Konopnica (gmina w województwie lubelskim)


Na mapach: 51°13′N 22°25′E/51,216667 22,416667

Konopnica (gmina w województwie lubelskim) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konopnicagmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie lubelskim.

Siedziba gminy to Kozubszczyzna.

Gmina Konopnica posiada dobre położenie geograficzne – w sąsiedztwie miasta Lublin oraz przy ważnych ciągach komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym (drogi nr 19 i 17, obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19)

Według danych z 31 marca 2013[2] gminę zamieszkiwały 12 650 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku[3] gminę zamieszkiwało 13 674 osób.

Gmina Konopnica funkcjonuje od 1867 roku

Na terenie gminy funkcjonuje lotnisko Lublin-Radawiec.

Spis treści

Struktura powierzchni | edytuj kod

Według danych z roku 2002[4] gmina Konopnica ma obszar 92,75 km², w tym:

 • użytki rolne: 90%
 • użytki leśne: 5%

Gmina stanowi 5,52% powierzchni powiatu.

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy przewiduje, że jej wschodnia, najbliższa Lublina część przeznaczona zostanie pod budownictwo jednorodzinne, usługi i rzemiosło, część zachodnia natomiast pod budownictwo przemysłowe.

Historia | edytuj kod

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu lubelskiego w guberni lubelskiej.

1 stycznia?/13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawioną praw miejskich Wieniawę[5].

W połowie 1870 roku do gminy Konopnica włączono obszar zniesionej gminy Sławin[6][7].

Za II RP i po wojnie siedzibą gminy był Lublin[8][9].

Krajobraz | edytuj kod

Kolej przebiega granicą dwóch obszarów geograficznych. Tereny położone na północ od linii kolejowej położone są na Płaskowyżu Nałęczowskim, charakteryzującym się bogatą rzeźbą terenu. W tej także części gminy znajduje się najwyższe wzniesienie o wysokości 252 m n.p.m. oraz sieć malowniczych wąwozów lessowych. Po przeciwnej stronie linii kolejowej rozciąga się Równina Bełżycka z horyzontalnym krajobrazem rozległych pól i łąk.

Przyroda | edytuj kod

Wąwóz lessowy w Kozubszczyznie

Obszar gminy posiada bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe. Poprzecinany jest dolinami rzecznymi: Czechówki i jej dopływów spod Motycza i Konopnicy, źródłowe odcinki Ciemięgi, ciek bez nazwy w Radawcu Dużym. Dolina cieku spod Radawczyka to podmokłe obniżenie terenu z niewielkimi oczkami wodnymi i okresowym ciekiem. Stwierdzono tutaj dwa niezwykle cenne gatunki roślin. To pełnik europejski, zwany też różą górską, i ciemiężyca zielona – gatunek uznany za zagrożony na Lubelszczyźnie. Tutaj rośnie niemal łanowo. Osobniki są wyższe od dorosłego człowieka. Ponadto stwierdzono tu również kozłka lekarskiego i krwiściąg lekarski. Wśród zwierząt wymienić trzeba derkacza – gatunek zagrożony w skali świata, a także zimorodka – gatunek chroniony w ramach Konwencji Berneńskiej i dyrektywy habitatowej Unii Europejskiej. Występuje też kilka kompleksów leśnych oraz stawów rybnych, które stanowią bazę do rozwoju turystyki codziennej i weekendowej dla mieszkańców Lublina. W Kozubszczyźnie znajduje się źródełko w głębi sadu p. Jana Milczka, nazwane Źródłem Św. Wojciecha. Znane jest ono ze swych właściwości leczniczych.

Lasy | edytuj kod

Jeden z wielu kopców zbudowanych przez mrówki w lesie w Radawcu Dużym

Na terenie gminy istnieją dwa duże kompleksy leśne w Radawcu Dużym i Tereszynie oraz kilka mniejszych zagajników o łącznej powierzchni około 500 ha. Są to lasy mieszane z dominacją sosny i dębu. W rezerwacie „Stasin” rośnie unikalna brzoza czarna, w Motyczu brzoza niska, zaś w lesie konopnickim dominuje leśny gatunek topoli osiki. Stanowią one naturalny pierścień „zielonych płuc” dla Lublina i okolic.

Las Konopnicki | edytuj kod

Prawie stuhektarowy las jest stosunkowo młody – kilkudziesięcioletni. W drzewostanie dominują miękkie gatunki liściaste, głównie osika i brzoza brodawkowata. W domieszce rośnie dąb, olsza czarna i lipa drobnolistna. Jednak runo tego kompleksu jest grądowe i bardzo bogate w gatunki rzadkie i chronione. Stwierdzono tam występowanie: podkolana białego, parzydła leśnego, konwalii majowej, kokoryczki zwisłej, kopytnika pospolitego i marzanki wonnej. Na uwagę zasługuje również lilia złotogłów (lokalnie bardzo licznie porastająca polany) i dąbrówka rozłogowa. Również okolice są bardzo ciekawe florystycznie. Do lasu przylegają pola uprawne, na których licznie występuje kąkol polny, gatunek już dziś bardzo rzadki[10].

Kalendarium | edytuj kod

Grodzisko w Motyczu Dzwonnica w Konopnicy i miejsce po dawnym kościele Kościół w Konopnicy z 1905 r. Pomnik ku czci mieszkańców Radawca pomordowanych przez Niemców w 1940 r.
 • VIII wiek – powstaje grodzisko w Motyczu
 • 1317 – pierwsza wzmianka o Motyczu
 • 1330 – Władysław Łokietek przeniósł Motycz na prawa średzkie
 • 1342, 25 stycznia – Kazimierz Wielki przekazuje Konopnicę wójtostwu lubelskiemu
 • 1398 – pierwsza wzmianka o Radawcu Dużym
 • 1400 – Konopnica została nabyta przez miasto Lublin
 • 1428 – w Konopnicy istnieje już drewniany kościół św. Katarzyny.
 • 1453 – Kazimierz IV Jagiellończyk sprzedał Konopnicę szpitalowi lubelskiemu; pierwsza wzmianka o szkole parafialnej
 • 1531 – materiały źródłowe informują o istnieniu młyna w Radawcu
 • 1535 – król Zygmunt Stary potwierdził przywilej Władysława Jagiełły z roku 1400, na mocy którego Konopnica została inkorporowana i przeniesiona na prawo magdeburskie (wraz z Bronowicami).
 • 1678 – właścicielem Motycza był Łukasz Kochanowski
 • 1781 – budowa murowanej dzwonnicy w Konopnicy
 • 1867 – funkcjonuje Gmina Konopnica
 • 1869 – sąsiadująca z Lublinem Wieniawa traci prawa miejskie i staje się osadą wchodzącą w skład gminy Konopnica
 • 1879 – październik, majątek Motycz kupuje Szwed baron Rudolf Otton von Buxhoevden.
 • 1890 – Janina Swinarska, córka właściciela Konopnicy, Antoniego Swinarskiego, założyła szkółkę w Konopnicy
 • 1892 – wybudowano dwór w Motyczu
 • 1905 – z inicjatywy ks. Jana Kureczki, ówczesnego proboszcza, wybudowano nowy kościół w Konopnicy
 • 1909 – budowa obecnego dworu w Motyczu
 • 1915 – lipiec, zatrzymuje się w Motyczu Józef Piłsudski
 • 1916 – założono w Radawcu Dużym Gminną Szkołę Elementarną
 • 1922, 12 kwietnia – poświęcenie świątyni w Motyczu
 • 1924 – pierwsza szkoła w Zemborzycach Tereszyńskich
 • 1939 – wrzesień, formowanie Pułku Piechoty Legionów w Motyczu i w Konopnicy
 • 1940, 16 czerwca – w lesie radawieckim Niemcy rozstrzelali 31 osób
 • 1941, 16 czerwca – Niemieccy żołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy

21 czerwca – przyjechała do Konopnicy zmotoryzowana kolumna niemiecka oddziałów SS, a następnie zakwaterowała się na plebanii, w ogrodzie probostwa obraz na cmentarzu kościelnym i w kościele

 • 1942, 8 maja – Niemieccy żołnierze rozstrzelali kilka osób w Konopnicy

11 listopada – dwa samochody ciężarowe przewiozły z Zamku Lubelskiego 60 więźniów, których rozstrzelano w Lesie Konopnickim

 • 1943, 18 maja – od niemieckich kul ginie kilka osób
 • 1949 – powstała Gminna Biblioteka Publiczna
 • 1951, 10 czerwca – Oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem Edwarda Bukowskiego i Edwarda Kalickiego, na skutek zdrady, został osaczony na Lipniaku przez oddział milicji UM i KGB. Prawie wszyscy zginęli – próbę samobójczą strzału w głowę przeżył Edward Bukowski, został rozstrzelany jako ostatni więzień na Zamku Lubelskim 12 stycznia 1954
 • 1955 – założenie w Motyczu Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
 • 1959 – wzniesienie obelisku ku czci bohaterom ruchu oporu AL, BCh i AK, poległym w walce oraz więźniom Zamku Lubelskiego.
 • 1970 – pożar zniszczył rzeźby i obrazy w konopnickim kościele
 • 1980 – wykopaliska na grodzisku w Motyczu, prowadzone przez archeologów z UMCS
 • 1988 – powstaje Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica
 • 1992 – pożar Szkoły w Stasinie
 • 1994, 11 lipca – spłonął zabytkowy kościół w Motyczu
 • 1996, 4 sierpnia – uroczystość poświęcenia nowego kościoła w Motyczu
 • 1999 – powstanie Dziecięcej Orkiestry Dętej w Motyczu
 • 2003, 6 września – w Motyczu Leśnym odbył się piknik rycerski zorganizowany przez Kompanię Świętego Jerzego
 • 2017 - Motycz obchodzi 700-lecie

Sołectwa | edytuj kod

Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie.

Miejscowości niesołeckie | edytuj kod

Miejscowości niesołeckie[11]: Kopanina, Pietrzakowizna, Radawczyk, Wieniawka.

Demografia | edytuj kod

Dane z 31 marca 2013[2]:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Konopnica w 2014 roku[1].


Transport | edytuj kod

Przez Gminę przebiega atrakcyjny szlak rowerowy „Lublin-Kazimierz Dolny”. Podczas Dni Konopnicy, 21 czerwca 2009 otwarto ścieżkę rowerową po gminie Konopnica. Trasa ma około 30 kilometrów długości a umożliwia przejazd z ul. Raszyńskiej w Lublinie do ul. Cienistej nad Zalewem Zemborzyckim.

Lotnisko Radawiec | edytuj kod

Lotnisko w Radawcu położone jest ok. 12 km na południowy zachód od centrum Lublina. Powierzchnia trawiasta zajmuje obszar 116 ha. Mogą z niego korzystać samoloty o masie do 5 700 kg. Główny pas startowy ma długość 820 m, a szerokość 400 m. Na lotnisku znajduje się budynek portu, hotelik, zbiorniki paliwa. Lotnisko użytkowane jest przez Aeroklub Lubelski i lotnisko sanitarne.

Stacjonujący na lotnisku Zespół Lotnictwa Sanitarnego zapewnia służbie zdrowia regionu szybki transport. Dysponuje samolotem Jak-12 i śmigłowcami Sokół i Mi-2.

Gospodarka | edytuj kod

Pola orne w Uniszowicach

Głównym środkiem utrzymania dla ponad połowy mieszkańców gminy jest rolnictwo. Ogółem powierzchnia użytków rolnych zajmuje 7947 hektarów, tj. 85,7% obszaru gminy. Dodatkową gałęzią gospodarki jest także przetwórstwo rolno-spożywcze. Gmina posiada bardzo dobre gleby, sprzyjające rozwojowi rolnictwa: około 90% gleb mieści się w II i III klasie bonitacyjnej.

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Na terenie gminy rozwija się sadownictwo, głównie w miejscowościach, tj. Motycz i Motycz-Józefin. Uprawia się również warzywa, zwłaszcza brokuły i fasolkę szparagową. W hodowli zwierząt zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła.

Na terenie gminy funkcjonuje Spółdzielnia Usług Rolniczych.

Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców gminy. Funkcjonują dwie apteki w Motyczu i trzy stacje benzynowe (Motycz i Konopnica).

Hotele, restauracje i obiekty noclegowe | edytuj kod

 • Restauracja Stacja Motycz w Kozubszczyźnie
 • Restauracja Valentino "Chleb i Wino " w Konopnicy
 • Hotel Jedlina w Motyczu
 • Hotel Korona w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Zajazd Gościnny w Konopnicy
 • Motel Zaborek
 • Zajazd Kmicic w Zemborzycach
 • Na terenie gminy działa 5 gospodarstw agroturystycznych o dysponujące łącznie 34 miejscami noclegowymi.

Zabytki i ważne obiekty | edytuj kod

Zabytkowa dzwonnica w Konopnicy

Do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty znajdujące się na terenie gminy (stan na dzień 20 grudnia 2010 roku)[13]:

Pozostałe zabytki na terenie gminy to[potrzebny przypis]

Łącznie blisko sto obiektów, znajdujących się na terenie gminy, posiada status zabytku[potrzebny przypis]. Są to prywatne domy i zagrody, budynki sakralne, urzędowe i publiczne, pochodzące głównie z końca XIX i początków XX wieku.

Religia | edytuj kod

Na terenie gminy mają siedzibę cztery parafie rzymskokatolickie:

 • Konopnica
 • Motycz
 • Radawiec Duży
 • Zemborzyce

Parafie podlegają pod Dekanat Konopnica, obejmujący jeszcze 3 parafie spoza obszaru Gminy Konopnica.

Kultura i oświata | edytuj kod

Wnętrze Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopnicy

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna we wsi Konopnica oraz jej trzy filie biblioteczne w Motyczu, Radawcu Dużym, Zemborzycach Tereszyńskich.

Od 11 października 2009 funkcjonuje Ośrodek Działań Twórczych w Radawczyku Drugim, dzięki adaptacji remizy strażackiej. W Motyczu przy ośrodku Aqua Residence znajduje się kryta pływalnia. W Uniszowicach funkcjonuje Ośrodek jazdy konnej.

W gminie Konopnica znajduje się 5 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum. Łącznie uczęszcza do nich 896 uczniów i zatrudnionych jest 95 nauczycieli. Wraz z zakończeniem budowy sali gimnastycznej w Motyczu w roku 2009, wszystkie szkoły w gminie posiadają bardzo dobre zaplecze sportowe. W roku 2008 w budynku byłego Domu Kultury w Motyczu otwarto, jedno z pierwszych w powiecie lubelskim, Centrum kształcenia na odległość. Lokal został wyposażony w stały dostęp do Internetu, czytelnię oraz wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Centrum stworzone jest z myślą o osobach pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. 5 czerwca 2011 otwarto wstępną wersję salki pamięci, poświęconej lokalnej historii i tradycji. W listopadzie 2011 r. w Motyczu powstała Grupa Twórcza Motycz, którą tworzą miłośnicy fotografii.

Budynek Szkoły Podstawowej w Konopnicy Budynek dawnego Domu Kultury w Motyczu, obecnie Centrum Kształcenia na Odległość. Wewnątrz znajduje się także Pokój Pamięci

Od 1999 r. przy Szkole Podstawowej w Motyczu działają dwa zespoły:

 • Orkiestra Dęta
 • Zespół Taneczno-Wokalny „Motycz”, który kultywuje tradycje tańca i pieśni ludowej swojego regionu.

Dzięki wsparciu ze strony gminy zespół dysponuje kompleksem strojów ludowych a orkiestra zestawem instrumentów. Zespół i orkiestra uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne, gminne i kościelne.

Przedszkole | edytuj kod

 • Przedszkole "Bajkowy Zamek" w Konopnicy
 • Przedszkole Dwujęzyczne "Mały Europejczyk" w Szerokim
 • Niepubliczne Przedszkole „Honoratka” w Radawcu Dużym
 • Przedszkole Prywatne "Miś" w Kozubszczyźnie

Szkoły Podstawowe | edytuj kod

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu
 • Szkoła Podstawowa w Stasinie
 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

Gimnazjum | edytuj kod

Opieka społeczna i zdrowotna | edytuj kod

Głównym ośrodkiem zdrowotnym jest Motycz, gdzie znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. SP ZOZ, założony przez Radę Gminy, obejmuje opieką zdrowotną mieszkańców z następujących miejscowości: Motycz, Kozubszczyzna, Radawiec Mały, Radawiec Duży, Radawczyk, Marynin, część Stasina, część Konopnicy, Sporniak oraz niewielką część mieszkańców z Tomaszowic i Lublina, jak również uczniów 7 szkół działających na terenie gminy Konopnica. Opiekę zdrowotną świadczy: 3 lekarzy ze specjalizacją rodziną i ogólną oraz pediatryczną, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki środowiskowe, 1 pielęgniarka koordynująca i 1 położna środowiskowa. Na terenie gminy działają także dwa prywatne gabinety lekarskie.

Rodziny i osoby potrzebujące pomocy i żyjące w trudnych warunkach wspierane dzięki środkom z budżetu gminy oraz z dotacji celowych budżetu centralnego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo | edytuj kod

Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiada Rewir Policji zlokalizowany w Maryninie. Obecnie czynione są starania o utworzenie Posterunku Policji na terenie gminy Konopnica.

Działa także 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 7 jednostek typu „S” i 4 jednostki typu „M”, które są zrzeszone w Zarządzie Gminnym Związku OSP. Wszystkie jednostki zrzeszają łącznie 256 członków. Grupa 20 osób tworzy młodzieżowe drużyny pożarnicze przy dwóch jednostkach. Obecnym prezesem gminnego OSP jest Jerzy Sieńko.

Wybory i władze | edytuj kod

Wybory samorządowe 2006 | edytuj kod

[14]

Na podstawie wyroku z dnia 19 marca 2007 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie orzekł, iż konieczne jest powtórzenie drugiej tury wyborów w Konopnicy. W związku z nieprawidłowościami przy sporządzaniu spisu wyborców między 12 a 26 listopada 2006r. mieszkańcy Gminy musieli jeszcze raz pójść do urn 3 czerwca 2007 r. po kontrowersyjnej kampanii wyborczej[15].

Wójt kadencji 2006–2010

 • Mirosław Żydek (PSL)

Radni kadencji 2006–2010

 1. Jerzy Jakubas (Kozubszczyzna), PSL
 2. Andrzej Misztal (Marynin), KWW "Przyjazna Gmina"
 3. Stanisław Łukasiewicz (Konopnica), KWW "Przyjazna Gmina"
 4. Jan Krzyszczak (Stasin), KWW "Nowoczesna Gmina"
 5. Andrzej Duda (Motycz), PSL
 6. Stanisław Majczak (Motycz), PSL
 7. Dariusz Sobczak (Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak), PSL
 8. Marian Żydek (Radawiec Duży), PSL
 9. Grzegorz Szymański (Radawiec Duży), PSL
 10. Adam Maciejko (Pawlin, Radawczyk Drugi, Radawiec Mały), KWW "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"
 11. Anna Wierchoła (Uniszowice), KWW "Niezależni-Konopnica"
 12. Artur Markowski (Lipniak, Szerokie), KWW "Przyjazna Gmina"
 13. Mirosław Michalak (Tereszyn, Zemborzyce Tereszyńskie), KWW "Przyjazna Gmina"
 14. Paweł Wilczek (Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Wojciechowskie), PSL
 15. Ryszard Zalewski (Zemborzyce Podleśne), KWW "Przyjazna Gmina"
 • PSL – 7 mandatów
 • KWW "Przyjazna Gmina" – 5 mandatów
 • KWW "Niezależni-Konopnica" – 1 mandat
 • KWW "Nowoczesna Gmina" – 1 mandat
 • KWW "Międzygminne Porozumienie Samorządowe" – 1 mandatów

Wybory samorządowe 2010 | edytuj kod

Wójt kadencji 2010–2014

 • Mirosław Żydek (PSL)

Radni kadencji 2010–2014

 1. Jerzy Jakubas (Kozubszczyzna), PSL
 2. Grzegorz Wertel (Marynin), KWW "Grzegorza Wertla"
 3. Stanisław Łukasiewicz (Konopnica), KWW "Przyjazna Gmina"
 4. Anna Gano-Gęca (Stasin), PIS
 5. Andrzej Duda (Motycz), PSL
 6. Stanisław Majczak (Motycz), PSL
 7. Dariusz Sobczak (Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak), PSL
 8. Marian Żydek (Radawiec Duży), PSL
 9. Tomasz Brodziak (Radawiec Duży), KWW "Porozumienie Gminne"
 10. Krzysztof Żydek (Pawlin, Radawczyk Drugi, Radawiec Mały), PSL
 11. Roman Rybacki (Uniszowice), KWW "Przyjazna Gmina"
 12. Witka Witold (Lipniak, Szerokie), PIS
 13. Piotr Gołębiowski (Tereszyn, Zemborzyce Tereszyńskie), PSL
 14. Paweł Wilczek (Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Wojciechowskie), PSL
 15. Ryszard Zalewski (Zemborzyce Podleśne), KWW "Porozumienie Gminne"
 • PSL – 8 mandatów
 • PIS – 2 mandaty
 • KWW "Porozumienie Gminne" – 2 mandaty
 • KWW "Przyjazna Gmina" – 2 mandaty
 • KWW "Grzegorza Wertla" – 1 mandat

Frekwencja gminy w wyborach | edytuj kod

Wójtowie Gminy Konopnica | edytuj kod

 • Mirosław Żydek (od 2006 r.)
 • Hieronim Gołofit (do 2006 r.)

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Bełżyce, Jastków, Lublin, Niedrzwica Duża, Wojciechów

Przypisy | edytuj kod

 1. a b http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Konopnica_lubelskie, w oparciu o dane GUS.
 2. a b Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2013-09-16].
 3. Gmina Konopnica (lubelskie) » mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia, przedszkola, statystyki, Polska w liczbach [dostęp 2020-04-15]  (pol.).
 4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 5. Postanowienie z 19 grudnia?/31 grudnia 1869, ogłoszone 1 stycznia?/13 stycznia 1870. Dziennik Praw, rok 1869, tom 69, nr 239, s. 465.
 6. Krótka statystyka gubernij Królestwa Polskiego obejmująca rozległość i ludność tychże gubernij oraz wykaz miast, osad i gmin (Przedruk uzupełniony ze Skorowidza do Dziennika Praw, wydanego w połowie 1870 r.). Warszawa 1870
 7. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 2
 8. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej – podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933.
 9. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
 10. Krzysztof Wojciechowski. Obwodnicą przez las. „Dzikie Życie”. 10/124, 2004. 
 11. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
 12. Bank Danych Regionalnych – Strona główna (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
 13. NID: Rejestr zabytków nieruchomych, województwo lubelskie. [dostęp 20 grudnia 2010].
 14. Wyniki wyborów samorządowych 2006
 15. Gdy emocje już opadną..., „Echo Konopnicy”, czerwiec – lipiec 2007 (2), UG Konopnica, s. 1 [dostęp 2013-09-17] .
 16. PKW Wybory prezydenckie w 2010 – gm. Konopnica
 17. PKW Wybory samorządowe w 2010 – gm. Konopnica
 18. PKW Wybory parlamentarne w 2011 – gm. Konopnica

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Konopnica (gmina w województwie lubelskim)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy