Kazimierz Łatak (historyk)


Kazimierz Łatak (historyk) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kazimierz Łatak (ur. 1955 w Kamieniu) – polski historyk, teolog i archiwista, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kanonik regularny laterański[1][2].

Życiorys | edytuj kod

Jest absolwentem Watykańskiej Szkoły Archiwistyki i Paleografii. Po ukończeniu studiów pracował jako archiwista Archiwum Generalnego Zgromadzenia Kanoników Laterańskich w Rzymie, później dyrektor Archiwum Zgromadzenia Księży Kanoników Laterańskich w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk teologicznych uzyskał w 1989, a w 1997 obronił kolejny stopień – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na ATK (specjalność – historia Kościoła), gdzie później pracował jako adiunkt Katedry Archiwistyki. Habilitował się w 2003 na UKSW, po czym rozpoczął tam pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Od 2006 dyrektora Instytutu Historycznego. W 2008 jako członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej był przewodniczącym Zespołu Kierunków Humanistycznych. 22 lutego 2012 otrzymał tytuł profesora, a jesienią tego roku objął stanowisko dziekana WNHiS UKSW[1][3][4][5].

Piastuje również stanowisko dyrektora Instytutu Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich[2] i konsultanta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[6].

Specjalizuje się w archiwistyce, naukach pomocniczych historii, paleografii i historii Kościoła, a w kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych leżą ponadto: historia średniowieczna Polski, genealogia, sfragistyka, hagiografia polska, monasteriologia chrześcijańska zachodnia (szczególnie: kanonikat regularny). Członek wielu stowarzyszeń naukowych m.in. w Wiedniu, Paryżu i Rzymie, a także Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i kilku innych w Polsce[1].

Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010[7].

W 2007 za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[8].

Wybrane publikacje | edytuj kod

 • Przyczynek do dziejów łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Mstowskiej. Mstów 1996
 • Die Regularkanoniker in Polen. Krakau-Kazimierz. Die bestehemden Stifte der Augustiner-Chorherren in Osterreich, Sudtirol und Polen, Klosterneuburg-Wiedeń 1997.
 • Archivio Storico di San Pietro in Vincoli. Schedario, Rzym 1998
 • Kamień. Studium z dziejów wsi i parafii, Ełk 1999
 • Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999
 • Obraz Matki Boskiej Mstowskiej i jego kult, Kraków 1999
 • Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej, Ełk 2000
 • La formazione iniziale alla vita religiosa presso i canonici regolari lateranensi di Cracovia prima, Rzym 2000
 • Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002
 • Kościół starożytny, Ełk 2004
 • Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku dawniej i dziś, Kraków 2005
 • La vocazione e missione dei canonici regolari della prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta di Rudnice, Kraków 2005
 • Poczet rządców opactwa Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie, Kraków 2005
 • Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Opieki w Kamieniu, Kamień 2006
 • Polska heraldyka kościelna. Tradycja i współczesność, Kraków-Kamień 2007
 • Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, Kraków 2009
 • Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009.
 • Przywilej lokacyjny wsi Kamień. Privilegium villae Kamień, Kraków 2009
 • Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać-Środowisko-Kultura-Dziedzictwo, Kraków 2010
 • Dzieje parafii i kościoła Opieki Matki Bożej w Kamieniu, Kraków 2010
 • Ksiądz Stefan Ranatowicz CRL (1617–1694). Barokowy kronikarz i pisarz klasztorny, Kraków 2010
 • Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim, Łomianki 2012

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak. W: Pracownicy Instytutu [on-line]. Instytut Nauk Historycznych, WNHiS UKSW. [dostęp 2013-05-26].
 2. a b Kazimierz Łatak CRL. Kanonicy Regularni Laterańscy. [dostęp 2013-05-26].
 3. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-05-26] .
 4. Bohdan Ryszewski. Od redaktora. „Echa przeszłości III”, s. 7, 9, Olsztyn 2002. Instytut Historii UWM. ISSN 1509-9873
 5. M.P. z 2012 r. poz. 75
 6. Ks. Kazimierz Łatak CRL Profesorem Nauk Humanistycznych. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. [dostęp 2013-05-26].
 7. Warszawski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. jaroslawkaczynski.info. [dostęp 2017-09-19].
 8. M.P. z 2008 r. nr 2, poz. 21
Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Kazimierz Łatak (historyk)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy