Język regularny


Język regularny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język regularny (ang. regular language) – język formalny taki, że istnieje automat o skończonej liczbie stanów potrafiący zdecydować, czy dane słowo należy do języka. Równoważnie, taki, że istnieje dlań gramatyka regularna.

Wszystkie języki regularne są bezkontekstowe.

Spis treści

Gramatyka regularna | edytuj kod

Każdy język regularny można zapisać w postaci gramatyki formalnej – takiej gramatyki, że po lewej stronie każdej reguły jest jeden symbol nieterminalny, po prawej zaś dowolna liczba symboli terminalnych, po których występuje co najwyżej jeden symbol nieterminalny.

Regułami gramatyki regularnej są więc na przykład:

A B {\displaystyle A\to B} A x B {\displaystyle A\to xB} A x {\displaystyle A\to x} A x y z {\displaystyle A\to xyz} A x y z B {\displaystyle A\to xyzB} A ϵ {\displaystyle A\to \epsilon }

Nie są zaś nimi na przykład:

A B C {\displaystyle A\to BC} (dopuszczalne w gramatykach bezkontekstowych) A B C D B {\displaystyle AB\to CDB} (dopuszczalne w gramatykach kontekstowych)

Zależności między językami regularnymi a gramatykami regularnymi są następujące:

 • Każdy język regularny można zapisać za pomocą gramatyki regularnej.
 • Każda gramatyka regularna generuje pewien język regularny.
 • Język, który nie jest regularny nie posiada gramatyki regularnej.
 • Gramatyka, która nie jest regularna może generować język regularny, acz nie musi. Jeśli takowy generuje, ma on też inną gramatykę, która jest regularna.

Przykładowe języki regularne | edytuj kod

Regularnymi są np. języki:

 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}}
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}} o długości n {\displaystyle n}
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}} o parzystej długości
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}} zaczynających się od zera
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}} nie zaczynających się od zera
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 } {\displaystyle \{0,1\}} w których na przemian występują zera i jedynki
 • zbiór wszystkich słów alfabetu { 0 , 1 , 2 } {\displaystyle \{0,1,2\}} w których na przemian występują zera, jedynki i dwójki

Zbiór wszystkich języków regularnych oznacza się przez R E G . {\displaystyle REG.}

Operacje na językach regularnych | edytuj kod

Języki regularne są zamknięte ze względu na operacje:

 • dopełnienia
  • np. skoro język słów długości n jest regularny, jest więc nim też język słów o długości różnej od n
 • sumy
  • np. język słów parzystej długości jest regularny, jest nim też język słów zaczynających się od zera, regularny jest więc język słów które są parzyste lub zaczynają się od zera
 • przecięcia
  • np. język słów parzystej długości jest regularny, jest nim też język słów zaczynających się od zera, regularny jest więc język słów które są parzyste oraz zaczynają się od zera
 • odbicia lustrzanego („transpozycji”, tzn. słowa z tego języka, tyle, że zapisane od końca)
  • język słów nie zaczynających się od zera jest regularny, jest nim więc też język słów nie kończących się zerem
 • konkatenacji
  • język słów które można podzielić tak, że początkowa część słowa składa się z naprzemiennie ustawionych zer i jedynek, a końcowa z naprzemiennie ustawionych zer, jedynek i dwójek, jest regularny
 • domknięcia Kleene’ego
  • np. język składający się tylko z 0 i 1 po zastosowaniu domknięcia Kleene’ego jest językiem wszystkich słów zerojedynkowych.

Deterministyczne automaty skończone (DFA) | edytuj kod

Do testowania, czy dane słowo należy do danego języka regularnego można zawsze zbudować deterministyczny automat skończony – maszynę która ma skończoną liczbę stanów, oraz funkcję przejścia, zmieniającą jej stan po przeczytaniu każdego kolejnego znaku w zależności od przeczytanego znaku oraz stanu aktualnego. Niektóre z tych stanów oznaczone są jako akceptujące – tzn. że przeczytany dotychczas fragment jest poprawnym słowem języka, dla którego zbudowano automat.

Rodzinę języków rozpoznawalnych przez automaty skończone oznacza się przez R E C . {\displaystyle REC.}

Przykład automatu deterministycznego | edytuj kod

Automat służący do sprawdzania czy dane słowo binarne zaczyna się od jedynki mógłby wyglądać tak:

 • Stany automatu to Start, ZaczynaSięOdJedynki i ZaczynaSięOdZera.
 • Automat zaczyna w stanie Start.
 • Jeśli automat jest w stanie Start, to po przeczytaniu 0 przechodzi w stan ZaczynaSięOdZera.
 • Jeśli automat jest w stanie Start, to po przeczytaniu 1 przechodzi w stan ZaczynaSięOdJedynki.
 • Jeśli automat jest w dowolnym innym stanie, po przeczytaniu jakiegokolwiek znaku nie zmienia stanu.
 • Automat akceptuje słowo, jeśli po przeczytaniu całego znajduje się w stanie ZaczynaSięOdJedynki.

Przykład automatu deterministycznego (2) | edytuj kod

Automat służący do sprawdzania czy dane słowo binarne kończy się jedynką mógłby wyglądać tak:

 • Stany automatu to Start, OstatniZnakToJedynka i OstatniZnakToZero.
 • Automat zaczyna w stanie Start.
 • Po przeczytaniu 0, niezależnie od poprzedniego stanu, automat przechodzi w stan OstatniZnakToZero.
 • Po przeczytaniu 1, niezależnie od poprzedniego stanu, automat przechodzi w stan OstatniZnakToJedynka.
 • Automat akceptuje słowo, jeśli po przeczytaniu całego znajduje się w stanie OstatniZnakToJedynka.

Przykład automatu deterministycznego (3) | edytuj kod

Automat służący do sprawdzania czy dane słowo binarne ma n {\displaystyle n} lub m {\displaystyle m} ( n > m ) {\displaystyle (n>m)} znaków mógłby wyglądać tak:

 • Stany to S 0 , {\displaystyle S_{0},} S 1 , {\displaystyle S_{1},} S 2 , {\displaystyle S_{2},} aż do S n , {\displaystyle S_{n},} i stan ZaDługie.
 • Stan początkowy to S 0 . {\displaystyle S_{0}.}
 • Jeśli automat jest w stanie S k {\displaystyle S_{k}} ( k n ) , {\displaystyle (k\neq n),} to po przeczytaniu dowolnego znaku przechodzi w stan S k + 1 . {\displaystyle S_{k+1}.}
 • Jeśli automat jest w stanie S n , {\displaystyle S_{n},} to po przeczytaniu dowolnego znaku przechodzi w stan ZaDługie.
 • Jeśli automat jest w stanie ZaDługie, po przeczytaniu dowolnego znaku pozostaje w stanie ZaDługie.
 • Akceptujące są stany S n {\displaystyle S_{n}} i S m . {\displaystyle S_{m}.}

Twierdzenie Kleene’ego | edytuj kod

Twierdzenie Kleene’ego dokładnie określa relacje pomiędzy rodzinami języków R E C {\displaystyle REC} (rozpoznawalnych) i R E G {\displaystyle REG} (regularnych). Mianowicie, dla dowolnego alfabetu (skończonego) zachodzi R E C = R E G . {\displaystyle REC=REG.} Dowód tego twierdzenia przeprowadza się na zasadzie obustronnej inkluzji (ale jest on długi i zostaje pominięty).

Główną konsekwencją tego dowodu jest, wspomniana już wcześniej, bezpośrednia zależność języków regularnych i automatów skończonych. Zatem dla każdego języka regularnego można stworzyć automat skończony i, analogicznie, każdy automat skończony rozpoznaje język regularny.

Niedeterministyczne automaty skończone (NFA) | edytuj kod

Zamiast automatu deterministycznego można też użyć niedeterministycznego – różni się on tym, że ten sam stan aktualny i znak odczytany mogą go przeprowadzić w wiele różnych stanów – funkcja przejścia zmienia się w relację przejścia. Automat taki akceptuje słowo, jeśli jest w stanie dojść do stanu akceptującego. Być może dane słowo generowało też wiele innych ciągów stanów, które nie prowadziły do stanu akceptującego – nie ma to znaczenia w kwestii akceptacji.

Automaty deterministyczne są szczególnym przypadkiem automatów niedeterministycznych – zawsze możliwe jest w nich tylko jedno przejście – każde słowo generuje więc tylko jeden ciąg stanów, i kryteria akceptacji upraszczają się do kryteriów dla DFA.

Wydawać by się mogło, że NFA powinny być silniejsze od DFA. Tak jednak nie jest, i każdy NFA można za pomocą prostej procedury przeprowadzić w DFA.

Przykład | edytuj kod

Weźmy NFA rozpoznające język słów nad alfabetem binarnym, których czwartym od końca znakiem jest 1:

 • S 0 S {\displaystyle S\to ^{0}S}
 • S 1 S {\displaystyle S\to ^{1}S}
 • S 1 X 1 {\displaystyle S\to ^{1}X_{1}} – jedynym niedeterministycznym przejściem jest przejście ze stanu S {\displaystyle S} po przeczytaniu jedynki, albo w S , {\displaystyle S,} albo w X 1 {\displaystyle X_{1}}
 • X 1 0 X 2 {\displaystyle X_{1}\to ^{0}X_{2}}
 • X 1 1 X 2 {\displaystyle X_{1}\to ^{1}X_{2}}
 • X 2 0 X 3 {\displaystyle X_{2}\to ^{0}X_{3}}
 • X 2 1 X 3 {\displaystyle X_{2}\to ^{1}X_{3}}
 • X 3 0 X 4 {\displaystyle X_{3}\to ^{0}X_{4}}
 • X 3 1 X 4 {\displaystyle X_{3}\to ^{1}X_{4}}
 • X 4 0 S {\displaystyle X_{4}\to ^{0}S}
 • X 4 1 S {\displaystyle X_{4}\to ^{1}S}
 • Stan startowy to S , {\displaystyle S,} stanem akceptującym jest X 4 . {\displaystyle X_{4}.}

Możemy uruchomić ten automat na słowie 0101000 : {\displaystyle 0101000{:}}

S 0 S 1 S 0 S 1 X 1 0 X 2 0 X 3 0 X 4 . {\displaystyle S\to ^{0}S\to ^{1}S\to ^{0}S\to ^{1}X_{1}\to ^{0}X_{2}\to ^{0}X_{3}\to ^{0}X_{4}.}

Choć możemy też uruchomić go tak, żeby nie zaakceptował słowa:

S 0 S 1 X 1 0 X 2 1 X 3 0 X 4 0 S 0 S , {\displaystyle S\to ^{0}S\to ^{1}X_{1}\to ^{0}X_{2}\to ^{1}X_{3}\to ^{0}X_{4}\to ^{0}S\to ^{0}S,} S 0 S 1 S 0 S 1 S 0 S 0 S 0 S . {\displaystyle S\to ^{0}S\to ^{1}S\to ^{0}S\to ^{1}S\to ^{0}S\to ^{0}S\to ^{0}S.}

Konwersja NFA do DFA | edytuj kod

Pomyślmy jak można emulować NFA na deterministycznym komputerze. Pierwsza myśl to wypróbowanie wszystkich możliwych ciągów stanów i sprawdzenie czy nie ma wśród nich jakiegoś stanu akceptującego. Metoda ta, acz poprawna, generuje jednak potencjalnie wykładniczo wiele ścieżek w porównaniu do długości słowa.

Nie musimy jednak pamiętać wszystkich ścieżek. Nieważne, co znajdowało się na początku ścieżki – nam wystarcza wiedza, jakie stany występują na dowolnej ze ścieżek po k {\displaystyle k} krokach.

Na początku bierzemy więc zbiór złożony jedynie ze stanu startowego emulowanego NFA, po każdym kroku zaś zbiór takich stanów X , {\displaystyle X,} że w poprzednim zbiorze był jakiś stan Y , {\displaystyle Y,} i możliwe jest dla aktualnie czytanego znaku przejście z Y {\displaystyle Y} w X . {\displaystyle X.} Czyli w interpretacji ścieżkowej – takich stanów X , {\displaystyle X,} że na którejś ze ścieżek krok wcześniej był stan Y , {\displaystyle Y,} i że jest możliwe przedłużenie tej ścieżki w tym kroku do X . {\displaystyle X.}

Słowo jest akceptowane jeśli wśród zbioru stanów po przeczytaniu całego znajduje się choć jeden stan akceptujący.

Przyjmując zbiory stanów NFA za stany DFA, każde NFA możemy emulować w pełni deterministycznie na DFA. Być może jednak liczba stanów będzie musiała wzrosnąć wykładniczo.

Przykład konwersji | edytuj kod

Weźmy podany wyżej automat rozpoznający słowa, których czwartym od końca znakiem jest jedynka. Następuje wykładnicza eksplozja liczby stanów:

{ S } 0 { S } {\displaystyle \{S\}\to ^{0}\{S\}} { S } 1 { S , X 1 } {\displaystyle \{S\}\to ^{1}\{S,X_{1}\}} { S , X 1 } 0 { S , X 2 } {\displaystyle \{S,X_{1}\}\to ^{0}\{S,X_{2}\}} { S , X 1 } 1 { S , X 1 , X 2 } {\displaystyle \{S,X_{1}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2}\}} { S , X 2 } 0 { S , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{2}\}\to ^{0}\{S,X_{3}\}} { S , X 2 } 1 { S , X 1 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{2}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{3}\}} { S , X 1 , X 2 } 0 { S , X 2 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{3}\}} { S , X 1 , X 2 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{3}\}} { S , X 3 } 0 { S , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{4}\}} { S , X 3 } 1 { S , X 1 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{3}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{4}\}} { S , X 1 , X 3 } 0 { S , X 2 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{4}\}} { S , X 1 , X 3 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{3}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{4}\}} { S , X 2 , X 3 } 0 { S , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{3},X_{4}\}} { S , X 2 , X 3 } 1 { S , X 1 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{3}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{3},X_{4}\}} { S , X 1 , X 2 , X 3 } 0 { S , X 2 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{3},X_{4}\}} { S , X 1 , X 2 , X 3 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{3}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{3},X_{4}\}} { S , X 4 } 0 { S } {\displaystyle \{S,X_{4}\}\to ^{0}\{S\}} { S , X 4 } 1 { S , X 1 } {\displaystyle \{S,X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1}\}} { S , X 1 , X 4 } 0 { S , X 2 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{2}\}} { S , X 1 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 2 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2}\}} { S , X 2 , X 4 } 0 { S , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{3}\}} { S , X 2 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{3}\}} { S , X 1 , X 2 , X 4 } 0 { S , X 2 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{3}\}} { S , X 1 , X 2 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 3 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{3}\}} { S , X 3 , X 4 } 0 { S , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{3},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{4}\}} { S , X 3 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{3},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{4}\}} { S , X 1 , X 3 , X 4 } 0 { S , X 2 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{3},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{4}\}} { S , X 1 , X 3 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{3},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{4}\}} { S , X 2 , X 3 , X 4 } 0 { S , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{3},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{3},X_{4}\}} { S , X 2 , X 3 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{2},X_{3},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{3},X_{4}\}} { S , X 1 , X 2 , X 3 , X 4 } 0 { S , X 2 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{3},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{3},X_{4}\}} { S , X 1 , X 2 , X 3 , X 4 } 1 { S , X 1 , X 2 , X 3 , X 4 } {\displaystyle \{S,X_{1},X_{2},X_{3},X_{4}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{2},X_{3},X_{4}\}}

Przy czym akceptujące są stany zawierające X 4 , {\displaystyle X_{4},} stan startowy to zaś { S } . {\displaystyle \{S\}.} Jedynym co choć trochę ogranicza liczbę stanów jest to, że stan S {\displaystyle S} jest zawsze osiągalny, więc nie musimy uwzględniać zbiorów stanów nie zawierających S . {\displaystyle S.}

Sprawdźmy tym automatem słowo 0101000 : {\displaystyle 0101000{:}}

{ S } 0 { S } 1 { S , X 1 } 0 { S , X 2 } 1 { S , X 1 , X 3 } 0 { S , X 2 , X 4 } 0 { S , X 3 } 0 { S , X 4 } . {\displaystyle \{S\}\to ^{0}\{S\}\to ^{1}\{S,X_{1}\}\to ^{0}\{S,X_{2}\}\to ^{1}\{S,X_{1},X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{2},X_{4}\}\to ^{0}\{S,X_{3}\}\to ^{0}\{S,X_{4}\}.}

Wyrażenia regularne | edytuj kod

Jeszcze jedną metodą wyrażania języków regularnych są wyrażenia regularne. Wyrażenie takie X {\displaystyle X} tworzy się używając:

 • ϵ {\displaystyle \epsilon } – oznaczającego język złożony ze słowa pustego,
 • symboli nieterminali x {\displaystyle x} – oznaczających język złożony z pojedynczego nieterminala x , {\displaystyle x,}
 • konkatenacji X 1 X 2 {\displaystyle X_{1}X_{2}} – oznacza to język złożony ze słów, które można podzielić tak, że pierwsza część należy do X 1 , {\displaystyle X_{1},} druga zaś do X 2 , {\displaystyle X_{2},}
 • alternatywy X 1 | X 2 {\displaystyle X_{1}|X_{2}} – oznacza to język złożony z wszystkich słów X 1 {\displaystyle X_{1}} oraz wszystkich słów X 2 , {\displaystyle X_{2},}
 • gwiazdki X {\displaystyle X^{*}} – oznacza to język złożony ze słów, które można podzielić na 0 lub więcej fragmentów, z których każdy należy do X . {\displaystyle X.}

Każde wyrażenie regularne generuje język regularny i każdy język regularny można zapisać za pomocą wyrażenia regularnego.

Wiele innych wygodnych symboli można łatwo zdefiniować używając powyższych:

 • plus (jedno lub więcej wystąpień) – X + = X X , {\displaystyle X^{+}=XX^{*},}
 • znak zapytania (wystąpienie opcjonalne) – X ? = X | ϵ , {\displaystyle X?=X|\epsilon ,}
 • n-krotne wystąpienie – X n = X X n 1 = {\displaystyle X^{n}=XX^{n-1}=\cdots }
 • od n do m wystąpień – X n , m = X n X 0 , m n = X n X ? X 0 , m n 1 = {\displaystyle X^{n,m}=X^{n}X^{0,m-n}=X^{n}X?X^{0,m-n-1}=\cdots }

Inne są możliwe do emulacji, jednak nie ma na to łatwych wzorów, np. przecięcie.

Uwaga: używane w praktyce tzw. wyrażenia regularne w rzeczywistości posiadają zwykle dodatkowe możliwości, i generują więcej języków niż tylko języki regularne.

Twierdzenie Myhilla-Nerode’a | edytuj kod

Twierdzenie Myhilla-Nerode’a podaje dostateczny i konieczny warunek na to, by język był regularny.

Przykład | edytuj kod

Weźmy język słów o parzystej ilości jedynek i nieparzystej ilości zer. Język ten jest regularny, i prefiksy można pogrupować w 4 klasy:

 • prefiksy o parzystej ilości jedynek i zer – prawidłowe sufiksy mają parzyście wiele jedynek i nieparzyście wiele zer,
 • prefiksy o parzystej ilości jedynek i nieparzystej zer – prawidłowe sufiksy mają parzyście wiele jedynek i zer,
 • prefiksy o nieparzystej ilości jedynek i parzystej zer – prawidłowe sufiksy mają nieparzyście wiele jedynek i zer,
 • prefiksy o nieparzystej ilości jedynek i zer – prawidłowe sufiksy mają parzyście wiele zer i nieparzyście wiele jedynek.

Przykład (2) | edytuj kod

Weźmy język { a n b n : n N } , {\displaystyle \{a^{n}b^{n}:n\in N\},} czyli wszystkich słów składających się z n {\displaystyle n} znaków a , {\displaystyle a,} po których występuje n {\displaystyle n} znaków b , {\displaystyle b,} dla dowolnego n . {\displaystyle n.}

Weźmy ciąg p k {\displaystyle p_{k}} prefiksów postaci a k , {\displaystyle a^{k},} dla kolejnych k . {\displaystyle k.} b j {\displaystyle b^{j}} należy do zbioru S k {\displaystyle S_{k}} poprawnych sufiksów dla prefiksu p k {\displaystyle p_{k}} wtedy i tylko wtedy, gdy a k b j {\displaystyle a^{k}b^{j}} należy do tego języka, a więc gdy k = j . {\displaystyle k=j.} Czyli zbiory poprawnych sufiksów dla każdych dwóch prefiksów z naszego nieskończonego ciągu są różne, co przez twierdzenie o indeksie dowodzi, że język ten nie jest regularny.

Lemat o pompowaniu | edytuj kod

Załóżmy, że dany język jest regularny. Wtedy istnieje taka stała n , {\displaystyle n,} że dla każdego słowa w {\displaystyle w} należącego do tego języka i dłuższego niż n , {\displaystyle n,} możemy to słowo podzielić na trzy części x y z , {\displaystyle xyz,} z czego n > | x y | {\displaystyle n>|xy|} i | y | > 0 , {\displaystyle |y|>0,} i dla każdego k {\displaystyle k} całkowitego nieujemnego, x y k z {\displaystyle xy^{k}z} należy do języka.

Przykład | edytuj kod

Weźmy język L = { a m b m : m N } , {\displaystyle L=\{a^{m}b^{m}:m\in N\},} czyli wszystkich słów składających się z m {\displaystyle m} znaków a , {\displaystyle a,} po których występuje m {\displaystyle m} znaków b , {\displaystyle b,} dla dowolnego m {\displaystyle m} naturalnego.

Weźmy słowo a m b m L , {\displaystyle a^{m}b^{m}\in L,} gdzie m {\displaystyle m} jest większe od stałej n {\displaystyle n} z lematu o pompowaniu. Wobec warunku | x y | < n {\displaystyle |xy|<n} z lematu, y {\displaystyle y} leży w całości w części a m . {\displaystyle a^{m}.} Wtedy x y 2 z {\displaystyle xy^{2}z} ma więcej znaków a {\displaystyle a} niż b , {\displaystyle b,} gdyż | y | > 0. {\displaystyle |y|>0.} Zatem słowo x y 2 z {\displaystyle xy^{2}z} nie należy do L , {\displaystyle L,} wbrew tezie lematu o pompowaniu.

Ponieważ L {\displaystyle L} nie spełnia lematu o pompowaniu, to nie jest regularny.

Na podstawie artykułu: "Język regularny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy