Kościelny Inspektor Ochrony Danych


Kościelny Inspektor Ochrony Danych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kościelny Inspektor Ochrony Danych – organ monitorujący i zapewniający przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur. Instytucję KIOD przewiduje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 r. i promulgowany 30 kwietnia 2018 r.

KIOD jest także organem nadzorczym w rozumieniu art. 91 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Spis treści

Zadania | edytuj kod

Do zadań KIOD należy:

 • monitorowanie i zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur;
 • upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych w Kościele;
 • doradzanie administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w Kościele w zakresie ochrony danych osobowych;
 • udzielanie osobie, której dane dotyczą informacji dotyczących uprawnień przysługujących jej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych;
 • rozpatrywanie skarg dotyczących przestrzegania przepisów ustanowionych w Kościele w zakresie ochrony danych osobowych;
 • podejmowanie decyzji dotyczących dopuszczalności przekazywania danych do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie do ochrony tych danych;
 • współpraca z krajowym organem nadzorczym, w tym dzielenie się informacjami oraz świadczenie wzajemnej pomocy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 • monitorowanie zmian w działalności Kościoła mających wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • przedkładanie Konferencji Episkopatu Polski propozycji regulacji prawnych bądź zmian regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.[1]
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności[2].

Uprawnienia | edytuj kod

Kościelny Inspektor Ochrony Danych jest uprawniony do:

 • żądania od podmiotów przetwarzających dane osobowe w Kościele udzielenia informacji związanych z przetwarzaniem i ochroną danych;
 • przeprowadzenia kontroli działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe w Kościele;
 • nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych;
 • nakazania administratorowi poinformowania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych;
 • podjęcia innych środków, niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych w Kościele[3].

Kadencja | edytuj kod

KIOD jest wybierany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na czteroletnią kadencję. Nie istnieje limit kadencji[4].

Pierwszym Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych wybrano 2 maja 2018 r. ks. prof. Piotra Kroczka[5].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Art. 37 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 2. Art. 39 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 3. Art. 38 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 4. Art. 36 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 5. Jasna Góra: powołany Kościelny Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie artykułu: "Kościelny Inspektor Ochrony Danych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy