Krystyna Kujawińska Courtney


Krystyna Kujawińska Courtney w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krystyna Kujawińska Courtney - polska anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog, profesor nauk humanistycznych, pro-dziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej (2007-2015) oraz kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej[1] na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologii, Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w latach 2002–2015 była członkiem uczelnianego Senatu[2]. Posiada tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Polski.

W obszarze jej głównych zainteresowań badawczych są badania nad postacią i twórczością Williama Szekspira, w tym szczególnie jego recepcja w Polsce. Opublikowała także szereg prac z zakresu teorii literatury oraz feministycznej (gender) krytyki literackiej, jak również zagadnień związanych z problematyką brytyjską i krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Jest autorką około 10 książek oraz ponad 100 artykułów i esejów, drukowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Indiach, Japonii, Rosji i Ukrainie). Jej prace były tłumaczone na język niemiecki, grecki i ukraiński.

Spis treści

Dorobek naukowy | edytuj kod

Krystyna Kujawińska Courtney opracowała około 80 haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, w tym 11 wydrukowanych z nazwiskiem oraz dwa hasła do Shakespeare Encyclopaedia (red. Patricia Parker) w druku. Jej obszerny esej jest częścią The Cambridge World Shakespeare Encyclopedia (red. Bruce Smith, 2016), który ma się ukazać w formie internetowej[potrzebny przypis]. Od wielu lat jest polskim korespondentem World Shakespeare Bibliography, do której corocznie przygotowuje kwerendę obecności Szekspira w kulturze polskiej.

Była redaktorem Polskiej Bibliografii Szekspirowskiej 1980-2000 (Ossolineum, 2005). Pod jej redakcją ukazał się tom Stephen Greenblatt; Poetyka Kulturowa. Pisma Wybrane (2006). Z jej inicjatywy w 2000 r. powołany został periodyk International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, którego jest redaktorką naczelną. W 2004 na zaproszenie Profesor Yoshiko Kawachi podjęła współpracę redakcyjną czasopisma Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. Oba czasopisma, wydawane są corocznie w formie internetowej na platformie DE GRUYTER oraz w formie papierowej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdują się też na ministerialnej liście czasopism punktowanych[3].

Prowadziła szereg międzynarodowych projektów naukowych m.in. TEMPUS JEP 13492 “’European Studies” Modules in the Curriculum of the Institute of International Studies” (1998-2001), „Australian Multiculturalism to Poland and Beyond in the Perspective of European Integration” (2001-2002) „Revisiting the Renaissance: Poland and the Low Countries in Early Modern Europe – The Culture of Self-Deception”, (2009-2012), obecnie project SIME (“Shakespeare in the making of Europe”) oraz projekty finansowane w przeszłości przez Komitet Badań Naukowych, obecnie Narodowe Centrum Nauki, w tym dwa projekty promotorskie. Dzięki jej inicjatywie powstała przy Katedrze, którą prowadzi Pracownia Informacyjno-Badawcza „Studia Australijskie”], szczodrze wspomagana publikacjami dotowanymi przez Ambasadę Australii w Polsce oraz australijskie organizacje rządowe.

Była stypendystką Programu Fulbrighta, Folger Shakespeare Library, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Fundacji Batorego, Huntington Library i British Council. Przebywała na dłuższych oraz krótszych kontraktach zagranicznych oraz wygłaszała (za zaproszeniem) prelekcje zagranicą (m.in. University of Texas w Austin, USA, Queen’s University Belfast, Irlandia, Multicultural Centre, University of Towoomba, Australia, University of Kiel, Niemcy, Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania) oraz w Polsce.

Należy do ściśle międzynarodowego grona szekspirologów zapraszanych na konferencje poświęcone studiom szekspirowskim, które organizuje International Shakespeare Association (ISA). Dwukrotnie organizowała seminaria na konferencjach Shakespeare Association of America. W 2006 r. została zaproszona do zorganizowania sesji plenarnej na Ósmym Światowym Kongresie Szekspirowskim (World Shakespeare Congress), Queensland, Brisbane City Hall, Australia, a w 2011 r. była członkiem sesji panelowej na Dziewiątym Światowym Kongresie Szekspirowskim, Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy). Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez European Society for the Study of English) w Strasburgu, Turynie, Stambule. W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Studiów Szekspirowskich, funkcjonujące na Uniwersytecie Łódzkim[4].

Bieżąca działalność naukowa i badawcza | edytuj kod

Kujawińska uczestniczy w pracach wielu polskich i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, m.in. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego[5], Shakespeare Association of America, International Shakespeare Association, PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society, które przyznało jej w 2000 roku honorowe członkostwo, IAUPE (International Association of University Professors in English) za zaproszeniem oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE) i ESSE. Jest honorowym patronem International Shakespeare Centre, Universitatea de Vest din Timișoara, (Rumunia)[6]. Pracuje w zespołach redakcyjnych takich serii wydawniczych i periodyków jak m.in. Gender Studies (Rumunia); RuBriCa: Russian and British Cathedra Studies (Rosja); Studia Anglica Posnaniensia, (Polska); PROLEPSIS: The Heidelberg Review of English Studies, (Niemcy), Anglica. An International Journal of English Studies (Polska)[7][8][9][10].

Trzykrotnie współorganizowała seminaria na międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez European Society for the Study of English w Strasburgu, Turynie, Stambule. W 2012 r. z jej inicjatywy powstało Międzynarodowe Centrum Studiów Szekspirowskich, funkcjonujące na Uniwersytecie Łódzkim. W 2016 r. zorganizowała na Uniwersytecie Łódzkim wraz z ISSEI (International Society for the Study of European Ideas) międzynarodową konferencje tej organizacji. Wraz z Prof. Grace Ioppolo zorganizowała i prowadziła sekcje (seminaria i wykład) poświęconą Szekspirowi na międzynarodowej konferencji IAUPE (International Society of University Professors in English) w King’s College, University of London (2016)[11]. Z kolei w latach 2013–2016 brała czynny udział w projekcie SIME (Shakespeare in the Making of Europe).

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

Kujawińska za swoją pracę naukową oraz dydaktyczną otrzymała szereg wyróżnień, m.in. nagrody naukowe i dydaktyczne. Wśród nich są między innymi:

 • Zespołowa Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – Kierownictwo Zespołu (2012, 2008);
 • Indywidualna Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe (2014, 2011, 2003, 2001);
 • Złoty Medal za długoletnią służbę (2010);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009);
 • Medal Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwu i Nauce”, (2007);
 • Złoty Krzyż Zasługi (2003);
 • Medal, honorowe członkostwo PHI BETA DELTA – International Scholars’ Society przyznany przez Kapitułę tej organizacji na Uniwersytecie Central Missouri State University, USA (2000);

Lista prac (wybrane) | edytuj kod

MONOGRAFIE:

 • Ira Aldridge (1807-1867): Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego, (1807-1867): Kraków: UNIVERSITAS, 2009.
 • Królestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.
 • „Th'Interpretation of Time”: The Dramaturgy of Shakespeare's Roman Plays. Victoria: The University of Victoria ELS Monograph Series, 1993.
 • Przedruk “Julius Caesar: Character Studies.” Shakespearean Criticism: Criticism of William Shakespeare’s Plays and Poetry, from the First Published Appraisals to Current Evaluations. Micheal L. LaBlanc, ed., Farmington Hills.MI: Thomson and Gale, 2003. tom 74.
 • Stephen Greenblatt; Poetyka Kulturowa. Pisma Wybrane, Kraków: Universitas: Seria: “Horyzonty nowoczesności: teoria-literatura-kultura”, 2006.
 • No Other But a Woman’s Reason”: Women on Shakespeare. Towards Commemorating the 450th Anniversary of Shakespeare’s Birth. (z Izabella Penier I Katarzyna Kwapisz Williams). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
 • The Post-Marked World: Theory and Practice in the 21st Century (with Izabella Penier and Sumit Chakrabarti. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • Kultura spod znaku gender (Culture under the Sign of Gender) (z Monika Sosnowska,) Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Historyczno-Filozoficzny, 2013.
 • European Culture in Diversity (z Maria Łukowska i Evanem Williams) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2011.
 • Ira Aldridge 1807-1867 The Great Shakespeare an Tragedian. On the Bicentennial Anniversary of His Birth. (z Maria Łukowska). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009.
 • Multiculturalism At the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice. (z Maria Łukowska). Łódź: Łódź University Press, 2007.
 • Shakespeare’s Local Habitations. (z R.S. White’em). Łódź: Łódź University Press, 2007
 • The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century (z Johnem Mercerem). Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2003.
 • In Deserts, Bush, Forests and Gardens: Meetings With Aboriginal and Popua Culture (z Bronisława Kopczyńska-Jaworska i Anna Nadolska-Styczyńska). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2003.
 • Civilisation of Integrated Europe: Studies in Cultural Perspectives (z Johnem Beynonem). Lodz: University of Lodz Press, 2001.
 • The Role of Britain in the Modern World. (z Ryszardem Machnikowskim) Lodz: The University of Lodz Press, 1999.
 • Some Renaissance / Early Modern Topoii in the Twenty First Century.  (z  Grzegorzem Zinkiewiczem) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 • Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin (z Monika Sosnowska) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

WYWIADY:

 • Всесвітнє значення Шекспіра, на мою думку, зумовлене його гуманізмом” Przeprowadził Дмитро Дроздовський, przekład z angielskiego Михайло Калініченко, VseSvit– Review of World Literature, w dziale “Шекспірознавчий дискурс: Літературознавство” 9/10 (969-970), 2009: 186-191 oraz dostępny on-line (Ukraina);
 • Ira Aldridge: The Negro Tragedian” BBC RADIO 4. Premiera: 8 października 2009, godz. 11.30-12.00 prowadzenie audycji: Kwame Kwei-Armah. Wywiad emitowany był czterokrotnie na antenie BBC RADIO 4. Pani Prof. Krystyna Kujawińska Courtney była jedną z dwóch osób, z którymi przeprowadzono wywiad. Drugą był Prof. Bernth Lindfors. (Wielka Brytania)
 • W dniu 13 sierpnia 2013 r. NDTV – Polish TV, New York (USA) przeprowadziła wywiad (wersja on-line) z Panią Prof. zw. dr hab. Krystyną Kujawińska-Courtney na temat jej publikacji i badań naukowych.

Przypisy | edytuj kod

 1. Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, studiabrytyjskie.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-22] .
 2. Senat UŁ, uni-beta.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11] .
 3. Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH, 12 kwietnia 2016 [dostęp 2016-04-12] .
 4. MCBS, shakespearecentre.uni.lodz.pl [dostęp 2016-04-11] .
 5. Administrator, Wydział I - Wydział Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii, www.ltn.lodz.pl [dostęp 2016-04-12] .
 6. International Shakespeare Centre, litere.uvt.ro [dostęp 2016-04-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-08-27] .
 7. Gender Studies, www.degruyter.com [dostęp 2016-04-12] .
 8. Editorial board | Studia Anglica Posnaniensia, wa.amu.edu.pl [dostęp 2016-04-12] .
 9. ChristinaCh. Huber ChristinaCh., (( prolepsis >>, www.rzuser.uni-heidelberg.de [dostęp 2016-04-12] .
 10. JacekJ. Nadolny JacekJ., Advisory board | Anglica - University of Warsaw, www.anglica.ia.uw.edu.pl [dostęp 2016-04-12] .
 11. https://www.ies.sas.ac.uk/sites/default/files/files/events/conferences/IAUPE/IAUPE%20Programme.pdf, 3 lipca 2017 .goły link w tytule
Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Krystyna Kujawińska Courtney" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy