Koło


Koło w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Koło Brzeg koła (okrąg) z pokazaną średnicą, cięciwą i promieniem

Kołozbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła.

Równoważna definicja: część płaszczyzny ograniczona przez pewien okrąg; okrąg ten zawiera się w kole i jest zarazem jego brzegiem.

Koło w układzie współrzędnych kartezjańskich jest opisane wzorem:

( x x 0 ) 2 + ( y y 0 ) 2 r 2 , {\displaystyle (x-x_{0})^{2}+(y-y_{0})^{2}\leqslant r^{2},}

gdzie:

r > 0 {\displaystyle r>0} – promień koła, ( x 0 ,   y 0 ) {\displaystyle (x_{0},\ y_{0})} – współrzędne środka koła,

natomiast w układzie współrzędnych biegunowych, dla środka znajdującego się w biegunie układu współrzędnych:

r ( φ ) r {\displaystyle r(\varphi )\leqslant r} dla φ 0 , 2 π ) . {\displaystyle \varphi \in [0,2\pi ).}

Koło jest 2-wymiarowym przypadkiem hiperkuli.

Spis treści

Pojęcia związane z kołem | edytuj kod

Koło otwarte to koło bez brzegu, czyli ograniczającego je okręgu. Pojęcie to często pojawia się w analizie matematycznej w teorii funkcji zmiennej zespolonej. „Zwykłe” koło dla odróżnienia nazywa się wtedy kołem domkniętym.

Cięciwa koła to odcinek o końcach na brzegu koła.

Promień koła to:

  • odcinek z jednym końcem na brzegu koła, a drugim w środku koła,
  • długość tego odcinka.

Średnica koła to:

  • cięciwa przechodząca przez środek koła,
  • długość tej cięciwy, czyli podwojona wartość promienia koła.

Podstawowe wzory | edytuj kod

Wycinek i odcinek koła

W poniższych wzorach:

π = 3,141 59265 {\displaystyle \pi =3{,}14159265\dots } jest jedną ze stałych matematycznych, szerzej opisana w artykule Pi, r {\displaystyle r} to promień koła. S = π r 2 3 , 14   r 2 . {\displaystyle S=\pi r^{2}\approx 3{,}14\ r^{2}.} L = 2 π r 6 , 28   r . {\displaystyle L=2\pi r\approx 6{,}28\ r.} S = α 360 π r 2 = r 2 φ 2 . {\displaystyle S={\frac {\alpha }{360}}\pi r^{2}={\frac {r^{2}\varphi }{2}}.}
  • Pole odcinka koła o kącie środkowym α {\displaystyle \alpha ^{\circ }} lub φ {\displaystyle \varphi } radianów:
S = α 360 π r 2 r 2 sin α 2 = r 2 φ 2 r 2 sin φ 2 . {\displaystyle S={\frac {\alpha }{360}}\pi r^{2}-{\frac {r^{2}\sin \alpha ^{\circ }}{2}}={\frac {r^{2}\varphi }{2}}-{\frac {r^{2}\sin \varphi }{2}}.}
  • Długość łuku okręgu, na którym wspiera się kąt środkowy α {\displaystyle \alpha ^{\circ }} lub φ {\displaystyle \varphi } radianów:
L = α π r 180 = r φ . {\displaystyle L={\frac {\alpha \pi r}{180}}=r\varphi .}

Uogólnienie koła na przestrzenie metryczne | edytuj kod

Pojęcie koła może być uogólnione na dowolną przestrzeń metryczną. Jest to wówczas zbiór elementów tej przestrzeni odległych od jakiegoś elementu przestrzeni zwanego środkiem koła nie bardziej niż na zadaną odległość (promień) zgodnie z obowiązującą w danej przestrzeni metryką.

Dla dowolnych przestrzeni metrycznych:

K x ¯ 0 ( r ) = { x ¯ : ρ ( x ¯ 0 , x ¯ ) r } , {\displaystyle K_{{\overline {x}}_{0}}(r)=\{{\overline {x}}:\rho ({\overline {x}}_{0},{\overline {x}})\leqslant r\},}

gdzie:

ρ ( x ¯ 0 , x ¯ ) {\displaystyle \rho ({\overline {x}}_{0},{\overline {x}})} metryka przestrzeni.

Takie uogólnienie nazywamy kulą.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c Wybrane wzory matematyczne, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015, s. 10, ISBN 978-83-940902-1-0 .
Kontrola autorytatywna (figura geometryczna):
Na podstawie artykułu: "Koło" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy