Młodzież Wszechpolska


Na mapach: 52°19′01″N 20°56′43″E/52,316944 20,945278

Młodzież Wszechpolska w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Marsz Młodzieży Wszechpolskiej (2013) Manifestacja przeciwko „islamizacji Europy” na placu Zamkowym w Warszawie (2016) Zjazd wyborczy w Częstochowie (2015) Pełniący służbę porządkową podczas Orszaku Trzech Króli (2020)

Młodzież Wszechpolska (MW) – działająca w Polsce od 1989 organizacja młodzieżowa o charakterze nacjonalistycznym. W swoich dokumentach programowych deklaruje „wychowywanie młodzieży w duchu narodowo-katolickim i narodowo-solidarnym” oraz „kontynuację działalności przedwojennego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska”. Młodzież Wszechpolska uważa się za spadkobiercę obozu narodowego, przede wszystkim Romana Dmowskiego.

Spis treści

Cele i działalność | edytuj kod

Młodzież Wszechpolska jest według statutu „organizacją społeczną o charakterze ideowo-wychowawczym, działającą na terenie całej Polski i skupiającą młodzież licealną i akademicką”. Stawia sobie za cel wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich. W deklaracji ideowej z grudnia 1989 napisano m.in., że organizacja „odwołuje się do kanonu zasad Jedynej, Prawdziwej, Świętej Wiary Katolickiej”, „wypowiada wojnę doktrynom głoszącym samowolę, liberalizm, tolerancjonizm i relatywizm” oraz „dąży do zbudowania katolickiego państwa narodu polskiego”[2]. Naród został przedstawiony jako „najwyższa wartość doczesna, natomiast ponad narodem jest Bóg”.

Młodzież Wszechpolska wydaje pismo „Wszechpolak”, współorganizuje Marsz Niepodległości oraz organizuje Marsz Tradycji i Kultury. Ponadto zainicjowała akcje społeczne: „Pomocna dłoń” (jako pomoc dla studentów pierwszego roku), „Kupuj polskie”, „Polska flaga w polskim domu”, „Strajk szkolny” (protest wobec ograniczonemu programowi lekcji historii w szkołach)[3][4].

Młodzież Wszechpolska nie podaje liczby członków, liczebność organizacji ocenia się szacunkowo na ogółem około tysiąc[1].

Historia | edytuj kod

 Zobacz też kategorię: Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska.

Młodzież Wszechpolska została utworzona 2 grudnia 1989 z inicjatywy m.in. Romana Giertycha[5]. Na zjeździe założycielskim w Poznaniu, który odbył się w Collegium Novum, przyjęto cztery podstawowe zasady programowe, dotyczące moralności (etyka katolicka), gospodarki (powszechna własność prywatna oraz zahamowanie nadmiaru obcego kapitału), polityki wewnętrznej (Polska rządzona przez Polaków, zgodnie z tradycją cywilizacji łacińskiej) oraz polityki zagranicznej (przeciwstawianiu się zagrożeniu ze strony Niemiec)[5]. Delegaci reprezentowali województwa: poznańskie, krakowskie, warszawskie, białostockie, konińskie, łódzkie, gdańskie, kaliskie, wrocławskie, bydgoskie[5]. Spotkanie rozpoczęło odczytanie listu od wiceprezesa MW w latach 1930–31, mecenasa Jacka Nikischa[5].

Po 1989 roku struktury MW zaczęły się rozrastać. Koła organizacji zaczęły pojawiać się w coraz to większej liczbie miejsc; ukazywały się ulotki i plakaty informujące o reaktywowaniu MW w Olsztynie, Białymstoku, Krakowie. W dniach 30–31 maja 1992 roku w Poznaniu zorganizowano Światowy Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej z okazji siedemdziesięciolecia istnienia organizacji. W trakcie konferencji wygłoszono kilka referatów poświęconych zagadnieniom Kościoła, narodu i państwa.

Młodzież Wszechpolska sprzeciwiała się Unii Europejskiej oraz jej zdaniem nielegalnemu wykupowi polskiej ziemi i nieuczciwej prywatyzacji. Po 2000 roku miała struktury w największych miastach Polski. W 2002 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP uroczyście obchodzono 80. rocznicę powstania Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Na zjeździe została przyjęta nowa deklaracja ideowa stowarzyszenia, nowym prezesem został Piotr Ślusarczyk. W wyborach samorządowych działacze organizacji uzyskali mandaty radnych[5].

W 2003 roku informacje o działalności organizacji pojawiały się w ogólnopolskich mediach za sprawą blokady portu we Władysławowie przed aborcyjnym statkiem Langenort[6]. W Dniu Niepodległości w sali NOT w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja pod hasłem „Rola ruchu narodowego w odzyskaniu niepodległości”, a po jej zakończeniu kilkaset osób przemaszerowało ulicami stolicy. Konferencja była częścią obozu, który odbył się w Falenicy. Powstała Akademia Orła, która przygotowywała wszechpolaków do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju[7].

W 2004 roku prezesem został Radosław Parda. Młodzież Wszechpolska współorganizowała Marsz Niepodległości w pierwszym dniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kilku obecnych i byłych jej członków zdobyło mandaty (m.in. Wojciech Wierzejski i Sylwester Chruszcz). Organizowała w okresie wakacyjnym zagraniczne wycieczki do Brukseli i Paryża, podczas których rozdawano ulotki pro-life w języku angielskim i francuskim. Organizowano obozy szkoleniowe. 4 grudnia w sali NOT w Warszawie obchodzona była 15. rocznica reaktywowania Młodzieży Wszechpolskiej.

Kolejnym prezesem stowarzyszenia został Marcin Kubiński, który objął stanowisko w 2005 roku. W 84. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego na Górę Św. Anny przybyło 160 działaczy. Najgłośniejszą akcją MW stał się Marsz Normalności w Warszawie, w którym wzięło udział 2000 osób[8].

Organizacja była uważana za młodzieżowe zaplecze Ligi Polskich Rodzin[9] i była przez tę partię wspierana. Wsparcie owo widoczne było podczas wyborów parlamentarnych w 2005, gdy przewodniczący LPR zastępował członkami Młodzieży Wszechpolskiej niektórych działaczy Ligi Polskich Rodzin na listach wyborczych do sejmu. Oprócz Romana Giertycha parlamentarzystami zostali: Wojciech Wierzejski, Piotr Ślusarczyk, Radosław Parda, Krzysztof Bosak, Bogusław Sobczak, Szymon Pawłowski, Rafał Wiechecki, Daniel Pawłowiec, Przemysław Andrejuk, Marek Kawa i Arnold Masin. Nowym prezesem Młodzieży Wszechpolskiej został Krzysztof Bosak. Roman Giertych został wicepremierem i ministrem edukacji narodowej[10], a Rafał Wiechecki ministrem gospodarki morskiej[11]. W grudniu 2006 roku kierownictwo LPR ogłosiło, że zrywa związki z Młodzieżą Wszechpolską i zdecydowało się powołać nową organizację młodzieżową – Ruch Młodych LPR[12]. Decyzja Romana Giertycha była motywowana doniesieniami prasowymi o imprezie neonazistów, w której mieli brać udział członkowie Młodzieży Wszechpolskiej[13]. Okazało się jednak, że uczestnicy tej imprezy nie należeli do Młodzieży Wszechpolskiej[14].

Pod koniec 2006 roku zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia z Konradem Bonisławskim jako prezesem na czele. W 2007 roku powstała strona internetowa Wydziału Szkoleniowego MW (www.ws.mw.org.pl). Zorganizowano również obchody 85. rocznicy powstania Młodzieży Wszechpolskiej. Najważniejszą akcją była w tym roku organizacja obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodległości. Zorganizowano konferencję z udziałem ludzi nauki w sali NOT w Warszawie, a także Marsz Narodowej Dumy.

W 2009 roku Młodzież Wszechpolska obchodziła w Krakowie 20. rocznicę reaktywacji. Wiosną tego roku jej prezesem został Robert Winnicki[15]. W listopadzie 2012 roku, po Marszu Niepodległości, jego organizatorzy, w tym Młodzież Wszechpolska, ogłosili powstanie Ruchu Narodowego. Pierwszy kongres RN odbył się w czerwcu 2013 w Warszawie, przemówienie na nim wygłosił m.in. Robert Winnicki[16].

W lipcu 2017 roku Młodzież Wszechpolska wystawiła „polityczne akty zgonu” jedenastu prezydentom największych miast w Polsce (m.in. prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej, prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu i prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi). Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku nie dopatrzyła się w tym postępku znamion przestępstwa[17].

W 2018 roku Młodzież Wszechpolska przeprowadziła protesty przeciwko akcjom społecznym zwracającym uwagę na problem pedofilii w Kościele katolickim, m.in. w Pile[18], Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Gdańsku i Bydgoszczy[19].

Prezesi | edytuj kod

 • Roman Giertych (2 grudnia 1989 – 1994)
 • Damian Pukacki (1994–1995)
 • Dariusz Wasilewski (1995–1997)
 • Piotr Sosiński (luty 1997 – 23 października 1999)
 • Wojciech Wierzejski (23 października 1999 – 24 czerwca 2000)
 • Maciej Twaróg (24 czerwca 2000 – 15 lipca 2002)
 • Piotr Ślusarczyk (15 lipca 2002 – 7 lutego 2004)
 • Radosław Parda (7 lutego 2004 – 16 kwietnia 2005)
 • Marcin Kubiński (16 kwietnia 2005 – 7 listopada 2005)
 • Krzysztof Bosak (7 listopada 2005 – 17 grudnia 2006)
 • Konrad Bonisławski (17 grudnia 2006 – 14 marca 2009)
 • Robert Winnicki (14 marca 2009 – 13 kwietnia 2013)
 • Tomasz Pałasz (13 kwietnia 2013 – 21 marca 2015)
 • Adam Andruszkiewicz (21 marca 2015 – 2 lipca 2016)
 • Bartosz Berk (2 lipca 2016 – 14 kwietnia 2018)
 • Ziemowit Przebitkowski (od 14 kwietnia 2018)

Struktura | edytuj kod

Władzami centralnymi stowarzyszenia są:

 • Zjazd zwoływany co najmniej raz na dwa lata, w jego skład wchodzą wszyscy działacze i stanowiący najwyższą władze stowarzyszenia
 • Prezes
 • Zarząd Główny
 • Rada Naczelna będąca głównym organem uchwałodawczym i konsultacyjnym władz stowarzyszenia
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

Podstawową jednostką struktury terenowej stowarzyszenia jest koło. Powyżej znajdują się okręgi, których granice w Polsce stanowią granice województw, zaś zagranicą granice państw, w obu przypadkach: o ile Rada Naczelna nie podejmie innej uchwały. Kadencje władz okręgów i kół trwają rok[20].

Hymn | edytuj kod

Hymnem Młodzieży Wszechpolskiej jest Hymn Młodych Obozu Wielkiej Polski, śpiewany do melodii Warszawianki 1831 roku.

Krytyka | edytuj kod

Młodzież Wszechpolska na Marszu Niepodległości (2015)

Jej członkowie wypowiadali się m.in. na temat osób homoseksualnych, wyrażając swoją niechęć do nich poprzez m.in. słownictwo powszechnie uznane za obraźliwe[21][22]. Organizacja została określona jako homofobiczna przez Human Rights Watch[23].

Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2012 postulował delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej za jawne i czytelne propagowanie faszyzmu podczas Marszu Niepodległości, a także za łamanie konstytucji i prawa[24]. Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego) uznał wówczas wniosek za niezasadny, ale dodał, że „nie można pochwalać burd i haseł wznoszonych podczas demonstracji skrajnej prawicy, ale to cena, którą demokracja musi zapłacić[25]. Podkreślił również, że należy stawiać na edukację, a nie delegalizację[25].

14 grudnia 2013 na jednym z portali społecznościowych Młodzież Wszechpolska opublikowała grafikę przedstawiającą gen. Wojciecha Jaruzelskiego (podpisany: „1981 stan wojenny”) i Lecha Kaczyńskiego (podpisany: „2007 traktat lizboński”). Na grafice widniał napis „Pamiętamy twarze zdrajców[26]. Gazeta Polska Codziennie pisała wtedy o „skandalicznym zestawieniu” uznając to porównanie za atak na Lecha Kaczyńskiego oraz pisała również o burzy wśród internautów. Andrzej Gwiazda stwierdził, że „MW tym czynem przebiła podłości komunistycznej propagandy[26], a Stanisław Pięta z PiS uznał, że „to przykre, że osoby uważające się za patriotów zestawiają wybitnego polskiego patriotę, który oddał życie w służbie dla Polski, z komunistycznym zbrodniarzem[26]. Artur Zawisza tłumaczył wtedy, że MW zastosowała skrót myślowy[27]. Sama organizacja tłumaczyła, że „grafika ta powinna prowokować do dyskusji na temat tego, czym dla suwerenności Rzeczypospolitej Polski było podpisanie Traktatu Lizbońskiego”, jednak uznała to porównanie za „niefortunne i nieuczciwe” i zadeklarowała, że „aby uniknąć takich nieporozumień w przyszłości, następne grafiki nawiązujące do tego tematu nie będą zawierać już podobnych niefortunnych porównań. Rzeczywiście powinny one przedstawiać wyłącznie sam fakt podpisania Traktatu Lizbońskiego przez śp. Lecha Kaczyńskiego oraz wyraźnie nazywać go zdradą interesów narodowych[28].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Joanna Pasztelańska: Były narodowiec o kulisach (...). [dostęp 2018-11-18]. Cytat: dr Łukasz Jurczyszyn: W ONR może być realnie około tysiąca osób, podobnie jak w MW. Są to jednak dane szacunkowe, ponieważ nikt nie posiada oficjalnych statystyk, a deklaracje kierownictwa o kilkunastotysięcznym członkostwie są mocno na wyrost.
 2. Deklaracja ideowa. mw.org.pl.
 3. Nasze akcje (pol.). mw.org.pl. [dostęp 2013-06-20].
 4. Robert Winnicki – lider Wszechpolaków. Wieczny student obala republikę. polityka.pl, 2012-11-20. [dostęp 2013-06-20].
 5. a b c d e Młodzież Wszechpolska » Historia MW. mw.org.pl. [dostęp 2019-02-10].
 6. Młodzież Wszechpolska pikietuje „Langenort”. wp.pl, 25 czerwca 2003. [dostęp 2015-11-16].
 7. Wyborcza.pl. wyborcza.pl. [dostęp 2015-11-16].
 8. Wszechpolacy zorganizują „Paradę normalności”. kobiety-kobietom.com. [dostęp 2015-11-16].
 9. E. Olszewski, M. Wolski, Organizacje ekstremistyczne i radykalne w Polsce, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 412.
 10. LPR w rządzie, Giertych ministrem edukacji. Money.pl, 5 maja 2006. [dostęp 2015-11-16].
 11. Rafał Wiechecki ministrem gospodarki morskiej. wp.pl, 5 maja 2006. [dostęp 2015-11-16].
 12. LPR zrywa z MW. gazetapodatnika.pl, 14 grudnia 2006.
 13. Giertych zrywa z Młodzieżą Wszechpolską. studente.pl, 12 grudnia 2006.
 14. Główne Wydanie Wiadomości z 2 sierpnia 2007. tvp.pl, 12 października 2008.
 15. Młodzież Wszechpolska ma nowego prezesa. rp.pl. [dostęp 2015-11-16].
 16. I kongres narodowców: „Tworzymy armię, która przywróci porządek”. wyborcza.pl. [dostęp 2013-08-08].
 17. Młodzież Wszechpolska: Polityczny akt zgonu powtórzylibyśmy w takiej samej formie (pol.). Głos Wielkopolski, 2019-01-15. [dostęp 2019-01-19].
 18. Dziecięce buty na płotach kościołów w całej Polsce. To akcja przeciw pedofilii (pol.). wp.pl, 2018-08-27. [dostęp 2018-08-27].
 19. Marta Glanc: Młodzież Wszechpolska zakłóciła akcję "Baby Shoes Remember". Działacze ściągali wieszane buciki (pol.). onet.pl, 2018-08-27. [dostęp 2018-08-27].
 20. Statut, mw.org.pl [dostęp 2018-03-13]  (pol.).
 21. „Równość” vs. „normalność”. Gorąco na ulicach Łodzi. tvn24.pl, 14 lutego 2006.
 22. Portal Młodzieży Wszechpolskiej.
 23. Scott Long: Poland: Official Homophobia Threatens Human Rights; HRW Letter to Polish President Lech Kaczynski (ang.). hrw.org, 14 lutego 2006.
 24. SLD chce delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. W: 12 listopada 2012 [on-line]. rp.pl. [dostęp 2013-11-05].
 25. a b Edukujmy, nie delegalizujmy. polityka.pl, 16 listopada 2012. [dostęp 2013-11-05].
 26. a b c „GPC”: Wszechpolacy znieważyli Lecha Kaczyńskiego – „Pamiętamy twarze zdrajców”. tokfm.pl. [dostęp 2013-12-23].
 27. Piotr Markiewicz: Wszechpolacy nazwali Lecha Kaczyńskiego zdrajcą. Zawisza tłumaczy: „Skrót myślowy”. tokfm.pl. [dostęp 2013-12-23].
 28. Oświadczenie Prezesa MW 18.12.2013. mw.org.pl. [dostęp 2013-12-23].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Młodzież Wszechpolska" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy