Kolegium do Spraw Służb Specjalnych


Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania a także koordynowania działalności służb specjalnych takich, jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencja Wywiadu (AW), Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Ochrony Państwa (SOP), Służby Celnej, urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów kontroli skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści

Skład Kolegium | edytuj kod

W posiedzeniu Kolegium uczestniczą także szefowie ABW, AW, CBA, SKW, SWW oraz przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Prezydent w wyjątkowych okolicznościach może delegować swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach Kolegium.

Zadania Kolegium | edytuj kod

Do głównych zadań Kolegium należy formułowanie ocen i wyrażanie opinii w sprawach:

  1. Koordynowania działalności Służb Specjalnych a także ich działalności z Policją, Strażą graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem Ochrony Rządu, Służbą Cywilną, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami kontroli skarbowej, organami informacji finansowej oraz służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej a także ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa.
  2. Powoływania i Odwoływania Szefów ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA.
  3. Budżetu Służb Specjalnych.
  4. Projektów aktów normatywnych i wszelkich innych dokumentów rządowych dotyczących działalności Służb Specjalnych.
  5. Wykonywania przez Służby powierzonych im zadań a także ich współdziałania z odpowiednimi organami i służbami innych państw.
  6. Ochrony niejawnych informacji oraz organizacji ich wymiany między organami administracji rządowej.

Źródła | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Kolegium do Spraw Służb Specjalnych" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy