Kędzierzyn-Koźle


Na mapach: 50°20′41″N 18°12′31″E/50,344722 18,208611

Kędzierzyn-Koźle w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kędzierzyn-Koźle (cz. Kandřín-Kozlí, niem. Kandrzin-Cosel) – miasto w Polsce, w województwie opolskim oraz siedziba powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, położone w południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej, w Kotlinie Raciborskiej (Niecka Kozielska)[2] na Górnym Śląsku, nad Odrą przy wylocie Kanału Gliwickiego i ujścia Kłodnicy.

Powstało w 1975 z połączenia czterech osobnych organizmów administracyjnych: Kędzierzyna, Koźla, Sławięcic i Kłodnicy[b]. W Koźlu znajduje się jeden z największych portów rzecznych w Polsce. W Kędzierzynie-Koźlu znajdują się jedne z największych w Polsce zakładów chemicznych – Zakłady Azotowe Kędzierzyn, a także holding „Blachownia”. Jest to drugie co do wielkości miasto województwa opolskiego pod względem liczby ludności i obszaru.

Według danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2020 miasto liczyło 54 873 mieszkańców[1].

Spis treści

Geografia | edytuj kod

Położenie | edytuj kod

Miasto leży w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w środkowej części mezoregionu Kotliny Raciborskiej (318.59)[3]. Mezoregion ten jest najdalej, wzdłuż biegu Odry, wysuniętą na południe częścią Niziny Śląskiej (318.5)[3]. Od wschodu sąsiaduje z Płaskowyżem Rybnickim, Wyżyną Katowicką i Garbem Tarnogórskim, od zachodu z Płaskowyżem Głubczyckim[3]. Na południu dolina Odry łączy Kotlinę Raciborską z Kotliną Ostrawską[3].

Według danych z 1 stycznia 2011 powierzchnia miasta wynosiła 123,4 km²[4].

Środowisko geograficzne | edytuj kod

Na obszarze Kędzierzyna-Koźla różnica wysokości terenu sięga 50 m[3]. Najwyższy punkt znajduje się w lasach, przy wschodniej granicy miasta i osiąga 215,3 m n.p.m.[3][5]. Teren obniża się ku dolinie Odry, a sama dolina wykazuje spadek w kierunku północnym. Najniższy punkt znajduje się w miejscu, w którym Odra opuszcza miasto, a jego wysokość wynosi około 165 m n.p.m.[3]. Dla miasta przyjmuje się średnią wysokość 180 m n.p.m.[1]. Można dodać, że najwyższym stałym punktem miasta jest szczyt 150-metrowego komina E w Elektrowni Blachownia (dzielnica Blachownia – ul. Energetyków 11), który jest jednocześnie najwyższą budowlą miasta, osiągający wysokość około 350 m n.p.m.[6].

Większość terenów miasta jest położona na dnie dolin rzecznych: Odry i jej prawobrzeżnego dopływu Kłodnicy. Tereny położone na wschód od brzegów rzeki Odry są równinną terasą rzeczną. Północno-wschodni skrawek miasta tworzą pokrywy lessowe, będące częścią grzbietu Chełma (masyw Góry św. Anny).

Wody | edytuj kod

Port na osiedlu Koźle-Port, z lewej Kanał Gliwicki z prawej Odra

Sieć rzeczną stanowi rzeka Odra i jej prawy dopływ Kłodnica (ma swoje ujście do Odry na południowy wschód od centrum dzielnicy Koźle).

Oddzielną rolę w strukturze sieci hydrograficznej miasta zajmują sztuczne drogi wodne. Dwa kanały wykorzystywały przebieg doliny naturalnego cieku Kłodnicy: Kanał Kłodnicki (już nie funkcjonuje) i Kanał Gliwicki. Trzecim kanałem jest Kanał Kędzierzyński, będący odgałęzieniem od Kanału Gliwickiego do ZAK Spółka Akcyjna. Kanał Odra-Dunaj-Łaba łączący Koźle z Wiedniem pozostał w sferze planów.

Gleby | edytuj kod

Pokrywa glebowa na obszarze Kędzierzyna-Koźla charakteryzuje się stosunkowo silnym zróżnicowaniem, a do najważniejszych jej typów i rodzajów należą[15]:

 • gleby brunatne – w północnej części miasta (Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Sławięcice)
 • gleby bielicowe – w południowo-wschodniej części miasta, na obszarach zalesionych między osiedlem Azoty i miejscowością Stara Kuźnia
 • gleby płowe, wytworzone z piasków zaglinionych i glin zwałowych lekkich oraz bielicowe wytworzone z piasków i żwirów (w rejonie Sławięcic)
 • gleby rdzawe, wytworzone z piasków luźnych na obszarze zalesionym pomiędzy Cisową, a połączeniem Kanału Gliwickiego z Odrą
 • mady – w dolinach Odry i Kłodnicy

Klimat | edytuj kod

Rejon Kędzierzyna-Koźla należy do śląsko-wielkopolskiego regionu klimatycznego[16]. Lato rozpoczyna się wcześnie i jest ciepłe, zima jest krótka i łagodna[16]. Średnia temperatura roczna wynosi 8,3 °C (średnia temp. w styczniu -2,0 °C, średnia temp. w lipcu 18,2 °C)[16]. Amplitudy temperatury są mniejsze od przeciętnych w Polsce. Czas trwania zimy wynosi 70 dni, czas trwania lata wynosi 90 dni[16]. Opady atmosferyczne utrzymują się poniżej średniej krajowej. Średni opad roczny wynosi około 650 mm[16].

Ochrona środowiska | edytuj kod

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 Kędzierzyn-Koźle zostało sklasyfikowane jako trzydzieste trzecie najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej[17]. W wspólnym raporcie Greenpeace i AirVisual Kędzierzyn-Koźle został uwzględniony jako 6. w Polsce i 21. w Europie najbardziej zanieczyszczone miasto pyłem zawieszonym PM2,5 w 2018 roku[18][19][20].

Flora i fauna | edytuj kod

O bogactwie flory Kędzierzyna-Koźla stanowi przeszło 400 gatunków roślin występujących w granicach miasta[21]. Obok gatunków pospolitych, jak drzewiaste: sosna, świerk, modrzew, dąb (szypułkowy i czerwony), lipa, klon (zwyczajny i jawor), jesion, olsza, topola (czarna i osika), wierzba (różne gatunki) i brzoza[21]; występują krzewy i krzewinki: bez czarny, głóg, czeremcha, róża, jeżyna, borówka czy jemioła; zielne: trawy, turzyce, sity, jeżogłówki w tym tworzące szuwar trzciny, tataraki i pałki, bylice czy komosy[21]. Spotyka się także gatunki rzadkie w regionie i chronione[21]. Na terenie miasta stwierdzono 13 gatunków roślin objętych ochroną, m.in.: bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, barwinek pospolity, osoka aloesowata, grążel żółty, zimowit jesienny, kalina koralowa czy wawrzynek wilczełyko[21].

Świat zwierząt jest również bogaty. Występują tutaj gatunki całego spektrum siedlisk. Fauna związana z wodami, np.: jętki i ważki (świtezianki, ważka płaskobrzucha, żagnice), nartniki, pluskwiaki czy chrząszcze; płazy takie jak: żaby (zielone i brunatne), kumaki nizinne, ropuchy; ptaki: perkozy, gęsi, kaczki, wodniki, kurki wodne, czaple, kuropatwy, bażanty oraz wróblowate, zięby, sikory czy krukowate; ssaki: jelenie, sarny czy dziki[21].

Handel | edytuj kod

W mieście znajdują się placówki handlowe sieci: Carrefour, Kaufland, E.Leclerc, Castorama, Intermarché, Biedronka, Lidl, Aldi, Netto, Żabka, Groszek, Odido oraz wielu innych. Na osiedlu Pogorzelec znajduje się galeria handlowa „Odrzańskie Ogrody”, która mieści 85 sklepów – w tym supermarket i kino.

Podział administracyjny | edytuj kod

Podział administracyjny Kędzierzyna-Koźla Śródmieście Osiedle Piastów 1 Kłodnica Kuźniczka Lenartowice Cisowa Miejsce
Kłodnickie
Przyjaźni Azoty Sławięcice Pogorzelec 2 Stare
Miasto
Koźle-Rogi Zachód 1 → Blachownia Śląska 2 → Południe


Kędzierzyn-Koźle nie tworzy spójnej całości – wyraźnie odrębne dzielnice są porozdzielane lasami, łąkami i polami uprawnymi. Miasto powstało w 1975 z połączenia pięciu osobnych organizmów administracyjnych: Kędzierzyna, Koźla, Kłodnicy i Sławięcic (miasto i gmina). Podzielone jest na 16 osiedli (jednostek pomocniczych gminy): Azoty, Blachownia Śląska, Cisowa, Kędzierzyn (Śródmieście), Kłodnica, Koźle (Stare Miasto, Południe i Zachód), Koźle-Rogi, Kuźniczka, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie, Osiedle Piastów, Osiedle Przyjaźni, Pogorzelec i Sławięcice. Ponadto zwyczajowo wyodrębnia się osiedla Koźle-Port, Powstańców Śląskich i Żabieniec, jednak nie stanowią one obecnie jednostek pomocniczych miasta[22].

Powiat | edytuj kod

Miasto jest siedzibą władz samorządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

 Osobny artykuł: Powiat kędzierzyńsko-kozielski.

Nazwa | edytuj kod

Koźle wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 wydanym w języku polskim w Berlinie[23] Panorama miasta Koźle (I poł. XVIII w.)

Nazwa miasta pochodzi z połączenia nazw dwóch miejscowości – Kędzierzyna oraz Koźla. Pierwsze informacje źródłowe o ufortyfikowanej osadzie Kosle pochodzą ze spisanej po łacinie w latach 1112–1116 przez Galla Anonima Kroniki polskiej. Z kolei w 1283 nazwa Kędzierzyna wymieniona została w zlatynizowanej formie jako Kandersino, a w 1410, Candirsyn[24]. W pruskim urzędowym dokumencie z 1750 wydanym języku polskim w Berlinie przez Fryderyka Wielkiego wymienione jest Koźle pośród innych śląskich miejscowości[23]. Nazwę Koźle w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa[25]. Polską nazwę Kędzierzyn oraz niemieckie Kandrzin i stację kolejową Kosel-Kandrzin wymienia Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany na przełomie XIX i XX wieku[24].

W 1934 władze III Rzeszy zmieniły nazwę miasta z Kandrzin na Heydebreck O.S., która obowiązywała do 1945[26]. Nowa nazwa upamiętniała dowódcę niemieckiego oddziału ochotniczego, Petera von Heydebrecka, który w czasie III powstania śląskiego walczył w bitwie pod Górą Świętej Anny oraz zdobył Kędzierzyn.

W dniu 30 października 1975 do Kędzierzyna przyłączono trzy inne miasta: Koźle, Kłodnicę i Sławięcice oraz gminę Sławięcice, przy czym nazwa połączonego miasta pozostała niezmieniona przez trzy dni. Obecnie obowiązująca nazwa urzędowa „Kędzierzyn-Koźle” weszła w życie 3 listopada 1975[27].

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia Kędzierzyna-Koźla. Plan Twierdzy Kozielskiej z 1851

Pierwsze wzmianki historyczne o Koźlu pochodzą z 1104, jednak nadanie praw miejskich nastąpiło dopiero w 1281. Ziemie te wchodziły wówczas w skład księstwa kozielsko-bytomskiego, które od 1289 były lennem króla czeskiego. W 1526 księstwo kozielsko-bytomskie wraz z Czechami przeszło pod władzę Habsburgów. Od 1741 pod panowaniem Prus. W 1743 nastąpił początek rozbudowy twierdzy w Koźlu (Twierdza Koźle). Znaczny rozwój gospodarczy całej okolicy rozpoczął się wraz z budową Kanału Kłodnickiego (lata 1792–1812). W 1807 twierdza kozielska była oblężona przez wojska napoleońskie. W 1845 uruchomiono linię kolejową OpoleGliwice – był to początek rozwoju wsi Kędzierzyn, w której umieszczono stację kolejową. Od tego momentu Kędzierzyn rozpoczął swój systematyczny rozwój kosztem Koźla, którego rozwój ograniczało istnienie twierdzy. Sytuacji nie zmieniło zlikwidowanie w 1873 twierdzy kozielskiej i budowa portu rzecznego w Koźlu (lata 1891–1908). W 1921 okolica była terenem walk podczas III powstania śląskiego. Ziemie te, na mocy plebiscytu, pozostały w granicach Niemiec. W latach 1934–1938 wybudowano nowy Kanał Gliwicki. W 1945 w wyniku przegranej Niemców w wywołanej II wojnie światowej i po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną, miasto weszło w skład Polski. W 1951 Kędzierzyn otrzymał prawa miejskie, w 1973 Kłodnica i powtórnie Sławięcice. W 1975 nastąpiło przyłączenie do Kędzierzyna trzech miast (Koźla, Kłodnicy i Sławięcic) oraz gminy Sławięcice, które dały początek dzisiejszego miasta Kędzierzyn-Koźle[28].

Demografia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Ludność Kędzierzyna-Koźla.

Rozkład liczby kobiet i mężczyzn wg wieku zamieszkałych w Kędzierzynie-Koźlu (stan na 2014) był następujący[29]:

Kędzierzyn-Koźle podlega pod Urząd Statystyczny w Opolu, oddział w Prudniku[30].

Zabytki | edytuj kod

Kamienica, ul. Piastowska 17 Kamienica, ul. Żeromskiego 9 Wodociągowa wieża ciśnień w zespole wodociągów miejskich Pozostałość po pałacu (park w Sławięcicach) Dawny Zespół Szpitalny im. R. Kocha - Sławięcice

W rejestrze zabytków nieruchomych województwa opolskiego na dzień 31 maja 2017 figuruje 76 obiektów z terenu Kędzierzyna-Koźla, m.in.[31]:

Koźle, Kędzierzyn

 • stare miasto Koźle (w ramach założeń średniowiecznych)
 • kościół parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, ul. Złotnicza, z 1489 – XV wiek, 1570, XIX w., z wieżą gotycko-renesansową
 • kościół parafialny pw. św. Mikołaja, ul. Judyma 1, z lat 1901–1902 w Kędzierzynie
 • kościół parafialny pw. MB Bolesnej, ul. Kłodnicka 2, z 1928
 • zespół klasztorny franciszkanów, ul. Doktora Wojciecha Czerwińskiego 5: kościół poklasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, ob. fil. z lat 1751–1753, klasztor, ob. biura, z 1753 – XVIII w., XIX w.
 • kościół ewangelicko-augsburski w Kędzierzynie, ul. Głowackiego 17, z lat 1902–1903
 • kapliczka-dzwonnica, tzw. Pańszczyźniana, ul. Wyspiańskiego, 1814
 • mogiły żołnierzy polskich, uczestników Kampanii Wrześniowej 1939, na cmentarzu rzym.-kat., ul. Cmentarna
 • mogiła zbiorowa żołnierzy I Armii WP poległych w 1945
 • cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej, ul. Jana Pawła II w Kędzierzynie
 • zamek w Koźlu – najwcześniejsza faza zamku została najpewniej wzniesiona jako siedziba kasztelańska równocześnie z lokacją miasta przez Kazimierza opolskiego, datowaną na 1222. Pierwszym znanym jego zarządcą był kasztelan Naczesław, wzmiankowany w latach 1222–1230. Założenie wzniesiono z cegły posadowionej na fundamencie kamiennym i w pierwszej fazie składało się z późnoromańskiej wolnostojącej wieży mieszkalnej. Gdy w latach 1312–1335 miasto stało się stolicą samodzielnego księstwa kozielskiego, rządzonego samodzielnie przez Władysława od 1303, zamek rozbudowano, by mógł spełniać funkcję siedziby książęcej oraz kwatery dla drużyny, wzmiankowanej w 1283. Wieżę otoczono murem obwodowym o zarysie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 41,5 × 42,8 m, z bramą umieszczoną od wschodu oraz wzniesioną przy narożniku południowo-wschodnim czworoboczną basztą. Na lata 1558–1562 datowana jest przebudowa w stylu renesansowym, w czasie której powstały zabudowania południowego oraz zachodniego skrzydła[32].
 • mury obronne Koźla, z XIV w., z poł. XVI w.: fragment murów, ul. Kraszewskiego, fragment murów oporowy z fragmentami półkolistej bastei – baszty, obok zamku
 • fortyfikacje „fryderycjańskie” Twierdzy Koźle: obwałowania i fosy, murowano-ziemne, z XVIII w. Zachowały się fragmenty fortyfikacji na lewym brzegu Odry, pięć narożników obwodu wału głównego, fragmenty wewnętrznego obwodu walki oraz przedwał z kilkoma hangarami prochowymi; przedstok z fosą przekształcono w planty miejskie i rozproszone umocnienia na brzegu prawym: Fort Fryderyka Wilhelma, Wieża Montalemberta, fort Rondel, ul. Portowa z XVIII w., schron forteczny, wzniesionej w XVIII–XIX wieku, budynek forteczny z XVIII w./XIX w., studnia forteczna z XIX w., ul. Konopnickiej, Żeromskiego, Piramowicza, Skarbowa, Planty, Zamkowa, Garncarska, Targowa
 • planty miejskie, na terenie fortyfikacji Twierdzy Koźle, z poł. XIX w.
 • dom, ul. Bolesława Chrobrego 20, z pocz. XX w.
 • prochownia, ob. magazyn, ul. Garncarska 1, z XVIII w./XIX w.
 • dom, ul. Grunwaldzka 5, z pocz. XX w.
 • dom, ul. Łukasiewicza 9, z 1908, Poczta, Bank PKO, Caritas
 • dom, ul. Matejki 10–12, z lat 1900–1910
 • domy, ul. Pamięci Sybiraków 2, z k. XVIII w.-1920 nr 4, z XVIII w.-XX w.
 • domy – kamienice, ul. Piastowska 3, 5, 7, 17, 33, z k. XIX w./XX w.
 • dom, ul. Piramowicza 17, z XIX w./XX w., dawny szpital
 • budynek administracyjny d. starostwa powiatowego, ob. urząd miasta, ul. Piramowicza 32, z lat 1909–1910: dom dozorcy
 • areszt z wartownią, ul. Racławicka 10, z czwartej ćw. XIX w.,
 • domy, Rynek 1, 2, z 1798, 1800, XVIII w.-XX w.
 • kasyno wojskowe, ob. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Skarbowa 10, z 1930
 • dom, ul. Skłodowskiej 7, z XIX w./XX w.
 • zespół dworski, ul. Sławięcicka 3, z 1930: dwór, park
 • trzy budynki koszarowe, ob. domy mieszkalne, ul. Targowa 13/15, 17/21, 23/27, z lat 1776–78, XIX w.-XX w.
 • dom, ul. Żeromskiego 9, z k. XIX w.
 • zespół wodociągów miejskich, ul. Filtrowa 14, z lat 1900–1902: wieża ciśnień, pompownia, budynek biurowy
 • wieże ciśnień PKP nr 1 i przepompownia ze stacją trafo, nr 2, nr 3, nr 4, ul. Towarowa w Kędzierzynie, z lat 1908–1914, wieża ciśnień wodociągowa PKP, na stacji Koźle–Port, z 1905
 • stary Kanał Kłodnicki, który łączył Koźle z Gliwicami (wybudowany w latach 1792–1812) w Kłodnicy, na terenie miasta i w granicach województwa
 • sześć śluz – Śluzy Koźle, odremontowana po powodzi 1997, śluza IV nie istnieje

Kłodnica

 • dom, ul. Krasickiego 12, drewniany, z XIX w., nie istnieje

Sławięcice

 • kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny, z lat 1864–1869, ul. Staszica, wypisany z księgi rejestru
 • zespół plebanii przy kościele św. Katarzyny, ul. Staszica 1, z XIX w.: plebania, budynek gospodarczy, altana w ogrodzie
 • zespół pałacowy, pozostałości z XVIII w.-XIX w., jeden z największych parków województwa: barokowy pawilon ogrodowy – belweder, z 1802, późnoklasycystyczny dom ogrodnika, z 1830, park; mogiła zbiorowa powstańców śląskich, z 1921
 • zespół szpitala im. Roberta Kocha, ul. Orkana 14, z lat 1880–1884: budynek mieszkalno-biurowy – pawilon „A” z łącznikiem, budynek administracyjno-pomocniczy – pawilon „B” z łącznikiem, budynek szpitalny – pawilon „C”, budynek mieszkalno-gospodarczy – pawilon „D”, z 1925, dwie leżakownie, drewniane, zieleń parkowa, ogrodzenie, murowane z bramami
 • dom, ul. Sadowa 95, z 1830, nie istnieje
 • elektrownia wodna, ob. dom mieszkalno-przemysłowy, ul. Puszkina 1, z poł. XIX w.
 • krematorium, znajduje się na placu apelowym, na terenie dawnego obozu hitlerowskiego, poza rejestrem: pomnik ku czci pomordowanym, w otaczającym lesie – liczne pozostałości wież strzelniczych i bram wjazdowych.

inne zabytki:

 • synagoga (obecnie nieistniejąca)
 • cmentarz żydowski
 • zespół portowy, ul. Żeglarska w Koźlu–Porcie posiada trzy baseny z zachowanymi urządzeniami przeładunkowymi (wywrotnice wagonowe)
 • schron przy ul. Szymanowskiego, koło starego boiska, zasypany, widoczne są tylko kominy
 • kaplica pańszczyźniana, ul. Wyspiańskiego w Kłodnicy
 • syfon w Lenartowicach, ul. Nowowiejska, gdzie rzeka Kłodnica przepływa pod Kanałem Gliwickim.

Podział użytkowy powierzchni miasta | edytuj kod

Według danych SWDE z 2017[33]:

Transport | edytuj kod

Kładka piesza nad śluzą wodną w Koźlu

Transport drogowy | edytuj kod

Miasto jest położone na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Górnego i Dolnego Śląska. Przez Kędzierzyn-Koźle przebiega droga krajowa nr 40 GłuchołazyPyskowice.

Ponadto w mieście zbiegają się drogi wojewódzkie:

Wybudowano część obwodnicy (w 2008 zatwierdzono plan budowy pozostałej części obwodnicy z nowym mostem na rzece Odrze[34] oraz dogodne połączenie z autostradą A4 JędrzychowiceKorczowa, w miejscowości Olszowa.

Zjazdy z autostrady A4 w kierunku na Kędzierzyn-Koźle[35]:

Na terytorium Kędzierzyna-Koźla znajduje się osiem rond

Transport autobusowy | edytuj kod

 Osobny artykuł: Komunikacja miejska w Kędzierzynie-Koźlu. Solaris Urbino, MZK Kędzierzyn-Koźle

Komunikację miejską zapewnia Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu, która prowadzi od 1 maja 1969 działalność przewozową osób na terenie miasta i sąsiednich gmin. Obecnie istnieje 12 linii[36].

Transport międzymiastowy zapewnia Veolia Transport Opolszczyzna Spółka z o.o. (byłe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.) posiada w Kędzierzynie-Koźlu około 25 przystanków oraz Dworzec Autobusowy w Koźlu. Veolia obsługuje liczne połączenia lokalne na terenie powiatu Kędzierzyn-Koźle oraz częściowo na terenie powiatów Krapkowice i Prudnik.

Transport kolejowy | edytuj kod

Dworzec Główny Kędzierzyn-Koźle (przed modernizacją)

Kędzierzyn-Koźle leży na trasie linii o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Przez miasto przebiegają dwie międzynarodowe linie kolejowe: E-30 i E-59. W Kędzierzynie-Koźlu początek ma Podsudecka Magistrala Kolejowa, która jest niezelektryfikowaną częścią linii kolejowej nr 137. Miasto posiada pięć stacji kolejowych:

W mieście siedzibę ma przewoźnik kolejowy DB Cargo Spedkol, a Grupa Azoty Koltar zlokalizował jeden z oddziałów.

Transport wodny | edytuj kod

Śluza wodna Koźle Fragment nabrzeży opuszczonego basenu portowego

Miasto leży na trasie międzynarodowej drogi wodnej E-30 i Odrzańskiej Drogi Wodnej, w miejscu gdzie do Odry dochodzi Kanał Gliwicki i dzięki temu ma połączenie drogami wodnymi ze Szczecinem, Bydgoszczą, Europą Zachodnią i wschodnim Górnym ŚląskiemPort Gliwice. W Koźlu znajduje się duży port rzeczny o następujących parametrach[37]:

 • powierzchnia nabrzeży 250 000 m²
 • powierzchnia wód portowych 140 000 m²
 • długość nabrzeży przeładunkowych 3,2 km
 • długość nabrzeży postojowych 0,64 km
 • składowiska 60 000 m²
 • magazyny 800 m²
 • elewator zbożowy, dźwigi portowe, stacja paliw

Ruch turystyczny obsługuje Marina Lasoki (na terenie starej stoczni)[38], która leży w Lasokach (część osiedla Koźle-Rogi), na 101 km Odry.

W Kędzierzynie-Koźlu znajdują się:

 1. na 95,5 km Odry, śluza wodna Koźle o długości 38,5 m, szerokości 5,3 m i wysokości podnoszenia 1,3 m. Jest to śluza z drewnianymi wrotami otwieranymi ręcznie przy pomocy dyszli.
 2. na 3,6 km Kanału Gliwickiego, dwukomorowa bliźniacza śluza wodna Kłodnica o długości 71,8 metra, szerokości 12 metrów i wysokości podnoszenia 10,4 metra[39].
 3. na 7,8 km Kanału Gliwickiego, dwukomorowa bliźniacza śluza wodna Nowa Wieś o długości 71,4 metra, szerokości 12 metrów i wysokości podnoszenia 6,2 metra[39].
 4. na 15,1 km Kanału Gliwickiego, dwukomorowa bliźniacza śluza wodna Sławięcice o długości 71,4 metra, szerokości 12 metrów i wysokości podnoszenia 6,25 metra[39].

Na terenie miasta zlokalizowane są również dwie śluzy, które znajdują się na jedynym zachowanym odcinku dawnego Kanału Kłodnickiego.

Transport lotniczy | edytuj kod

W 2014 przy ul. 24 kwietnia oddano do użytku przyszpitalne lądowisko sanitarne Kędzierzyn-Koźle-Szpital dla śmigłowców.

Około 22 km na południowy zachód od miasta znajduje się prywatne lądowisko Pawłowiczki.

Kultura | edytuj kod

Organizacją życia kulturalnego w Kędzierzynie-Koźlu kieruje i nadzoruje Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. W tym celu gmina powołała instytucje kultury:

 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Miejska Biblioteka Publiczna, która posiada osiem placówek w mieście (Bibliotekę Główną i 7 filii)

W mieście działa 5 osiedlowych domów kultury[40]. W baszcie zamkowej urządzono stałą ekspozycję muzealną poświęconą historii miasta.

Kina:

Dom Kultury i Kino „Chemik”
 • Kino „Chemik” posiada nowoczesny system dźwiękowy Dolby Digital Surround Ex. Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych, liczba miejsc wynosi 300. Kino po gruntownym remoncie zostało otwarte ponownie 27 marca 2009[41]
 • Kino „Hel” zlikwidowano na początku XXI wieku[42]
 • Kino „Twierdza” przy Domu Kultury w Koźlu
 • Kino „Helios” w galerii „Odrzańskie Ogrody”

Stałe imprezy kulturalne | edytuj kod

Imprezy o zasięgu ogólnokrajowym[40]:

 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa”[43]
 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej „Szantki” – dwudniowa impreza poświęcona pieśniom żeglarskim szantom
 • „Art Attack” – Międzynarodowy Festiwal Humoru i Satyry – jednodniowy festiwal kabaretów satyrycznych
 • Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Wrzosowisko” – przegląd zespołów piosenki turystycznej
 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka”

Imprezy o zasięgu regionalnym[40]:

 • Dni Miasta – Dni Chemików
 • Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty”
 • Turniej Kultury Szkół – prezentacja dorobku kulturalnego szkół miejskich
 • Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych „Opowiem Ci bajkę” – konkurs dla dzieci przedszkolnych

Stowarzyszenia kulturalne | edytuj kod

 • Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
 • Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR
 • Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej Koło Koźle-Rogi
 • Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne – Miejska Orkiestra Dęta „Azoty Kędzierzyn-Koźle”
 • Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Ziemia Kozielska”
 • Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca KOMES
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Blechhammer-1944

Zespoły muzyczne | edytuj kod

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

 Osobne artykuły: Dekanat KędzierzynDekanat Koźle. Galeria: Parafialne kościoły rzymskokatolickie Kędzierzyna-Koźla Kościół Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (Osiedle Piastów) Kościół Matki Bożej Bolesnej (Kłodnica) Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata (Koźle-Rogi) Kościół św. Eugeniusza de Mazenod (Pogorzelec) Kościół św. Floriana (Azoty) Kościół św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka (Cisowa) Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (Sławięcice) Kościół św. Mikołaja (Kędzierzyn) Kościół św. Piusa X Papieża i św. Marii Goretti (Blachownia) Kościół św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej (Koźle)

Na terenie Kędzierzyna-Koźla działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

Oświata | edytuj kod

 Osobny artykuł: Edukacja w Kędzierzynie-Koźlu.

W mieście znajduje się 15 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz prowadzone są zaoczne studia magisterskie.

W tym:

Znajduje się tu również Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej[51].

Sport | edytuj kod

 Osobny artykuł: Sport w Kędzierzynie-Koźlu. Hala sportowa

Organizacją życia sportowego w Kędzierzynie-Koźlu kieruje i nadzoruje Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Współpracuje on z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Kryta pływalnia w Kędzierzynie

W mieście znajdują się: 5 stadionów sportowo-rekreacyjnych, 3 korty tenisowe, 2 hale widowiskowo-sportowe, kryta pływalnia, dwa baseny odkryte oraz lodowisko (sezonowo).

Piłkę nożną w mieście reprezentuje reaktywowany 26.07.2006 roku grający niegdyś w 2 lidze a obecnie w rozgrywkach klasy okręgowej (V liga) Klub Sportowy (w przeszłości wielosekcyjny) Chemik Kędzierzyn-Koźle.

Najbardziej utytułowanym klubem sportowym działającym w mieście jest męski klub siatkarski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

W mieście tym znajduje się również Klub Sportowy „Caper” reprezentujący miasto w Softball (kobiety) i Baseball (mężczyźni).

Turystyka | edytuj kod

Były obóz koncentracyjny w Sławięcicach - brama wjazdowa Pomnik w byłym obozie koncentracyjnym w Sławięcicach

Park zajmuje powierzchnię 13,725 ha. Zobacz szlak turystyczny Powstańców Śląskich.

Hotele | edytuj kod

Liczba turystów zagranicznych korzystających z miejsc noclegowych:

Źródło: GUS, 2005 r.

Administracja | edytuj kod

Kędzierzyn-Koźle ma status gminy miejskiej. Organem stanowiącym samorządu jest Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle składająca się z 23 radnych[52]. Organem wykonawczym jest prezydent miasta.

Prezydenci Miasta | edytuj kod

Gmach Urzędu Miasta, a jednocześnie siedziba Prezydenta Miasta.

Władze Miasta | edytuj kod

Rada Miasta | edytuj kod

Zarząd Rady Miasta | edytuj kod

23-osobową (od 2002, a wcześniej 36-osobową) Radą Miasta kieruje przewodniczący oraz dwaj wiceprzewodniczący wybierani ze swego składu[57]:

Ugrupowania wchodzące w skład Rady Miasta | edytuj kod

Samorząd miasta jest członkiem: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Śląska Opolskiego[65].

Osoby związane z miastem | edytuj kod

 Zobacz też kategorię: Ludzie związani z Kędzierzynem-Koźlem.

Honorowi Obywatele Miasta | edytuj kod

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” Rada Miasta ustanowiła na mocy Uchwały Nr XXIV/136/91 z 12 listopada 1991[66].

Zasłużeni dla Miasta | edytuj kod

Ponadto Rada Miasta nadaje na mocy Uchwały Nr LI/588/14 z 26 marca 2014, Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” osobom lub jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi na rzecz miasta, a także uznania dla dorobku zawodowego, naukowego, artystycznego oraz w zakresie działalności społecznej i politycznej[72]. Warto dodać, że wcześniej w okresie 1995–2014 Rada Miasta przyznawała medal „Za zasługi dla Miasta”[72].

Media | edytuj kod

 Osobny artykuł: Media w Kędzierzynie-Koźlu.

W Kędzierzynie-Koźlu wydawane są 3 lokalne tygodniki: Nowa Gazeta Lokalna, Tygodnik Lokalny 7 dni i Echo Gmin. Działa rozgłośnia radiowa Radio Park FM oraz Samodzielna Telewizja Miejska w Kędzierzynie-Koźlu.

Służba zdrowia | edytuj kod

 • Szpital (ul. Roosevelta 2) – OIOM, laryngologia, okulistyka, chirurgia, noworodki, położnictwo, ginekologia, urologia, ortopedia, dziecięcy.
 • Szpital (ul. Judyma) – pulmonologia, geriatria, neurologia, dermatologia.
 • Przychodnia SN ZOZ "B-med" lekarz POZ, Dermatolog, Neurolog, Psychiatra, Psycholog, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, Stomatolog.

Służby mundurowe | edytuj kod

Zespół koszar, obecnie domy mieszkalne, ul. Targowa
 • Policja – Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
 • Areszt śledczy – położony w Koźlu obsługuje sąd i prokuraturę w Kędzierzynie-Koźlu.
 • Straż pożarna – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu posiada dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze:
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Azotach,
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koźlu.
 • Służba wojskowa – Od 1945 w Koźlu znajdował się sztab 2. Dywizji Piechoty. W sierpniu 1945 garnizon wzmocniono 35 (później 36) Pułkiem Artylerii. 11 października 1989 nastąpiła likwidacja garnizonu wojskowego w Kędzierzynie-Koźlu. 18 lipca 1994 nastąpił powrót garnizonu wojskowego. Stacjonował tutaj 10 Śląski Pułk Artylerii Mieszanej. Podczas katastrofalnej powodzi 1997 teren koszar został całkowicie zatopiony. Doprowadziło to do likwidacji pułku i garnizonu (31 grudnia 1998).

Klęski żywiołowe | edytuj kod

 Osobne artykuły: Pożar lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie, Powódź tysiącleciaPowódź w Europie Środkowej (2010).
 • Zima 1985. Ostry atak zimy w styczniu i lutym 1985 sparaliżował miasto. Doszło do licznych awarii sieci wodociągowej i instalacji grzewczych. Uszkodzonych zostało 230 budynków komunalnych (na łączną liczbę 630). Przerwy w dostawach gazu zatrzymały produkcję w ZAK Spółka Akcyjna (straty wyniosły 550 mln zł).
 • Powódź 1985. W dniach 10–12 sierpnia 1985 Kędzierzyn-Koźle dotknęła powódź. Zalanych zostało 169 budynków, szpital w Koźlu i dwa cmentarze. Ewakuowano 170 osób. Dzielnica Koźle Rogi była odcięta od świata.
 • Pożar lasów 1992. W sierpniu 1992 doszło do pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej i Dziergowic. Pożar objął powierzchnię ponad 9000 ha. W akcji gaszenia wzięło udział ponad 8500 osób. W bezpośrednim zagrożeniu znalazł się Kędzierzyn-Koźle i okoliczne zakłady chemiczne. W nadleśnictwie Kędzierzyn spłonęło 2200 ha lasów.
 • Powódź 1997. W nocy z 8 na 9 lipca 1997 doszło do największej powodzi w historii Kędzierzyna-Koźla. Zatopione zostały dzielnice: Koźle (z wyjątkiem rynku), Kłodnica, Koźle Rogi, Koźle-Port i Żabieniec. Częściowo podtopione zostały: Lenartowice i Pogorzelec. W mieście nie działały telefony (także komórkowe), a w niektórych dzielnicach nie było prądu, gazu i wody pitnej. Powódź dotknęła 2100 rodzin. Zginęła 1 osoba. Straty gminy obliczono na ponad 23 mln zł. Usuwanie skutków zajęło kilka lat.
 • Powódź 2010. 19 maja 2010 na terenie całego miasta z koryt wystąpiły rzeki: Odra, Kłodnica oraz Lineta. Zatopiona została duża część Koźla, Kłodnicy i Pogorzelca. Podtopienia nastąpiły także na osiedlach Lenartowice i Kuźniczka. W związku z powodzią odwołane zostały Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w triathlonie.
 • Nawałnica 2016. 11 lipca 2016 przez dzielnicę Koźle-Rogi przeszła nawałnica, która uszkodziła kilkanaście budynków (w tym osiedlowy dom kultury), połamała dziesiątki drzew, uszkodziła słupy i zerwała linie energetyczne. Wskutek późniejszej ulewy zalanych zostało 13 budynków mieszkalnych. W 65 budynkach nie było prądu, a w całej dzielnicy nie działały telefony stacjonarne. W związku z przejściem nawałnicy strażacy w dniach 11–12 lipca interweniowali w Rogach 99 razy[81][82][83][84].

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Miasta partnerskie:

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Według danych GUS podanych na portalu Kędzierzyn-Koźle w liczbach. polskawliczbach.pl liczba ludności miasta na dzień 31 grudnia 2019 wynosiła 60 641 osób.
 2. Utworzenie Kędzierzyna-Koźla nie było jednak formalnie połączeniem czterech miast, lecz przyłączeniem do Kędzierzyna w dniu 30 października 1975 trzech miast (Kłodnicy, Koźla i Sławięcic) oraz gminy Sławięcice (Dz.U. z 1975 r. nr 35, poz. 198). Gmina Kłodnica nie weszła w skład nowego organizmu, lecz została włączona do gmin Leśnica i Zdzieszowice (Dz.U. z 1975 r. nr 35, poz. 197). 3 listopada 1975, zmieniona została nazwa Kędzierzyna na Kędzierzyn-Koźle (M.P. z 1975 r. nr 34, poz. 210)). Tak więc w tymże krótkim okresie, nowe, wielokrotnie zwiększone miasto nadal nosiło nazwę Kędzierzyn.
 3. Wykaz obejmuje przynależność radnych do ugrupowań w dniu publikacji wyników wyborów (w niektórych przypadkach radni zmienili w trakcie trwania kadencji swoją przynależność, bądź stali się radnymi niezależnymi).

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d DANE STATYSTYCZNE. W: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle [on-line]. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-16].
 2. Ryszard Chybiorz: GeoŚląsk: Jednostki geomorfologiczne: Kotlina Raciborsko-Oświęcimska. W: Edukacyjno-informacyjny serwis internetowy o dziedzictwie geologicznym województwa śląskiego [on-line]. geosilesia.us.edu.pl, 2009-12-01. [dostęp 2017-12-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-28)].
 3. a b c d e f g Górecka, Kopka i Bielowska 2018 ↓, s. 11.
 4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-07-26. ISSN 1505-5507.
 5. Stara Kuźnia. Obiekty Nadleśnictwa Kędzierzyn. polskaniezwykla.pl. [dostęp 2017-11-29].
 6. Kędzierzyn-Koźle *Komin E Blachownia (h150)*. radiopolska.pl. [dostęp 2021-02-21].
 7. Polska (Kędzierzyn-Koźle - mapa. polska.e-mapa.net ↓.
 8. Kędzierzyn-Koźle (Starorzecze Kłodnicy) (mapa 1:6000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 9. Kędzierzyn-Koźle (Starorzecze Odry) (mapa 1:12 000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 10. Kędzierzyn-Koźle (Młynówka) (mapa 1:12 000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 11. Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle. (PDF). kedzierzynkozle.pl, 2012-04. [dostęp 2020-04-27].
 12. Kędzierzyn-Koźle (Kanał Ulgi) (mapa 1:12 000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 13. Kędzierzyn-Koźle (Jezioro Kuźniczka) (mapa 1:12 000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 14. Kędzierzyn-Koźle (Trójkąt) (mapa 1:12 000) (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2018-07-25].
 15. Górecka, Kopka i Bielowska 2018 ↓, s. 16.
 16. a b c d e Górecka, Kopka i Bielowska 2018 ↓, s. 18.
 17. Przerażający raport ws. jakości powietrza. Polskie miasta na czele listy. tvn24bis.pl, 2016-05-13. [dostęp 2017-05-22].
 18. Kędzierzyn-Koźle na 21. miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. kedzierzynkozle.naszemiasto.pl, 2019-03-07. [dostęp 2019-03-09].
 19. 13 z 50 miejsc Europy z najgorszym powietrzem znajduje się w Polsce. Jaworzno w czołówce. next.gazeta.pl, 2019-03-05. [dostęp 2019-03-09].
 20. 2018 World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking (ang.). airvisual.com. [dostęp 2019-03-09].
 21. a b c d e f Górecka, Kopka i Bielowska 2018 ↓, s. 19.
 22. Osiedla - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, bip.kedzierzynkozle.pl [dostęp 2019-08-13] .
 23. a b Fryderyk II Wielki: Wznowione powszechne taxae-stolae sporządzenie, Dla samowładnego Xięstwa Sląska, Podług ktorego tak Auszpurskiey Konfessyi iak Katoliccy Fararze, Kaznodzieie i Kuratusowie Zachowywać się powinni. Sub Dato z Berlina, d. 8. Augusti 1750. Wrocław: J.J. Korn, po 1750.
 24. a b Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. III. Warszawa: Nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880–1914, s. 955.
 25. Józef Lompa: Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej. Głogówek: Nakł. Henryka Handla, 1847, s. 12.
 26. Landkreis Cosel (poln. Kozle) (niem.). geschichte-on-demand.de. [dostęp 2017-12-01].
 27. Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Kędzierzyna w województwie opolskim (M.P. z 1975 r. nr 34, poz. 210).
 28. Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie opolskim. (M.P. 1975, nr 35, poz. 198). W: Internetowy System Aktów Prawnych [on-line]. prawo.sejm.gov.pl. [dostęp 2015-09-18].
 29. Kędzierzyn-Koźle w liczbach. polskawliczbach.pl. [dostęp 2017-12-01].
 30. Czy wiesz, że..., [w:] AndrzejA. Dereń AndrzejA., Polska bardziej polska, „Tygodnik Prudnicki”, 49 (732), Prudnik: Spółka Wydawnicza ANEKS, 8 grudnia 2004, ISSN 1231-904X .???
 31. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego – stan na dzień 31 maja 2017 r. (PDF). W: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków [on-line]. wuozopole.pl. [dostęp 2017-12-01].
 32. WojciechW. Kawka WojciechW., Murowane wieże na zamkach księstwa opolsko-raciborskiego i księstw sukcesorskich od XIII do połowy XVI wieku [dostęp 2019-02-05]  (ang.).
 33. Górecka, Kopko i Bielowska 2018 ↓, s. 17.
 34. Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle. (PDF). kedzierzynkozle.pl, 2012-04. [dostęp 2017-12-01].
 35. Kędzierzyn-Koźle (mapa) 1:170 000 (pol. • cz.). mapy.cz. [dostęp 2017-11-29].
 36. Rozkład jazdy. W: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. [on-line]. mzkkk.pl. [dostęp 2017-12-01].
 37. Port Koźle – czy mamy przyczółek?. W: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA wczoraj, dziś, jutro w Polsce i Europie [on-line]. zegluga.wroclaw.pl, 2008-03-12. [dostęp 2017-12-01].
 38. Przystań rzeczna. W: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [on-line]. lasoki.eu. [dostęp 2017-12-01].
 39. a b c Śródlądowe drogi wodne w Polsce. kzgw.gov.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-28)].
 40. a b c Instytucje kultury. W: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle [on-line]. portal.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-11-29].
 41. Daniel Polak: Dziś otwarcie kina Chemik w Kędzierzynie-Koźlu. W: Nowa Trybuna Opolska [on-line]. nto.pl, 2009-03-27. [dostęp 2017-12-01].
 42. Krystyna Rutkowska: Kronika Kędzierzyna – Koźla. Rok 2005. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-11-29].
 43. Historia. W: Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu [on-line]. mbpkk.pl. [dostęp 2017-06-14].
 44. A Caress of Twilight - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives, www.metal-archives.com [dostęp 2020-07-08] .
 45. Zespoły w FZ. Archivum. fabrykazespolow.pl. [dostęp 2016-07-21].
 46. Bustum - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives, www.metal-archives.com [dostęp 2020-07-08] .
 47. Honker. retromuzyka.pl. [dostęp 2018-10-09].
 48. Lust Mord - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives, www.metal-archives.com [dostęp 2020-07-08] .
 49. Sala Królestwa Świadków Jehowy. mapa.targeo.pl. [dostęp 2018-01-20].
 50. Pierwsza w Polsce klasa e-sportowa (pol.). zstio.net. [dostęp 2016-12-21].
 51. Inauguracja Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu - Wiadomości Uczelniane. wu.po.opole.pl. [dostęp 2017-11-24].
 52. ZARZĄDZENIE NR 41/10 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r. (PDF). W: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO [on-line]. opole.uw.gov.pl, 2010-03-04. [dostęp 2017-12-01].
 53. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycyjno-Remontowej. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-18].
 54. Zastępca Prezydenta ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-18].
 55. Skarbnik Miasta. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-18].
 56. Sekretarz Miasta. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-18].
 57. Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2018-2023. W: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle [on-line]. bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-12-01].
 58. Miejski Serwis Informacyjny Kędzierzyna-Koźla „SERWUS” nr 23, lipiec/sierpień 1994. (Podsumowanie wyborów samorządowych). (PDF). dlibra.mbpkk.pl, 1994-06-19. s. 5. [dostęp 2016-10-09].
 59. Pismo Przyjaciół Sławięcic „Gazeta Sławięcicka” nr 34, listopad 1998. (Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle 1998–2002). (PDF) (pol.). dlibra.mbpkk.pl. s. 2. [dostęp 2016-10-09].
 60. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe. wybory2002.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-14].
 61. Geografia wyborcza - Wybory samorządowe - Państwowa Komisja Wyborcza. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-14].
 62. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo opolskie - m. Kędzierzyn-Koźle. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-14].
 63. Państwowa Komisja Wyborcza | Kędzierzyn-Koźle. wybory2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2015-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-17)].
 64. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wyniki wyborów. W: Państwowa Komisja Wyborcza [on-line]. wybory2018.pkw.gov.pl, 2018-10-24. [dostęp 2018-10-24].
 65. Lista gmin. W: Związek Gmin Śląska Opolskiego [on-line]. zgso.org.pl. [dostęp 2012-03-08].
 66. HONOROWI OBYWATELE MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-10-18].
 67. Wykaz osób którym nadano Tytuł Honorowy Obywatel Miasta. (PDF). bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2020-02-18].
 68. Daniel Polak: Książę podzielił radnych z Kędzierzyna-Koźla. Współpracował z nazistami?. W: Nowa Trybuna Opolska [on-line]. nto.pl, 2012-04-12. [dostęp 2017-10-18].
 69. Ryszard Pacułt Honorowym Obywatelem Kędzierzyna-Koźla. doxa.fm, 2019-12-23. [dostęp 2020-02-18].
 70. Uchwała nr XLVIII/462/17. W: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle [on-line]. bip.kedzierzynkozle.pl, 2017-10-26. [dostęp 2017-12-01].
 71. Grzegorz Stępień: Trener pokoleń doceniony. Tadeusz Waligóra honorowym obywatelem Kędzierzyna-Koźla. kk24.pl, 2017-11-30. [dostęp 2017-12-01].
 72. a b Uchwała Nr LI/588/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”. infor.pl. [dostęp 2018-12-19].
 73. Wykaz osób fizycznych którym nadano Tytuł Honorowy Zasłużony dla Miasta K-K. (PDF). bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2020-02-18].
 74. Wykaz osób prawnych lub jedn. org. którym nadano Tytuł Honorowy Zasłużony dla Miasta K-K. (PDF). bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2020-02-18].
 75. a b c d Zasłużeni dla miasta odebrali tytuły. kedzierzynkozle.pl, 2017-12-29. [dostęp 2018-12-20].
 76. Zasłużony dla miasta i gratulacje dla prezydent. Ostatnia robocza sesja w tej kadencji. kk24.pl, 2018-10-30. [dostęp 2018-12-20].
 77. a b c Zasłużeni odebrali tytuły. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2018-12-20].
 78. Adam Wołkowski zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla. doxa.fm, 2018-11-16. [dostęp 2018-12-20].
 79. Wykaz osób fizycznych którym przyznano medal Za Zasługi dla Miasta. (PDF). bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2020-02-18].
 80. Wykaz osób prawnych lub jedn. org. którym przyznano medal Za Zasługi dla Miasta. (PDF). bip.kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2020-02-18].
 81. KOŹLE ROGI: RAPORT STRAŻAKÓW. powiat.kedzierzyn-kozle.pl. [dostęp 2019-05-30].
 82. Trąba powietrzna uszkodziła w Koźlu Rogach osiemnaście budynków. nto.pl. [dostęp 2019-05-30].
 83. Rogi liczą straty i sprzątają po nawałnicy. kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2019-05-30].
 84. Pozrywane dachy, połamane drzewa. Potężne zniszczenia po burzy w Kędzierzynie-Koźlu. kk24.pl. [dostęp 2019-05-30].
 85. Uchwała Nr XXXIV/435/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: nawiązania współpracy między miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Racibórz oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego listu intencyjnego. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
 86. Uchwała Nr XLIII/571/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Héricourt we Francji oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego listu intencyjnego-porozumienia. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
 87. Miasta partnerskie. Jonava (Litwa). Umowa z 2010-10-15. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2015-03-16].
 88. Uchwała Nr XXXIX/504/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: nawiązania współpracy między miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Kałusz na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego listu intencyjnego-porozumienia. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
 89. Uchwała Nr XLIII/570/06 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Grand-Charmont we Francji oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego listu intencyjnego-porozumienia. (PDF). [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].
 90. Uchwała Nr X/106/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Prerov w Republice Czeskiej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego porozumienia. (PDF). kedzierzynkozle.pl. [dostęp 2017-12-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-22)].

Bibliografia | edytuj kod

 • Jacek Bochiński, Jarosław Zawadzki: POLSKA. Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Świat Książki, 1999. ISBN 83-7227-259-X. OCLC 707070550.
 • Janusz Bogdanowski: Twierdza Koźle. Problem planu w świetle systemu kleszczowego szkoły staropruskiej i szkoły Arad. T. 12. Cz. 1. Warszawa: 1966, s. 153–162, seria: Studia i materiały do historii sztuki wojennej.
 • Grzegorz Bukal: Gerhard Cornelius Walrave i holendersko-pruska fortyfikacja na ziemiach polskich. W: Teresa Hrankowska: Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 351–363. ISBN 83-01-11791-5. OCLC 34079368.
 • Bogdan Cimała, Edward Nycz, Stanisław Senft: Kędzierzyn-Koźle: monografia miasta. Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, 2001. ISBN 83-7126-154-3. OCLC 830350345.
 • Zuzanna Górecka, Małgorzata Kopka, Izabela Bielowska: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla gminy Kędzierzyn-Koźle (aktualizacja 2017). (PDF). Warszawa: Budplan Sp. z o.o., 2018.
 • Karol Jonca: Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod Koźlem. Opole: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, 2003. ISBN 83-7126-179-9. OCLC 55227797.
 • Ryszard Pacułt, Zyta Zarzycka: Twierdza Kozielska. Kędzierzyn-Koźle: Biuro Promocji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 1997. ISBN 83-903453-3-1. OCLC 750761610.
 • Polska (Kędzierzyn-Koźle - mapa). W: Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych [on-line]. polska.e-mapa.net.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (gmina miejska):
Na podstawie artykułu: "Kędzierzyn-Koźle" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy