Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi


Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi (ang. International Convention for the Suppression of the Circulation of and Traffic in Obscene Publications, fr. Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes) - umowa międzynarodowa podpisana w Genewie 12 września 1923 roku[1]. Sporządzona w językach angielskim i francuskim. Zarejestrowana w Sekretariacie Ligi Narodów 7 sierpniа 1924 r.[2] zgodnie z wymogami stawianymi przez Traktat Wersalski w art. 18.

Polska ratyfikowała konwencję 13 stycznia 1927 roku[3].

Stronami jest 56 państw[4].

Konwencja penalizuje sporządzanie i rozpowszechnianie pornograficznych przedmiotów, handel i obrót nimi oraz ogłaszanie w celu ułatwienia obiegu lub handlu. Jej ratyfikacja oznacza wg art. 10 automatyczne przystąpienie do zawartego w Paryżu 4 maja 1910 r. Porozumienia o zakazie publikacji obscenicznych[5]. Porozumienie i Konwencja pozostawiają bez określenia pojęcie obsceniczności.

Wg art. 15 Konwencji spory na tle jej interpretacji i stosowania rozstrzygał Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej. Depozytariuszem był Sekretariat Ligi Narodów (art. 11).

12 listopada 1947 r. w Lake Success (stan Nowy Jork) podpisano Protokół[6] aktualizujący Konwencję[7]. Obowiązki depozytariusza przejął Sekretariat ONZ a spory rozstrzyga Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Przypisy | edytuj kod

  1. M. Cherif Bassiouni: International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents. BRILL, 2008, s. 202. ISBN 978-90-04-16532-8.
  2. League of Nations Treaty Series v. 27, pp. 213 - 233
  3. Tekst polski Konwencji Dz.U. 1927 nr 71 poz. 621, Oświadczenie Rządowe z 18 czerwca 1927 r. w sprawie złożenia w Sekretariacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Dz.U. 1927 nr 71 poz. 622.
  4. Lista stron
  5. Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes Conclu à Paris le 4 mai 1910, Agreement for the Repression of Obscene Publications Paris, 4 May 1910, przekład polski Dz.U. 1922 nr 21 poz. 167, lista stron.
  6. Na podstawie rezolucji 126(II) Zgromadzenia Ogólnego ONZ o aktualizacji wspomnianej Konwencji oraz Konwencji o handlu ludźmi z 30 września 1921 (Dz.U. 1925 nr 125 poz. 893) i 11 października 1933 (Dz.U. 1938 nr 7 poz. 37). Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji została podpisana w Lake Success 21 marca 1950 r.
  7. Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407, lista stron
Na podstawie artykułu: "Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zwalczania Obiegu i Handlu Wydawnictwami Pornograficznymi" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy