Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów Powiat


Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów Powiat w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Komendy rejonów uzupełnień DOK VI

Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów Powiat (KRU Lwów Powiat) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[1].

Spis treści

Historia komendy | edytuj kod

Na początku lat 20. XX wieku na obszarze Okręgu Korpusu Nr VI została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Lwów Powiat obejmująca swoją właściwością powiaty: bóbrecki, lwowski i żydaczowski[2][3].

Z dniem 1 października 1927 roku powiat żydaczowski został włączony do PKU Stryj, która przeszła z obszaru OK X na obszar OK VI[4].

W marcu 1930 roku PKU Lwów Powiat była nadal podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie i administrowała powiatami: lwowskim i bóbreckim[5]. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ II[6].

Z dniem 1 grudnia 1934 roku minister spraw wojskowych wyłączył powiat przemyślański z PKU Złoczów i przyłączył do PKU Lwów Powiat, którą jednocześnie zaliczył do I typu składów osobowych PKU[7].

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni (piechoty) oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian[8].

W 1938 roku PKU mieściła się przy ul. Kurkowej 12 we Lwowie[9].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Lwów Powiat została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Lwów Powiat przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[10], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[11]. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU (…) normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień[12].

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr VI, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: lwowski, bóbrecki i przemyślański[13].

Obsada personalna | edytuj kod

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych (oficerów i urzędników wojskowych) pełniących służbę w PKU i KRU Lwówo Powiat, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925[33][34]
 • I referent
 • II referent
  • urzędnik wojsk. X rangi Jan Fidler (do VII 1923 → PKU Lwów Miasto[36])
  • urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Walerian Czerny (VII 1923[36] – II 1926 → referent)
 • oficer instrukcyjny
  • por. piech. Piotr Małaszyński (do V 1925[37])
  • kpt. piech. Stanisław VI Zieliński (od V 1925[37])
 • oficer ewidencyjny Bóbrka – urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Stanisław Rogal (od 4 IX 1923[38])
 • oficer ewidencyjny Lwów Powiat
  • urzędnik wojsk. XI rangi Michał Janowski (do IV 1924[39]PKU Buczacz)
  • urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Józef Brennenstühl (od IV 1924[40])
 • oficer ewidencyjny Żydaczów
  • urzędnik wojsk. XI rangi / chor. Józef Skulski[b] (1923 – 1925)
  • por. kanc. Zbigniew Chowaniec (1 III 1925[42][43] – IV 1925 → PKU Skierniewice[44])
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926–1938[45][46][47][48]
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
  • kpt. / mjr piech. Franciszek Jarzębiński (II 1926 – VII 1929 → p.o. komendanta PKU)
  • kpt. art. Marian Bilor (VII 1929[49] – IX 1930[50] → kierownik I referatu PKU Czortków)
  • kpt. piech. Franciszek Daszyński (od IX 1930[51])
  • kpt. piech. Henryk Feliks Kotowski[c] (III 1932 – III 1934 → dyspozycja dowódcy OK VI)
  • kpt. piech. Władysław Zygmunt August Ochab[d] (od VI 1934[60], był w VI 1935)
 • kierownik II referatu poborowego
  • kpt. Aleksander Pieniążek (od II 1926)
  • kpt. art. Marian Bilor (do VII 1929 → kierownik I referatu)
  • kpt. piech. Franciszek Daszyński (VII 1929[61] – IX 1930 → kierownik I referatu)
  • por. piech. Józef Benedykt Konopka (IX 1930[51] – ? → KRU Lwów Miasto)
 • referent
  • por. kanc. Walerian Czerny (od II 1926)
  • por. piech. Józef Benedykt Konopka (III[62] – IX 1930 → kierownik II referatu)
 • referent (etat przejściowy) – por. kanc. Wacław Świtkowski (od II 1926)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych KRU w latach 1938–1939[63][e]
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Aleksander Edward Stanisław Knauer[f] †1940 Charków[66]
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Jan Tadeusz Blezień[g] †1940 Charków[68]

Uwagi | edytuj kod

 1. Marian Wilhelm Jan Mück ur. 2 lutego 1885 we Lwowie, w rodzinie Ferdynanda. 1 listopada 1904 został mianowany podporucznikiem piechoty i wcielony do Galicyjskiego Pułku Piechoty Nr 58 w Przemyślu. W 1909 został przeniesiony do Śląsko-Morawskiego Pułku Piechoty Nr 100 w Krakowie. 1 listopada 1910 został mianowany porucznikiem. W 1911 został urlopowany. 7 maja 1919 został przyjęty do Wojska Polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia kapitana ze starszeństwem z 1 lipca 1915, zaliczony do I Rezerwy armii z równoczesnym powołaniem do służby czynnej na czas wojny[17] i przydzielony do 13 Pułk Piechoty z równoczesnym odkomenderowaniem do Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków[18]. 5 lipca 1919 został przeniesiony z DOGen. Kraków do Instytutu Wojskowo-Geograficznego[19]. 15 lipca 1920 został zatwierdzony z dniem 1 kwietnia 1920 w stopniu majora, w piechocie, w grupie oficerów byłej armii austro-węgierskiej. Nadal służył w Instytucie Wojskowo-Geograficznym[20]. 1 czerwca 1921 pełnił służbę w Centrum Wyszkolenia DOGen. Lwów, a jego oddziałem macierzystym był 13 Pułk Piechoty[21]. W lipcu 1922 został zatwierdzony na stanowisku dowódcy batalionu sztabowego 40 Pułk Piechoty, a w 1924 wyznaczony na stanowisko kwatermistrza. W lutym 1927 został zwolniony ze stanowiska kwatermistrza z równoczesnym przeniesieniem służbowym do PKU Lwów-Miasto na okres czterech miesięcy w celu odbycia praktyki poborowej[22]. W sierpniu tego roku został przeniesiony do kadry oficerów piechoty z równoczesnym przydziałem do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie na stanowisko kierownika referatu poborowego[23]. Z dniem 31 lipca 1930 roku został przeniesiony w stan spoczynku[24]. Wiosną 1940 został zamordowany w Bykowni.
 2. Urzędnik wojsk. XI rangi Józef Skulski (ur. 18 kwietnia 1881 roku) z dniem 1 stycznia 1925 roku został mianowny chorążym zawodowym w piechocie z równoczesnym wcieleniem do 40 pp i poostawieniem na dotychczasowym stanowisku w PKU Lwów Powiat[41].
 3. Kpt. piech. Henryk Feliks Kotowski[52] ur. 27 czerwca 1893 roku w rodzinie Feliksa. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach 6 pp Legionów Polskich. Został mianowany chorążym. 25 października 1915 roku został ranny[53]. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów piechoty. W marcu 1932 roku został przeniesiony z 26 pp we Lwowie do PKU Lwów Powiat na stanowisko kierownika I referatu administracji rezerw i zastępcy komendanta[54]. W marcu 1934 roku został zwolniony z zajmowanego stanowiska i oddany do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu Nr VI[55]. Z dniem 31 lipca 1934 roku został przeniesiony w stan spoczynku[56]. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości (7 lipca 1931 roku) i Srebrnym Krzyżem Zasługi[57]. W 1940 roku został zamordowany w Bykowni[58].
 4. Władysław Zygmunt August Ochab w 1938 roku, jako kapitan administracji stanu spoczynku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[59].
 5. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[64].
 6. Aleksander Edward Stanisław Knauer (ur. 20 października 1895 w m. Glinna). W 1916 złożył maturę w Prywatnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza we Lwowie. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach c. i k. Armii. Był odznaczony Medalem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi[65].
 7. Jan Tadeusz Blezień (ur. 14 kwietnia 1899) na stopień kapitana został mianowany ze starszeństwem z 19 marca 1939 i 34. lokatą w korpusie oficerów administracji, grupa administracyjna. Był odznaczony Medalem Niepodległości[67].

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 2. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 37.
 3. Dz.U. z 1925 r. nr 37, poz. 252.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 14 października 1927 roku, poz. 350.
 5. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 6. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 7. Dz. Rozk. MS Wojsk. Nr 13 z 22 grudnia 1933 roku, poz. 219.
 8. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 31 lipca 1931 roku, poz. 290.
 9. Informator 1939 ↓, s. 16.
 10. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 11. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 12. Historia WKU Suwałki ↓.
 13. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 9 kwietnia 1921 roku, s. 704.
 15. a b c Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 44 z 3 lipca 1923 roku, s. 444.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 28 stycznia 1928 roku, s. 21.
 17. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 53 z 15 maja 1919 roku, poz. 1646.
 18. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 57 z 24 maja 1919 roku, poz. 1819.
 19. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 76 z 12 lipca 1919 roku, poz. 2456.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 27 z 21 lipca 1920 roku, s. 593.
 21. Spis oficerów 1921 ↓, s. 58, 781.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 18 lutego 1927 roku, s. 54.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 6 sierpnia 1927 roku, s. 237.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 26 marca 1931 roku, s. 133.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 157.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 85.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 sierpnia 1929 roku, s. 262.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 210.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 226, został zatwierdzony na stanowisku komendanta PKU.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 226, zatwierdzony na stanowisku komendanta.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 159.
 32. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 851, 957.
 33. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1470, 1554-1555, 1558, 1565, 1567, błędnie podano przydział urzędnika wojsk. XI rangi Józefa Brennenstühl do PKU Lwów Powiat, zamiast do PKU Lwów Miasto.
 34. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1339.
 35. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 30 z 2 września 1922 roku, s. 653.
 36. a b c Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 46 z 10 lipca 1923 roku, s. 457.
 37. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 48 z 29 kwietnia 1925 roku, s. 230.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 60 z 18 września 1923 roku, s. 564.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 29 kwietnia 1924 roku, s. 244.
 40. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 29 kwietnia 1924 roku, s. 245.
 41. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 27 stycznia 1925 roku, s. 41.
 42. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 134 z 24 grudnia 1924 roku, s. 758, przesunięto termin odejścia na dzień 1 marca 1925 roku.
 43. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 112 z 23 października 1924 roku, s. 627, ogłoszono przydział z dniem 1 grudnia 1924 roku.
 44. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 43 z 18 kwietnia 1925 roku, s. 204.
 45. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 14.
 46. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 517.
 47. Lista starszeństwa 1933 ↓, s. 20, 35, 86.
 48. Lista starszeństwa 1935 ↓, s. 16, 35, 86.
 49. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 211.
 50. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 16.
 51. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 28.
 52. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 28, sprostowano imiona z „Henryk” na „Henryk Feliks”.
 53. Henryk Feliks Kotowski. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. [dostęp 2019-06-28]..
 54. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 231.
 55. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 marca 1934 roku, s. 133.
 56. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 281.
 57. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 41.
 58. Straceni na Ukrainie 1994 ↓, s. 45.
 59. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 11 listopada 1938 roku, s. 51.
 60. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 155.
 61. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 200.
 62. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 113.
 63. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 851.
 64. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 65. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 300.
 66. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 230.
 67. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 313.
 68. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 32.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Komenda Rejonu Uzupełnień Lwów Powiat" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy