Komisariat Straży Granicznej „Myszyniec”


Komisariat Straży Granicznej „Myszyniec” w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisariat Straży Granicznej „Myszyniec” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1928–1939.

Spis treści

Geneza | edytuj kod

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną[1]. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych[2]. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku[3]. Komisariat Straży Celnej „Dąbrowy” i komisariat Straży Celnej „Czarnia”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, weszły w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej „Chorzele”[4].

1 czerwca 1921 roku w Dąbrowach stacjonowała jeszcze 2 kompania celna 1 batalionu celnego. Posiadała ona swoje placówki w miejscowościach: Antonia, Dabrowy, Łosicha, Perły, Cyk, Ruchaje, Surowe i Czarni[5]. Na przełomie roku 1921/1922 ochronę granicy państwowej w tym rejonie od pododdziałów 1 batalionu celnego przejęła Straż Celna[5].

W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej[6]. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozkazem nr 1 z 12 marca 1928 roku w sprawach organizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej Naczelny Inspektor Straży Celnej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej „Myszyniec”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanych komisariatów Straży Celnej[7]. Na podstawie rozkazu Mazowieckiego Inspektora Okręgowego z 2 kwietnia 1928, komisariat „Dąbrowa” został przesunięty do Myszyńca[8].

 Osobne artykuły: 1 Batalion Celny, Komisariat Straży Celnej „Dąbrowy”Komisariat Straży Celnej „Czarnia”.

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną[9]. Rozkazem nr 1 z 12 marca 1928 roku w sprawach organizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Naczelny Inspektor Straży Celnej gen. bryg. Stefan Pasławski przydzielił komisariat „Myszyniec” do Inspektoratu Granicznego nr 2 „Przasnysz” i określił jego strukturę organizacyjną[7]. Rozkazem Mazowieckiego Inspektora Okręgowego nr 6 z 15 maja 1928 komisariat „Czernia” przemianowany został w podkomisariat „Krukowo” i podporządkowany komisariatowi „Myszyniec”[10]. Rozkazem Mazowieckiego Inspektora Okręgowego nr 7 z 25 maja 1928 placówka II linii „Grabowo” przeniesiona została do komisariatu SG „Myszyniec”[11]. Rozkazem nr 9 z 18 października 1929 roku w sprawie reorganizacji mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski określił numer i nową strukturę komisariatu[12]. Rozkazem nr 4/31 zastępcy komendanta Straży Granicznej płk. Emila Czaplińskiego z 20 października 1931 roku zniesiono placówkę SG „Kadzidło”[13]. Rozkazem nr 3 z 23 czerwca 1934 roku w sprawach [...] tworzenia i zniesienia posterunków informacyjnych', komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski utworzył placówkę I linii „Antonia Gronzkie”[14]. Rozkaz komendanta Straży Granicznej płk. Jana Jura-Gorzechowskiego z 10 maja 1938 roku w sprawie terminologii w odniesieniu do władz i jednostek formacji, wydany w związku z rozkazami KSG z 25 i 29 kwietnia 1938 roku, przemianował inspektoraty graniczne na obwody Straży Granicznej z dodaniem nazwy miejscowości, w której jednostka stacjonuje. Jednocześnie nakazał używanie w stosunku do kierowników komisariatów i placówek nowych terminów: „komendant komisariatu” i „dowódca placówki”[15]. Komisariat wszedł w skład struktury Obwodu Straży Granicznej „Przasnysz”. Rozkazem nr 2 z 16 stycznia 1939 roku w sprawie przejęcia odcinka granicy polsko-niemieckiej od Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej oraz przekazania Korpusowi Ochrony Pogranicza odcinka granicy na terenie Wschodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski wydzielił komisariat „Myszyniec” z Obwodu SG „Przasnysz” i przydzielił go do Obwodu SG „Łomża”[16]. Rozkazem KGSG nr 12/39, z dniem 1 VII 1939 roku zniesiono placówkę II linii „Ostrołęka” i posterunek SG „Goniądz”[17]

Służba graniczna | edytuj kod

Sąsiednie komisariaty:

Działania w 1939 | edytuj kod

 Osobny artykuł: Oddział Wydzielony „Myszyniec”.

W początkach maja 1939 komisariat otrzymał pluton wzmocnienia w sile 60 rezerwistów dowodzony przez ppor. Hisztyna. Utworzono też 2 patrole minerskie z wcześniej specjalnie przeszkolonych strażników. Dowódcą jednego z patroli został kpr. Szymocha. Patrole minerskie zaminowały mosty w Myszyńcu i w Zawodziu. Na mostach ustanowiono posterunki, zaczęto również budować zasieki i kopać rowy przeciwczołgowe, rezerwistami wzmocniono placówki[18].

Tuż przed północą z 31 sierpnia na 1 września 1939 do komisariatu Straży Granicznej „Myszyniec” przedostał się przez granicę agent i zameldował komendantowi kpt. Smakoszowi, że pododdziały niemieckiej 1 Brygady Kawalerii stoją na granicy, a na wysokości placówek SG „Pełty” i „Dąbrowy” rozlokował się 1 pułk Ułanów Królewieckich. We wszystkich wysuniętych pododdziałach 18 Dywizji Piechoty od 19.00 zarządzone było ostre pogotowie[19].

Funkcjonariusze komisariatu | edytuj kod

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Organizacja komisariatu w marcu 1928[7]:

Organizacja komisariatu w październiku 1929[12]:

Organizacja komisariatu w 1933 i 1934[24]:

Organizacja komisariatu w 1937[24]:

Organizacja komisariatu w 1939[24] (wg Polaka):

Organizacja komisariatu w 1939[25] (wg Sobczaka):

Organizacja komisariatu w sierpniu 1939[18] (wg Rosta):

Uwagi | edytuj kod

 1. Bronisław Benit – od 1 grudnia 1915 w armii carskiej. 13 lipca 1920 zmobilizowany do 4 szwadronu zapasowego taborów w Łodzi. Od 10 sierpnia 1920 służył na stanowisku dowódcy 2 kompanii 3 pspodh. Walczył na Ukrainie, Polesiu i w obronie Grodna. Po zakończeniu działań wojennych pełnił służbę graniczną na Górnym Śląsku. 11 marca 1921 zdemobilizowany. 1 września 1921 został przyjęty do Straży Celnej. Pełnił funkcję pomocnika kierownika komisariatu, a od 21 kwietnia 1923 został wyznaczony na stanowisko kierownika komisariatu SC „Chorzele”. Od 1926 mianowany kierownikiem komisariatu SC „Dąbrowy”. Po pomyślnej weryfikacji został przyjęty do Straży Granicznej. W listopadzie 1928 wyznaczony na stanowisko kierownika komisariatu SG „Myszyniec”. W 1929 był adiutantem kierownika IG „Ostrów”, a w latach 1929-1934 kierownikiem komisariatu SG „Bralin”. W latach 1934 – 1936 był adiutantem kierownika Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego, a od marca 1936 pełnił funkcję adiutanta kierownika Okręgu we Lwowie. We wrześniu 1939 przekroczył granicę polsko-rumuńską. Poprzez Rumunię przedostał się do Francji, a po jej kapitulacji do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Anglii[20].

Przypisy | edytuj kod

 1. Dominiczak 1975 ↓, s. 130.
 2. Piekarz 2017 ↓, s. 28.
 3. Dominiczak 1997 ↓, s. 250.
 4. Kozłowski 2012 ↓, s. 25.
 5. a b OdeB batalionów celnych ↓, s. 1bc.
 6. Kula 1994 ↓, s. 40.
 7. a b c Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 13.
 8. Rozkazy organizacyjne Maz. IO ↓, s. 3.
 9. Goryński 2012 ↓, s. 226.
 10. Rozkazy organizacyjne Maz. IO ↓, s. 10.
 11. Rozkazy organizacyjne Maz. IO ↓, s. 12.
 12. a b Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 56.
 13. Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 80.
 14. Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 96.
 15. Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 120-122.
 16. Jabłonowski i Polak 1999 ↓, s. 143.
 17. Kronika IG „Łomża” ↓, s. 508.
 18. a b Rost 1981 ↓, s. 332.
 19. Pluta-Czachowski i Wujcik 1985 ↓, s. 144.
 20. Kozłowski 2015 ↓, s. 29.
 21. Popławski 2015 ↓, s. 276.
 22. Rozkazy Maz. IO ↓, s. 20/39.
 23. Rozkazy Maz. IO ↓, s. 59/39.
 24. a b c Polak 1998 ↓, s. 65.
 25. Sobczak 2014 ↓, s. 10.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Komisariat Straży Granicznej „Myszyniec”" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy