Masa atomowa


Masa atomowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Masa atomowa – masa atomu, w atomowych jednostkach masy [u]. Zwykle skrótowo określa się tak względną masę atomową.

Względna masa atomowa | edytuj kod

Przez względną masę atomową rozumie się liczbę, określającą, ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich rozpowszechnienie na Ziemi.

Masa atomowa jest wyrażana w atomowych jednostkach masy [u].

Liczbowo jest równa iloczynowi masy pojedynczego atomu danego pierwiastka i liczby Avogadra

M A = m A N A u {\displaystyle M_{A}=m_{A}N_{A}\quad [\operatorname {u} ]}

Można ją zapisać również wzorem

M A = m A g 1 , 66 10 24 g u , {\displaystyle M_{A}={\frac {m_{A}[\operatorname {g} ]}{1{,}66\cdot 10^{-24}\left[\operatorname {\frac {g}{u}} \right]}},}

gdzie:

M A {\displaystyle M_{A}} – względna masa atomowa, m A {\displaystyle m_{A}} bezwzględna masa atomowa, 1 , 66 10 24 {\displaystyle 1{,}66\cdot 10^{-24}} g – 1/12 masy jednego atomu węgla izotopu 12C.

Bezwzględna masa atomowa | edytuj kod

Bezwzględna masa atomowa jest masą atomu, wyrażoną w jednostkach masy (np. kilogramach). Wygodniejsza w użyciu jest względna masa atomowa, dlatego to ona jest zazwyczaj podawana. Znając względną masę atomową, można obliczyć bezwzględną przez podzielenie przez liczbę Avogadra, tj. przez 6,022 14076 10 23 m o l 1 {\displaystyle 6{,}02214076\cdot 10^{23}\;\mathrm {mol} ^{-1}} .

Zobacz też | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (pojęcie):
Na podstawie artykułu: "Masa atomowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy