Ludwin (gmina)


Na mapach: 51°20′N 22°54′E/51,333333 22,900000

Ludwin (gmina) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludwin (hist. gmina Łęczna) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łęczyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie lubelskim.

Siedziba gminy to Ludwin.

Według danych z 30 czerwca 2004[2] gminę zamieszkiwało 4981 osób, zaś w 2018 już 5584.

Spis treści

Ochrona przyrody | edytuj kod

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno chroniący zbiorowiska roślinności wodnej i torfowiskowej[3].

Struktura powierzchni | edytuj kod

Według danych z roku 2002[4] gmina Ludwin ma obszar 120,51 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 14%

Z kolei według danych z roku 2018[5] gmina zajmuje powierzchnię 122,2 km².

Gmina stanowi 19,2% powierzchni i zamieszkuje ją 9,7% ludności powiatu.

Demografia | edytuj kod

Dane z 30 czerwca 2004[2]:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Ludwin w 2014 roku[1].


Budżet | edytuj kod

Historia | edytuj kod

Gmina Ludwin w wieku XIX należała do sądu gminnego okręgu IV w Zezulinie, stacja pocztowa w Łęcznej, obszar gminy wynosi 25314 morg, ludność 4288 (1867 r.). W skład gminy wchodzą: Dratów, Godziębów folwark, Grądy, Kaniwola, Karolin, Krzczeń osada Ludwin, Łysy grąd, Piaseczno, Rospłucie, Podzamcze, Skarbin, Stasin, Stara-Wieś, Szczecin, Witaniew, Zezulin, Ziółków.

W 1901 r. osadnicy niemieccy założyli kolonie: Dratowski Las I, II i III.

Według spisu z roku 1921 nazwę Ludwin posiadał folwark, wieś i kolonia. Ludwin wieś i kolonia odnotowano w 1952 r.

W 1928 r.[6] gmina Ludwin zajmowała 24 068 mórg, w tym 17 381 mórg stanowiła ziemia orna, 4 100- łąki i pastwiska, 1 002 - nieużytków, 591 - lasy, zaś 326 stanowiły pokłady torfu. Gmina była słynna z pszczelarstwa- na jej terenie znajdowało się 722 ule, z czego 256 należących do większych gospodarstw.

W gminie nie znajdowały się wówczas żadne zabytki architektoniczne i historyczne.

Na terenie gminy panowała różnorodność religijna- w Rogóźnie znajdował się kościół rzymskokatolicki (istnieje do dzisiaj, p.w. św. Wawrzyńca), w kol. Zezulin "A"- dom modlitwy baptystów, w koloniach Kobyłki i Rozpłucze (ob. Rozpłucie) domy modlitwy ewangelicko-augsburskie, zaś w Dratowie, istniejąca do dzisiaj, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja.

Budynki przemysłowe w gminie w 1928 r.:

 • 1 młyn motorowy (Rozkopaczów);
 • 2 młyny wodne (Ziółków i folw. Podzamcze);
 • 8 wiatraków;
 • 3 olejarnie (Zezulin i kol. Zezulin "A");

Liczba rzemieślników wedle zawodu w 1928 r.:

 • 17 cieśli;
 • 15 kowali;
 • 9 szewców;
 • 6 murarzy;
 • 6 kołodziejów;
 • 3 krawców;
 • 3 koszykarzy;
 • 2 bednarzy;
 • 1 rymarz;
 • 1 tkacz;
 • 1 ślusarz.

Łącznie było ich 61. Stan przemysłu i rękodzielnictwa określano jako średni. Handel (sklepy z artykułami pierwszej potrzeby) był równo podzielony między ludność polską a żydowską.

Liczba mieszkańców wynosiła 9 776.

Ówczesny podział administracyjny:

 1. Rozkopaczów - ob. gm. Ostrów Lubelski.
 2. Dratów
 3. Krzczeń
 4. Witaniów - ob. gm. Łęczna.
 5. Ziółków - ob. gm. Spiczyn.
 6. Wólka Nowa - ob. gm. Spiczyn.
 7. Zezulin
 8. Kaniwola
 9. Ludwin
 10. Wólka Stara - ob. gm. Ostrów Lubelski.
 11. Starawieś (pisownia oryginalna) [Stara Wieś] - ob. gm. Łęczna.
 12. Grondy (pisownia oryginalna)
 13. Rudka Kijańska - ob. gm. Ostrów Lubelski.
 14. Posiołek Łęczna
 15. Kol. Czarnylas [Czarny Las]
 16. Kol. Dratów nr 3 cz. I
 17. Kol. Dratów nr 3 cz. II
 18. Kol. Godziembów
 19. Kol. Grondy [Grądy]
 20. Kol. Kociowa Góra [Kocia Góra]
 21. Kol. Kobyłki
 22. Kol. Ostrówek
 23. Kol. Piaseczno
 24. Kol. Karolin - ob. gm. Łęczna.
 25. Kol. Rozpłucie "A"
 26. Kol. Rozpłucie Grabów
 27. Kol. Radzic nr 1
 28. Kol. Radzic nr 2
 29. Kol. Ludwin
 30. Kol. Łukcze
 31. Kol. Przymuszew
 32. Kol. Rogóźno
 33. Kol. Uciekajka
 34. Kol. Zezulin "A"
 35. Kol. Zezulin "B"
 36. Kol. Żydowszczyzna - ob. obrzeża Kaniwoli, przy drodze na Nadrybie Ukazowe
 37. Kol. Żóraw
 38. Kol. Rudka Kijańska - ob. gm. Ostrów Lubelski.
 39. Folw. Ludwin
 40. Folw. Ludwinek
 41. Folw. Podzamcze - ob. gm. Łęczna.

Edukacja | edytuj kod

Szkoły w Gminie Ludwin | edytuj kod

Istniejące obecnie | edytuj kod

 • Zespół Szkół nr 1 w Ludwinie[7], w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego "Jeszcze Polska nie zginęła", oraz Przedszkole Publiczne (d. Zbiorcza Szkoła Gminna w Ludwinie);
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie[8];
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie[9] (od 1945, d. Zbiorcza Szkoła Gminna w Piasecznie);
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie[10], istniała już przed 1906 rokiem;
 • Gimnazjum Publiczne w Ludwinie[11];
 • Zespół Szkół w Ludwinie[12], w skład którego wchodzą: Technikum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Szkoły zlikwidowane | edytuj kod

 • Szkoła Podstawowa w Kobyłkach (do 1974 r.)[13];
 • Szkoła Podstawowa w Dratowie-Kolonii;
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (do lat 40.);
 • Szkoła Podstawowa w Jagodnie (filia piaseczyńskiej, zlikwidowana w latach 90 );
 • Szkoła Podstawowa w Rozpłuciu I (do 1955 r., potem filia piaseczyńskiej), później znajdowała się tu poczta i siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.
 • Szkoła Podstawowa w Rogóźnie (filia piaseczyńskiej od lat 60.);
 • Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Ludwinie (1966-1972)[14];
 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Ludwinie (1972-?);
 • Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących (1977-?);
 • Liceum Rolnicze w Ludwinie (1990-1999);
 • Zespół Szkół Rolniczych w Ludwinie (1991-2003);
 • Liceum Agrobiznesu w Ludwinie (1997-?).

Kultura | edytuj kod

Kulturą w gminie Ludwin zajmują się statutowo gminne jednostki organizacyjne:

 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie[15];
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie[16].

Odbywają się cyklicznie święta i imprezy okolicznościowe, takie jak:

 • Dni Zezulina[17];
 • Ludwin- Przystań Smaku i Kultury - Święto Chleba i Makaronu z Ludwina[18][19] (dawniej Święto Chleba i Makaronu z Ludwina)[20].
 • Tłusty Czwartek[21];
 • Pożegnanie Lata[22];
 • Wyścig kolarski "Polne Kryterium Kolarskie o Grono Jarzębiny"[23] (od 2000 r.).
 • Dożynki gminne (w 2018 r. powiatowe)[24]

Transport | edytuj kod

Przez Gminę przechodzą następujące drogi wojewódzkie:

Transport pasażerski realizowanym jest przez prywatnych przewoźników mikrobusowych- Gmina posiada połączenia z Lublinem, Łęczną, Ostrowem Lubelskim, a także z Sosnowicą. Niestety, liczba połączeń cały czas maleje.

Wójtowie Gminy Ludwin | edytuj kod

 • ? - 1918: Ludwik Puszczyk, aresztowany w 1918 r. przez władze austro-węgierskie[25]
 • 1918 - 1926: Józef Bakun, pierwszy Wójt Gminy Ludwin po odzyskaniu niepodległości, w 1926 r. zamordowany.
 • N.N.
 • 1939 - 1944: Andrzej Sadowy[13][26] z nadania niemieckiego, za morderstwa na ludności cywilnej skazany w 1947 r. na karę śmierci, wyrok wykonano[26].
 • N.N.
 • 1990 - 2010: Zygmunt M. Ogórek[27]
 • 2010 - ... : Andrzej M. Chabros[28]

Sołectwa | edytuj kod

W Gminie Ludwin znajduje się 21 sołectw, są to:

Czarny Las, Kaniwola, Piaseczno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie, Jagodno, Rogóźno, Ludwin, Ludwin-Kolonia, Grądy, Zezulin Drugi, Zezulin Pierwszy, Zezulin Niższy, Radzic Stary, Kocia Góra, Dąbrowa, Dratów, Kobyłki, Uciekajka, Krzczeń, Dratów Kolonia.

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Cyców, Łęczna, Ostrów Lubelski, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Gmina Ludwin w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-14]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. a b Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
 3. Rejestr rezerwatów przyrody województwa lubelskiego, RDOŚ Lublin stan na 4 czerwca 2012. [dostęp 23-02-2014].
 4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 5. Gmina Ludwin w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 6. Śliwina i inni, Ziemia Lubartowska : szkic monograficzny, ilustrowany, 1928 [dostęp 2018-09-24]  (ang.).
 7. Szkolnastrona.pl, Zespół Szkół Nr1 w Ludwinie: Szkoła Podstawowa im. Zgrupowania Partyzanckiego "Jeszcze Polska nie zginęła" w Ludwinie i Przedszkole Publiczne w Ludwinie, zs1ludwin.szkolnastrona.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 8. Szkolnastrona.pl, Strona szkoły podstawowej w Zezulinie, spzezulin.szkolnastrona.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 9. SP Piaseczno, www.piaseczno.ugu.pl [dostęp 2018-08-30] .
 10. Strona główna - Szkoła Podstawowa w Dratowie im. Jana Brzechwy, spdratow.szkolna.net [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 11. Oficjalna Strona Gimnazjum Publicznego w Ludwinie, www.gpludwin.edu.pl [dostęp 2018-08-30] .
 12. Oficjalna strona Zespołu Szkół w Ludwinie, www.zsludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 13. a b O szkole - Szkoła Podstawowa w Dratowie im. Jana Brzechwy, spdratow.szkolna.net [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 14. Oficjalna strona Zespołu Szkół w Ludwinie, www.zsludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 15. Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie, www.bibliotekaludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 16. Polska Akademia Dostępności -P.A.D.- PAD Polska Akademia Dostępności -P.A.D.-, GCKiS Ludwin, gckis-ludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 17. Dni Zezulina 2018 : Urząd Gminy Ludwin, gminaludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 18. Polska Akademia Dostępności -P.A.D.- PAD Polska Akademia Dostępności -P.A.D.-, Gmina Ludwin - Przystań Smaku i Kultury - GCKiS Ludwin, www.gckis-ludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 19. Święto Chleba i Makaronu - Producent makaronu Pol-Mak | Domowy smak, „Producent makaronu Pol-Mak | Domowy smak”, 20 lipca 2018 [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 20. EURA7 web design & multimedia - www.eura7.com, Zapraszamy na II Święto Chleba i Makaronu z Ludwina — Powiat Łęczyński — www.powiatleczynski.pl, www.ludwin.powiatleczynski.pl [dostęp 2018-08-30] .
 21. EURA7 web design & multimedia - www.eura7.com, Tłusty Czwartek – Ludwińskie Smaczki — Powiat Łęczyński — www.powiatleczynski.pl, www.ludwin.powiatleczynski.pl [dostęp 2018-08-30] .
 22. EURA7 web design & multimedia - www.eura7.com, Pożegnanie lata i wyścig "O grono jarzębiny" — Powiat Łęczyński — www.powiatleczynski.pl, www.ludwin.powiatleczynski.pl [dostęp 2018-08-30] .
 23. EURA7 web design & multimedia - www.eura7.com, Wyścig kolarski „O Grono Jarzębiny” — Powiat Łęczyński — www.powiatleczynski.pl, www.ludwin.powiatleczynski.pl [dostęp 2018-08-30] .
 24. Polska Akademia Dostępności -P.A.D.- PAD Polska Akademia Dostępności -P.A.D.-, Dożynki 09.09.2018 r. - GCKiS Ludwin, gckis-ludwin.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 25. Historia pomnika upamiętniającego poległych członków POW w Dratowie : Urząd Gminy Ludwin, gminaludwin.pl [dostęp 2018-10-14]  (pol.).
 26. a b Instytut PamięciI.P. Narodowej Instytut PamięciI.P., Uroczystości upamiętniające rodzinę Marciniaków, zamordowaną za pomoc Żydom – Rogóźno, Ludwin, 23 lutego 2018, „Instytut Pamięci Narodowej” [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 27. Gmina Ludwin, www.e-bip.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
 28. Gmina Ludwin, www.e-bip.pl [dostęp 2018-08-30]  (pol.).
Na podstawie artykułu: "Ludwin (gmina)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy