Miasta w II Rzeczypospolitej


Miasta w II Rzeczypospolitej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Polska. Podział administracyjny (1930)

Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast[1].

Liczba gmin miejskich w II Rzeczypospolitej zmieniała się i w kolejnych latach po ukształtowaniu się granic państwa wynosiła:

 • 1923 (I) – 628[2],
 • 1923 (VII) – 641[3],
 • 1925 (I) – 646[4],
 • 1926 (I) – 652[5],
 • 1927 (I) – 626[6],
 • 1928 (I) – 630[7],
 • 1929 (I) – 632[8],
 • 1930 (IV) – 634[9],
 • 1931 (IV) – 634[10],
 • 1932 (IV) – 636[11],
 • 1933 (IV) – 637[12],
 • 1934 (I) – 637[13],
 • 1935 (I) – 603[14],
 • 1936 (I) – 603[15],
 • 1937 (I) – 603[16].

25 marca 1937 weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia urzędowych nazw miast[17]. Lista zawarta w zarządzeniu objęła 603 miejscowości posiadające prawa miejskie.

31 marca 1938 Podgórz został włączony do Torunia[18], a liczba miast spadła do 602[19].

W październiku 1938 przyłączono do Polski Zaolzie[20], na którego terenie znajdowało się 8 gmin miejskich – Bogumin (Stary), Bogumin Nowy, Cieszyn Zachodni, Frysztat, Jabłonków, Karwina, Orłowa i Trzyniec. Po włączeniu Cieszyna Zachodniego do Cieszyna Wschodniego[21] w II Rzeczypospolitej było 609 miast.

1 kwietnia 1939 prawa miejskie otrzymały 2 miejscowości: Rembertów[22] i Włochy[23]. Ustalona wówczas liczba 611 miast nie zmieniła się do dnia wybuchu II wojny światowej.

Spis treści

Miasta II Rzeczypospolitej (statystyki) | edytuj kod

Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej tymczasowe wyniki Drugiego Powszechnego Spisu Ludności.

Liczba ludności 636 polskich miast według stanu w dniu 9 grudnia 1931 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

1 kwietnia 1932 zlikwidowano 20 powiatówbohorodczański[24], gniewski[25], grodziski[26], grybowski[27], kolneński[28], konstantynowski[29], koźmiński[26], makowski (w województwie krakowskim)[27], odolanowski[26], ostrzeszowski[26], oświęcimski[27], pilzneński[27], pleszewski[26], skolski[24], słupecki[30], starosamborski[31], strzeliński[26], strzyżowski[31], śmigielski[26] i wielicki[27] – co zostało uwzględnione w publikacji źródłowej, a nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 10 (1939) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 2. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1, cz. 2 (1920/1922) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 3. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 2 (1923) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 4. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 3 (1924) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 5. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 4 (1925/1926) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 6. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 5 (1927) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 7. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 6 (1928) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 8. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 7 (1929) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 9. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 1 (1930) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 10. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 2 (1931) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 11. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 3 (1932) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 12. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 4 (1933) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 5 (1934) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 14. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 6 (1935) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 7 (1936) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 16. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 8 (1937) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 17. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (M.P. z 1937 r. nr 69, poz. 104).
 18. Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie (Dz.U. z 1937 r. nr 29, poz. 217).
 19. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 9 (1938) (pol.). [dostęp 8 sierpnia 2012].
 20. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską (Dz.U. z 1938 r. nr 78, poz. 533).
 21. Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o podziale administracyjnym i tymczasowej organizacji administracji na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. Śl. z 1938 r. Nr 18, poz. 35).
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta (Dz.U. z 1939 r. nr 28, poz. 186).
 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta (Dz.U. z 1939 r. nr 28, poz. 187).
 24. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 3, poz. 19).
 26. a b c d e f g Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 35).
 27. a b c d e Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 1, poz. 3).
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem (Dz.U. z 1932 r. nr 3, poz. 18).
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 33).
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 34).
 31. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 36).
 32. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Powiat miejski.
 33. a b c d e f g h i j k l Brak danych. W przypadku 6 gmin miejskich publikacja źródłowa podaje powierzchnię ogólną obliczoną łącznie z powierzchnią sąsiednich gmin wiejskich, co uniemożliwia również obliczenie gęstości zaludnienia miast.
 34. Miasto stołeczne Warszawa podzielone było na 4 powiaty miejskie: południowo-warszawski, północno-warszawski, prasko-warszawski i śródmiejsko-warszawski (Dz.U. z 1928 r. nr 72, poz. 647 i Dz.U. z 1931 r. nr 26, poz. 155).
 35. Województwo miejskie.

Bibliografia | edytuj kod

Akty prawne | edytuj kod

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 1928 r. Nr 72, poz. 647)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego (Dz. U. z 1931 r. Nr 26, poz. 155)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 1, poz. 3)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 3, poz. 18)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 3, poz. 19)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 33)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 34)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 35)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 36)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 37)
 • Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie (Dz. U. z 1937 r. Nr 29, poz. 217)
 • Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. z 1938 r. Nr 78, poz. 533)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta (Dz. U. z 1939 r. Nr 28, poz. 186)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta (Dz. U. z 1939 r. Nr 28, poz. 187)
 • Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o podziale administracyjnym i tymczasowej organizacji administracji na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. Śl. z 1938 r. Nr 18, poz. 35)
 • Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (M.P. z 1937 r. Nr 69, poz. 104)

Bibliografia | edytuj kod

 • Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 1 (1930)–R. 10 (1939), komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1930–1939
 • Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1, cz. 2 (1920/1922)–R. 7 (1929), Warszawa 1923–1929
 • Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, cz. I–IV, komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1933–1936
Na podstawie artykułu: "Miasta w II Rzeczypospolitej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy