Kanał Grabowski (Warszawa)


Kanał Grabowski (Warszawa) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kanał Grabowski[1] lub Rów Grabowski[2] – kanał w Warszawie, w dzielnicy Ursynów.

Spis treści

Położenie i charakterystyka | edytuj kod

Kanał znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów[3], jest prawobrzeżnym dopływem Potoku Służewieckiego[4]. Przepływa przez Jezioro Grabowskie[4].

Długość kanału według Państwowego Instytutu Geologicznego wynosi 4,029 km[3]. Wraz z kanałem C długość wynosi 8,48 km[5]. Szerokość dna to 0,8 m, korony 3,5 m, a średnia głębokość wynosi 1,5–2,8 m[3]. Według Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych źródło położone jest na terenie parku Moczydełko[a], a ujście do Potoku Służewieckiego w pobliżu Stawów Berensewicza[1]. Przebieg kanału jest zróżnicowany – jego wody płyną na różnych odcinkach zarówno otwartym szerokim rowem (przed Jeziorem Grabowskim), korytem żelbetowym (odcinek od ul. Wyczółki do ul. Poleczki), jak i zamkniętym rurociągiem o średnicy 1,2 m[4].

Dopływami kanału są: Kanał Imieliński, a także rowy A, B, PS-4, PS-7, C i M. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 12,6 km², a na jej terenie znajdują się zbiorniki wodne włączone do systemu retencji wód opadowych m.in. Jezioro Imielińskie, staw Kądziołeczka, Jezioro Zabłockiego, Staw Krosno, Jezioro Wingerta i Moczydło 1[5] (inna nazwa: Zbiornik Nr 1[4]) na końcu rowu M[4], a także Moczydło 3. Obszar zlewni stanowią w większości tereny rolnicze i leśne[5].

Kanał wraz z Jeziorem Grabowskim stanowi lokalny korytarz ekologiczny[4]. Część biegu kanału położona jest na terenie rezerwatu przyrody Las Kabacki i jego otuliny[6], a także na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego[7].

Odbiornik wód opadowych | edytuj kod

Ciek pełni funkcję odbiornika wód opadowych z terenu Ursynowa. Odprowadza wody deszczowe z obszaru Lasu Kabackiego, Kabat, Natolina, Krasnowoli, Pyr, Dąbrówki, Grabowa, Imielina i Wyczółek[4].

Jego pierwotna funkcja dotyczyła głównie obszarów rolniczych, lecz wraz z urbanizacją terenów zlewni parametry kanału dotyczące przepustowości stały się niewystarczające[4], co skutkowało wiele razy lokalnymi podtopieniami okolicznych zabudowań[8][9][10]. W związku z tym postuluje się przebudowę kanału, jego przepustów, a także czaszy Jeziora Grabowskiego i Potoku Służewieckiego[4]. Szczególnie istotny jest tu końcowy odcinek od Jeziora Grabowskiego do ujścia, który jest znacznie węższy niż wcześniejsze odcinki i zlokalizowane są tu przepusty w złym stanie technicznym. Również odcinki kanału zarurowane mają zbyt mały przekrój w stosunku do zwiększonych potrzeb[11].

Uwagi | edytuj kod

 1. Położenie źródła według PRNG sugeruje, że chodzi o źródło całego układu kanałów, rowów i cieków, a nie tylko ich odcinka określanego jako Kanał Grabowski według Państwowego Instytutu Geologicznego.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych - PRNG. PRNG - nazwy obiektów fizjograficznych - XLSX [dostęp 2020-04-22] .
 2. MariuszM. Barszcz MariuszM., Zastosowanie modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do symulacji hydrogramu przepływów w zlewniach zurbanizowanych, „Przegląd Geograficzny” (86), 2014, s. 381–391, ISSN 0033-2143 [dostęp 2020-04-22] .
 3. a b c Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy InstytutP.I.G.– P.I. Badawczy Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy InstytutP.I.G.– P.I., Program Ochrony Środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r., Warszawa , listopad 2009, s. 35 [dostęp 2020-04-22] .
 4. a b c d e f g h i Jacek Skorupski: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego pasma pyrskiego w rejonie ul. Poleczki położonego w dzielnicy Ursynów i Włochy miasta stołecznego Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko. maj 2013. [dostęp 2020-04-22].
 5. a b c AnnaA. Sikorska AnnaA., KazimierzK. Banasik KazimierzK., Wyznaczenie czasu opóźnienia odpływu bezpośredniego w zlewni Potoku Służewieckiego na podstawie danych pomiarowych, 2008 .
 6. Dziennik Urzędowy WojewództwaD.U.W. Mazowieckiego Dziennik Urzędowy WojewództwaD.U.W., Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego [dostęp 2020-04-23] .
 7. Generalna Dyrekcja OchronyG.D.O. Środowiska Generalna Dyrekcja OchronyG.D.O., Warszawski obszar chronionego krajobrazu [dostęp 2020-05-23] .
 8. Zielony Ursynów pod wodą, 18 lipca 2011 [dostęp 2020-04-23] .
 9. Boją się kolejnej „powodzi”. Problem z kanalizacją na Ursynowie, 23 stycznia 2019 [dostęp 2020-04-23] .
 10. PawełP. Lenarczyk PawełP., Zdaniem radnego – O podtopieniach na Ursynowie, 28 września 2016 [dostęp 2020-04-23] .
 11. ŁukaszŁ. Szkudlarek ŁukaszŁ., Analiza powierzchniowa zlewni. Charakterystyka i ocena funkcjonowania układu hydrograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów melioracyjnych na obszarze m.st. Warszawy wraz z zaleceniami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i planów miejscowych, 2015, s. 52–54 [dostęp 2020-04-23] .
Na podstawie artykułu: "Kanał Grabowski (Warszawa)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy