Marian Bobran


Marian Bobran w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marian Bobran (ur. 3 stycznia 1933 w Biernatkach; zm. 17 lutego 2009 w Rzeszowie) – polski filolog specjalizujący się w filologii rosyjskiej i językoznawstwie; nauczyciel akademicki związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie i jej rektor w latach 1987–1990[1].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Urodził się w 1933 w Biernatkach koło Augustowa. W 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony na Syberię, skąd wrócił w 1946 roku już po zakończeniu II wojny światowej. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Ełku i pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął studia rusycystyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1957 roku magisterium. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1973 roku na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1979 roku przeszedł pomyślnie przewód habilitacyjny. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1988 roku, a w 1995 roku został profesorem zwyczajnym[2].

W 1971 roku rozpoczął pracę jako magister w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w Katedrze Filologii Rosyjskiej, przechodząc tam przez wszystkie szczeble awansu naukowego. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną angażował się także w sprawy społeczno-organizacyjnej rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1974–1976 był prodziekanem, a następnie od 1976 do 1978 dziekanem Wydziału Filologicznego. Ponownie stanowisko to piastował w latach 1981–1984. Poza tym kierował Zakładem Języka Rosyjskiego (1978–1987) oraz był wieloletnim dyrektorem Instytutu Filologii Rosyjskiej (1981–2005). Za jego kadencji udało się uruchomić dwukierunkowe studia na filologii rosyjskiej, w połączeniu z licencjatem z anglistyki i germanistyki. Także powołano do życia w Instytucie Filologii Rosyjskiej Zakład Języka Angielskiego, który stał się zalążkiem przyszłego samodzielnego instytutu. Dwukrotnie pełnił urząd prorektora w latach 1979–1981 i 1984–1987. Od 1987 do 1990 sprawował funkcję rektora[2].

Poza działalnością na uczelni aktywnie uczestniczył w pracach różnych organizacji naukowych. Był m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN, Zespołu Ekspertów ds. Filologii Obcych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie[3].

Zmarł nagle 17 lutego 2009 w Rzeszowie[2]. Został pochowany na Cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie[4]

Dorobek naukowy i odznaczenia | edytuj kod

Marian Bobran zajmował się współczesnym językoznawstwem slawistycznym, prowadząc badania typologiczno-konfrontatywne. Głównie interesował się składnią polską i rosyjską. Opublikował blisko 100 prac, w tym 12 monografii, 4 skrypty, ponad 60 artykułów i recenzji, redagował 15 prac zbiorowych. Był współautorem skryptu do gramatyki opisowej języka rosyjskiego. To wydawnictwo stanowi jego znaczący wkład w osiągnięcia nie tylko rusycystyki rzeszowskiej, ale także rusycystyki polskiej. Stworzył rzeszowską szkołę językoznawstwa porównawczego[2]. Do jego najważniejszych publikacji należą[5]:

  • Wstęp do językoznawstwa, Rzeszów 1989.
  • Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995.
  • Semantyka trybu składniowego języka polskiego i rosyjskiego, Rzeszów 1996.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki[2]. W 1989 wyróżniony wpisem do „Księgi zasłużonych dla województwa rzeszowskiego”[3].

Przypisy | edytuj kod

  1. Prof. Marian Bobran, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-11-27] .
  2. a b c d e Gazeta Uniwersytecka, nr III/IV 2009, s. 6. [on-line] [dostęp: 27.112013]
  3. a b Wpisani do „Księgi zasłużonych dla województwa rzeszowskiego”. „Nowiny”. Nr 169, s. 3, 21-23 lipca 1989. 
  4. Marian Bobran. grobonet.erzeszow.pl. [dostęp 2020-06-06].
  5. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Marian Bobran" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy