Metoda połówkowa


Metoda połówkowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Metoda połówkowa (ang. split-half) – metoda obliczania rzetelności testu statystycznego polegająca na jego podziale na dwie równoważne pod względem charakterystyk statystycznych połowy. Test ten jest szczególnie często stosowany w psychometrii, choć znajduje także zastosowanie w innych działach statystyki.

Do obliczania wskaźników rzetelności metodą połówkową stosuje się różne metody, które stanowią odmiany podstawowej Spearmana-Browna. Najczęściej polecaną techniką dzielenia testu jest podział pozycji na parzyste i nieparzyste. Współczynnik korelacji między połówkami jest następnie podstawiamy do wzoru Spearmana-Browna:

r t t = 2 r o e 1 + r o e . {\displaystyle r_{tt}={\frac {2r_{oe}}{1+r_{oe}}}.}

Jest to wzór na dwukrotne przedłużenie testu, gdzie

r o e {\displaystyle r_{oe}} – korelacja pomiędzy połowami.

Kolejnym wzorem, który można zastosować do obliczenia rzetelności metodą połówkową jest wzór zaproponowany przez Rulona (1937)

r t t = 1 s 2 d s 2 t , {\displaystyle r_{tt}=1-{\frac {s^{2}d}{s^{2}t}},}

gdzie:

d {\displaystyle d} – różnica między wynikami w dwóch połówkach testu, s d {\displaystyle s_{d}} odchylenie standardowe tych różnic, s t {\displaystyle s_{t}} – odchylenie standardowe wyników ogólnych.

Wzór ten wynika z podstawowego pojęcia rzetelności, a mianowicie: rzetelność jest proporcją wariancji prawdziwej w teście.

Odmianą wzoru Rulona jest propozycja Flanagana (1937):

r t t = 2 ( 1 s 1 2 s 2 2 s t 2 ) , {\displaystyle r_{tt}=2\left(1-{\frac {s_{1}^{2}-s_{2}^{2}}{s_{t}^{2}}}\right),}

gdzie:

s 1 2 {\displaystyle s_{1}^{2}} – wariancja pierwszej połowy testu, s 2 2 {\displaystyle s_{2}^{2}} – wariancja drugiej połowy testu, s t 2 {\displaystyle s_{t}^{2}} – wariancja całego testu.
Na podstawie artykułu: "Metoda połówkowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy