Kłodawa (gmina w województwie wielkopolskim)


Na mapach: 52°15′N 18°55′E/52,250214 18,916711

Kłodawa (gmina w województwie wielkopolskim) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kłodawagmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie konińskim.

Siedziba gminy to Kłodawa.

Gminę Kłodawa pod koniec 2014 r. zamieszkiwało 13 172[2] mieszkańców, co stanowi 14,8% ludności powiatu kolskiego i 0,4% ludności województwa wielkopolskiego. Gęstość zaludnienia regionu osiągnęła wartość 102 os/km2.

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu kolskiego w guberni kaliskiej. 19 maja?/ 31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Kłodawę[3].

Spis treści

Środowisko naturalne | edytuj kod

Gmina Kłodawa leży na Wysoczyźnie Kłodawskiej, która charakteryzuje się płaskim, równinnym krajobrazem, urozmaiconym jedynie przez wcięte doliny cieków wodnych i pagórki kemowe we wsiach Dębina i Leszcze. Główny wpływ na rzeźbę gminy miało zlodowacenie warty oraz późniejsze procesy denudacyjne. W holocenie ważną rolę w przekształcaniu rzeźby zaczęła odgrywać działalność człowieka w zakresie osadnictwa, rolnictwa i górnictwa[4].

W obrębie gminy istnieją złoża piasków, żwirów, pospółki, węgla brunatnego oraz soli kamiennej i potasowej. Sól wydobywana jest metodą głębinową w kopalni soli Kłodawa[4].

Gmina leży w dorzeczu Warty. Głównym ciekiem jest przepływająca równoleżnikowo Rgilewka, będąca prawym dopływem Warty[4].

Lasy stanowią zaledwie kilka procent powierzchni. Krajobraz zdominowany jest przez pola uprawne.

W celu ochrony przyrody na terenie gminy zostały ustanowione dwa pomniki. Pierwszym pomnikiem jest grupa 50 drzew tworzących aleję lipową przy drodze w kierunku parku w Krzykosach, a drugim dwie lipy drobnolistne w Parku Górnika w Kłodawie. Północno-zachodni fragment gminy stanowi część Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu[4].

Komunikacja | edytuj kod

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Kłodawę, z Poznaniem i Warszawą. W Kłodawie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 263 (Dąbie – Kłodawa – Sompolno).

Przez gminę przebiega linia kolejowa Warszawa ZachodniaPoznań Główny, na której znajduje się stacja kolejowa Kłodawa.

Parafie katolickie | edytuj kod

Na terenie gminy znajdują się dwa kościoły parafialne obrządku rzymskokatolickiego. Wszystkie one wchodzą w skład diecezji włocławskiej.

Najważniejsze fakty z historii gminy | edytuj kod

 • 4000 lat temu – pierwsze ślady osadnictwa we wsi Słupeczka
 • 1085Władysław Herman nakazuje budowę kościoła pw. Świętego Idziego jako wotum wdzięczności za narodziny syna
 • 1383 – pierwszy zapis Kłodawy jako miasta
 • 1429 – do miasta przybywają kanonicy regularni laterańscy
 • 1430 – Kłodawa otrzymuje prawa miejskie magdeburskie
 • 1455Kazimierz IV Jagiellończyk uwalnia miasto od opłat targowych
 • 1485, 1487 – sejmiki szlachty wielkopolskiej na terenie gminy
 • 1516-1762 – szkoła kolegiacka w Kłodawie filią Akademii Krakowskiej
 • 1655potop szwedzki – miasto i gmina doszczętnie zniszczone
 • 1708 – panująca w mieście i gminie zaraza
 • 1718-1755 – budowa kościoła parafialnego
 • 1793 – gmina pod zaborem pruskim
 • 1867 – Kłodawa traci prawa miejskie
 • 1897 – powstaje pierwsza świecka szkoła w gminie
 • 1901 – wybudowanie kościoła neoromańskiego w Bierzwiennej Długiej
 • 1922 – oddanie do użytku linii kolejowej KutnoStrzałkowo
 • 1925 – Kłodawa odzyskuje prawa miejskie
 • 1936 – do Bierzwiennej przybywają Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, prowadzą tam Ochronkę, zamkniętą później przez Niemców
 • 1938 – gmina częścią województwa poznańskiego
 • 1938 – poświęcenie nowego dzwonu w Bierzwiennej Długiej
 • 1940 – zbrodnia w Katyniu, w której zginęli także mieszkańcy Kłodawy[5][6]
 • 1941 – zamordowanie 1500 Żydów kłodawskich
 • 1947 – powstanie Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej
 • 1939Armia „Poznań” w Leszczach
 • 1943 – zamordowany ks. Teofil Choynowski, proboszcz kłodawski
 • 1945-1949 – Siostry Wspólnej Pracy docierają do Kłodawy
 • 1955 – powstanie Szkoły Podstawowej w Korzeczniku
 • 1970 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Krótkiej
 • 1970 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Krzykosach
 • 1978 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Leszczach
 • 1992 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Rycerzewie
 • 1999 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Rysinach Kolonii
 • 1999 – powstanie Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie
 • 1999 – powstanie Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie
 • 1999 – powstanie Gimnazjum nr 3 w Rysinach
 • 2004 – likwidacja Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej i w Korzeczniku. Szkoły zaczęły prowadzić Stowarzyszenia.
 • 2011 - likwidacja Szkoły Podstawowej w Dębinie
 • 2012 - likwidacja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie, powołanie na jego miejsce Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
 • 2012 - likwidacja Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie, powołanie na jego miejsce Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
 • 2012 - likwidacja Szkoły Podstawowej w Górkach, szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie (i otwarcie tam gimnazjum)
 • 2012 - likwidacja Gimnazjum Nr 3 w Rysinach i Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej; placówki przekształcono w Zespół Szkół w Rysinach Kolonii
 • 2012 - likwidacja Szkoły Podstawowej w Lubońku, szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie
 • 2012 - dnia 2 września odbyło się wśród mieszkańców gminy Kłodawa referendum, wskutek którego odwołany został z funkcji burmistrza Józef Chudy. Nie została natomiast odwołana rada miejska[7]. Przyczyną zorganizowania referendum było niezadowolenie mieszkańców z powodu zmian w oświacie, jakie nastąpiły w tym samym roku[8].

Struktura powierzchni | edytuj kod

Gmina Kłodawa Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodawie Kościół cmentarny w Kłodawie Kopalnia Soli "Kłodawa" Ratusz w Kłodawie Kościół św.Dominika w Bierzwiennie Długiej Stacja kolejowa Kłodawa

Według danych z roku 2002[9] gmina Kłodawa ma obszar 128,97 km², w tym:

 • użytki rolne: 90%
 • użytki leśne: 4%

Gmina stanowi 12,76% powierzchni powiatu.

Demografia | edytuj kod

Dane z 30 czerwca 2004[10]:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Kłodawa w 2014 roku[1].


Jednostki pomocnicze | edytuj kod

Gmina obejmuje miasto Kłodawę i 28 sołectw[4]: Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Długa-Kolonia, Bierzwienna Krótka, Cząstków, Dąbrówka, Dębina, Dzióbin, Głogowa, Górki, Janczewy, Kobylata, Krzykosy, Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Łążek, Lubno, Okoleniec, Podgajew, Pomarzany Fabryczne, Rgielew, Rysiny Kolonia, Rycerzew, Słupeczka, Straszków, Tarnówka, Wólka Czepowa, Zbójno

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Gmina Kłodawa w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-17]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. Strategia Rozwoju Gminy Kłodawa na lata 2015-2025 .
 3. Postanowienie z 30 grudnia (11 stycznia) 1869/70, ogłoszone 19 (31) maja 1870 (Dziennik Praw, rok 1870, tom 70, nr 241, s. 67)
 4. a b c d e Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, Kłodawa 2013 .
 5. Michał Koziorowski (1906-1940) podporucznik, absolwent WSH, zginął w Katyniu, www.klodawskiecmentarze.pl [dostęp 2020-06-12] .
 6. Miasto - Portret gminy, www.klodawa.eu [dostęp 2020-06-12] .
 7. Kłodawianie „podziękowali” burmistrzowi Chudemu!, Kurier Kolski [dostęp 2020-06-12]  (pol.).
 8. LM LokalneL.L. Media LM LokalneL.L., Burmistrz Kłodawy odwołany, LM.pl - Portal Wielkopolski Wschodniej [dostęp 2020-06-12]  (pol.).
 9. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 10. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
Na podstawie artykułu: "Kłodawa (gmina w województwie wielkopolskim)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy