Legitymacja (dokument)


Legitymacja (dokument) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legitymacja (z łac. legitimus – prawny, legalny, prawowity) – dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz w zależności od podmiotu wydającego: miejsce pracy, zawód, przynależność do organizacji, ewentualnie również określone uprawnienia (np. zniżki). Legitymacja może potwierdzać również otrzymany order, odznaczenie lub wyróżnienie. Termin wprowadzony do języka polskiego z niemieckiego słowa legitimation[1]. Dokument tego typu może funkcjonować również pod innymi nazwami (np. książeczka, karta)[2].

Spis treści

Legitymacje w Polsce | edytuj kod

W Polsce legitymacje wydawane są na podstawie przepisów państwowych (ustaw i rozporządzeń), przez partie polityczne i stowarzyszenia (na podstawie ich statutów i przepisów wewnętrznych) oraz niektórych pracodawców (np. redakcje prasowe).

Przykładowymi legitymacjami są:

Wzór legitymacji związanej z nadaniem orderu lub odznaczenia określa rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów[8].

Przykładowymi legitymacjami wydawanymi przez stowarzyszenia są:

Forma legitymacji | edytuj kod

Legitymacja może mieć formę papierowej książeczki, czasami w twardej oprawie pokrytej płótnem, skajem lub skórą, albo plastikowej karty z wbudowanym chipem lub bez. Często zawiera wydrukowane lub wklejone zdjęcie posiadacza tzw. zdjęcie legitymacyjne (portretowe), na którym umieszcza się okrągłą pieczęć. Legitymacja może być wydawana bezterminowo lub z określonym terminem ważności, czasami przedłużanym stosowną adnotacją, wklejeniem znaczka lub hologramu.

Galeria | edytuj kod


Przypisy | edytuj kod

 1. JerzyJ. Bralczyk JerzyJ., Między słowami. Legitymację poproszę, „Gazeta Wyborcza”, 9 stycznia 2016, ISSN 0860-908X .
 2. np. Związek Harcerstwa Polskiego wystawia swoim członkom legitymacje zucha, książeczki harcerskie, książeczki instruktorskie oraz karty członkowskie
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189, poz. 1393)
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r. nr 90, poz. 806)
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2002 r. nr 90, poz. 805)
 8. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. nr 277, poz. 2743)
 9. Legitymacje Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 10. Zarządzenie Nr 8/2001 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości składek członkowskich, wpisowego i opłaty za legitymacje w roku 2002, przedłużenia ważności dotychczasowej legitymacji członka zwyczajnego PTTK i karty rabatowej PTTK oraz ustanowienia okresu przejściowego dla wprowadzenia w życie nowej legitymacji członka PTTK będącej jednocześnie kartą rabatową PTTK
 11. Legitymacje Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Legitymacja (dokument)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy