Jan Malcher Billewicz


Jan Malcher Billewicz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Malcher Billewicz herbu Mogiła – chorąży żmudzki w latach 1690-1697, pisarz ziemski żmudzki w latach 1680-1681, surogator grodzki żmudzki w latach 1679-1682, ciwun szawdowski w latach 1676-1697, ciwun retowski w latach 1673-1674, podkomorzy parnawski w 1673 roku, sędzia grodzki żmudzki w latach 1661-1668 i 1669, cześnik kowieński w latach 1661-1672, łowczy starodubowski w 1657 roku.

Był wyznawcą kalwinizmu.

Jako poseł na sejm elekcyjny 1669 roku podpisał pacta conventa Michała Korybuta Wiśniowieckiego[1], był jego elektorem z Księstwa Żmudzkiego w 1669 roku[2]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z Księstwa Żmudzkiego[3].

Przypisy | edytuj kod

  1. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s], tu błędnie jako Bulewicz.
  2. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  3. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]

Bibliografia | edytuj kod

  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 235, 320.
Na podstawie artykułu: "Jan Malcher Billewicz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy