Mangan


Mangan w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania 25 Mn Niebezpieczeństwo

Mangan (Mn, łac. manganum[3]) – pierwiastek chemiczny należący do grupy metali przejściowych.

Ma 15 izotopów z przedziału mas 49–62 i izomery jądrowe 51m, 52m, 54m. Trwały jest tylko izotop 55, który stanowi niemal 100% składu izotopowego manganu występującego w naturze.

Spis treści

Odmiany alotropowe | edytuj kod

Mangan, zależnie od temperatury, przyjmuje cztery formy alotropowe mające różne gęstości:

 • < 700 °C: odmiana α;
 • 700–1079 °C: odmiana β;
 • 1079–1143 °C: odmiana γ – dość miękka, łatwo poddaje się obróbce mechanicznej;
 • > 1143 °C: odmiana δ.

Odkrycie | edytuj kod

Sole i tlenki manganu były stosowane już w starożytności. Dawni hutnicy używali w procesie dymarkowym do wyrobu żelaza m.in. rudy darniowej zawierającej związki fosforu i manganu. We wczesnym średniowieczu wysoki stopień opanowania procesu dymarskiego cechował na obszarze barbaricum głównie celtyckie ośrodki kulturowe. Tlenki manganu wywołują również barwienie szkła na fioletowo, i mogą w zależności od atmosfery wytopu pełnić rolę odbarwiacza. Najstarsze przykłady celtyckich produktów szklanych pochodzą z około 250–220 r. p.n.e., także na terytorium Polski.

Istnienie tego pierwiastka zasugerował Carl Wilhelm Scheele. W 1774 r. przesłał próbki piroluzytu (braunsztynu) do Johana Gottlieb Gahna, który w tym samym roku wyizolował metaliczny mangan. Dokonał tego poprzez wymieszanie próbki z ropą naftową[b] i prażenie w tyglu węglowym[4]. Upraszczając, reakcja polegała na redukcji zawartego w próbkach dwutlenku manganu węglem:

MnO
2 + 2C → Mn + 2CO.

Występowanie w skorupie ziemskiej | edytuj kod

Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 850[4] – 1000[5] ppm, w znacznej części w postaci rud składających się z jego tlenków, węglanów i krzemianów. Jest po żelazie najbardziej rozpowszechnionym metalem ciężkim. W światowym wydobyciu manganu (w przeliczeniu na czysty składnik), wynoszącym w 2001 r. 9 mln ton, przodowały: Chiny (2,5 mln ton), RPA (1,5 mln ton), Ukraina (1,2 mln ton), Australia (1,1 mln ton) i Brazylia (1,1 mln ton).

Ważniejsze minerały: piroluzyt, psylomelan, manganit, braunit, hausmanit, dialogit, rodonit i bementyt[4].

Sztuczne radioizotopy | edytuj kod

Do najważniejszych sztucznych radioizotopów należą:

 • 52Mn, otrzymywany w reakcjach: 52Cr(d,2n)52Mn i 56Fe(p,dn)52Mn
 • 54Mn, otrzymywany w reakcjach: 53Cr(d,n)54Mn i 56Fe(d,α)54Mn
 • 56Mn, otrzymywany przez neutronową aktywację metalicznego manganu lub dwutlenku manganu, MnO2

Są one stosowane jako wskaźniki promieniotwórcze.

Właściwości chemiczne i fizyczne | edytuj kod

Metaliczny mangan jest twardym, srebrzystym i kruchym materiałem o różowym połysku. Jest masowo stosowanym dodatkiem do stali, obniżając jej temperaturę topnienia i poprawiając właściwości mechaniczne. Wykazuje właściwości paramagnetyczne.

Jest metalem stosunkowo aktywnym chemicznie, reaguje z kwasami nieutleniającymi (w postaci pyłu także z wodą) z wydzieleniem wodoru[6]. W postaci litej jest odporniejszy od żelaza na działanie czynników atmosferycznych w wyniku pasywacji. Rozdrobniony jest piroforyczny[7].

Najważniejszymi stopniami utlenienia manganu są II, III, IV i VII[8]. Formalnie zaobserwowano wszystkie stopnie utlenienia z zakresu od −III do VII[4][9]. Na stopniach utlenienia od −III do I mangan tworzy wyłącznie związki kompleksowe. Poczynając od stopnia utlenienia II rośnie charakter kwasowy manganu. Kationy Mn2+ są trwałe w roztworach wodnych i w środowisku kwaśnym dość odporne na utlenianie, podczas gdy związki manganu(II) w środowisku zasadowym łatwo ulegają utlenieniu[4]. Nie są znane oksyaniony manganu na tym stopniu utlenienia. Kationy Mn3+ są trwałe tylko w środowisku silnie kwaśnym, nawet ich rozcieńczenie podnosi pH roztworu wystarczająco, by uległy reakcji dysproporcjonacji do związków manganu(II) i (IV)[10]. Tendencja do tworzenia oksyanionów na tym stopniu utlenienia jest bardzo mała, udało się to potwierdzić dla K6Mn2O6[11]. Na IV stopniu utlenienia mangan tworzy fluorek i siarczan, jednak te związki rozkładają się w kontakcie z wodą. Oksyaniony MnO2−3 i MnO4−4 są trwałe w rozcieńczonych roztworach wodnych[12]. Nie są znane proste kationy manganu na wyższych stopniach utlenienia. Na V stopniu utlenienia mangan tworzy aniony MnO3−4, które nawet w roztworach o pH = 14 ulegają powolnej dysproporcjonacji do dwutlenku manganu i wraz ze spadkiem zasadowości środowiska szybkość tej reakcji mocno wzrasta[13]. Manganiany(VI) są stabilne w roztworach silnie zasadowych, po obniżeniu pH ulegają reakcji dysproporcjonacji[13]. Nadmanganiany, w których mangan jest na VII stopniu utlenienia[7], są trwałe w środowisku zasadowym i obojętnym. W środowisku kwaśnym możliwe jest uzyskanie kwasu nadmanganowego w wyniku reakcji roztworu nadmanganianu baru z kwasem siarkowym w temperaturze poniżej 1 °C[4]. Powstający w reakcji nadmanganianów ze stężonym kwasem siarkowym zielony tlenek manganu(VII) wobec nadmiaru H2SO4 jest zdolny do utworzenia oksykationu MnO+3. Stopniowa zmiana charakteru manganu z zasadowego na II stopniu utlenienia do kwasowego na VII jest wyraźnie widoczna, choć nieco zakłócona obniżoną stabilnością związków manganu na stopniach utlenienia V i VI. Roztwór nadmanganianu potasu o niskim stężeniu w skrajnie zasadowym środowisku przybiera barwę niebieską, co świadczy o powstawaniu anionu MnO3−4, w którym mangan jest na V stopniu utlenienia[10].

Otrzymywanie | edytuj kod

Czyste (99,99%) kawałki manganu rafinowane elektrolitycznie

W laboratorium metaliczny mangan można otrzymać poprzez redukcję piroluzytu glinem w reakcji aluminotermii:

3MnO
2 + 4Al → 2Al
2O
3 + 3Mn.

W przemyśle znaczna część manganu jest wykorzystywana w postaci stopu z żelazem – żelazomanganu. Stop ten jest otrzymywany w piecach hutniczych lub łukowych z mieszaniny rud manganu i żelaza w wyniku redukcji węglem[24] – uzyskane tą drogą stopy zawierają 30–80% manganu[25]. Czysty mangan, przeznaczony do otrzymywania stopów nie zawierających żelaza, jest otrzymywany w wyniku ekstrakcji rud za pomocą kwasu siarkowego, a następnie wydzielany na drodze elektrolitycznej[26]. Typowy proces obejmuje redukcję rud manganu za pomocą tlenku węgla zawartego w gazie ziemnym w temperaturze 800–1000 °C do tlenku manganu (MnO), który łatwo ulega ekstrakcji[27]. Ze względu na konieczność zastosowania wysokiej temperatury taki proces może być zastosowany jedynie do złóż bogatych w mangan (> 35%). W ostatnich latach opracowywano założenia do procesu wykorzystującego ekstrakcję wodnymi roztworami dwutlenku siarki przed etapem elektrorafinacji. Proces taki przeznaczony byłby do ubogich złóż zawierających 4–7% manganu[28].

Znaczenie biologiczne | edytuj kod

Mangan obecny jest w centrach reaktywności wielu enzymów i jest niezbędnym do życia mikroelementem[29]. Zalecane spożycie manganu dla osób dorosłych wynosi 1,6 mg, nadmiar może sprzyjać rozwojowi demencji, schizofrenii oraz pogłębiać chorobę Parkinsona, niedobór zaś, choć rzadki, powoduje opóźnienie w rozwoju fizycznym[30].

Kompleksy manganu są wykorzystywane w mechanizmie fosforylacji niecyklicznej fotosystemu II fotosyntezy u roślin – bierze udział w fotolizie wody (rozkładzie wody przez działanie światła)[31].

Uwagi | edytuj kod

 1. Wartość w nawiasie oznacza niepewność związaną z ostatnią cyfrą znaczącą.
 2. ang. oil użyte w referowanym tekście może też oznaczać olej lub oliwę.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Mangan (nr 463728) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-05]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 2. Standard Atomic Weights of 14 Chemical Elements Revised. „Chemistry International”. 40 (4), s. 23–24, 2018-10-29. DOI: 10.1515/ci-2018-0409. ISSN 1365-2192 (ang.). 
 3. Manganum (Manganese). Elementymology & Elements Multidict. [dostęp 2011-02-22].
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab R.D.W. Kemmitt, R.D. Peacock: The Chemistry of Manganese, Technetium and Rhenium. Oxford, Nowy Jork, Toronto, Sydney, Paryż, Braunschweig: Pergamon Press, 1973, s. 771–798, 811–813, 851, 859, seria: Pergamon Texts in Inorganic Chemistry. Vol. 13. ISBN 0 08 0188 870 2. [dostęp 2015-05-22].
 5. Manganese. W: John Emsley: Nature’s Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001, s. 249–253. ISBN 0-19-850340-7. (ang.)
 6. Adam Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. 5. Warszawa: PWN, 2002, s. 904. ISBN 83-01-13654-5.
 7. a b Encyklopedia techniki. Chemia. Warszawa: WNT, 1965.
 8. Adam Bielański: Chemia ogólna i nieorganiczna. Warszawa: PWN, 1981, s. 582. ISBN 83-01-02626-X.
 9. David B. Wellbeloved, Peter M. Craven, John W. Waudby: Manganese and Manganese Alloys. W: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Nowy Jork: John Wiley and Sons, 2000-06-15. DOI: 10.1002/14356007.a16_077. ISBN 978-3-527-30673-2.
 10. a b c d e f g h i j k l m C.L. Arora. Lecture demonstration of the various oxidation states of manganese. „Journal of Chemical Education”. 54 (5), s. 302–303, 1977. DOI: 10.1021/ed054p302 (ang.). 
 11. a b c G. Brachtel, R. Hoppe. „Naturwissenschaften”. 63 (7), 1976. DOI: 10.1007/BF00597313. Bibcode1976NW.....63..339B (niem.). 
 12. a b Donald G. Lee, Tao Chen. Oxidation of hydrocarbons. 18. Mechanism of the reaction between permanganate and carbon-carbon double bonds. „J. Am. Chem. Soc.”. 111 (19), s. 7534–7538, 1989. DOI: 10.1021/ja00201a039 (ang.). 
 13. a b c d e f J.D. Rush, B.H.J. Bielski. Studies of Manganate(V), - (VI), and - (VII) Tetraoxyanions by Pulse Radiolysis. Optical Spectra of Protonated Forms. „Inorg. Chem.”. 34 (23), s. 5832–5838, 1995. DOI: 10.1021/ic00127a022 (ang.). 
 14. Albert F. Cotton, Geoffrey Wilkinson: Advanced Inorganic Chemistry (4th ed.). Nowy Jork: Willey, 1980, s. 746. ISBN 0-471-02775-8. (ang.)
 15. Donald G. Lee, Christopher R. Moylan, Takatoshi Hayashi, John I. Brauman. Photochemistry of aqueous permanganate ion. „Journal of the American Chemical Society”. 109 (10), s. 3003–3010, 1987. DOI: 10.1021/ja00244a023 (ang.). 
 16. Manganese pentacarbonyl bromide (ang.). ChemicalBook. [dostęp 2015-05-20].
 17. a b c D.A. Lacombe, J.E. Anderson, K.M. Kadish. Electrochemistry of dimanganese decacarbonyl, pentacarbonylmanganese(1+), pentacarbonylmanganate(1-), and manganese pentacarbonyl. „Inorganic Chemistry”. 25 (12), s. 2074–2079, 1986. DOI: 10.1021/ic00232a033 (ang.). 
 18. a b c P. L. Pauson, G. K. Friestad: Decacarbonyldimanganese. W: Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. Nowy Jork: J. Wiley & Sons. DOI: 10.1002/047084289X. ISBN 978-0-470-84289-8.
 19. Max Schmidt: „VII. Nebengruppe”. Anorganische Chemie II. Wissenschaftsverlag, 1968, s. 100–109. (niem.)
 20. 60 FR 36414 – Fuels and Fuel Additives; Grant of Waiver Application (ang.). Environmental Protection Agency, Washington, DC, 1995. [dostęp 2015-05-21].
 21. Lawrence F. Dahl, Etsuro Ishishi, R.E. Rundle. Polynuclear Metal Carbonyls. I. Structures of Mn2(CO)10 and Re2(CO)10. „The Journal of Chemical Physics”. 26 (6), s. 1750, 1957. DOI: 10.1063/1.1743615 (ang.). 
 22. Dimanganese decacarbonyl (ang.). NIST, 2011. [dostęp 2015-05-21].
 23. Keneth Pisarczyk: Manganese Compounds. W: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons Inc., 2005-04-15. DOI: 10.1002/0471238961.1301140716091901.a01.pub2. ISBN 978-0-471-23896-6.
 24. Manganese. W: L.A. Corathers, Machamer, J. F.: Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses. Wyd. 7. SME, 2006, s. 631–636. ISBN 978-0-87335-233-8. (ang.)
 25. Mangan. W: Arnold F. Holleman, Wiberg, Egon, Wiberg, Nils: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Wyd. 91–100. Walter de Gruyter, 1985, s. 1110–1117. ISBN 3-11-007511-3. (niem.)
 26. Wensheng Zhang. Manganese metallurgy review. Part I: Leaching of ores/secondary materials and recovery of electrolytic/chemical manganese dioxide. „Hydrometallurgy”. 89 (3–4), s. 137–159, 2007. DOI: 10.1016/j.hydromet.2007.08.010 (ang.). 
 27. Louis R. Matricardi, James Downing: Manganese and Manganese Alloys. W: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons Inc., 2012-01-13. DOI: 10.1002/0471238961.1301140713012018.a01.pub3. ISBN 978-0-471-23896-6.
 28. Chow, Norman, Nacu, Anca, Warkentin, Doug, Aksenov, Igor, Teh, Hoe: The Recovery of Manganese from low grade resources: bench scale metallurgical test program completed (ang.). Kemetco Research Inc., 2010. [dostęp 2015-05-26]. [zarchiwizowane z tego adresu.
 29. ZbigniewZ. Marzec ZbigniewZ., AgnieszkaA. Marzec AgnieszkaA., StanisławS. Zaręba StanisławS., Całodobowe racje pokarmowe źródłem żelaza i manganu dla osób dorosłych], „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” (55), 2004, s. 29 .
 30. RenataR. Jędrzejczak RenataR., Żelazo i mangan w żywności, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” (55), 2004, s. 13–20 .
 31. Dau H., Haumann M. Eight steps preceding O-O bond formation in oxygenic photosynthesis--a basic reaction cycle of the Photosystem II manganese complex. „Biochimica et Biophysica acta”. 1767 (6), s. 472–483, 2007. DOI: 10.1016/j.bbabio.2007.02.022. PMID: 17442260
 32. Nutrition Facts and Analysis for Oats, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 33. a b Nutrition Facts and Analysis for Cocoa, dry powder, unsweetened, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 34. Ile waży Łyżeczka kakao niskotłuszczowego [dostęp 23 sierpnia 2015].
 35. Nutrition Facts and Analysis for Rice, brown, long-grain, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 36. Nutrition Facts and Analysis for Nuts, walnuts, english '"`UNIQ--nowiki-000001C9-QINU`"'Includes USDA commodity food A259, A257'"`UNIQ--nowiki-000001CA-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 37. Nutrition Facts and Analysis for Nuts, almonds, dry roasted, without salt added [Includes USDA commodity food A255, A263], Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 38. Nutrition Facts and Analysis for Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 39. Nutrition Facts and Analysis for Peanuts, all types, dry-roasted, without salt, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 40. Nutrition Facts and Analysis for Nuts, cashew nuts, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 41. Nutrition Facts and Analysis for Millet, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 42. Nutrition Facts and Analysis for Buckwheat groats, roasted, dry '"`UNIQ--nowiki-000001CB-QINU`"'kasha'"`UNIQ--nowiki-000001CC-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 43. Nutrition Facts and Analysis for Barley, pearled, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 44. Nutrition Facts and Analysis for Candies, chocolate, dark, 60–69% cacao solids, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 45. Nutrition Facts and Analysis for Bread, wheat, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 46. Nutrition Facts and Analysis for Rice, white, glutinous, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 47. Nutrition Facts and Analysis for Wheat flour, white, cake, enriched, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 48. Nutrition Facts and Analysis for Mollusks, clam, mixed species, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 49. Nutrition Facts and Analysis for Bananas, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 50. Nutrition Facts and Analysis for Tea, brewed, prepared with distilled water '"`UNIQ--nowiki-000001CD-QINU`"'black tea'"`UNIQ--nowiki-000001CE-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 51. Nutrition Facts and Analysis for Potato, flesh and skin, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 52. Nutrition Facts and Analysis for Carrots, raw '"`UNIQ--nowiki-000001CF-QINU`"'Includes USDA commodity food A099'"`UNIQ--nowiki-000001D0-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 53. Nutrition Facts and Analysis for Tomatoes, red, ripe, raw, year round average '"`UNIQ--nowiki-000001D1-QINU`"'Includes USDA commodity food A238, A233'"`UNIQ--nowiki-000001D2-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 54. Nutrition Facts and Analysis for Mollusks, scallop, mixed species, raw, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 55. Nutrition Facts and Analysis for Apples, raw, without skin, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 56. Nutrition Facts and Analysis for Apples, raw, with skin '"`UNIQ--nowiki-000001D3-QINU`"'Includes USDA commodity food A343'"`UNIQ--nowiki-000001D4-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 57. Nutrition Facts and Analysis for Oranges, raw, all commercial varieties, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 58. Nutrition Facts and Analysis for Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean and fat, raw '"`UNIQ--nowiki-000001D5-QINU`"'Pork tenderloin, URMIS #3358'"`UNIQ--nowiki-000001D6-QINU`"', Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 59. Nutrition Facts and Analysis for Turkey breast meat, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 60. a b Nutrition Facts and Analysis for Egg, whole, raw, fresh, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 61. Nutrition Facts and Analysis for Egg, yolk, raw, fresh, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 62. Nutrition Facts and Analysis for Egg, white, raw, fresh, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
 63. Nutrition Facts and Analysis for Milk, whole, 3.25% milkfat, Condé Nast [dostęp 2015-08-23]  (ang.).
Kontrola autorytatywna (pierwiastek chemiczny):
Na podstawie artykułu: "Mangan" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy