5-9, s. 116, 1923. 
 82. XXXVII. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofji w Sanoku za rok szkolny 1923/1924. Sanok: 1924, s. 20.
 83. Elenchus Cleri Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1924. Przemyśl: 1924, s. 120.
 84. Zabytkowe nagrobki. starecmentarze.sanok.pl. [dostęp 2016-03-23].
 85. a b Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 577.
 86. a b Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1021.
Na podstawie artykułu: "Józef Drozd (1857-1923)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy