Karol Dunin


Karol Dunin w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Karol Gustaw Dunin (ur. 28 lipca 1850 w Skroniowie, b. powiat jędrzejowski, gubernia kielecka, zm. 16 czerwca 1917 w Moskwie), prawnik polski.

Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Bolesława Feliksa Szpott-Dunina i Marii z Wolskich I voto Łempilskiej, bratem znanego lekarza Teodora. Kształcił się w gimnazjum w Pińczowie (do 1868), następnie studiował na Wydziale Prawa i Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej (od 1869 Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończył jako magister prawa cywilnego w 1877. Rozprawę magisterską O mazowieckim prawie wydał po uzupełnieniach i poprawkach w 1880 pod tytułem Dawne prawo mazowieckie. Pracował jako adwokat oraz nauczyciel historii nauk społecznych i historii (na pensji dziewczęcej J. Sikorskiej i w gimnazjum H. Benniego w Warszawie). Publikował na łamach "Gazety Sądowej Warszawskiej" (1891-1897 redaktor naczelny), "Ateneum", "Niwy", "Nowin".

W 1907 był w gronie członków-założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, pełnił także funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Prawniczego. Pracował jako radca prawny w Bibliotece Zamojskich i w Towarzystwie "Cedegren" oraz zastępca radcy prawnego w Wydziale Prawnym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Prowadził głośną sprawę o odszkodowania po katastrofie kolejowej w 1900, zorganizował pismo kolejowe "Kurier Kolejowy". Po wybuchu I wojny światowej wraz z personelem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej został ewakuowany do Moskwy, gdzie działał w Komitecie Polskim (kierowanym przez Aleksandra Lednickiego) oraz wykładał historię prawa polskiego i ekonomię polityczną na Kursach Wyższych dla Uchodźców z Polski (1914-1915).

Był autorem szeregu ważnych publikacji przede wszystkim z prawa cywilnego, m.in.:

 • Nowszy zwrot w nauce prawa prywatnego
 • Testament i spadkobranie beztestamentowe
 • Studium o opiece
 • Ograniczenia prawa własności
 • O prawie własności (1885)
 • Sądy gminne
 • Czy żonie upadłego służy przywilej na majątku masy upadłości męża?
 • Nowe prawo na wynalazki i udoskonalenia (1896, pionierska praca z dziedziny prawa autorskiego)
 • O istocie hipoteki prawnej (1898)
 • Zasady prawa handlowego (1906, wydanie drugie 1908)
 • Prawa kobiet w nowym kodeksie cywilnym szwajcarskim w porównaniu z innymi prawodawstwami (1909)
 • Adwokatura naszych czasów (1904)
 • O Themis Polskiej (o pierwszym polskim czasopiśmie prawniczym)

Źródła:

 • Krzysztof Pol, Karol Dunin. Leksykon Prawników Polskich, w: "Rzeczpospolita", dodatek "Prawo co dnia" z 20 stycznia 2000
 • Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, Wrocław 1983
Na podstawie artykułu: "Karol Dunin" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy