Krzysztof Jerzy Filipiak


Krzysztof Jerzy Filipiak w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krzysztof J. Filipiak (ur. 28 lutego 1972 w Poznaniu) – polski lekarz, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie kardiologii, interny, hipertensjologii i farmakologii klinicznej[1], były prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[2], Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[3], były prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego[4].

Spis treści

Praca zawodowa, naukowa, wykształcenie | edytuj kod

„Drzewo genealogiczne” przedstawiające Warszawską Akademicką Szkołę Kardiologii, wywodzącą się od prof. Zdzisława Askanasa (opiekunowie habilitacji) – koncepcja graficzna i opracowanie – Krzysztof J. Filipiak

Rozwój naukowy | edytuj kod

Absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie (matura 1991). W okresie nauki w liceum był finalistą Olimpiady Polonistycznej[5]. Studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1997, zdobywając wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w okresie studiów – Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego[1][6].

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał z wyróżnieniem w 2000 w Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie napisanej pod kierunkiem Bożeny Tachalskiej-Kryńskiej rozprawy pt. Ocena wybranych parametrów odczynu zapalnego i alergicznego w terapii ostrej niewydolności wieńcowej u osób poniżej 60. roku życia[1][7].

W 2005 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych w warunkach polskiego wieloprofilowego szpitala klinicznego – prospektywna obserwacja śmiertelności krótko i długoterminowej[1].

W 2008 zatrudniony na stanowisko profesora nadzwyczajnego w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, tytuł naukowy profesora otrzymał 2009[1]. W chwili mianowania był najmłodszym polskim profesorem kardiologii i jednym z najmłodszych profesorów nauk medycznych w Polsce. Od 2017 roku profesor zwyczajny.[6]

Odbył staże naukowe i praktyki kliniczne w ośrodkach uniwersyteckich Amsterdamu, Utrechtu, Rio de Janeiro, Mediolanu, Sofii i Genewy, posiada tytuł visiting professor uniwersytetu w Niszu, w Serbii[6].

Specjalizacje lekarskie | edytuj kod

 • choroby wewnętrzne (2004, z wynikiem celującym)
 • kardiologia (2007)
 • hipertensjologia (2007)
 • farmakologia kliniczna (2013, nagroda Ministra Zdrowia za najlepiej zdany egzamin w tej sesji)[1][6]

Warszawski Uniwersytet Medyczny | edytuj kod

Przedstawiciel Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej wywodzącej się od prof. Zdzisława Askanasa (1910–1974)[8]. Genealogię samodzielnych pracowników naukowych tej Szkoły przedstawiono na rycinie. Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), od 1998 lekarz w I Katedrze i Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, ul. Banacha w Warszawie. W latach 1997–2013 wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie[6].

W latach 2006–2016 członek Komisji Bioetycznej WUM. W latach 2005–2012 Przewodniczący Rady Pedagogicznej V. roku studiów lekarskich I Wydziału Lekarskiego, 2008–2016 Członek Senackiej Komisji Nauki WUM[6].

W latach 2012–2016 Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[6][9].

W latach 2016–2019 prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[2]. Od 2019 – pierwszy przewodniczący i organizator Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w WUM.

Dorobek w zakresie opieki naukowej i klinicznej | edytuj kod

Promotor 22 doktoratów, w tym 10 z wyróżnieniem, opiekun 6 habilitacji, opiekun 12 specjalizacji z kardiologii i 7 z chorób wewnętrznych; recenzent 53 prac doktorskich, 19 habilitacji, 11 wniosków profesorskich[1].

Działalność w towarzystwach i radach naukowych | edytuj kod

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne | edytuj kod

W latach 2007–2009 Przewodniczący Klubu 30 – Klubu Młodych Kardiologów PTK[6][10]. W 2010 został współzałożycielem i pierwszym Prezesem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK.

Były członek Zarządu Głównego (2007–2011) i Skarbnik (2009–2011) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Naukowego Kongresów PTK[11].

W latach 2012–2018 redaktor naczelny oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Kardiologii Polskiej (IF 1,341)[12]. Od 2018 Executive Editor w piśmie Cardiology Journal (IF 1,743)[13].

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne | edytuj kod

Od 2009 posiada tytuł FESC – Fellow of ESC, przyznawany kardiologom, którzy wykazali się wybitnymi dokonaniami klinicznymi, badawczymi, organizacyjnymi lub edukacyjnymi na terenie Europy.

Jest członkiem Grupy Roboczej Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej oraz Grupy Roboczej Ostrej Opieki Kardiologicznej ESC[14].

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego | edytuj kod

Członek Zarządu Głównego od 2010, w latach 2012 – 2014 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Prezes-Elekt w latach 2016–2018, Prezes w latach 2018–2020[4][6][15].

Inne | edytuj kod

W latach 2002–2014 sekretarz Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii przy konsultancie krajowym w dziedzinie kardiologii[6]. Od 2016 pełni funkcję Gubernatora International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy w Polsce[16], od 2016 jest również Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie[17].

Publikacje, monografie, nagrody naukowe | edytuj kod

Autor lub współautor ponad 400 publikacji z zakresu medycyny, z tego ponad 300 indeksowanych w bazie PubMed MEDLINE[18]; wg Google Scholar (stan na 27 października 2020): 5615 cytowań, Hirsch index = 34; i-10 index = 135[19].

Autor i współautor ponad 100 rozdziałów w podręcznikach naukowych; współredaktor:

 • Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron, Opolski G, Filipiak KJ, red., 2000[20];
 • Statyny – zarys farmakologii klinicznej, Filipiak KJ, Opolski G, red., 2001[21];
 • Ostre Zespoły Wieńcowe, Opolski G, Filipiak KJ, Poloński L, red., 2002[22];
 • Leki przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych, Dudek D, Filipiak KJ, Stępińska J, red., 2006[23].
 • Hipertensjoonkologia. Nadciśnienie tętnicze w chorobie nowotworowej, Filipiak KJ, Szymański FM, Szmit S, red. 2018

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

 • Laureat Jagiellonian Medical Research Centre Young Researcher Award 2001
 • Laureat Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2003, 2006
 • Laureat Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia 2003
 • Wielokrotny laureat Nagród Naukowych, Dydaktycznych i Organizacyjnych JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[6]

Najważniejsze publikacje, wg cytowań[19] | edytuj kod

 1. Mean platelet volume on admission predicts impaired reperfusion and long-term mortality in acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Huczek Z, Kochman J, Filipiak KJ, Horszczaruk GJ, Grabowski M, Piatkowski R, Wilczynska J, Zielinski A, Meier B, Opolski G. J Am Coll Cardiol. 2005 Jul 19;46(2):284-90[24].
 2. Interindividual variability in the response to oral antiplatelet drugs: a position paper of the Working Group on antiplatelet drugs resistance appointed by the Section of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, endorsed by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology. Kuliczkowski W, Witkowski A, Polonski L, Watala C, Filipiak KJ, Budaj A, Golanski J, Sitkiewicz D, Pregowski J, Gorski J, Zembala M, Opolski G, Huber K, Arnesen H, Kristensen SD, De Caterina R. Eur Heart J. 2009 Feb;30(4):426-35. doi: 10.1093/eurheartj/ehn562[25].
 3. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO Study Investigators. JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9. doi: 10.1016/j.jchf.2014.06.008. Epub 2014 Oct 1[26]
 4. Coexisting polymorphisms of P2Y12 and CYP2C19 genes as a risk factor for persistent platelet activation with clopidogrel. Malek LA, Kisiel B, Spiewak M, Grabowski M, Filipiak KJ, Kostrzewa G, Huczek Z, Ploski R, Opolski G. Circ J. 2008 Jul;72(7):1165-9[27].
 5. Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term death but also angiographic success of procedure in patients with acute ST-elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Huczek Z, Horszczaruk GJ, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Am Heart J. 2004 Oct;148(4):655-62[28]
 6. Tryptase levels in patients after acute coronary syndromes: the potential new marker of an unstable plaque? Filipiak KJ, Tarchalska-Krynska B, Opolski G, Rdzanek A, Kochman J, Kosior DA, Czlonkowski A. Clin Cardiol. 2003 Aug;26(8):366-72[29]
 7. Relation of proinflammatory activity of epicardial adipose tissue to the occurrence of atrial fibrillation. Mazurek T, Kiliszek M, Kobylecka M, Skubisz-Głuchowska J, Kochman J, Filipiak KJ, Królicki L, Opolski G. Am J Cardiol. 2014 May 1;113(9):1505-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2014.02.005. Epub 2014 Feb 11[30]
 8. Baseline platelet size is increased in patients with acute coronary syndromes developing early stent thrombosis and predicts future residual platelet reactivity. A case-control study. Huczek Z, Filipiak KJ, Kochman J, Michalak M, Roik M, Piatkowski R, Grabowski M, Postula M, Opolski G. Thromb Res. 2010 May;125(5):406-12. doi: 10.1016/j.thromres.2009.09.003. Epub 2009 Sep 27[31].
 9. Admission B-type natriuretic peptide assessment improves early risk stratification by Killip classes and TIMI risk score in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Grabowski M, Filipiak KJ, Malek LA, Karpinski G, Huczek Z, Stolarz P, Spiewak M, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Int J Cardiol. 2007 Feb 14;115(3):386-90[32]
 10. Paroxysmal atrial fibrillation following marijuana intoxication: a two-case report of possible association. Kosior DA, Filipiak KJ, Stolarz P, Opolski G. Int J Cardiol. 2001 Apr;78(2):183-4[33]

Zainteresowania | edytuj kod

Naukowe – medyczne | edytuj kod

 • dyslipidemie
 • ostre zespoły wieńcowe
 • niewydolność serca
 • stabilna choroba wieńcowa
 • farmakoterapia sercowo-naczyniowa
 • EBM,
 • płytki, leczenie przeciwkrzepliwe, leczenie przeciwpłytkowe

Pozamedyczne | edytuj kod

 • Muzyka, historia sztuki i malarstwa, turystyka zagraniczna
 • Prawa człowieka (absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka[6])

Nagroda prof. Krzysztofa J. Filipiaka | edytuj kod

Nagroda ufundowana przez prof. Krzysztofa J. Filipiaka dla najlepszego Batoraka – Medyka, który z najlepszym wynikiem uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagroda wręczana jest od 2011 roku w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, co roku w Święto Szkoły. Wśród laureatów: Piotr Gajewski (2011), Grzegorz Rak (2012), Kamil Ludwiniak (2013), Julia Woynarowska (2014), Adrianna Szypulska (2015), Oliwia Niżnik (2016), Monika Stradczuk (2017), Ignacy Sterliński (2018)[34].

Odznaczenia | edytuj kod

9 października 2009 za zasługi dla rozwoju nauk medycznych został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[35].

W 2013 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi[2][36], w 2016 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej[37], jest również uhonorowany najwyższym medalem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Medalem im. Tytusa Chałubińskiego(2013)[6].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g Prof. Krzysztof Jerzy Filipiak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-10-15] .
 2. a b c Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. wum.edu.pl. [dostęp 2017-10-16].
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl [dostęp 2019-08-10] .
 4. a b Serwis Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. nadcisnienietetnicze.pl. [dostęp 2018-10-16].
 5. Nagroda prof. Filipiaka, www.batory.edu.pl [dostęp 2018-10-15]  (ang.).
 6. a b c d e f g h i j k l m Krzysztof J.K.J. Filipiak Krzysztof J.K.J., Curriculum vitae - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, 15 marca 2016 .
 7. Krzysztof Jerzy Filipiak: Szkoła kardiologiczna Zdzisława Askanasa. podyplomie.pl, wrzesień 2009. [dostęp 2018-12-19].
 8. Krzysztof J.K.J. Filipiak Krzysztof J.K.J., Szkoła kardiologiczna Zdzisława Askanasa, 1 września 2009 .
 9. Biuro PrasoweB.P. WUM Biuro PrasoweB.P., Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl [dostęp 2018-10-15]  (pol.).
 10. Osiągnięcia Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cardiology.wum.edu.pl [dostęp 2018-10-15]  (pol.).
 11. Strategia i zmiany w PTK w latach 2009–2011, www.ptkardio.pl [dostęp 2018-10-15]  (pol.).
 12. Relacja z IV Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011–2013, www.ptkardio.pl [dostęp 2018-10-16]  (pol.).
 13. Editorial Advisory Board, journals.viamedica.pl [dostęp 2019-08-10] .
 14. Krzysztof J Filipiak, „touchCARDIO” [dostęp 2018-10-16]  (ang.).
 15. SELF.pl | www.mediaself.pl | mediaSELF Sp. z o.o., Serwis Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – Serwis PTNT – PTNT – O PTNT – Zarząd PTNT, nadcisnienietetnicze.pl [dostęp 2018-10-16] .
 16. Krzysztof Filipiak, MD, PhD – ISCP, www.iscpcardio.org [dostęp 2018-10-16]  (ang.).
 17. Rada Naukowa Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, spartanska.pl [dostęp 2018-10-16]  (pol.).
 18. Filipiak Krzysztof [Author] - Search Results, PubMed [dostęp 2020-07-05]  (ang.).
 19. a b Krzysztof J. Filipiak – Cytowania w Google Scholar, scholar.google.pl [dostęp 2019-08-03] .
 20. Opolski i inni, Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron, Wrocław: Urban & Partner, 2000, ISBN 83-87944-71-8, OCLC 751162657 [dostęp 2018-10-16] .
 21. Filipiak i inni, Statyny : zarys farmakologii klinicznej, Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 2001, ISBN 83-914984-2-5, OCLC 750720788 [dostęp 2018-10-16] .
 22. Grzegorz.G. Opolski Grzegorz.G., Ostre zespoły wieńcowe, Wrocław: Urban & Partner, 2003, ISBN 978-83-87944-43-8, OCLC 60500495 [dostęp 2018-10-16] .
 23. Filipiak i inni, Ostry zespół wieńcowy : jak leczyć skuteczniej i szybciej? : doustne leki przeciwpłytkowe, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, [cop. 2006], ISBN 83-89825-55-4, OCLC 749515228 [dostęp 2018-10-16] .
 24. ZenonZ. Huczek ZenonZ. i inni, Mean Platelet Volume on Admission Predicts Impaired Reperfusion and Long-Term Mortality in Acute Myocardial Infarction Treated With Primary Percutaneous Coronary Intervention, „Journal of the American College of Cardiology”, 46 (2), 2005, s. 284–290, DOI10.1016/j.jacc.2005.03.065, ISSN 0735-1097, PMID16022956 [dostęp 2018-10-16] .
 25. W.W. Kuliczkowski W.W. i inni, Interindividual variability in the response to oral antiplatelet drugs: a position paper of the Working Group on antiplatelet drugs resistance appointed by the Section of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, endorsed by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology, „European Heart Journal”, 30 (4), 2008, s. 426–435, DOI10.1093/eurheartj/ehn562, ISSN 0195-668X, PMID19174428 [dostęp 2018-10-16]  (ang.).
 26. Svend A.S.A. Mortensen Svend A.S.A. i inni, The Effect of Coenzyme Q 10 on Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure, „JACC: Heart Failure”, 2 (6), 2014, s. 641–649, DOI10.1016/j.jchf.2014.06.008, ISSN 2213-1779, PMID25282031 [dostęp 2018-10-16] .
 27. LA. Malek, B. Kisiel, M. Spiewak, M. Grabowski i inni. Coexisting polymorphisms of P2Y12 and CYP2C19 genes as a risk factor for persistent platelet activation with clopidogrel.. „Circ J”. 72 (7), s. 1165-9, Jul 2008. PMID: 18577829
 28. MarcinM. Grabowski MarcinM. i inni, Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term death but also angiographic success of procedure in patients with acute ST-elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty, „American Heart Journal”, 148 (4), 2004, s. 655–662, DOI10.1016/j.ahj.2004.04.023, ISSN 0002-8703, PMID15459597 [dostęp 2018-10-16] .
 29. Krzysztof J.K.J. Filipiak Krzysztof J.K.J. i inni, Tryptase levels in patients after acute coronary syndromes: The potential new marker of an unstable plaque?, „Clinical Cardiology”, 26 (8), 2003, s. 366–372, DOI10.1002/clc.4950260804, ISSN 0160-9289, PMID12918638 [dostęp 2018-10-16]  (ang.).
 30. TomaszT. Mazurek TomaszT. i inni, Relation of Proinflammatory Activity of Epicardial Adipose Tissue to the Occurrence of Atrial Fibrillation, „The American Journal of Cardiology”, 113 (9), 2014, s. 1505–1508, DOI10.1016/j.amjcard.2014.02.005, ISSN 0002-9149, PMID24656480 [dostęp 2018-10-16] .
 31. ZenonZ. Huczek ZenonZ. i inni, Baseline platelet size is increased in patients with acute coronary syndromes developing early stent thrombosis and predicts future residual platelet reactivity. A case-control study, „Thrombosis Research”, 125 (5), 2010, s. 406–412, DOI10.1016/j.thromres.2009.09.003, ISSN 0049-3848, PMID19786298 [dostęp 2018-10-16] .
 32. MarcinM. Grabowski MarcinM. i inni, Admission B-type natriuretic peptide assessment improves early risk stratification by Killip classes and TIMI risk score in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty, „International Journal of Cardiology”, 115 (3), 2007, s. 386–390, DOI10.1016/j.ijcard.2006.04.038, ISSN 0167-5273, PMID16860415 [dostęp 2018-10-16] .
 33. D.A.D.A. Kosior D.A.D.A. i inni, Paroxysmal atrial fibrillation following marijuana intoxication: a two-case report of possible association, „International Journal of Cardiology”, 78 (2), 2001, s. 183–184, ISSN 0167-5273, PMID11398765 [dostęp 2018-10-16] .
 34. Nagroda prof. Filipiaka, www.batory.edu.pl [dostęp 2019-08-10] .
 35. Odznaczenia zasłużonych dla Uniwersytetu Medycznego (pkt 19.) – prezydent.pl – 09-10-2009.
 36. M.P. z 2014 r. poz. 340
 37. Medale Komisji Edukacji Narodowej – WUM, www.wum.edu.pl [dostęp 2018-12-26] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Krzysztof Jerzy Filipiak" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy