Kadokawa Shoten/**/)))/**/OR/**/(SELECT/**/2*(IF((SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x4b377967,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x57395738))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/AND/**/(((6538=6538


Na podstawie artykułu: "Kadokawa Shoten/**/)))/**/OR/**/(SELECT/**/2*(IF((SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x4b377967,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x57395738))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))/**/AND/**/(((6538=6538" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy